Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

NewWorldOrder - Bilderberg - Illuminati - Zednari


новый мировой порядок
NEW WORLD ORDER
NEU WELT ORDNUNG
NOVUS ORDO SECLORUM
NOUVEA MONDIAL ORDRE
NUOVO MONDIALE ORDINAMENTO
NUEVO MUNDIAL ORDEN
NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD


http://klikni.idnes.cz/clanky.asp?f=p&slovo=bilderberg


Tajné jednání mocných poznali už čtyři Češi

Karel Kovanda

český velvyslanec pro NATO

14.-17. května 1998, Turnberry Hotel, Ayrshire, Skotsko

Michael Žantovský

tehdy předseda výboru pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost Senátu PČR, nyní český velvyslanec v Izraeli

3.-6. června 1999, Hotel Caesar Park Penha Longa Sintra, Portugalsko

Jiří Pehe

ředitel New York University v Praze

24.-27. května 2001, Stenungsund, Švédsko

Karel Schwarzenberg

ministr zahraničí

5.-8. června 2008, Chantilly, Virginia, USA

***

Další Češi v oficiálních seznamech účastníků Bilderbergu nefigurují, seznamy ale zdaleka neuvádějí všechny hosty.

Účastníky setkání Trilaterální komise, která je dceřiným sdružením Bilderberg Group, byli v minulosti také Pavel Telička, Jiří Kunert, Alexandr Vondra, Vladimír Dlouhý a stálý host Jan Švejnar._______________________________________________________SVOBODNÍ ZEDNÁŘI JSOU PLAZÍM KULTEM
Je to největší tajná společnost na světě. Jsou frontmeni plazího kultu a většina z nich to ani neví. Jejich hrdinou je Hiram Abif, Velký Mistr a architekt Chrámu v Solomoně, který byl zabit, protože odmítl vyzradit Zednářské tajemství podobně jako Osiris v Egyptě. Přišel z Tyre, jméno pro Baldra ( Templářská pevnost ). Nazýván Týrským architektem a sirotkem – Widowś son ( Widow = El, son = Baldr ).
Jim Shaw napsal knížku „Hluboký podvod“, kde popisuje své prohlédnutí, o co ve skutečnosti jde. Byl vysoce postaven – 33 stupeň Svobodných Zednářů Scottish Rite a patřil k nejvyššímu vedení na severozápadní 16 blízko Bílého Domu.
Bílý dům je postaven jako egyptský chrám. Venku jsou dvě Sfingy s ženskými tvářemi. Kolem krku jedné se vine kobra, druhá je symbolem plodnosti a množení ( jako Artemis/Diana ). Dále je zde masivní vyobrazení vycházejícího Slunce – symbol Horuse. Kolem tohoto Slunce je 6 zlatých hadů. Je zde zeď plná hadů a plazů podobně jako stupně Scottish Rite.
Queen Semiramis = El = holubice = Sarama ( Védy ). Její další jméno je Columba, jako jméno holubice ve Francii ( Britská Kolumbie, Columbia High school ).
Svobodní Zednáři obnovili stará mystéria z Babylonu, Egypta, Persie, Říma a Řecka. Bylo to spíše pokračování než obnova. Ilumináti ukryli mystéria za stupně a úrovně v Zednářství. Používají symbolismus jako tajný jazyk Anunnaki, kteří jsou posedlí kódy a symboly. Jeden ze stupňů je Blue Degrees ( Modré stupně ). Jde však jen o vnější hřiště. Jsou falešně interpretovány, aby si dotyční mysleli, že jim rozumí. Jejich pravdivé vysvětlení je jen pro Adepty – Princové/Knížata Zednářů ( 32 – 33 stupeň ). Ale i ti jsou částečně mýleni.
ÚMYSLY A ZÁMĚRY

1. nižší stupně – nižší iniciace – jsou vidět na veřejnosti
2. vyšší stupně – esoterické
3. úzká elita – postupují za oficiální stupně ( jsou to neoficiální stupně Iluminátů )

Symbolem v uctívání Svobodných Zednářů je Slunce a Měsíc, Phallus jako sex.symbol. Slunce označuje mužskou energii, Země ženskou, z jejich spojení vyvstává nový život. Na jedné úrovni je to pravda, ale z pohledu esoterického je to stále ještě výmysl.
Oficiálně je úhelník symbolem, že Zednáři musí být přímočaří a upřímní v jednání s ostatními, kružítko ohraničuje jejich vášně a nutnost kontrolovat svoje touhy.
G – písmeno, které bylo později přiřazeno k geometrii. První Zednáři hovoří o G jako o písmenu ze slova GOD ( Bůh ).
Ve skutečnosti G = SunGod = Phallus – symbol plození, který chrání krevní linie
Na hrobě prezidenta Kennedyho je oheň (jako mužský princip, který oplozuje) a kruh ( ženský princip ).
Krevní přísaha je závazek. V případě prozrazení tajemství souhlasí s mučením a smrtí. Zednář neposkytne důkazy vraždy, kterou spáchal jiný Zednář. V některých stupních je zrada a vražda nepřípustná. Ve vyšších je přípustná v případě, když by se měla udržet tajná pravda. Zednáři, kteří jsou soudci, v takovýchto případech dávají falešné verdikty. To samé je i u politiků a policie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

