Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Subject: Obvinění připravované proti dr. M. Chan a WHO pro zločin masové vraždy

Na základe zverejnej žaloby na firmu Baxter rakúskou novinárkou Jane Burgermeister,sa organizácia nwoo rozhodla Jane osloviť a navrhnúť jej v tejto závažnej kauze spoluprácu.

On Mon, Apr 20, 2009 at 7:55 PM, sleep sheep wrote:


Dear Mrs Jane Burgermeister

I have the honour to adress you by name of our civil association New World Order Opposition,

acting in Czech and Slovak Republic

You have our full support and participation in the affairs of ,,Baxter“ Company.

I have the honour you recommend and require an expert assistance Dr. Matias Rath :

http://www4.dr-rath-foundation.org/contact/contact.php

Our civil association propose - ,,offer a request to court of Czech Republic a Slovak Republic for release a preliminary move for ban import of products from "Baxter“ Company. We believe, that citizens of other states will do the same,

where this company have their inhuman business interests.

We welcome any probative materials evidence facts, with them we can support our request .

We simultaneously please for informations, how we can be useful in future in this case.

Peace for world
New World Order Opposition

odpoveď na seba nenechala dlho čakať

Od: jane burgermeister
Předmět: Re: Baxter
Datum: 21.4.2009 10:16:03
---------------------------------------------
Dear, Many thanks for your email. I look forward to cooperating with you as best I can to reduce the danger that Baxter and the various arms of the NWO poses to you in the Czech Republic and Slovakia as well as to the rest of us. Because I filed criminal charges in an Austrian court, I focussed on Austria in my submission but understand that this issue affects your countries - and other countries - just as much. Almost no information from official sources has reached the public yet (I don't believe the questions tabled by an Austrian MP have been answered either). That's why I had to use media sources etc to put together my case so I'm afraid I don't have any more concrete evidence other than that which is in my criminal charges on my blog. However, I believe the circumstantial evidence is very strong. The arguments are very strong. When it comes to protecting the people in the Czech Republic and Slovakia, I think a ban on Baxter would be a good thing. If you could find someone who suffered concrete damages -- someone working at the laboratory where the deadly contamination was discovered, for example, who had to go for a check up -- you might be able to file a lawsuit on their behalf. If you could argue that all the people of that town etc were endangered, you might be able to file a class action lawsuit for billions, a sum surely in proportion the danger posed. Again, I don't know the law so you'd need to get advice on that. Also, if you wish to file criminal charges against Avir and Baxter on behalf of the Czech Republic and Slovakia here in Austria, I could help you do that but again I am not sure what the legal situation is. By the way, I was thinking of setting up an alternative media network here in Europe -- a kind of European Infowars -- to inform people about the activities of the NWO and wonder if you would be interested in joining something like that? I believe it is important to "awaken" people to the real situation as fast as possible. Thanks for your email and I stand ready to help you in as far as I am able. Best, JaneDnes zverejňujeme mail, ktorý 25. 4. 2009 Jane Burgermeister poslala generálnej riaditeľke WHO (Svetová zdravotnická organizácia)v súvislosti so vznikajúcou pandémiou vírusu prasačej chrípky.

Má sa čo najviac šíriť (mail, nie chrípka).

Stručný obsah: Novinářka hodlá obžalovat ředitelku a další odpovědné osoby a organizace z masové vraždy, pokud jí nebudou poskytnuty do 27. 4. dokumenty o opatřeních přijatých WHO v otázce prasečí chřipky. Upozorňuje ředitelku na odpovědnost, že pokud WHO vyhlásí pandemii, znamená to automaticky zákonnou povinnost pro všechny občany ve Spojených státech dát se očkovat. Ti, kteří se nedají očkovat, mohou být zastřeleni... (Kdoví, jak je to u nás?) Zdůrazňuje, že pandemie samozřejmě bude spojena s astronomickými zisky pro společnosti vyrábějící virus/léky/vše další potřebné při pandemii a samozřejmě pro ty, kteří kryjí jejich aktivity. Všechny nitky techto protilidských aktivit opět vedou k iluminátům....

Zde je první část v českém překladu, obsahuje to nejdůležitější, a zejména, novinářka výborně vystihla podstatu záležitosti.

From: Jane Burgermeister (jmburgermeister@gmail.com)

Date: April 25, 2009

Subject: Obvinění připravované proti dr. M. Chan a WHO pro zločin masové vraždy


Vážená dr. Margaret Chan,

zasílám vám tento email, abych vás informovala o svém záměru podat v pondělí 27. 4. soudní žalobu proti vám a proti ostatním zaměstnancům WHO a spojených organizací pro vaši roli při vystavení světové populace riziku pandemického viru, který by mohl zabít miliardy lidí, a to dle zákona o boji proti zločinu organizovanému mezinárodními gangsterskými skupinami a rovněž dle konvence Spojených národů o prevenci a trestání genocidy.

Jako veřejný činitel zaměstnaný v mezinárodní organizaci, generální ředitelka Světové zdravotnické organizace se sídlem v Ženevě, máte jako povinnost a součást své oficiální kapacity jednat vždy tak, abyste byla strážcem zdraví světové populace, zejména předcházet „zneužití“ vyhlášení pandemie organizacemi, společnostmi, vládními orgány nebo jinými celky, zaměřenými na vypuštění pandemického viru a poté na získání politických a ekonomických výhod z masové vraždy prostřednictvím programu masové vakcinace kontaminovaným materiálem.

Zprávy médií naznačují, že vaše organizace zneužívá svých administrativních struktur, personálu a prostředků, aby zveličila nebezpečí viru prasečí chřipky a tak ospravedlnila masový vakcinační program nevyzkoušenou a netestovanou vakcínou.

WHO poprvé nařídila všem svým členům, aby nepřetržitě obsluhovali „Místnost pro kontrolu pandemie“ jako reakci na včera v médiích ohlášené případy prasečí chřipky, a je připravena vyhlásit „pandemii“.

Tato „místnost pro kontrolu pandemie“ je určena k mapování a sledování šíření pandemického viru, a tudíž je vybavena superpočítači napojenými na veškeré bezpečnostní síly vlád členských států Spojených národů.

Tato „kontrolní místnost“ je místem, odkud vzejdou veškerá prohlášení o „pandemii“, a já bych byla vděčná, kdybyste mohla zveřejnit seznam lidí, kteří pracují v této kontrolní místnosti.

Když WHO vyšle takovéto „prohlášení“ presidentu Obamovi, dle mých informací zajmou svá postavení FEMA a Oddělení státní bezpečnosti „Protipandemické oddíly“.

