Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

DRAK - bájný obecný

Existují draci?

Prostinká otázka - a kolik záhad se za ní skrývá… což někdo může uvažovat o reálnosti něčeho tak bytostně fantastického, jako jsou draci? Není to absurdní nápad? Naproti tomu celá minulá tisíciletí lidé v reálnost draků věřili a nepochybovali o ní. Jen na krátký okamžik, kdy vznikala moderní věda, bylo všem zřejmé, že drak není a být nemůže. Jenže hned vzápětí se objevili první létající pterosauři… a od té doby se vynořují nové a nové pochybnosti. Odpovědí na to, zda draci existují, také může být, že nejprve draci existovali, potom krátce neexistovali, a nyní existují stále více...

Pterodaktyl - první skutečná stopa

Věda a rozum potřebovaly tisk, a potřeba tisku si vyžádala těžbu zvláštních litografických vápencových desek. Ty se nacházely zejména v Bavorském Solnhofenu od počátku 18. století. A kromě toho, že byly nenahraditelnou surovinou, staly se neméně proslulé tím, že uchovaly výtečné obrazy zkamenělých živočichů - a to i takových, jejichž jemné kosti a struktury neměly jinak na uchování nejmenší naději.

Pro nás je zásadní nález z roku 1784, kdy se objevil před tehdejším správce m muzea v Mannheimu dosud neznámý pravěký tvor, který sice nebyl větší, než holub, ale podle řady znaků létal a pták to při tom nebyl. Rozpoutal se krátký spor, který rozhodla tehdejší největší autorita v oboru - slavný baron Cuvier. Poznamenal si stručně - "plaz, přizpůsobený k létání - létající plaz, reptil volant."Pouhých padesát let po svém vznik u teorie o tom, že plazi nelétají, padla. Plazi létat mohou a také létali. A nejenom to - postupně se ukázalo, že jich existuje mnohem víc; a někteří byli daleko větší, než pterodaktyl; byli docela gigantičtí... takového pteranodona, známého z amerického Kansasu, který měl rozpětí křídel asi osm metrů ,by zřejmě nikdo neváhal označit slovem "drak". Povšimněme si stručně, co nám prehistorický - zejména druhohorní - bestiář nabízí; budeme se k těmto tvorům ještě vícekrát vracet.Dimorphodon macronix je nejstarší známou variantou létavých ještěrů - jeho stáří se udává asi 180-170 milionů roků, tedy trias. Byl nalezen v anglickém Lyme Regis, a žil pravděpodobně na pobřeží. Co činí dimorphodona fascinujícím a nepřehlédnutelným, je ohromná lebka, zdánlivě neúměrná k velikosti těla, která je plná ostrých zubů. I když zřejmě nepřesahoval v rozpětí křídel 170 centimetrů, byl to zřejmě dost nebezpečný dravec.Podobným tvorem je Dorygnathus (Německo) nebo Eudimorphodon (Itálie). Podobný tvor přežil zřejmě až do křídy (100 milionů let), kdy se vyskytuje v Číně (Dsungaripterus wei), kdy dosahoval v rozpětí křídel již přes tři metry.

Rhamphorynchus zahrnuje celou řadu druhů, vesměs z období před 150 miliony lety (tedy z počátku jury), jejichž velikost bývá značně menší (většinou okolo půl metru rozpětí). Ramphorynchové jsou opět draví, mají ještě delší ocas, než dimorphodoni, a na jeho konci bývá výrazné rozšíření (které zřejmě sloužilo jako směrovka).
Pterodaktylové byli většinou ještě menší, žili v období mezi 100-65 miliony lety, mívali dlouhé lebky a ne vždy byli draví - někteří zřejmě lovili vodní plankton, podobně jako pták nůžkozob. Ocasy měly krátké, nebo vůbec žádné.

Pteranodon ingens z období mladší křídy se zřejmě dožil zániku dinosaurů (65 milionů let), patří mezi obří formy a je blíže pterodaktylům (velmi dlouhá lebka a žádný ocas). Pteranodon sice neměl zuby, ale jeho tvrdý zobák zřejmě sloužil k lovu ryb (a to zřejmě i dost velikých).
Quetzalcoatlus je opět tvor z období křídy, vzhledem je to naopak ramphorynchus (velmi dlouhý ocas), a jeho rozměry jsou rekordní - hovoří se o 14-16 metrech rozpětí. Jeho zbytky byly nalezeny ve Střední Americe, ale také na Blízkém východě v Jordánsku.