citace, M.W.Cooper
Vatikán byl již dávno infiltrován Ilumináty.
To je snadno dokazatelné faktem, že v roce 1738 papež Klement XII. vydal Bulu, ve které se praví, že každý katolík, který se stane zednářem, bude exkomunikován, což je velice vážný trest. V roce 1884 papež Lev XIII. vydal proklamaci, v níž tvrdil, že zednáři jsou jednou z tajných společností, které se pokoušejí "oživit obyčeje a zvyky pohanů" a "zřídit království Satana na Zemi."
Piers Compton, ve své knize The Broken Cross, sleduje pronikání Iluminátů do katolické Církve. Objevil, že katolíci a jezuité používají vševidoucí oko v trojúhelníku. Bylo použito na pečeti Eucharistického kongresu v Philadelphii v roce 1976. Rovněž bylo na speciální sérii známek Vatikánu vydané roku 1978, oznamující konečné vítězství Iluminátů na celém světě.
Papež Jan XXIII. umístil "vševidoucí oko v trojúhelníku" na svůj osobní kříž.
Pravděpodobně řada katolických knězů, biskupů a kardinálů je členy tajných společností. Italský tisk uvedl seznam více než 70 představitelů Vatikánu, včetně soukromého tajemníka papeže Pavla VI., generálního ředitele Rádia Vatikán, arcibiskupa z Florencie, preláta z Milána, redaktora novin Vatikán, několika italských biskupů a opata Řádu sv. Benedikta. To jsou však pouze ti, kteří jsou známi v Itálii.
Je rozšířen názor, že současný papež Jan Pavel II. (toto bylo psáno ještě za života J.P.II.) je členem Iluminátů. Nejlepší známkou infiltrace je, že 27. listopadu 1983 papež odvolal všechny papežské buly proti Svobodným zednářům a dovolil katolíkům, po několika stech letech, opět se stát členy tajných společností bez obav z exkomunikace. Cíle Iluminátů, dosadit na místo papeže svého člověka, se zdá být dosaženo.

Na začátku 40. let chemický podnik I.G. Farben zaměstnával polského obchodního zástupce, který prodával nacistům kyanid, kteří jej používali v Auschwitzu. Ten samý obchodní zástupce také pracoval jako chemik v továrně na jedovatý plyn. Stejný kyanidový plyn společně s plynem Zyklon B a malathionem byl použit k vyhlazení milionů Židů a dalších skupin obyvatelstva. Jejich těla byla potom spálena na popel v pecích. Po válce se tento obchodní cestující bál o svůj život, a proto vstoupil do katolické Církve a v roce 1946 byl vysvěcen na kněze. Jedním z jeho nejbližších přátel byl dr. Wolf Szmuness, vedoucí osobnost od listopadu 1978 do října 1979 a od března 1980 do října 1981 při experimentech s vakcínou proti hepatitidě B, kterou provádělo Centrum pro kontrolu nemocí v New Yorku, San Franciscu a čtyřech dalších městech, která rozšířila nákazu AIDS mezi americký lid. Tento obchodní zástupce byl v roce 1958 vysvěcen na biskupa a stal se tak nejmladším biskupem v Polsku. Po třiceti dnech vlády byl jeho předchůdce zavražděn a náš bývalý obchodník s kyanidem přijal papežství jako papež Jan Pavel II.

Pravděpodobně nejznámější organizací Svobodných zednářů je lóže P2 v Itálii. Tato skupina byle zapletena do všeho - od úplatkářství po vraždy. P2 je přímo spojena s Vatikánem, Maltézskými rytíři a americkou Ústřední zpravodajskou službou (Central Intelligence Agency - CIA). Je mocná a nebezpečná. Lóže P2 byla úspěšná při pronikání do Vatikánu a podařil se jí úder obrovského významu: papež Jan Pavel II. zrušil nařízení proti zednářství. Mnoho vysoce postavených hodnostářů ve Vatikánu je nyní Svobodnými zednáři. Říkám vám, že Svobodní zednáři jsou nejnemravnější a nejstrašnější organizací na celé zemi. Zednáři jsou hlavními hráči v boji o světovou nadvládu. Třicet tři stupňů je rozděleno na dvě skupiny. První skupinu tvoří jádro složené z luciferských Iluminátů, v druhé skupině jsou ti, kteří netuší, o co běží.


........................................................................................................................................................................

Snad jen doplním obrázky, které s tímto tématem souvisí a myslím, že dávají Cooperovi zapravdu. Mimochodem Cooperovi dala zapravdu už jeho smrt.
Senátor a spisovatel Milton W. Cooper, narozen 6. května 1943, v roce 1999 odvezl svou rodinu z bezpečnostních důvodů mimo území Spojených států. Stal se totiž nepohodlný, protože neustále zahrnoval vládu USA dotazy o vysvětlení různých nesrovnalostí (včetně NWO a UFO, smrti Kennedyho atd). Dne 5. listopadu 2001 byl zastřelen arizonskou policií při policejní přestřelce s nějakými gangstery, ke které se údajně „náhodně“ připletl, když jel navštívit do USA zbytek rodiny. Raritou je, že při údajné „přestřelce“ padl JEDINÝ výstřel a ten usmrtil Coopera.

1. Už samo Vatikánské náměstí je ve tvaru okultního symbolu stupňů zasvěcení.
Navíc zdi kostela zdobí vševidoucí illuminátské oko. Proč asi?
Pokrývka hlavy babylonského boha (illumináti se hlásí k základům babylonské kultury) má stejný tvar, jako biskupská mitra.

Image Image Image Image

2. Katolická církev musí znát význam satanských symbolů a neměla by je vědomě užívat s takovou neskrývaností. Např. „zkroucený kříž“.
Tento zlověstný symbol byl vytvořen Satanisty v šestém století, jako karikatura (posměch) tradičního kříže. Ale velmi brzy se tento zkroucený, neboli ohnutý kříž stal jedním ze satanistických symbolů k označení ďábla.
Tento satanský symbol oživil Vatikán, i když ve velké tajnosti. Tehdejší papež Pavel VI. začal náhle používat tento kříž při veřejných obřadech bez jakékoliv publicity, nebo fanfár!! Nicméně, nejen Pavel VI., ale jeho následníci, oba Janové-Pavlové, nosili tento předmět a zvedali jej na poctu davu, který neměl sebemenší představu, že je to zástava antikrista.
Navíc papež Jan Pavel II. prohlásil něco v tom smyslu, že on je více, než Bůh.

Image Image Image Image

3. Při návštěvě Izraele měl papež na křesle „obrácený“ kříž, taktéž symbol satanistů.
Vyvolalo to pobouření v celém světě.

Image Image Image

4. Papež s anglickou královnou. Papež (!) má na krku obrácený kříž a drží v ruce další insignii zednářů, tzv. „apron“ (zednářskou zástěru). Pro srovnání foto zednářského apronu.