Guvernér každého státu bude informován, že budou aplikována opatření zákona o Vzoru naléhavých státních zdravotnických kompetencí (Model State Emergency Health Powers Act - MSEHPA). To znamená, že všichni Američané musí souhlasit s masovou vakcinací, nebo budou obviněni ze těžkého hrdelního zločinu.

Nebylo by lepší, doktorko Chanová, abyste prostě požádala lidi, aby nosili chirurgickou roušku, pokud je zde opravdu reálné nebezpečí pandemie? Proč činit nátlak prostřednictvím vakcinace, aby se lidé trestali střílením?

Zákon praví, že na každého, kdo odmítne očkování a/nebo se staví proti nucenému přemístění do přepravených „karanténních zařízení“, může být „zákonně“ stříleno a může být zabit. (Ospravedlnění „smrtelného násilí“. Viz http://www.forhealthfreedom.org/Pub...ModelState.html)

Tato fakta určitě znáte.

Tento scénář je tak drastický, že vy ve svém postavení veřejného činitele musíte mít skutečné důkazy o této strašlivé hrozbě pro lidstvo a musíte mít nepochybné důkazy, že vaše činy budou skutečně určeny proti této hrozbě a že je dobrý důvod, proč prostě nedoporučíte lidem nosit chirurgickou masku, když se nechtějí nechat očkovat.

Ze zpráv médií se zdá, že nový druh prasečí chřipky je syntetická strukturální kombinace, obsahuje geny ptáků, lidí a prasat z mnoha různých kontinentů. Proto je důvod se domnívat, že pochází z nějaké laboratoř, obzvláště z laboratoře na výrobu biologických zbraní.

Nebylo by pro WHO lepší, aby se zabývala vyšetřováním, která laboratoř vyrobila a vypustila tento syntetický virus, a ji poté potrestala, nebo aby doporučila lidem nosit chirurgické masky spíše než aby vyhlásila masový vakcinační program?

Podle níže uvedené zprávy Fox News je vaše hodnocení nebezpečí této prasečí chřipky mnohem a mnohem pesimističtější, nežli hodnocení CDC (Americké centrum pro kontrolu nemocí) doporučující pouze obvyklá opatření. Jak to vysvětlujete?

Jak vysvětlujete, proč jste již identifikovali tolik smrtelných případů, zatímco mexická vláda potrvdila pouze 16 úmrtí na tento nový druh chřipky? Jaký je vědecký podklad pro tuto identifikaci? Používáte správnou metodu? Můžete u soudu dokázat, že užíváte správnou metodu, a že prosté doporučení lidem, aby nosili masky, není adekvátní?

Povšimla jsem si rovněž, že nový typ prasečí chřipky se objevil současně v Mexiku a Americe,a to za „záhadných okolností“, což rovněž naznačuje svévolné, plánované a koordinované vypuštění syntetických, v laboratoři vytvořených virů. Neměli byste raději vyšetřovat takový „tajemný“ incident? Vyhlásili jste nějaké vyšetřování? Koho vyšetřujete? Můžete prosím uvést detaily?

WHO je povinna vyčerpat všechny ostatní možnosti dříve, než vyhlásí pandemii a zahájí masový vakcinační program, protože musíte vědět – být informován je součástí povinnosti zastavatele tohoto úřadu – že v roce 1976 byl americkou vládou opuštěn masový vakcinační program proti prasečí chřipce, protože přibývalo důkazů, že riziko očkovacího programu pro veřejnost je větší než riziko skutečné prasečí chřipky.

Je vaší obzvláštní povinností, vzhledem k precedentu v r. 1976, abyste si byla jista, že pod vaší záštitou nebude aplikován žádný masový vakcinační program, pokud nebude skutečně ohrožena veřejnost, tím, že by pandemie byla vyhlášena předčasně a bez fungování adekvátních záruk zajišťujících vysokou kvalitu a bezpečnost každého vakcinačního materiálu.

Musíte také dokázat, že doporučení nosit ochrannou masku není schůdným alternativním postupem při zacházení s jakoukoli takzvanou pandemií.

Tvrdím, že neplníte své povinnosti, a to a) poskytovat veřejnosti přesné informace o ohrožení, které pro ně znamená prasečí chřipka, b) ujistit se, že nevyhlásíte pandemii předčasně jako záminku k rychlému šíření kontaminovaného nebo vadného vakcinačního materiálu, který by mohl vést ke smrti či poškození lidí, jak se stalo v roce 1976.

Jako veřejný činitel, jehož obsahem činnosti je v současné době vyšetřování zapojení firem Baxter a Avir do vypuštění pandemického materiálu ptačí chřipky v Rakousky jste povinna být si plně vědoma detailů tohoto případu a role, kterou tato farmaceutická společnost, zejména Baxter, hrála v tom, že byla téměř spuštěna pandemie.

Měla byste také vědět o trestných obviněních, které jsem vznesla proti Baxterovi a dalším organizacím, včetně WHO, dne 8. 4. 2009 u vídeňského městského prokurátora; jsou dostupná na blogu.

Konzultační centrum WHO poskytlo Baxterovi obzvláště zhoubný divoký typ ptačí chřipky, který kontaminoval materiál proti běžné lidské chřipce, a byl distribuován do 16 laboratoří v Rakousku, České republice, Slovinsku a Německu pod falešnou nálepkou, a tak se ptačí chřipka mohla dle hodnocení expertů a médií v této zimě rozšířit na pandemii.


Virus mix-up by lab could have resulted in pandemic (6 Mar 2009)

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/4230882.cms

V případě Baxter je proto jasný a dobře dokumentovaný spoj mezi WHO a vypuštěním pandemického materiálu ptačí chřipky v této zimě.

zdroj: http://orgo-net.blogspot.com/2009/04/zase-chripka.html

Korporácia Baxter už v minulosti čelila niekoľkým súdnym žalobám - výroba a distribúcia kontaminovaného heparínu, výroba a distribúcia kontaminovaných silikonových preparátov, dodávky kontaminovaných latexových rukavíc do zdravotníckych zariadení

http://www.toledolaw.com/pdf/1953.pdf

Presents a Massachusetts Supreme Court case from July 16, 1998, in which Florence Vassalo et al attempted to sue the Baxter Healthcare...
http://connection.ebscohost.com/content/article/1018553725.html%3Bjsessionid=28B5685181C3E54D2E9FFEC0EE587D31.ehctc1