Všeobecně lze tvrdit, že rozšíření všech pterosaurů bylo asi dost značné; jejich stopy nacházíme - kromě popsaných míst - také v Rusku, Japonsku, Brazílii i Africe; to v rozpětí nejméně sto milionů let. A k tomu zbývá dodat, že se právě létající ještěři - díky poměrné subtilnosti kostí - dochovávají obzvláště špatně, takže toho, co nalezeno nebylo, je zřejmě mnohem víc...

Evoluce druhů a ptáci

Teprve Darwinovou teorií dostaly všechny dosavadní nálezy smysl; jakmile se ukázalo, že se druhy vyvíjejí jeden z druhého přizpůsobením, a že celý proces trvá miliony let, mohly skončit dohady o tom, jak to bylo s potopou a se stvořením.
Dobrá; tohle všechno jsou věci všeobecně známé. Jak se to však týká draků?

Darwinova teorie je všeobecná; a jen málo drakologických badatelů tehdejší (i dnešní) doby si toto uvědomuje. Drak, pokud existoval, nebo pokud dokonce existuje, se vyvinul, podobně jako člověk nebo cokoli jiného na Zemi; a proto jsou tvorové drakům podobní pro hledání draků základem, jako primáti pro člověka. Právě tím, že se podařilo objevit vyhynulé druhy, dostalo zkoumání draků úplně jinou dimenzi; drak už není tak úplně fantastický, protože něco dost podobného na Zemi zcela jistě existovalo...

Pterosauři však nejsou jedinou možností, kde hledat předky draků. Bylo to právě v tomtéž Solnhofenu, ale asi o sto let později (1860), když se zde objevil další epochální objev; Archeopteryx litographica. Zvíře opět není příliš veliké (asi opět jako holub), a na první pohled nemůže mít s drakem vůbec nic společného. Je to všeobecně uznávaný prapředek ptáků, s úžasným stářím asi 140 milionů let, daleko dřív, než se na zemi objevilo cokoli jen vzdáleně podobného (všichni slavní pštrosovití obři, jako třeba Aepyornis nebo Phorusrhacos jsou daleko mladší, většinou dokonce třetihorní). Archeopteryx pochází z dob, kdy se existence ptáků původně vůbec nepředpokládala; má celou řadu znaků normálního plaza (zuby, dlouhý plazí ocas), ale také má křídla a peří, a zřejmě létal.

Jak vlastně vznikli ptáci, to je otázka, která je velmi diskutovaná v době nedávné, kdy dochází k dalším objevům. Všeobecně se předpokládá, že základem ptáků jsou pštrosům podobní theropodní draví dinosauři (díky Jurskému parku je dnes zřejmě zdaleka nejslavnější z nich velociraptor). Jak přesně došlo k tomu, že podobné zvíře obrostlo peřím a vzneslo se do vzduchu, je předmětem složitých spekulací. Není vyloučeno, že těchto pokusů bylo více, že vznikla celá řada zaniklých vývojových větví, o kterých dnes už nic nevíme. Za povšimnutí stojí například zcela nově objevený Microraptor gui, nalezený v letech 2001 až 2002 čínskými paleontology. Nález měl opeřeny přední i zadní končetiny, i dlouhý ocas. Proto se předpokládá létání tohoto "čtyřkřídlého" tvora plachtěním na způsob veverek. Odlišností od dříve popsaných druhů je nápadné zesílení úponů dvouhlavého ramenního svalu (zvýšená námaha při létání). Celé zvíře je dlouhé asi 70 centimetrů. Vzhledem k tomuto nálezu (který se stářím blíží spíše Archeopteryxovi, než těm novějším ptákům) se lze nadít v této oblasti ještě řady velkých překvapení...
Pokud někoho zarazí možná velmi blízká příbuznost draka s ptáky, pak je třeba si uvědomit,
že rozdíl mezi popsaným druhem dinosaurů a ptáky vůbec není příliš jasný... a pohled na Archeopteryxe a Microraptora přesvědčí, že zástupci této skupiny mohli nabývat těch nejpřekvapivějších podob...