Image Image

5. Při svých projevech k věřícím papež neváhal zvednout ruku k satanskému pozdravu. (Papež v tomto případě takto zdraví zhruba 8 vteřin. Ruku má zdviženou i po skončení řeči a dokonce s ní ještě zakmitá pro zdůraznění pozdravu.) Obrázky jsou z tohoto videa (ale najdete i spoustu dalších)
kód:
http://www.youtube.com/watch?v=Ls-X5BEKTSw


Image Image Image

6. Ke komu se asi v tomhle kostele modlí chudáci věřící (všemu věřící, co jim církev předhodí) v Polsku?

Image

7. Nový papež Ratzinger v dobách mládí (Hitlerjugend) – není třeba komentář, všichni jsme o jeho minulosti určitě četli v tisku, slyšeli atd..

Image

___________________________________________________________________

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

------------------------------------------------------------------------------------------------


SPRAVUJTE SVÉ ŽIVOTY, NEBO VÁM JE VEZMOU DO SPRÁVY JINÍ.


Amero a Severoamerická Unie na Wikipedii...
Zde


Svět vedou psychopaté
...celý článek OSUD.CZ
(jak to asi vypadá když se rozhoduje o světě) doporučujiZ chatu s Janem Tamášem:

OTÁZKA
korzár
Zajímalo by mne jaký je váš názor na NEW WORLD ORDER a ještě by mne zajímalo jestli víte něco bližšího o lidech kteří ho realizují DĚKUJI
ODPOVĚD 17:00
Dobrý den, něco o těchto záležitostech vím (možná ne málo). Znám Council on Foreign Relations, the Bilderberg group a některé další spolky. Protože ale tenhle web je hlavně o radaru, nebudu zde tyto záležitosti rozebírat víc do hloubky. New World Order (Nový světový řád)


ILUMINÁTI (ale i Svobodní zednáři, Templáři a Biderberg Group)

Co říká wikipedia Ilumináti je označení pro mnoho skupin, současných i historických, skutečných i fiktivních. Nejčastěji se jimi míní bavorští Ilumináti, osvícená tajná společnost. Nicméně, často se mluví o tajemné spiklenecké organizaci, která údajně tajně řídí světové události, nebo o moderní podobě bavorských Iluminátů. V tomto konspirativním kontextu jsou často spojováni s New World Order (NWO), tzv. Novým světovým řádem. Věří se, že Ilumináti stojí za událostmi, které pravděpodobně vedou k Novému světovému řádu, v němž bude celý svět řízen jedinou, fašistickou vládou a mnoho lidí bude odstraněno.
Iluminátský symbol vševidoucího oka a nedokončené pyramidy na Velké pečeti Spojených států (vyobrazena na rubu jednodolarové bankovky) jsou často citovanými příklady vždy přítomného pozorného dohledu Iluminátů nad Američany. Znova jsem přečetla stovky webových stránek a pracně si mnohé překládala z angličtiny. Materiály o Iluminátech jsou od historie až po současnost hodně obšírné. Nakonec jsem poměrně pěkné shrnutí jsem našla tady a proto připojuji celý článek.

http://pravda911.blog.cz/0702/stoji-za-vsim-iluminati


CITACE ČLÁNKU:

Illuminatti (Ilumináti)
IIuminace je filozofický termín používaný sv. Augustýnem a označující náhlé poznání a osvícení. První zmínky se objevují už v 15. stol. u okultistů prohlašujících, že mají poznání z vyšších míst.
Organizace Iluminátů (Světlonošů*) se stala silnou v Německu v druhé polovině 18. stol., kdy prof. Weishaupt propagoval teorii, že člověk je od přírody špatný a chová se dobře, jen když je k tomu donucen násilím a terorem. Vytvořil proto plán pro satanské hnutí (Lucifer=světlonoš*), jehož členové měli úplatky, korupcí, vydíráním a hlavně lichvou rozvrátit dosud fungující světový pořádek a zbídačené a vyděšené lidstvo nahnat pod jednu světovládu vyvolených jestřábů, tj. konzumenty a otroky bez vlastní vůle. Ilumináti se s tímto záměrem infiltrovali do zednářských lóží, využili jejich bezvadně fungující tajné organizace a svůj program uskutečňují v celosvětovém měřítku až dodnes.
Organizace přijala do svých řad mnoho svobodných zednářů z různých stupňů.

Vzhledem k obrovskému množství informací souvisejících s tímto řádem jsem se rozhodl shrnout jejich činnost opravdu velmi stručně.
V jejích řadách byl např. Rotschild (prý i financoval francouzskou revoluci), Rockefeller, Goethe, Clinton a mnoho dalších významných osobností.

Pozn. autora článku:
Pro toho, kdo nic neví o Rockefellerovi, tak bych uvedl příklady jeho vlivu. V podstatě měl pod kontrolou téměř celý ropný trh v USA, strategické rezervy USA atd. To co si přál, tak uskutečnil a měl téměř neomezenou moc. K dosažení svých cílů používal korupci, vraždy atd.
V podstatě lze říci, že v USA tato organizace ovlivňuje "chod země" a její politiku.Ilumináti mají následující cíle:

1) založit jednu světovou vládu
2) ovládnout ekonomiku světa
3) způsobit války různými prostředky ve vybraných zemích, hladovění a choroby v zemích 3. světa. Smrt 3 mld. lidí do roku 2050 - lidé jsou nazýváni neužitečnými jedlíky
4) oslabení morálky národů, demoralizace pracovníků v odborech masovou nezaměstnaností
5) způsobit úplný kolaps světové ekonomiky a úplný politický chaos
6) kontrolovat úplně zahraniční a domácí politiku USA
7) dát plnou podporu mnohonárodnostním organizacím jako OSN, mez. měnovému fondu, mezinár. soud; místní instituce nechat méně účinné, tyto přesunout pod OSN
Vše má směřovat ke kontrole médií (TV, rádio), tisku, Holywoodu.


Ve středověku bojovala tato organizace proti Jezuitům. V roce 1785 byl řád zakázán a za příslušnost k řádu hrozila smrt.
Struktura řádu je následující. V čele stojí 5 členů, každému podléhá dalších 5 členů. Celkem tedy 30 lidí tvoří velkou radu.