The legal doctrine is known as "federal preemption." Here's how it works: say for instance the Food and Drug Administration (FDA) adopts a regulation outlining drug labeling and packaging. However, the labeling and packaging causes confusion and, as a result, children are badly injured. That's what happened to actor Dennis Quaid's newborn twins who were given massive doses of blood thinner at a hospital. The Quaids filed a lawsuit in Illinois state court claiming that the manufacturer -- Baxter Healthcare Corp. -- was negligent n packaging different doses of the product in similar vials with blue backgrounds. Under the doctrine of "federal preemption," however, the Quaids' suit could be barred because the manufacturer's compliance with a deficient federal regulation preempts any liability it might have for causing harm.
http://abelllaw.typepad.com/abell_law_blog/2008/05/bush-administra.html

If you have been injured by a Baxter Healthcare product, please see the following:

* Defective Medical Products
* Traumatic Brain Injury

http://www.pritzkerlaw.com/section-unsafe-medical/medicines/heparin-baxter-healthcare-lawsuit.html


Anyone implanted between 1/1/76 and 12/31/91 who received a silicone gel breast implant from any of the following manufacturers may apply for either Disease or Expedited Release compensation from a separate subfund called the Silicone Material Claimant Fund. The manufacturers are: Baxter, Bioplasty, Bristol Myers, Cox-Uphoff, and Mentor. To determine if one of your breast implants can be identified as coming from one of these five companies, review the document called the Dow Corning Settlement Program and Claims Resolution Procedures. See Question 1 for information on getting this document. - Ashcraft & Gerel
http://www.ashcraftandgerel.com/faqimpl.html#SILICONE%20MATERIAL%20CLAIMANT%20FUND

The U.S. Food and Drug Administration and other health authorities are investigating 51 deaths from this summer and fall, including 23 in Croatia last month, 15 in Spain, seven in Taiwan, two in Colombia and two each in Texas and Nebraska. All were using Baxter dialysis filters, or dialyzers, which help remove waste from the blood of patients with failed kidneys.
http://www.yourlawyer.com/topics/overview/baxter_dialysis_filter

Baxter wins federal latex allergy lawsuit
http://findarticles.com/p/articles/mi_go1543/is_200206/ai_n7002552/

Persepolis .. aneb Írán pro český Honzy

Marjane Satrapi napsala a nakreslila první íránský komiks všech dob, a na jehož základě pak vznikl tento celovečerní film. Autobiografický příběh s lehkostí popisuje její krušné dětsví a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, války s Írákem a následného režimu. S humorem a lehkostí znázorňuje rozdílné vnímání kultury v evropském a arabském světě. A protože je to příběh umíněné dospívající holky, která si vždycky prosadí svoje a která žije v tuhém ideologickém režimu nesnášejícím odlišné názory, je to samozřejmě i příběh rebelantství a svobody.«

Fluor..mňamka

ZDRAVÍ FLUORID
Tento úvodní článek má patřit především zdraví a jak ho ovlivňovat. Hned na začátku musím a nemohu jinak, vás upozorním na skutečnosti, proč v dnešní populaci je tolik nemocí a onemocnění epidemického charakteru, proč je tolik tzv. civilizačních chorob. Proč musí stoupat spotřeba léků a potravinových doplňků, které nás stojí nemalé peníze a pokud nic neuděláme, stát ještě budou. Řesení je jednoduché. Najít příčinu a odstranit pomocí přírody a vynikajících roslin důsledky, které mohou způsobit degeneraci a vymření naší tak slavné civilizace.Kdyby vám někdo naznačil, že je vám bez vašeho vědomí pravidelně podávána látka, která je jedovatější než olovo, že dokonce patří mezi nejprudší jedy na světě, může vést ke křehnutí kostí, rakovině poruše imunity a celé další škále dalších nemocí a je základní složkou léků ovlivňující mysl, pravděpodobně byste byli patřičně znepokojeni. A o kterou látku jde? O fluor v naší pitné vodě a zubních pastách a nejen tam, a le i v potravinách pro ty nejmenší děti.

Důkazy údajně hovoří o tom, že fluor dokáže zpevnit zubní sklovinu, ale tato chemická látka je rovněž toxická a je spojována s velkým počtem tělesných i duševních onemocnění. Publikované studie ukázaly, že již poloviční množství fluoru, který se v současné době v Británii přidává do pitné vody (kyselina hexafluorokřemičitá), může způsobit genetická poškození.

Nezlopte se namě, ale zase mám takový pocit, že jde o nějaké světové spiknutí! Že by ne?

Lékařští odborníci na celém světě s podporou ministerstva zdravotnictví tvrdí, že fluorování pitné vody je naprosto nezávadné, ale přitom sami doporučují „bezpečné“ denní množství odebrané vody. Kritikové namítají, že je to absurdní – lidé každý den vypijí různé množství vody, takže podle nich nemůže existovat bezpečná regulovaná denní dávka této chemikálie. Poukazuje se také na skutečnost, že i přes tvrzení lékařů o bezpečnosti fluoru je tato látka Třeba hlavní složkou jedu na krysy. Nevěříte?

Už v roce 1896 byl patentován postup jak použít fluorud sodný k hubení krys a jiných škůdců! Byl použit jako náhrada za Arzenik, tedy Kyanid, jinak Ciankali. To je jak známo jeden z nejprudších jedů a stejně účině ho nahradil fluorid.

Od druhé světové války nebyl proveden žádný důkladný výzkum potenciálně smrtelných účinků fluoru. Řada vědců včetně Dr. Hanse Moolenburga, jednoho z nejhlasitějších protifluorových aktivistů v Nizozemsku, je hluboce přesvědčena, že mnohé západní země ve skutečnosti provádějí nebezpečnou a škodlivou politiku masového podávání léků, kterou poprvé zavedlo nacistické Německo.