Jak to mohli draci přežít tak dlouho?

Logická námitka je, že mezi pterosaury nebo prvními ptáky na straně jedné a prvními lidskými mýty leží ohromná propast času, 65 milionů let, po kterých žádné doklady nemáme. Co se dělo s hypotetickými předky draků - či přímo s draky - v tomto období? Tuto námitku za stavu dnešní drakologie úplně seriózně vědecky vyvrátit nelze - konečný důkaz prostě chybí Máme jen určité nadějné náznaky.
Především již bylo řečeno, že i nálezy pro dobu, kdy létaví ještěři jasně doloženi jsou (180-65 milionů let) jsou pozoruhodně chudé a neúplné; je to dost velké štěstí, pokud se dochovalo vůbec něco. Možnost, že jsme řadu důležitých nálezů dosud nenašli, je značná. Dále máme řadu slavných případů, kdy se objevil tvor, "živá fosílie", o kterém se bezpečně předpokládalo, že vyhynul. Asi nejslavnější případ je ryba Latimérie podivná, žijící u Komorských ostrovů, která je vlastně vývojově daleko starší, než cokoli, o čem byla zatím řeč (přes 200 milionů let). Do značné míry totéž platí o všech žralocích nebo krokodýlech.
Neméně fascinující je historie obřích pštrosů, kteří se v mýtech vyskytují jako "nohové". Rod Aepyornis (vysoký tři metry) vyhynul na Madagaskaru teprve před 200 lety, a rod Dinornis (zvaný moa), žijící na Novém Zélandě, v téže době (a je ještě větší). Takže se vůbec nejedná o mýtus, ale ptáka mohl potkat lecjaký renesanční i barokní námořník, a dokonce i první přírodovědci.... Konečně jsme vynechali neméně zajímavou možnost, že se nějaké podobné zvíře prostě reálně vyskytuje, jak tvrdí někteří odvážní badatelé. Ale to si zatím necháme na jindy...Napadlo mě že by vás mohlo zajímat tajemství Dračího ohně...
Nečekejte podrobná anatomická vysvětlení, ale spíše malý nástin do dané problematiky.

-Tipy Dračího ohně podle druhu Draka

 • Černý drak:


Dosah - až 8 metrů
Max. teplota - až 2400 °C

Má v tlamě žlázy produkující lepkavou jedovatou kapalinu.Oběť zasažená jeho plameny nemá téměř žádnou šanci na přežití. Černý drak z oblibou chrlí více jedové kapaliny než stačí v tu chvíli shořet a tak je jeho oběť nejen sežehlá žárem ale také je potřísněna jedovatou kapalinou která stále hoří. Jeho plameny jsou čadivé.
(poz. Černý drak také někdy chrlí jen jed, proto je někdy přirovnáván k "Plivači jedu")

 • Ohnivý drak:


Dosah - až 15 metrů
Max. teplota - až 6800 °C

Chrlí hořlavou směs plynu a kapaliny ze žláz jež má v tlamě. Plameny Ohnivého draka dosahují nejvyšších teplot ze všech draků. Ohnivý drak dokáže teplotu svého plamene výborně regulovat. Jeho plameny mohou být od jasně rudé až k oslnivě bílé.

 • Vodní drak


Dosah - až 4 metry
Max. teplota - 250 °C

Vodní drak nechrlí oheň nýbrž vodní páry. Jeho žlázy (produkující hořlavý plyn) v tlamě jsou téměř zakrnělé.Nabírá vodu a tu pak v sebeobraně plive jako horkou páru. To se stává ale jen velmi zřídka. Vodní drak je povahy přátelské.

 • Zemní drak


Dosah - až 6 metrů
Max. teplota - až 1600 °C

Zemní drak má v tlamě dvoje žlázy produkující samostatně nehořlavou tekutinu.Při plivnutí se tekutiny spojí. Zemní drak využívá svůj oheň převážně k lovu.Občas někde založí požár.