Potud tedy citace vcelku přehledného článku. Mimo „zastřešení“ Svobodných zednářů, jsou Iluminátskými „odnožemi“ i Templáři, Rosenkruciáni, Maltézští rytíři a spousta dalších. Samotní Ilumináti jsou také děleni do různých skupin a klubů. Např. Skull & Bones, Bohemian Grove, Grand Orient Lodge, Council on Foreign Relations (CFR), a spousta dalších. Když si představíte, že už ve středověku byla tato organizace zakázána a v Evropě stíhána, zbývala Iluminátům ještě další možnost. Spojili se se zednáři a dalšími spolky a organizacemi, které také byly svým způsobem stíhány. Propojení Svobodných zednářů a Iluminátů je již málem těžko oddělitelné. Natolik prolnuly dohromady. Vznik USA se datuje (stejně jako založení Iluminátů) do r. 1776 (4. července). Tehdy byla vydána „Deklarace nezávislosti“. Jejími hlavními autory byli Benjamin Franklin a Thomas Jefferson, John Adams… všichni patřili do řad Iluminátů a zednářů. John Adams také spolupracoval na návrhu Grand Seal – Velké pečeti, která zdobí americký dolar. Také 1. president Goerge Washington byl Svobodný zednář (The Blue Lodge) a všichni američtí presidenti od počátku až do dneška jsou z řad Iluminátů a zednářů. Ilumináti pochopitelně dále tajně a velmi intenzivně působili i v Evropě. (Dnes již se skrývat nemusí. Mají dokonce i veřejné webové stránky po celém světě.) Možná právě proto, je teď Amerika tolik zděšena, když si dává do souvislosti vše, co vidí ve svém „běžném“ životě. Není od věci si zajít na
kód:
http://youtube.com/
a zadat si vyhledávání videí na téma „Illuminati“, nebo „Illuminatti“, nebo dokonce i česky „Illumináti“. Najdete stovky drobných videí, která by měla být varováním před tím, co se kolem nás děje. Na každém kroku se totiž můžete setkat s Iluminátskou symbolikou. V každém významnějším logu společnosti. Ve spoustě reklam. Prostě ve všem, co Ilumináti ovládají. A to je, bohužel, celý svět a už po stovky let. Tady je vlastně to divadlo, které se světem hrají jeho vládci:
citace:
"Pro mnoho lidí bude velmi tvrdé zjištění, že Illumináti během II. světové války řídili Rusko, Velkou Británii, Německo a Francii. Budeme-li podrobně studovat necenzurované životní příběhy mnohých světových osobností, pak budeme velmi překvapeni tím co zjistíme. Churchill, Roosevelt a Stalin byli zednáři těch nejvyšších stupňů svěcení."


Ilumináti a zednáři své učení staví na základech babylonské kultury. Odpovídá tomu i spousta převzatých symbolů a tajných pozdravů které si zachovávají dodnes. Právě tak, jako všechny rituály, které během let ještě doplňovali. Většina symbolů a obřadů jsou z odkazů pohanské kultury a dále i ze satanistických rituálů a černé magie. Je dobré se podívat na jejich symboly. Zkuste třeba google : Illuminati symbols“. Zamyslete se nad tím, co se ve světě děje a co je cílem Iluminátů (viz citace článku výše - červený text). Podle mne je to přesně to, čeho jsme - bohužel - svědky.
A další nejvyšší esa Iluminátů a Svobodných zednářů (většinou 33° zasvěcení) George Bush – Illuminati, Skull & Bones, CFR, Trilateral Commission, Committee of 300 Bill Clinton - Bilderberger, Trilateral Commission, CFR Hillary Clinton - (6° Grand Dame) Saddam Hussein - 33° Freemason King Hussein - 33° Freemason Tony Blair - 33° Freemason Gerhard Schroeder - 33° Freemason Benjamin Netanyahu - 33° Freemason Yasser Arafat - 33° Freemason Ronald Reagan - 33° Freemason (on sight), Knights of Malta,Rosicrucian Order Michail Gorbatjov - 33° Freemason Helmut Kohl - Committee of 300 Shimon Peres - 33° Freemason Francois Mitterand - 33° Freemason (Grand Orient Lodge) Yitzak Rabin - 33° Freemason Willy Brandt - Committee of 300 Gerald Ford (frm President USA) - 33° Freemason Karl Marx - (Grand Orient Lodge) Frederick Engels - (Grand Orient Lodge) Franklin D. Roosevelt - (32 or 33° Freemason) Sir Winston Churchill - 33° Freemason (but Resigned from the English Lodge!) Member of the Druid Or-der Harry S. Truman - 33° Freemason Neville Chamberlain - (Committee of 300) Vladimir Lenin - Illuminati (Grand Orient Lodge) Joseph Stalin - Illuminati (Grand Orient Lodge) Leon Trotsky - (Grand Orient Lodge) Henry Kissinger - (Committee of 300, P2 Freemasonry, Knights of Malta,Bilderberger) J. Edgar Hoover - 33° Freemason Cecil Rhodes - 33° Freemason Aleister Crowley - Grandmaster Ordo Templi Orientis Walt Disney - 33° Freemason Olof Palme - Committee of 300, Bilderberger Al Gore - 33º Freemason Tony Blair - 33° Freemason, Bilderberger Josef Mengele (Dr. Green) - Illuminati Implanter Robert McNamara - 33° Freemason (at least) Pehr G. Gyllenhammar (from Volvo) - Committee of 300 Percy Barnevik (ABB Sweden) - Committee of 300 Col. James "Bo" Gritz - 33° Freemason Billy Graham - 33° Freemason John Glenn (33° Freemason) Buzz Aldrin (33° Freemason) Virgil I. Grissom (Freemason) Edgar D. Mitchell (Freemason) Plato (Illuminati) Francis Bacon (Freemason, Rosicrucian Grand Master) Lord David Owen - (Royal Institute of Int. Affairs, Committee of 300) Lord Peter Carrington - (Committee of 300, Bilderberger) Richard Holbrooke - (33° Freemason, Committee of 300) Jimmy Carter - (Tril. Comm., CFR) Carl Bildt - (Bilderberger) David Rockefeller - Czar of the Illuminati Edmund de Rothschild - Illuminati Alan Greenspan - Federal reserve Bank (Committe of 300) Peter Wallenberg - S-E Bank of Sweden (Committee of 300) Queen Elisabeth II - Queen of the Committee of 300 Prince Phillip - 33° Freemason, Committee of 300 Queen Beatrix of the Netherlands - Committee of 300 (Bilderberger) Prince Bernhard of the Netherlands - Committee of 300 (Bilderberger) King Carl XVI Gustaf - (Bilderberger) Prince Bertil - (Grande Orient Lodge of Freemasonry) Tak, jako v celém světě, Ilumináti jsou i u nás. Dokonce i registrovaní na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Ilumináti, Svobodní zednáři a Templáři opravdu existují. To není žádný výmysl, ani pohádka. Bohužel. Nejen ve světě, ale i u nás mají svoje registrované společnosti. A velice reálné a činné. Není problém je najít na internetu. Ilumináti i Svobodní zednáři mají své oficiální stránky na celém světě, u nás a dokonce i v Japonsku. Zednáři v ČR:

http://www.zednari.cz/
http://www.lnarod.cz/
http://www.hiramlodge.cz/
http://fm-prague-cz.ifrance.com/index.htm
http://www.glrb.org/feurope.htm#Czech
http://www.amorc.cz/entrance.htm

Illuminati ČR:

Na stránkách Ministerstva vnitra lze nalézt pod sekcí „Sdružení“ i registraci Iluminátů u nás.

http://www.mvcr.cz/rady/sdruzeni/sdruz031.html


Illuminati, vznik: 19.09.2001, IČO: 26542633
Adresa: Ústí nad Labem, Masarykova 706/55


http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=27891. iluminátor = malíř se speciální technikou 2. iluminátor = osvětlovací těleso 3. iluminátor = iluminát Takže dobrý, díky, pro mne nový poznatek, že iluminátor je také iluminát.
Kdo byl kdo
Karel Marx (Marx Mojžíš Mardocheus Levy, bohatí rodiče, otec byl právník 1818-83) a Bedřich Engels (Friedrich Engels, syn z bohaté textilní výrobce, 1820-95) - oba Ilumináti a později zednáři 32. stupně, skutečně dostali za úkol sepsat v r.1848 dílo na příkaz Iluminátů. Tak byl vydán „Komunistický manifest“, který měl přispět k tomu, aby celý svět byl novým režimem komunismu zastrašen a uměle dohnán k dalším válkám. Následně pak má svět s povděkem přijmout - jako vysvobození od komunismu – nový světový řád Iluminátů (NWO). Což se ostatně děje dnes. Současně byl profesor Carl Ritter (1779-1859) pověřen rovněž Ilumináty napsáním spisu, který odsuzoval Marxovu a Engelsovu teorii. Cílem těchto protichůdných objednávek bylo rozdělit lidi ve světě do různých táborů s rozdílnými ideologiemi. Práci započal Ritter, ale byla dokončena až poté, co zemřel, německým filozofem Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), který založil „Nietzscheismus“, které později rozvinul v fašismu a dále v nacismus. Ilumináti prostě ví, jak pracovat, aby dosáhli svého. V 1867, Marx napsal první díl „Kapitálu“, který se stal známý jako "bible pracovní třídy." Údajně byl jeho tvůrcem Engels a Marx byl jako autor uveden až o 20 let později. Mrs. Clinton i Mr. Barack Hussein Obama zdraví stejně. Významy gest čerpám ze starých zednářských knih. Pochopitelně jsou gesta již tak rozšířená, že je používají různé spolky, různí lidé a často ani neznají jejich původní význam. U politiků a elity jsem si ale jistá, že význam znají a záměrně je používají.

Image

Pyramida má svůj mystický význam už odjakživa. Údajně z ní po „osvícení“ (poznání) vycházeli nazpět místo lidí bohové. (Platónovo zasvěcení zahrnovalo třídenní pohřbení ve Velké pyramidě, během něhož zemřel – symbolicky-, znovuzrodil se a byla mu svěřena tajemství, která měl chránit. Platónovy spisy jsou plné informací o Mystériích.) Určitě budou pyramidy mít hlubší význam (moje domněnka), nežli jen náhrobek faraonů atd.

http://www.lhcountdown.com/
Komodor:
Ja myslím, že už nemůže bejt ani řeč o tom, že NWO je nesmysl. Copak si lidé nevšímají co se děje kolem nebo jen neznají jaký je záměr NWO.

EU se rozsiruje a spolčuje státy, které už skoro spolu ani nesousedí ani si nejsou jinak blízké. Severoamerická unie dohodnutá bez vědomí lidí na celém světě spolčuje USA, Kanadu a Mexiko. Vytvoří nový dolar a propojí se ještě více s EU. Za nedlouho přijde Asijská unie a nakonec Africká. Je to otázka pár let. K čemu to všechno vede? Jedna světová vláda. Z 200 státu jich bude jen pět nebo šest a ty pak spolčit bude již jednoduché, nebot budou založeny na stejnem principu. Jako dalsi dukaz je masove sledovani lidi pres cipy. Kdo se tomu smeje nevi zrejme jake zakony jsou pripravovany v Evropskem parlamentu ohledne techto cipu. Ja se nesmeju nebot mam cip v pase i s antenkou. V mexiku se taky nesmejou, nebot tam povinne dostali cipy pod kuzi delnici z ropneho průmyslu. A az dojde na masove ockovani proti chripce nebo proti jinejm chorobam a budou povinne jsme zvedavej kolik lidi si za tim bude slepe stat, ze je to úpro blaho vsech. Takove ockovani je jen opet vetsi kontrola lidi, nebo jejich likvidace.