Během nejtemnějších dní druhé světové války zahynuly miliony nevinných lidí v německých a ruských koncentračních táborech. Úmrtí následkem nemocí, hladovění a mimořádné brutality byla na denním pořádku a přidávalo se k nim i pravidelné podávání léků a chemických látek. Nacističtí vědci, kteří se horlivě snažili udržet atmosféru strachu, nalezli snadnou metodu, jak ovládat chování táborových vězňů. Zjistili, že opakované dávky velmi malého množství fluoru postihující mozek, pomalu lidi otravuje a narkotizují, a činí je tak submisivními. Ve snaze využít účinků této látky začali němečtí i a následně ruští velitelé táborů přidávat fluor do dodávek vody. Jak k tomu došlo? Nejdříve používaly fluor nacisti v německých pracovních táborech a věznicích, kde jeho účinek prověřili. V očekávání válečného vítěztví rozjel německý výrobce chemikálií I.G. Farben se sídlem ve Frankfurtu masovou výrobu fluoru určeného do táborů smrti a pro další možné využití v budoucnu. Před rozpoutáním II.světové války a to před obsazením Polska, jednal Hitler se Stalinem o dohodě rozdělení Polska a to tak, že se na chvíli stali spojenci a na padli Polsko současně. Bez Stalina by Hitler nemohl Polsko napadnout. Za tuto vzájemnou výpomoc, dostal Stalin tajnou zbraň ovládající psychiku člověka. Zkušenosti získané v nacistických tábotech a vyráběnou firmou I.G.Farben, ihned Stalin aplikoval ve svých komunistických koncentračních táborech Gulacích, kde zemřelo miliony lidí. Mimochodem, Stalin prohlásil, že je to nejúčinnější tichá zbraň k ovládnutí světa.

Zde o tom několik faktů:

Na konci druhé světové války vyslaly Spojené státy Charlese Elita Perkinse, badatele v oblasti chemie, patologie a fyziologie, aby prozkoumal technologie ovládání mysli v nacistické společnosti I.G. Farben.

Skutečným záměrem fluorování vody je snížit odpor lidí vůči nadvládě, ovládání a ztrátě svobodyCharles Eliot Perkins, chemický inženýr

Perkins vyvodil ze svého šetření v Německu několik šokujících závěrů. Uvedl,že „když se Nacisté pod Hitlerovým vedením rozhodli napadnout Polsko, vyměnil si německý a ruský generální štáb vědecké a vojenské projekty, plány i personál a ruští komunisté se poté začali zabývat projektem masového ovládání lidí prostřednictvím přidáváním látek do vody, neboť tento projekt zapadal do jejich plánů na rozšíření komunismu do celého světa“.

Perkins sice do svého vyšetřování ruského programu na celosvětové ovládání mysli přímo nezahrnul spojenecké rozvědky, ale bližší průzkum společnosti I.G.Farben a jejích vztahů odhaluje některé podezřelé mezinárodní souvislosti.

Jako perličku k dokreslení část zápisu ze školení komunistických revolucionářů v zahraničního odboje:

"My jsme diskutovali o důkladné fluorizaci v zásobování pitnou vodou tak, jak jsme to používali v Rusku jako uklidňující prostředek v zajateckých táborech. Vůdcové naší školy cítili, pokud by to mohlo být vpraveno do Amerického systému zásobování vodou, způsobilo by to v národu ducha letargie; kde to by drželo širokou veřejnost poslušnou během stabilního pronikání Komunismu. Také jsme diskutovali o skutečnosti, že udržovat zásoby smrtelného fluoridu blízko vodojemu, by bylo výhodné během času revoluce, což by nám dalo příležitost rychle vpravit tento jed do zásobáren s vodou a tím odrovnat lid, nebo ohrožovat jej likvidací, tak aby se musely vzdát pro získání sladké vody.“

V tomto schématu, fluorid sodný redukuje sílu vůle jednotlivce odolávat nadvládě tím, že pomalu otráví a narkotizuje jistou oblast mozku a vůle je pak poddajná vůli těm, kdo si přejí je ovládat. Obě strany Němci i Rusové přidávali fluorid k pitné vodě válečným zajatcům tím je udělali hloupé a poslušné."

Co k tomu dodat!

Fluorid patří mezi tiché tajné zbaraně světových mocností!

Podpora západních států


Společnost I.G.Farben ve dvacátých letech mohutně expandovala, když se spojila s wallstreetskými koncerny, jako byla automobilka Henryho Forda, firma General Motors patřící J. P. Morganovci nebo společnost Standard Oil vlastněná rodinou Rockefellerových.

Do těchto koncernů byly ve třicátých letech investovány miliony dolarů a vzájemné vztahy pokračovaly i v období druhé světové války. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že během války nedošlo ze strany spojeneckých sil k bombardování, sabotáží ani k jakémukoliv poškození žádné továrny nebo závodu firmy I.G.Farben. Badatel a spisovatel Ian E. Stephens tvrdí, že velitelé bombardovacích letů dostali zvláštní instrukce – patrně z nejvyšších míst v americké armádě – aby se budovám vyhnuli. Z jakého důvodu? Nejdná se náhodou o tajnou spolupráci USA s Nacisty?

Od americké ekonomické deprese koncem dvacátých let uskupení jako Rockefellerova nadace nebo Fordova rodina veřejně propagovala dlouhodobou politiku kontroly obyvatelstva. Je rovněž známo, že řada vlivných postav amerického obchodu a průmyslu investovala velké množství času a peněz do projektů firmy I.G.Farben, a to před válkou i po ní. Mezi nimi byla i rodina Mellonových.

Rodina Mellonových založila v roce 1913 Mellonův institut, který měl nezávisle sponzorovat pokrok ve vědě a průmyslu. Institut měl také „objevit“, konce třicátých let 20. století, že fluor je „ohromným prostředkem k prevenci zubního kazu“. Shodou okolností také rodina Mellonových založila Americkou hliníkovou společnost (ALCOA). Fluor je vysoce jedovatým vedlejším produktem při výrobě hliníku a společnost ALCOA byla často – a úspěšně – žalována za otrávení dobytka, úrody a vodních cest. Jelikož se bezpečné uložení ukázalo být příliš nákladné, co mohla společnost dělat? Aby eliminovala tyto náklady, zařídila aby fluor jako odpadní látka začal dokonce přinášet zisk?

Společnost ALCOA proto spolu s dalšími výrobci fluoru financovala výzkum, který naznačil, že malé množství látky údajně není pro člověka škodlivé. Výzkum dokonce prokázal, že fluor snižuje počet zubních kazů. Propagátoři se tedy soustředili na zdravotní prospěch a ignorovali známé nepříznivé kumulativní účinky této vysoce toxické látky. O této doby to celý svět opakuje jako opice.

Vědci pracující v Americké dentální asociaci (ADA) ve prospěch společnosti ALCOA pokračovali v propagaci fluoru; přestože Němci i Rusové této látky zneužívali. Ačkoliv se desítky vědců a organizací postavili proti tvrzení profluorové loby, veřejnost dala přednost tomuto údajnému zachránci zubů.