 • Lesní drak


Dosah - až 11 metrů
Max teplota - 3600 °C

Lesní drak vlastní jeden z nejvzácnějších druhů plamene. Tyrkysově zelený. Jak přesně vzniká není dosud známo. Ví se o lesních společenstvích jež jeho plamen uctívají.(viz.Uctívači plamene)

 • Bílý drak


Dosah - až ???
Max teplota - až ??? °C

Bílý drak vlastní rovněž jeden z nejvzácnějších a uctívaných plamenů.Plamen bílé barvy. Neví se přesně jeho dosah a maximální teplota protože Bílý draci jsou neuvěřitelně vzácní. Není znám žádný případ kdyby Bílý drak někoho sežehl nebo poranil plamenem.

 • Kamenný Drak


Nemá plamen

Jako nejspíše jediný z draků nechrlí vůbec nic. Většinu svého života žije pod zemí kde plameny nepotřebuje.

Praktický dračí znak Jing-Jang...

Dračí Jing-Jang v provázové podobě...


Starodávný Čínský drak....
Dva Čínští draci objímající dračího budhu...


Archeologický nález-Zpodobnění draka na kameni z minulého století....

 • Bílý drak:

Délka-až 45m
Zbarvení-odstíny bílé
Věk-až 15 000let
Jídlo- ...........

Oheň-tzv.andělský oheň(bílé barvy)
Inteligence-vysoká
Řeč-ano
Povaha-tajemná,andělská čistota

Létavost-ano
Obydlí-vrcholky vysokých hor • Kamenný Drak:

Délka- je velký cca. jako menší kůň

Zbarvení-odstíny šedé,hnědé a čer
Věk-až 10 000 let
Jídlo-hlubinní červy a jiná podzemní havěť
Oheň-ne
Inteligence-normální
Řeč-velice primitivní

Povaha-zuřivá
Létavost-ne
Obydlí-hlubiny země

- Nebo taky Trpasličí Kameňáč je poměrně malý drak zdržující se téměř celý svůj život pod zemí. Vyskytuje se v jeskyních a tunelech, ale také si hloubí vlastní nory.Jeho tělo skoro nepřipomíná Draka.Vypadá spíš jako ještěr(ka),nemá křídla a nedokáže chrlit oheň.
Na Trpasličí Kameňáče občas naráží Trpaslíci při ražení svých tunelů.Trpaslíci většinou Draka nezabijí, ale ochočí si ho. Pak na něm jezdí jako na koni

Poznámka: Šupiny tohoto Draka jsou mimořádně odolné. Hojně se používají na výrobu poměrně levné Dračí zbroje.


 • Lesní drak:

Délka-cca.6m
Zbarvení-odstíny zelené(někdy i hnědé)
Věk-cca.600let
Potrava-lovec(jen plody lesa a lesní zvěř)
Oheň-vzácný zelený
Inteligence-mírná
Řeč-hrubá
Povaha-plachá,samotářská
Létavost-mírně
Obydlí-hlubiny lesa


 • Zemní drak:

Délka-cca. 5m
Zbarvení-odstíny zelené a hnědé

Věk-cca. 350let
Potrava-lovec
Oheň-ano
Inteligence-mírná

Řeč-hrubá
Povaha-věrná,samotářská
Létavost-ano

Obydlí-jeskyně,sluje
 • Vodní drak

Délka-až 30m
Zbarvení-odstíny modré(občas i zeleno-hnědé)
Věk-až 4000let
Potrava-lovec
Oheň-ne (většinou chrlý horké páry)
Inteligence-vysoká
Řeč-ano
Povaha-přátelská
Létavost-ne
Obydlí-velká a hluboká jezera,moře

 • Ohnivý drak

Délka-cca.15m

Zbarvení-odstíny červené
Věk-cca.600let
Potrava-lovec
Oheň-ano,velký dosah,nesmírný žár
Inteligence-obyčejná
Řeč-primitivní
Povaha-hrdá,zuřivá
Létavost-ano
Obydlí-sopky,sluje