A úpadek vzdělanosti je nejen v USA. Zaujala mě zpráva (TN), že studenti českého gymnázia (nevím už kterého) protestovali proti stávce učitelů. Jejich argument byl ten, že učitelé chtějí stále vyšší platy a přitom žáky nic nenaučí. Mají absolutní pravdu. Absolventi ZŠ (už ani nemluvím o maturantech) před 20 lety měli daleko větší povšechné (ne odborné) znalosti, nežli dnešní studenti. To je velmi smutný výsledek, kterým doháníme Ameriku v nevzdělanosti. To je také záměr - vychovat nevzdělaný, hloupý „plebs“. Čipování už probíhá jistým způsobem i u nás

K. Schwarzenberga na konferenci Bilderberské skupiny. MOC zajímavá zpráva.
http://zpravy.idnes.cz/schwarzenberg-se-v-usa-zucastnil-utajeneho-setkani-
globalnich-elit-1po-/domaci.asp?c=A080609_000125_domaci_adb

Film pojednává nejen o jedné z konferencí, ale i o všem co s Bilderberskou skupinou souvisí už spoustu let. Film by měli vidět všichni. Komu ani tohle neotevře oči… Je reálná naděje, že bude vládnout elita Illuminátů a ne dnešní demokracie, což jsou sice jejich loutky, ale … elita je elita. „Dav se manipuluje ze všeho nejlépe“. Ano, o to jde. Žádné jednotlivé státy. Všichni do jednoho „davu“, do jednoho stáda. Tyhle věci, co tu píšu, jsem nečetla jen na internetu (i když i tam je toho nepřeberně). Mám obrovskou spoustu knížek o tomhle tématu. Dost je jich dovezených a dost je jich přímo z nákladů, které vydávají sami zednáři. Pochopitelně je vydávají jen pro vlastní potřebu a já se k nim dostala už před pár lety obrovskou náhodou. Tenkrát jsem se tomu smála, dneska jsem docela ráda, že ty knihy mám. Tím pádem vím, že je pravdivé, že zednáři i ilumináti vyznávají Satana. Vyznávají při svých rituálech Baphometa a to je významově totéž. Na důkaz zednářského a iluminátského vyznávání Baphometa a pojmu „černá magie“. Ofotila jsem pár ukázek ze zednářských knížek.
Image Image Image Image Image Image Image Image
----------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁMĚRY ILUMINÁTŮ.
1) založit jednu světovou vládu Toho jsme ostatně svědky. Zakládají se aliance a unie, ve kterých je slučována spousta států pod jednu vládu. Čím méně vlád, tím lépe se ovládají jedním směrem. Pak už bude třeba ponecháno jen pár formálních vlád, ale ty všechny budou už lehce řízené tou jednou, nebo bude skutečně jen jedna vláda. Ilumináti nikdy nevystupují pod jménem své organizace. (Weishaupt byl zrazen a vystaven pronásledování jen proto, že nedbal pravidla, že slovo "Ilumináti" nebo existence Bratrstva nesmí být nikdy odhaleno veřejnosti. Ostatně Weishaupt založil ilumináty na objednávku tzv. „Domu Rotschildů“.) Můžete je nazývat jak chcete - Řád Hledání, JASON Society, Roshaniya, Kabbala, Templáři, Maltézští rytíři, Kolumbovi rytíři, jezuité, zednáři, Starověký a mystický řád růže a kříže, nacistická strana, komunistická strana, výkonní členové CFR, Skupina, Bratrstvo draka, Rosikruciáni, Královský institut pro mezinárodní záležitosti, Trilaterální komise, Bilderberská skupina, Otevřená a přátelská tajná společnost (Vatikán), Russelův trust, Skull&Bones, Scroll&Key, Řád - všechny tyto společnosti jsou to samé a směřují ke stejnému konečnému cíli, Novému světovému řádu. Zcela pod vlivem je NATO, NASA, CIA… Pravděpodobně nejznámější organizací Svobodných zednářů je lóže P2 v Itálii. Tato skupina byla zapletena do všeho - od úplatkářství po vraždy. P2 je přímo spojena s Vatikánem, Maltézskými rytíři a americkou Ústřední zpravodajskou službou CIA. (O Vatikánu je také spousta zajímavostí.)
2) ovládnout ekonomiku světa
I to se děje. Veškeré finanční prostředky, průmysl, přírodní bohatství a další věci jsou již teď prakticky v rukou pár společností. A vlastníky společností jsou osoby, které jsou členy Bilderberské skupiny a dalších, potažmo iluminátů. V zemích Evropy, které prošly revolucí v r. 1989 (je podivné, jak byl převrat téměř v jeden moment ve všech zemích – „náhodou“), se záměrně zlikvidoval jejich průmysl a zemědělství. To proto, aby země nemohly už být v ničem samostatné a musely spoléhat na různé unie. Co nebylo přímo zlikvidováno, bylo prodáno do rukou magnátů.
3) způsobit války různými prostředky ve vybraných zemích, hladovění a choroby v zemích 3. světa. Smrt 3 mld. lidí do roku 2050 - lidé jsou nazýváni neužitečnými jedlíky
(Zde bych podotkl, že některéré prameny uvádějí likvidaci až 80% populace a to co nejdříve co to bude možné) Záměrné vhánění světa do válek se děje odnepaměti. Jen připomenu např. objednané vytvoření komunismu i fašismu, o kterém jsem psala minule a tímhle způsobenou revoluci v Rusku a pozdější vznik II. světové války. Jen na ukázku - změrně vyvolaná válka s východem útokem na WTC. Afghánistán už byl napaden SSSR a pokud vezmeme v úvahu, že ve II. světové válce sponzorovali ilumináti obě válčící strany, nevidím důvod, proč by i v této válce nesponzorovali SSSR za účelem likvidace Afghánistánu. Protože válka skončila ve prospěch Afghánistánu, musel se najít jiný způsob vyvolání války. A za jiný způsob posloužil útok na WTC. A je již jedno, jestli si věže Američané sami zdemolovali (já jsem přesvědčena o tom, že ano), nebo jestli k tomu přispěl bin Ládin, který je v různých teoriích také finančně podporovanou figurkou iluminátů. Chemtrails jsou další prostředky k hubení obyvatelstva. Může tak být rozprašováno prakticky cokoliv. Nejčastěji uváděné baryum a oxidy aluminia, viry, bakterie pokusné „očkovací“ látky, těžké kovy …. Chemtrails tak také mohou být vodivým prostředím pro pulzní radary GWEN, různé HAARP (gyrotronový pozemní systém) a ve vesmíru umístěné lasery. Mohly by tak způsobovat záměrné vybuzení zemského jádra, manipulaci s počasím …. Pozastavte se nad podivnými úkazy na obloze a magnetickým vlněním nejen před nedávným zemětřesením v Číně.

http://www.youtube.com/watch?v=KKMTSDzU1Z4
http://www.youtube.com/watch?v=G5VUTNLI4Uo
http://www.youtube.com/watch?v=vCjjLykw33E
http://www.youtube.com/watch?v=kvI6YuvpSWY


Tohle určitě není možné v normální zemské atmosféře, jestliže to nebylo pozorováno nikdy předtím. Není to způsobené záměrným manipulováním atmosféry, vytvářením její vodivosti, která by následně měla sloužit ke směrování určitých energií? (K čemu vlastně bude sloužit radar u nás, který podle odborníků má jen zhruba 60% žádané účinnosti?) Prakticky je snadné vyhubení kterékoliv oblasti i celku na různé způsoby.