K zděšení mnoha vědců, kteří vehementně zpochybňovali údajně příznivé zdravotní účinky, spustila Americká dentální asociace kampaň k propagaci fluoru. Schválení této látky Veřejnou zdravotnickou službou Spojených států (USPHS) déle posílilo důvěru veřejnosti v nový „zázračný lék“ a do poloviny čtyřicátých let začalo několik nejvýznamnějších oblastí Ameriky přidávat fluor do dodávek pitné vody. Propagandisté obdrželi „požehnání“ od dalších institucí, které bez jakýchkoliv výhrad akceptovaly údajný zdravotní přínos, a celonárodní kampaň za fluorizaci tak dostala definitivní zelenou. Jak je vidět, dáte-li si tyto souvislosti dohromady, nejde o spiknutí a tajné plány ve spolupráci USA, Nacistů a neposlední řadě Komunistů k ovládnutí světa, které v podstatě běží dodnes?

Byly a jsou lékařské pochyby! Od konce padesátých let utratila USPHS miliony daňových poplatníků na propagaci fluorizace v jiných zemích světa a mnohé státy – včetně Velké Británie – do rozjetého vlaku naskočily. Většina evropských zemí však fluorování odmítla a další, které ho vyzkoušely, s ním přestaly vzhledem k nepříznivým zdravotním účinkům a celkové neefektivnosti. Všeobecně se věří, že léčba fluorem je efektivní po celý život, avšak výzkumy ukazují, že jakákoliv ochrana přibližně ve dvaceti letech věku zmizí. Podle tvrzení celé řady lékařských a zubních odborníků neexistují ve skutečnosti žádné důkazy, že by fluor jakkoliv prospíval zubům. Americký Národní ústav pro dentální výzkum (NIDR) se ocitl v trapné situaci, když nezávislá analýza jeho zprávy z roku 1988, která se zabývala údaji o chrupu 39.107 amerických dětí, prokázala, že ve skutečnosti neexistuje prakticky žádný rozdíl v počtu zubních kazů u dětí z fluorovaných a nefluorovaných oblastí.

K jakému účelu má tedy fluorovaná voda sloužit? Její vysoká toxicita je dnes již všeobecně uznávána a nedávno odtajněné dokumenty z USA potvrzují, že armáda věděla o nepříznivých účincích fluoru na lidský mozek již v roce 1944.

Hned po komunistickém převratu v roce 1948, byla ustanovena skupina, která měla zkoumat kazivost zubů načí populace a postupně zavést fluorizaci. V roce 1953 byla zavedena fluorizace vody. Později v padesátých letech bylo zavedeno ve školách povinné používání fluidových tablet. Musím podotknout, že u takových klíčových celonárodních akcích stály vždy sovětští poradci. Podle médií byla povinná fluorizace vody zastavena v 70. letech, ovšem, neoficielně se voda v celé republice fluorizovala dále a skutečně skončila v roce 1993. Mohu tomu skutečně věřit? Možná ano, protože se ozval hlas jednoho poslance, že by se měla fluorizace vody opět zavést, protože se zvýšila v naší zemi kazivost zubů. Asi některá lobi nebo strana zase potřebuje upevnit moc!

Vážený občane!!! Kazivost zubů se zvýšila proto, že dochází všeobecně ke špatné ústní hygieně a problémům se špatnou stravou. To je hlavní příčina! To, že fluor je smrtelný jed, jsme snad už pochopili. Obyvatelstvu je vštěpována myšlenka, že přísada fluoru sodného do pitné vody snižuje u dětí kazivost zubů. Ve Spojených státech přijímá téměř 80 milionů lidí bez rozmýšlení denní dávku fluoridu sodného v pitné vodě.Miliony Američanů pijí vodu s rozpuštěným fluoridem sodným. Podle vládního nařízení má být fluor přidáván do pitné vody v poměru 1,2 dílu na milion (PPM) a je podle prohlášení U.S.Public Health Service (Veřejná zdravotní služba) absolutně bezpečný pro lidskou spotřebu. kvalifikovaný chemik ale ví, že absolutní bezpečnost je pouhou iluzí!Fluor je jedním z nejúčinnějších jedů, které jsou lidstvu známy. Cílem firem a farmacie je ovlivnit veřejné mínění tak, aby akceptovalo tvrzení, že fluor v pitné vodě zabraňuje kazivosti zubů u dětí. Do této propagandy jsou zapojeny sdělovací prostředky a zaktivovány jejich mocné lobby na všech stupních správy – jak v národním měřítku, tak v jednotlivých zemích a městech. Konec konců, vidíme to denně v televizních reklamách.

Pátrání po dalších možných způsobech použití fluoru odhaluje další souvislosti. Od druhé světové války se výroba uklidňujících léků – od mírných sedativ k potlačení depresí po vysoce účinné léky měnící mysl – stala průmyslovým oborem s obratem mnoha milionů dolarů ročně. Více než 60 druhů uklidňujících léků na trhu obsahuje fluor, který značně zvyšuje účinnost jiných látek. Přidáním fluoru do všudypřítomného uklidňujícího léku diazepam (valium) vznikne nový a silnější lék rohypnol. Oba léky s podobnými medikamenty vyrábí firma Roche Producks, což je dceřiná společnost firmy I.G.Farben (že by opět nacistická minulost?). Sedativum Stelazin obsahující fluor je rozšířeno v domovech důchodců a ústavech pro duševně nemocné po celém světě.

Nejde jen používání floridu v dentálních výrobcích a lécích. Je tu další skutečnost. Od roku 1840 se začal fluorid používat do různých směsí průmyslových fosfátových hnojiv a tím do potravin. Dnešní populace je mnohonásobně přefluorizovaná. K tomu přidejme hliník, teflon a mnoho dalších výrobku a přijdete na to, jaká je to hrůza a kolik jedů do sebe dostáváme. Pak se divíme, že máme tolik civilizačních chorob.

K dalšímu dokreslení problému použiji uveřejněný článek:

http://www.volweb.cz/musicpra/autor/zora2.htm

Fluorohlinitanové komplexy jako nový ekotoxikologický fenomén

(výtah z bakalářské práce, kterou vypracovala: v r. 2001 sl. Zora Matoušů na Přírodovědecké fakultě University Karlovy - Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie)

.....

Fluor a hliník řadíme mezi biogenní prvky, protože se nacházejí v nepatrných množstvích ve všech živých organismech. Fluor je ze všech halogenů chemicky nejreaktivnější a v přírodě se proto vyskytuje pouze v podobě sloučenin. Jsou to některé minerály jako např. fluorit či apatit. S vodíkem tvoří fluor fluorovodík, sloučeninu s vlastnostmi minerální kyseliny, soli této kyseliny jsou fluoridy.

