Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Básně - Citáty

Na nedosah

Mezi mraky objevils paprsek,
pruh světla nejjasnějšího.
Chtít vidět jej celý všecek,
je moc pro tebe drahého.
Už víš jaký jsi byl.

Ten pohled je ti znemožněn,
myslí jsi v životě jinde byl.
A touž, seš nyní uvězněn.
To špatné jen ses naučil,
kdybys alespoň tehdy správně žil.


Dobře jednáte a děláte?

Dobře jednáte, že vše máte.
Dobře děláte, že tak jednáte.

Vždy však po čase, vše nemáte.
A tak jednáte tak, že děláte.

Jen proto mít, co vlastně nechcete.
A ctít, co vaše duše nesnese.

Jak smutný je s vlastním Já boj.
Nevědomých neřestí to celý roj.

V materii zalíbení našli jste.
Ani smrti, ani duši neznáte.

Tím vším škodíte si, víte to?
Co tak přijímáte je velké zlo.

Takže jednání vaše i vše konání,
vás pozdvihne nebo potopí.

Jisté však je to, že o hmotě to není.
A vaše majetky jsou pouhé snění.

Zbavte se rychle špatných skutků,
které vás od cíle stahují dolů.

A věnujte se naplno a se vším usílím,
tomu co cítíte, ostatní i já cítím.

Dobru, lásce a bez lpění k prospěchu,
poznávat vše a sebe, moudrou okrasu.

Roman a Vadim . leden 08

Nevěř ani tomu co tu čteš

Jak se život životu podobá
Jak sen se s realitou prolíná

Všechny tvary, formy i prázdnota
Povrch Země či nekonečnost vesmírná

Signál v mozku, sluneční svit

Prach mlhovin, pavoučí síť

Podívej se na sebe či kamkoli
Uvidíš jen samé přeludy

Tvoje pevné živé tělo
Majetek, vztah, tma i světlo


I tvá víra nebo čistý rozum
Slabost, síla, vystavení svodům

Jistoty a fikce, modlitby a kletby
Špatné pocity i dobré věštby

To i jiné, z čeho všechno všude je
Nemá trvání a zániku podlehne

Dvojakost

Nenávidím tenhle svět.
Ten kdo mě sem prsk,
ten se splet.
Ani slovem nejsladším,
nedá se vyjádřit ta láska,
kterou k Zemi přináším.

SEN

Fotr píše úkoly
Máma pije pivo
Babka běhá závody
A děda solí piko

Krávy jezděj na saních
Kočky honěj psy
Krysy škudlej na daních
A koním rostou kly

Ze slunce jde zima
A z moře těžej cukr
Ze sopky teče voda
A pírko těžký je jak šutr

Šmitcem hraju na bicí
Z televize slyším rádio
Rybyčky mám v policích
A klobouk si dám za péro

Ne, ne, ne, já chci odtud ven
Ne, ne, ne, to byl, ale sen

Buď vždy spokojený. (Pathul rinpočhe)

Podle obecné teorie relativity koncepce prostoru, který by byl oddělený od jakéhokoli jeho obsahu, neexistuje. (Albert Einstein)

Tvá touha tě uvěznila v tomto světě - díky té samé touze se z něho i vysvobodíš. (Tantra Hévadžra)

Kdyby byly dívky věčně mladé a nesmrtelné a víno nikdy nedošlo, to by bylo mé útočiště, zcela postačující a absolutní. (6. Dalajlama)

- Člověk se většinou stane odvážným, když už nemá jiné východisko.
(William Faulkner)
- Když má člověk strach, přestává myslet.
(Joseph Addison)
- Mír se nedá udržet silou. Ten se dá dosáhnout jen vzájemným pochopením.
(A.Enstein)
- Být sám sebou na světě, který dělá dnem i nocí všechno pro to, aby vás udělal někým úplně jiným, znamená bojovat tu nejtěžší bitvu, jakou člověk jen může bojovat, a nikdy ten boj neskončit.

- Prvním krokem při tvorbě nového, je boření starého.
(E.E.Cummings)
- Kolikrát se díváme kam jde kouř, místo toho, abychom se dívali, odkud fouká vítr.
(Karel Čapek)
- Synu, neber nikdy člověku ani zvířeti jeho svobodu, to je nejdražší statek na tomto světě.
(Charles de Coster)

- Ach bože, právě tohle mně u lidské rasy dělá starost, skutečnost, že lidé nevědí nic o sobě samých. Drží se jen svých zahrádek………

- Můj úspěch se podobá pokusu odhrabat Mount Everest pomocí čajové lžičky.
(Gerald Durrell)
- Fakta fackují naši lež každou chvíli.
(Witold Gombrowicz)
- Polopravda je horší než lež.
(Michail Gorbačov)

- Spánek rozumu plodí nestvůry.

- Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit.
(Francisco de Goya Lucientes)
- Člověka je možno zničit, ale ne porazit.
(Ernest Hemingway)
- Svět je krásný a jedinečný. Jediné, co je nepochopitelné, je to, co dělají lidé.
(Ephraim Kishon)
- Člověk není s ničím na světě spokojen vyjma svého rozumu.
Čím méně ho má, tím je spokojenější.
(August Kotzebue)
- Šílence v dobách normálních zavíráme do blázinců,
v dobách nenormálních nám vládnou.
(E.Kretschmer)
- Šťastný člověk, jenž má chuť do studia !
Ještě šťastnější je však ten, kdo úspěšně s jeho pomocí zbaví svého ducha iluzí a své srdce ješitnosti.
(J.O. La Mettrie)
- Uchovám si víru v člověka a věřím, že čistota a nezištnost lidského ducha zvítězí nad vše pohlcující chamtivostí.
(Jack London)
- Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.
(Niccolo Machiavelli)
- K čemu jsou zákony tam, kde jedině peníze vládnou ?
(Gaius Petronius)
- Pořád ještě držíš v ruce kámen a prak, člověče mé doby.
(Salvatore Quasimodo)
- Je strašně protivné být prorokem. Je nepříjemné dívat se, jak se tvé nejstrašnější předpovědi naplňují.
(Michail Žvaněckij)

Žádné komentáře:

Okomentovat