4) způsobit úplný kolaps světové ekonomiky a úplný politický chaos Do největší ekonomické krize se nyní dostává Amerika. Odnesou to totiž běžní obyvatelé, nikdy ne magnáti, kteří krizi vyvolali záměrně a plánovaně. Rozhodli se, že je moc lidí, kteří jim ujídají a je třeba s nimi skoncovat, protože veškeré bohatství přece patří elitě. V návaznosti na Americe budou krize likvidovat postupně ekonomiku všech států (nebo už unií a aliancí) na světě. Dojde k cílenému zbídačení veškerého obyvatelstva. Současně s tvořením unií zemí dojde i k politickému chaosu. Ale myslím, že dostatečný politický chaos už vládne i u nás. Všichni naši „státotvůrci“ k tomu maximálně napomáhají.
5) oslabení morálky národů, demoralizace pracovníků v odborech masovou nezaměstnaností
Jak lépe oslabit morálku lidí, nežli je zbídačit, nedat jim práci (bod 4). Už dnes je jasné, jak každý, více než kdy předtím, myslí jen na sebe a to nám ještě většinou není nejhůře. A veškeré sociální cítění s druhými padne úplně, až se budeme rvát o kůrku chleba. Už teď je úděsné, jak jsme zasypáváni chemií (a to sprejování si sami zaplatíme z daní) a navíc na případné zdravotní následky jsme nuceni si zaplatit lékaře. Další si dosaďte sami.
6) kontrolovat úplně zahraniční a domácí politiku USA To už se myslím děje dostatečně.
7) dát plnou podporu mnohonárodnostním organizacím jako OSN, mez. měnovému fondu, mezinár. soud; místní instituce nechat méně účinné, tyto přesunout pod OSN. Vše má směřovat ke kontrole médií (TV, rádio), tisku, Holywoodu I tohle je uskutečňováno slučováním států. Veškerá moc musí patřit jen pár centrům, která jsou buď v rukou elity, nebo jsou jimi zcela ovládány. Rádio a TV a tisk je již téměř dokonale pod kontrolou, takže jsme zahrnováni spoustou nepodstatných informací (kde byla autohavárie, kde v bytě vybouchl plyn, který poslanec komu vynadal a teď se navzájem soudí, kde byl kdo přepaden, nebo znásilněn, který nepodstatný zlodějíček ukradl půl milionu a málem tím položil ekonomiku státu, kde se zřítil neudržovaný výtah, která celebrita byla s kým viděna a v jaké situaci – nic jiného se ve zprávách nedovíte). To, co se opravdu děje, je buď úplně zamlčováno, nebo jsou informace předkládány lživě a pokud ne, zaniknou v informační explozi. Další pěkný „informační šum“ je ve výzkumu vesmíru. Sputnik I. (60 cm průměr) odstartoval ze Země 4. října 1957 ve 22:28h moskevského času. Za necelých 12 let (20. července 1969) přistálo na Měsíci Apollo 11 s první lidskou posádkou. Důležité je právě to za 12 let. Za 12 let od prvního mrňouska, který se vymanil ze Zemské přitažlivosti, byl člověk na Měsíci! Jestliže technika postupovala nejdříve takovou rychlostí, proč by za dalších téměř 40 let po přistání na Měsíci se rozvoj zastavil natolik, že bylo vypuštěno jen pár sond, pár oběžných laboratoří, pár raket… a nic víc? Věříte tomu, že bylo málo finančních prostředků? Já nevěřím. Vývoj kosmonautiky pokračoval a pokračuje dále závratnou rychlostí, jen nám, nežádoucím, do toho nic není. To už není náš úspěch. Takže to není úspěch lidstva, ale úspěch „jejich“ a cíle asi také nejsou ve prospěch lidí. Filmy jsou nám už dlouhodobě servírovány jen ty nejhrůznější, abychom po jejich shlédnutí byli rádi, že je ten náš život přece jen ještě trochu lepší (mimo filmu Endgame, který je tím největším hororem, protože nás informuje o tom, co se kolem nás děje a co my nevidíme). Dějiny jsou deformovány stovky let. Kdo má peníze, formuje dějiny. Jen malý drobek celkem nepodstatné deformace, který mě právě napadl: V českých učebnicích pro žáky základních škol je uvedeno, že autorem výroku „PRAVDA A LÁSKA VÍTĚZÍ NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ“ je Václav Havel. Historický a pravdivý fakt je, že autorem výroku je Mohándás Kramčad Gándhí (Mahátma Gándí). Ale Havel se hodil jako autor do momentální politické manipulace u nás. Takže: Naučíme a dovíme se jen to, co je nám dovoleno a hlavně to, co je žádoucí. Anebo ještě lépe, zůstaneme hloupý, nevzdělaný a tím pádem lehce manipulovatelný plebs. To platí po stovky let. A bude platit do konce světa. Jen si myslím, že ten „konec světa“ není takový, jak si ho představujeme my. Konec světa to bude pro „normální“ lidi a nastane NWO „elity“, která se zbaví nás, všech darmožroutů.Jinak je dobré si doplnit informace z internetu, které s tím také souvisí:

Události 11.9.2001
Zeitgeist (Duch doby)
Svobodní zednáři
Templáři, záhadami opředený řád
Chemtrails - fakta či výmysl?
Zemetřesení (12.5.08) v Cine je za tym USA? (HAARP)
Al-Kájda existuje nebo ne?
New World Order
RFID čipy


Související:

Bilderberg odkazy: 1, 2, 3, 4,
Illuminati odkazy:1, 2, 3, 4,

článkem příspěla pejsula a (Komodor)
článek je místy sestaven z korespondence a chatu.