Hliník je významný prvek zemské litosféry, který se nachází v půdě, ve vodě i ve vzduchu. Je obsažen v tělech rostlin i zvířat. Ještě v nedávné době se vyskytoval ve formách těžko dostupných živým organismům a byl proto považován za netoxický. Z evolučního hlediska se zdá, že nízká absorpce hliníku v gastro-intestinálním traktu a různé fyziologické ligandy představují účinné pufrační mechanizmy, které brání zvýšenému příjmu hliníku v přirozených podmínkách.

S výskytem kyselých dešťů a širokým používáním solí hliníku v průmyslu došlo k výraznému zvýšení výskytu reaktivních forem hliníku v ekosystémech, ve výživě a ve vodních zdrojích. Toxické účinky zvýšené koncentrace hliníku v prostředí byly pozorovány u některých živočišných a rostlinných druhů v jezerech, kde byla koncentrace hliníku mezi 0.1-0.8 mg/l.

Zatímco v minulosti byl obsah fluoru v ekosystémech velmi nízký, současné statistiky uvádějí, že v USA se ročně uvolní 155.000 tun fluoru do ovzduší, 500.000 tun do moře a 145.000 tun se ročně dodává do zdrojů pitné vody Fluoridy se uvolňují z pesticidů, hnojiv, rozpouštědel a automobilových výfuků. Používání fluoru v prevenci zubního kazu (fluoridace vody, zubní pasty), v lékařství a v zemědělství zahájilo éru suplementace lidského těla fluoridy.

Ve své práci podávám stručný přehled o problematice zvyšujícího se obsahu iontů fluoru a hliníku v životním prostředí a ukazuji na nebezpečí působení fluorohlinitanových komplexů jako na nový ekotoxikologický fenomén.

V roce 1939 americký dentista H. T. Dean, pracovník U.S. Public Health Service, vyšetřil pitnou vodu v 345 oblastech státu Texas na obsah fluoridu a výsledky porovnal s výskytem zubního kazu v populaci ve vyšetřovaných oblastech. Výskyt zubního kazu byl prokazatelně nižší v oblastech s vyšším obsahem fluoridů v pitné vodě. Nedostatek fluoridů je od té doby spojován se vznikem zubního kazu. To vedlo k jeho suplementaci různými cestami. Na základě těchto zjištění byla v mnoha zemích postupně zahájena fluoridace pitné vody, fluoridy se začaly přidávat do zubních past a ústních vod. V zemích s výrazně nízkou koncentrací fluoru v potravě byly a jsou dětem podávány tablety s fluoridem sodným. Některé studie o vlivu fluoridů na kazivost zubů ale přinášejí i méně průkazné a někdy i opačné výsledky. Fluoridy se používají v prevenci zubního kazu již 50 let. Přibývá prací, které význam fluoru zpochybňují a prokazují spíše jeho škodlivé a toxické vlastnosti.

Do poloviny 20. století nebyl fluor vyráběn průmyslově a bylo známo jen několik jeho sloučenin. Množství fluoru ve vodě a potravinách bylo velmi malé. Po skončení II. světové války došlo k prudkému rozvoji chemie fluoru (Banks 1999). Tento náhlý rozvoj byl podporován hlavně vojenským průmyslem. Fluor se začal používat v technologii výroby obohaceného uranu, potřebného pro výrobu atomových zbraní i na výrobu uranového paliva do jaderných elektráren, na výrobu freonů pro chladící náplně do chladniček a pro hnací plyny používané při výrobě sprejů. Fluor se dostává s minerálními hnojivy také do půdy a odtud i do rostlinných a živočišných produktů.

V posledním období se ukazuje, že některé potraviny obsahují takové množství fluoru, které je v porovnání se situací před 50 léty značně překvapivé. Značně vysoký obsah fluoru byl nalezen například v čaji, vysoké množství fluoridů obsahují také například Coca-Cola, nebo grapefruitové džusy (Tabulka č. 1).

Koncentrace hliníku v krvi je 5-10 μ M. Různé tkáně lidského těla obsahují 1-6 μ g Al /g suché váhy. Nejvyšší obsah hliníku byl nalezen v plicích (asi 60 μ g/g suché váhy). Hliník byl nalezen v plodové vodě i v mateřském mléce (Strunecká, Patočka 2000). V mnoha zemích se používají soli hliníku ke konečné úpravě pitné vody, přidávají se k mraženým potravinám pro zlepšení jejich vzhledu, používají se při výrobě sýrů a piva. Ve vodovodní vodě byl zjištěný obsah hliníku až 3,5 mg/l.

Tabulka 1. Obsah fluoridů v některých potravinách a nápojích

Voda ve fluoridovaných oblastech

0,70 – 1,20 mg/l

Coca Cola

0,82 – 0,98 mg/l

Sprite

0,73 mg/l

Grapefruitový džus

6,80 mg/l

Zelený čaj

71,11 – 180 mg/kg

Černý čaj

30 – 441 mg/kg

Špenát

0,2 – 70 mg/kg

Sardinky v konzervě

61 mg/kg

Hovězí maso bez kosti

14 – 42 mg/kg

Želatina

130 – 160 mg/kg

Mateřské mléko

0.02 – 0.17 mg/l

Značně vysoký obsah hliníku byl zjištěn v nápojích jako jsou čaj, káva, nebo ovocné šťávy uchovávané v hliníkových plechovkách. Hliník tak může vstupovat do potravinových řetězců různými způsoby, včetně jeho uvolňování z hliníkového nádobí.

Toxicita iontů fluoru a hliníku. Rozpětí bezpečných koncentrací pro fluoridy je poměrně úzké a doporučená denní dávka je u dospělého člověka stanovena na 2 mg/den a neměla by překročit 4 mg/den. V první polovině 20. století byly případy intoxikace fluoridy poměrně vzácné. Týkaly se většinou pozorování osob, které pracovaly v továrnách na hliník.V těchto továrnách je vysoká koncentrace fluorovodíku v ovzduší, protože jednou z výchozích surovin pro výrobu tohoto kovu je kryolit, fluorohlinitan vápenatý. V krvi, moči a ve vlasech těchto osob byl nalezen signifikantně vyšší obsah fluoridů. Tito lidé trpěli ve zvýšené míře psychiatrickými poruchami, ztrátou paměti, schopností soustředění, vybavování i psaní. Neurotoxicita fluoridů i iontů hliníku bývá pozorována u pacientů se selháním funkce ledvin léčených hemodialýzou. Po 3-7 létech se u nich projevují poruchy řeči, zmatenost a demence. Smrt zpravidla nastává v důsledku plicního edému nebo jako náhlá zástava srdce. Také pozorování u laboratorních zvířat ukazují na neurotoxické a synergistické působení hliníku a fluoridů. Hliníkem vyvolaná degenerace mozkových buněk u krys byla výrazně vyšší, když byla zvířata krmena nízkými dávkami fluoridu. Fluorid usnadňoval průnik hliníku přes hematoencefalickou bariéru. Patologické změny v mozcích krys byly podobné patologickým změnám v mozcích pacientů s Alzheimerovou demencí.