 • Černý drak

Délka-cca.6m

Zbarvení-odstíny černé
Věk-až 250let
Potrava-mrchožrout
Oheň-ano,hodně kouře
Inteligence-obyčejná
Řeč-primitivní
Povaha-pomstychtivá,úskočná
Létavost-ano,moc ne
Obydlí-poblíž míst kde bylo prolito hodně krve

Vývoj druhů draků a jejich podrobná stavba těla:


Dračí historie aneb zpátky do starověku a středověku


Dračí historie sahá mnoho let zpátky do dob, kdy evropské národy byly ještě v kolébce, ale byly zde i státy které měly svou kulturu velmi dobře započatou. Tento článek pojednává o historii draka po celém světě, tak pozorně čtěte.

 • Draci v Egyptě

Egypt víceméně nezasáhl do vývoje draka v mytologii, ale i přes mnoho nestvůr, které v egyptském náboženství byly zaznamenány nebyl drak, jako ho známe z jiných kultur. Asi nejvíce podobný tvor drakovi byl Apop, který v podobě obrovského hada znázorňoval nepřítele boha Re. Jako druhá stvůra " podobná " draku v Egyptě byla Amemait, která se znázorňovala jako, nestvůra se lvím a hroším tělem a krokodýlí hlavou.


 • Draci v předním východu

S drakem se setkáváme už u Sumerů a na ně navazujících kultur. Tento drak byl prototyp tehdejších představ o drakovi a v podobě kříženého hada a ptáka Noha. Tato podoba je především známa z archeologických vykopávek. Zde se přesně popisuje drak jako jedinec s hadí hlavou, velkýma očima, rozeklaným hadím jazykem a s rohem na lebce. Má dlouhý krk a šupinaté tělo s čtyřmi nohami.


 • Draci v Bibli

Velmi významným dokumentem o vzhledu draka je Bible. Ve starém zákoně je drak zpodobňován jako v předním východě, ale v novém už je tomu jinak. V Bibli se vyskytuje mnoho draků, ale pohled na ně se změnil jako na zlomyslné, nepojmenované bytosti o které se nikdo nestará a nezajímá se o ně.


 • Drak v křesťanství

Starověk rozeznává dva typy draka okřídleného a neokřídleného .

Zde se právě setkáváme s drakobijci, kteří draky zabíjejí či zahánějí draky. V tomto období se zaznamenalo právě nejvíce zpráv o dracích. Také vzniklo latinské slovo DRACO - což znamená právě drak nebo had.

 • Draci v Řecku

Draci v Řecku byly jedním z nejkomplikovanějších záznamů, jelikož je jich strašné množství a některé údaje a příběhy mají několik verzí, které se od sebe značně liší. Draci zde vystupují jako představitelé tmy či hlídači pokladů.

Bezpochyby nejznámější drakem v řecké mytologii je drak z pověsti o zlatém rounu. Zde vystupuje drak v podobě ochránce rouna. Další drak Ládón, který je ochránce jablek v zahradě Hespedirek.Draci do Číny bezpochyby patří a byly zde velmi oblíbení. Byly uctíváni jako bohové a později se drak přenesl do symbolu jangu = mužský princip. V čínské kultuře má drak obrovské tělo, ocas ještěrky a velké 4 nohy. Jedna z čínských vládnoucích skupin rozdělovala draky na nebeské, dračí duchy, pozemské a strážné pokladů. Zde se staly draci hodnými a přátelskými.


V tomto věku se stal velký zlom v literatuře a to zejména v odborné, kde se z velké části věnovala právě drakům. Z velké části se podílel na vývoji draka sv. Agustinus, který tvrdil že draci mají křídla podobná netopýřím a že se vyskytují především v Etiopii a jiných podobných zemích.

Další cenný dokument je cestopis Mandevillův, který sic nepopisuje nic nového ze života draka, ale píše v něm, kde jaký drak sídlí. Samozře

jmě nesmím opomenout Anglii za vlády krále Artuše, kde byly draci znázorňováni jako nepřátelské země a v pověsti o kouzelníkovi M

erlinovi se dokonce zmiňuje o živém drakovi.

Vystavil McLinkin

Žádné komentáře:

Okomentovat