Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

O S N ROKUJE: bude zase lépe .tá tá tá tatadá


20. 10. 2008 - Již od roku 1948 si každoročně 24. října připomínáme Den Organizace spojených národů. V ten den vstoupila v roce 1945 v platnost Charta OSN, základní dokument organizace.
V letošním poselství ke Dni OSN generální tajemník Ban Ki-moon bilancuje plnění Rozvojových cílů tisíciletí, kterým bylo věnováno zářijové zasedání OSN. Zdůraznil především důležitost partnerství, které se osvědčilo v boji s malárií a ukázalo cestu, jak postupovat při řešení jiných světových problémů. Ban Ki-moon vyzývá všechny partnery a politické lídry, aby se chopili svých úkolů a dodrželi své sliby.
Celý text poselství generálního tajemníka OSN:
20. 10. 2008 - Letošní rok je pro Organizaci spojených národů zásadní. Přehoupli jsme se do druhé poloviny patnáctiletého období plnění Rozvojových cílů tisíciletí. Jejich přijetí v roce 2000 dalo základ naší společné globální vizi budování lepšího světa ve 21. století. Je jisté, že výzvy tohoto století se týkají nás všech bez výjimky. Klimatická změna, šíření infekčních chorob a smrtonosných zbraní i nebezpečí terorismu překračují bez ptaní hranice států. Chceme-li posílit obecné globální blaho, musíme zabezpečit i globální veřejné zdroje.

Ban Ki-moon
Řada zemí zřejmě do roku 2015 miléniové cíle nesplní. Hluboce mě proto znepokojuje také vliv, jaký na dosažení cílů tisíciletí může mít současná globální finanční krize. Svět nikdy tak naléhavě nepotřeboval schopné vedení a partnerství všech zemí a lidí.
Proto považuji za tak důležitý úspěch zářijového zasedání OSN o rozvojových cílech. Podařilo se nám vytvořit koalici, která je schopna a ochotna dosáhnout změny. Připojili se k ní představitelé vlád, byznysu i nevládních organizací. Dosáhli jsme výrazných závazků na pomoc nejchudším světa. Výslednou sumu dosud neznáme, ale prostředky, které byly přislíbeny, mohou přesáhnout částku 16 miliard dolarů.
Jediná cesta vpřed se dnes jmenuje partnerství. Stačí se podívat na pokrok, jehož jsme dosáhli v boji proti malárii. Společné globální úsilí nás přivedlo velmi blízko k úplné eliminaci nemoci, která dosud každou minutu usmrtí dvě děti. Úspěch, jemuž se blížíme, je založen na lépe cíleném plánování na úrovni států, lepším financování, koordinovaném řízení na globální úrovni a na špičkovém výzkumu a technologiích.
Malárie by se měla stát příkladem jak si poradit i s dalšími výzvami současného světa. Mimo jiné s klimatickou změnou, jíž se budou brzy zabývat významné konference v Poznani a Kodani. Podobně bychom měli zakročit i v případě plnění všech dalších cílů tisíciletí.
Pokračujme v nastoupené cestě. Času není nazbyt. Organizace spojených národů musí být schopna zajistit podmínky pro bezpečnější, zdravější a lépe prosperující svět. U příležitosti letošního Dne Spojených národů vyzývám všechny naše partnery a politické lídry světa, aby se chopili svých úkolů a drželi své sliby.
Ban Ki-moon

děkujeme pěkně velectěnému Panu Kancléři síla ať jej provází do pohody

Žádné komentáře:

Okomentovat