V Číně ve dvou oblastech šanghajské provincie, které se liší obsahem fluoridu v přirozených vodních zdrojích byla provedena studie, která porovnávala inteligenci děti na základě stanovení IQ. V každé oblasti bylo vyšetřeno 160 dětí. V oblasti s vyšším obsahem fluoridu (4,12 mg/l) dosahovaly děti signifikantně nižších hodnot IQ, u 86 % dětí se vyskytovala fluoróza dentální, u 9% fluoróza skeletální. Studie rovněž uvádí, že v embryích získaných při umělém přerušení těhotenství byl v oblastech se zvýšeným obsahem fluoru nalezen zvýšený obsah fluoridů v mozku, kde byla pozorována nízká diferenciace nervových buněk a embrya byla celkově zpožděna ve vývoji. V pupeční žíle a v placentě byla zjištěna vyšší koncentrace fluoridů, než v periferní krvi. Vyvíjející se plod je na vysoké dávky fluoru velmi citlivý a děti matek s vysokým příjmem fluoru v těhotenství mají v pozdějším věku nižší IQ a jejich intelektuální vývoj je opožděn ( Li et al., 1995 ). V některých oblastech Číny, Indie a Turecka, kde je vysoký obsah fluoridů ve vodě, byl zaznamenán častý výskyt spontánních potratů, široce rozšířená je skeletální fluoróza a častý výskyt fraktur kyčlí. Fluoridy jsou kumulativní toxiny, to znamená, že se hromadí v lidském těle a jejich koncentrace ve tkáních se během života zvyšuje. Jako první symptom intoxikace fluoridy je označována zubní fluoróza. Nadbytek fluoru se paradoxně projeví v poruchách tvorby zubní skloviny, což vede k vyšší kazivosti a předčasné ztrátě zubů. Také kostní fluoróza může mít vážné následky a její oběti často končí na invalidním vozíku. Vysoké dávky fluoru vážně poškozují funkci štítné žlázy a vedou k hypothyreóze. U experimentálních zvířat vyvolávají vysoké dávky fluoridů rakovinu. Nejvýznamnější jsou však jejich neurotoxické účinky, zejména v dětském věku.

.....

Značnou pozornost vyvolaly práce, které uváděly, že v mozcích osob které zemřely na diagnózu Alzheimerovy demence, byly nalezeny vyšší hodnoty hliníku než v mozcích zdravých osob, t.j. 4 μ g/g. Crapper et al., (1986) nalezli v mozcích pacientů s Alzheimerovou demencí až 107 μ g hliníku na gram tkáně mozku a podobně zvýšené hodnoty nalezli i další autoři (Perl, Brody, 1980, Good et al., 1992). Analytické studie jiných autorů však tyto nálezy nepotvrdily zcela jednoznačně (Strunecká, Patočka 1998). V současné době je hliník uváděn pouze ve skupině domnělých rizikových faktorů společně se stresovými životními událostmi, konzumací alkoholu a manuálním zaměstnáním.

.....

V současné době jsou ionty hliníku a ionty fluoru považovány za prvky, jejichž výskyt neohrožuje zdraví živých organismů včetně člověka. Jsou široce používány v potravinářském průmyslu i v medicíně. Výsledky mnoha laboratorních studií však upozorňují na jejich synergistické působení v podobě fluorohlinitanových komplexů, které mohou vyvolávat řadu velmi vážných patofyziologických projevů. Na nebezpečí stoupajících koncentrací iontů fluoru a hliníku v životním prostředí a v potravinových řetězcích ukazují i mnohé ekologické a epidemiologické studie. Poznatky laboratorních studií o působení fluorohlinitanových komplexů na molekulární a buněčné úrovni však přinášejí nový pohled na toxicitu těchto iontů.

Je zřejmé, že je nutné přehodnotit jejich suplementaci a sledovat jejich výskyt v životním prostředí.

---------------------

Čím více informací o fluorování vody se dostává na světlo, tím silněji roste znepokojení veřejnosti. Zastánci citují stovky studií, které dokazují přínos fluoru při boji se zubním kazem, ale svaz profesionálních vědců při americké Agentuře pro ochranu životního prostředí poukazuje na zlehčování vážného rizika pro lidi a očerňování – a dokonce propouštění – etičtěji založených vědců, kteří se odváží promluvit, dokonce i několik nositelů Nobelovy ceny.

Mohu vám potvrdit vlastní zkušenost. Když jsem se dozvěděl o negativních účincích fluridu před několika lety, okamžitě jsem přestal používat jakékoliv výrobky obsahující fluorid. Před tím jsem měl běžné problémy jako všichni v této zemi. Parodontózu, krvácení z dásní, zápach z úst apod. Během mého života mě zkřehly zuby a tím se více kazily. Začlal jsem používat zubní pastu bez fluoru a všechny dřívější problémy znizely. Je to i jeden z důvodů, proč jsem celkově zdravější. Kde je pak ta zázračnost fluoridu, kterou nás taková desetiletí krmí? Ještě jedna věc z mé zkušenosti. Samozřejmě, že jsem hned začal o těchto zkušenostech a informacích o nebezpečnosti fluoridu informovat všechny známé, rodinu, kamarády. Přesto, že jsem jim podrobně vylíčil konkrétní fakta, vůbec nereagovali a dále používají zubní pastu s fluorem. Dost mě to zarazilo. Copak jsme za těch šedesát let tak tupé ovce s vygumovanými mozky propagandou a autority, že nejsme schopni pochopit a reagovat na to, co nás a naše děti zabíjí?

Závěr

Pro mnoho zubařů je prý fluorizace „zázračným lékem“, který působí proti špatné ústní hygieně a problémům se špatnou stravou. Podle jiných se jedná o zákeřný a cynický způsob, jak ovlivňovat lidské chování. Mnoho prostých občanů považuje fluorovaní za vynucenou formu masového podávání léků. Záměrné popírání rizik ze strany činitelů ve zdravotnictví, pak vede jiné občany k tomu, že považují fluorování za formu sociální kontroly. Tito lidé poukazují na historii fluorizace a její zdokumentované napojení na jeden z nejhrůznějších režimů, který byl ve dvacátém století u moci - nacizmus.