9 komentářů:

 1. Tady mate odhaleni A. Baudyše a jeho napojení na svobodné zednáře!
  http://www.freepub.comehere.cz/vse/hledani-spojitosti

  OdpovědětVymazat
 2. To je tu opravdu nekdo tak hloupy, ze si nedokaze zjistit, ze obraceny kriz je kriz Sv. Petra a je pouzivan od prvnich staleti rimskymi biskupy, tedy papezi???

  OdpovědětVymazat
 3. Ráda bych reagovala na foto, na kterém je současný papež Benedikt XVI. Jedná se totiž pouze o "šikovný" výstřižek fotografie, na které novokněží udílejí novokněžské požehnání. (viděla jsem celou fotografii). Zde je vidět pouze pravá ruka, a tak to vypadá jakoby papež hajloval. Jak snadné je všechno zneužít a zmanipulovat.....

  OdpovědětVymazat
 4. Dobrý den, původně jsem chtěla psát autorům těchto stránek, ale nenašla jsem nikde kontakt, tak se vyjadřuji tímto způsobem. Zajímalo by mě, kde autoři berou informace o výše uvedených skupinách. Vyjádřím se pouze k tématu církve. Vím, že i v církvi jsou někteří, kteří církev svým jednáním poškozují. Jisté je jedno, Kristus řekl, že je s námi po všechny dny až do konce světa. Co se tedy týče těch článků…Takto různě manipulovat a podsouvat rádoby odhalující fotky je hloupé a zlé. Viz fotka současného papeže, která je okomentovaná výše. Nebo symbolika kříže sv. Petra. Nevím, jestli vás nenapadlo, že spíše zednáři některé církevní symboly zneužili pro svoje účely…Kritizovat je většinou v dnešní době velmi snadné a zvlášť u církve si v tom někteří vyloženě libují. Chtěla bych vás poprosit, i když je to asi dost odvážné, abyste tyto články, které se podle mě nezakládají na pravdě, odstranili. Děkuji

  OdpovědětVymazat
 5. Rád bych zdůraznil jednu věc. Každý věřící člověk ví, že na světě působí Bůh ale i satan. Hlavní snahou člověka, který se rozhodne žít křesťanským životem, by neměla být snaha poznávat satanovy plány. Měl by se snažit poznávat Boží vůli a žít podle ní. Hlavním měřítkem by měla být Bible.
  Po jejím studování jsem došel k závěru, že řada věcí, které jsou v těchto článcích zmíněny, jsou v ní předpovězeny. Není tam psáno, že to budou zednáři nebo někdo jiný (což je vlastně nepodstatné). Podstatné je, že nějaké takové věci přijdou a člověk by na ně měl být připravený a neděsit se jich - nic se neděje o čem by Bůh nevěděl.

  OdpovědětVymazat
 6. Jsem rád, když po 15 letech hledání spatřuji, jak se mnohým lidem otevírají oči. Když člověk opravdu chce a není nikterak omezen ve svém hledání nějakým dogmatem, výchovou, prostě není zavřen v bublině vytvořené společností, přijímá vše, je přístupný, otevřený, tak je odměněn tím, že se mu po jisté době začne vše vyjasňovat, neboť pravda chce být rozpoznána a láska vám oči otevře. Po těch letech ovšem taky zjišťuji, z výše uvedených komentářů je to víc než patrno, že stále většina lidí si stále není schopna vyndat hlavu z prdele, kterou jim tam zarazili rodiče, škola, léta vymývání mozků, média, totální odcizení sebe sama. Vím, jak se cítí autor tohoto a podobných článků a tvrzeních, když v podstatě většině lidí chybí ucelený obraz toho jak svět funguje-bankovnictví, sionisté, satanismus, magie, pedofilie, "terorismus", ovládání veškeré filmové, hudební produkce, tisku, projekty MK, zamoření jídla, farmacie, kvanta sexu, povrchnosti, revoluce, války, svrhávání vlád, vraždy hudebníků, politiků, manipulace historie atd. atd. Podstatou toho všeho je udržet nás lůzu na nízké frekvenční úrovni a nechat v nevědomosti co vlastně jsme, utajit naši pravou podstatu, to, že jsme čiré vědomí, neohraničené, bezmezné všeobklopující... Je dobré znát jak svět funguje, ale nezůstávejte na povrchu, jděte dovnitř, meditujte a objevte svoji pravou podstatu. Protože pravda není tam venku, ale celou dobu byla a je uvnitř každého z nás. Moc moc děkuji autorovi článku a vás ostatní prosím hledejte, hledejte!!! Sochorito

  OdpovědětVymazat
 7. HELLO CHCETE BÝT ČLENEM Iluminátů 666 TEMPLE 1 JSTE PODNIKATEL 2.A 3.A hudebník nebo POLITICKÝ ŽENA 4. Chce, aby se některé věci v životě a dosáhnout bohatství a slávu VELKÉ postavení v životě nabývat bOHATSTVÍ, FAME, POW ER, aby se pohyboval a vyšší zaměstnanosti CONTACT US IN VIA E-MAIL: illuminatiman93@gmail.com

  OdpovědětVymazat


 8. Illuminati approach with the some of EURO300 million and also promise to be paying EURO90,000 per month just to become their member.My stories on how i became rice and famous with the help of yoo john the Illuminati secret wealth master)Hello my fellow friends am mrs elena homson i am from the Russia of I lost my parent when I was 13yrs old so I have been staying with my uncle and they were never taking good care of me,life was so bad with me,so I manage to get into university and i graduate with first class. for goo three year i was looking for job until I meet an old school friend called katy angela,who told me about a man that help her father into the Illuminati group and made him rich and famous,so I ask on how to get to the man as a good friend she is to me, she lead me there and I explain all my problems to him and he ask me to do some things that will make me a legit member of the hood which I did without going back, then he introduce me to the ground master in uk and I was paid the sum of. EURO300 million dollars which I used to live the life am living now………..i invest the money on oil business in Saudi Arabia at 2013 i was rate as the 15 richest person in Russia.you can also add me on face book elena homson, my friends, today am sharing this testimony to those who are in my old condition to meet with him.is a good man and ready to help you in anyway of your live you can also contact great and wealthy man via this email illuminatitemple669@gmail.com or join him on Facebook YOO JOHN,you can also reach him on phone by dialing +34602320900

  OdpovědětVymazat