K tomu ještě dodám, je rovněž dnešním napojením na ještě hrůznější tajnou vládu, kteří si říkají „Illumináti“!

ODKAZY:

http://www.nap.edu/catalog/2204.html
http://www.npwa.freeserve.co.uk/DF_blears.html
http://www.nofluoride.com/mullenix_bsa.htm
http://www.unicef.org/programme/wes/info/fluor.htm
http://www.orgsites.com/ny/nyscof/
http://www.newswithviews.com/Cuddy/dennis106.htm
http://www.vus.cz/historie.htm
http://www.volweb.cz/musicpra/autor/zora2.htm
http://www.fluoride-history.de/p-medic.htm
http://www.npwa.freeserve.co.uk/dental_fluorosis.html
http://www.bruha.com/fluoride/index.htm
http://www.historylink.org/essays/output.cfm?file_id=4040
http://pubs.acs.org/cen/books/8233/8233books.html
http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2006/12/30/fluoride_accumulates_in_pineal_gland.htm
http://www.fluoridealert.org/
http://www.lewrockwell.com/orig4/desanto1.html
http://www.fluoridation.com/
http://www.rense.com/general45/bll.htm
http://www.orbitklub.cz/orbitk/laik/clanky/vse_o_zubnim_kazu/ochrana_zubu_proti_zubnimu_kazu/celkove_podavani_fluoridu
http://pubs.acs.org/cen/books/8233/8233books.html
http://health.groups.yahoo.com/group/FluoridePoisoning/
http://www.fluoridation.com/teeth.htm
Aktualizováno ( Pondělí, 15 Září 2008 11:43 )
Copyright © 2009 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena.

Myslichvost pro číslo 5

Ano jsem v tom až po uši. Budeme zde propagovat číslo 5 v poředí s Bobošíkovou. Jiný výběr se nezdá být vůbec možny.

Mnoho náhod - pandémie chyb

Převzato z nwoo.sk


sú oni normálny? Veď toto už hraničí s koko.....mom, nehnevajte sa že tak píšem, ale včera náhodné zemetrasenie dneska vybuchne v európe preprvka a čo bude zajtra?
Hlavne keď sa vírus šíri vzduchom a nemôžem sa ani napojiť na stránku aby som to ľuďom dala vedieť
a pri šíreni vzduchom - neviem ako u Vás, ale u nás od soboty fúka vietor ako bláznivý - nejako príliš veľa náhod naraz.
Idem vyleitieť z kože od jedu, takú by som niekomu dala po papuli, že až
no nič, prepáčte s Vami to nemá nič spoločné, ale pripadám si taká bezmocná... nemôžem im v tom nijako zabrániť len v zúfalstve čítať jednu správu horšiu ako druhú

určite tak verím tým drístom, že nikomu nič nehrozí...nie ľudia vôbec vzduch nedýchajú, to len sem tam si niekto neodpustí nádych a výdych
Švýcarské úřady zcela vyloučily možnost nákazy ze zkumavek s virem.

http://zahranicni.ihned.cz/c1-36891340-ve-svycarskem-vlaku-vybuchla-prepravka-s-virem-praseci-chripky

Odborník WHO: Je pozdě zastavit šíření prasečí chřipky

http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/odbornik-who-je-pozde-zastavit-sireni-praseci-chripky/373731

teraz mi muž povedal čo mne absolútne nedotrklo - že už neverí na náhodu v tomto prípade - lebo vo Švajčiarsku prebiehajú predsa majstrovsvá v hokeji - následky si viete domyslieť sú tam zástupcovia viacerých krajín. a teraz prišiel za mnou, že absolútne nechápe tú prepravu vlakom - takéto niečo sa vraj posiela extra vrtuľníkom a keby im to buchlo tam v uzavretom vrtuľníku tak sa v podsate nič nedeje švacnú ho celý aj s tými pár ľuďmi do karantény hneď po jeho pristaní na letisku a nič by sa z neho nedostalo do vzduchu - jednoducha pripravia hermeticky uzavretý hangár - ale toto?!

čo sa mi podarilo zistiť - poznáme 6 stupňov varovania ohľadne pandémie - momentálne sme na 4 - to bolo pred tým výbuchom - snáď to nezvýšia
Svetová zdravotnická organizácia v pondelok večer zvýšila stupeň varovania pred pandémiou prasačej chrípky z tretieho na štvrtý stupeň. Stalo sa tak krátko potom, čo boli prípady tejto nákazy potvrdené vo Veľkej Británii a v Španielsku.
Stupeň 4 v šesťstupňovej škále znamená, že vírus je schopný sa ľahko prenášať medzi ľuďmi. Neznamená však, že by pandémia chrípky, teda celosvetová epidémia, bola pre túto chvíľu nevyhnuteľná.Pokiaľ by však odborníci po dnešnom úžasnom "kúsku" vo Švajčiarsku zvýšili klasifikáciu na stupeň 5, bola by pandémia na spadnutie. Šiesty stupeň je potom vyhradený na situáciu, keď pandémia naplno prepukne.
Tak zatiaľ vďaku za tú 4.

Je zajímavé, že Obama během svého pobytu navštívil antropologické muzeum a tam byl přijat známým archeologem Felipem Solisem (zdroj http://www.bloomberg.com/apps/news?…), jenž o několik dnů později zemřel na symptomy chřipky, jak informují noviny Reforma. Vlastně by musel být díky kontaktu se Solisem smrtelně infikován, ale jak to vypadá, je zdráv a čilý. Byl Obama včas očkován proti vysoce infekčnímu viru? A pokud ano, vědělo se, že by mohla propuknout epidemie prasečí chřipky?
http://www.czechfp.cz/site/?p=7021#comment-12397

haarp útočí tam kde je třeba

(když už je Myslichvost fakt úplně konspirační, tak pořádně, to vám povídám tohle není náhoda, doteď jsem se tématu prasátek a jejich nemocí vyhejbal, ale co je moc je moc, posuďte sami. 66 - zas ten dabel)
Zemětřesení o síle 6,6 stupně Richterovy stupnice zasáhlo jižní a střední Mexiko.

Mexiko zasáhlo zemětřesení o síle šest stupňů

Mexiko - Jižní Mexiko dnes 27.4. zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů Richterovy škály. Otřesy půdy pocítili i obyvatelé hlavního města. První informace nehovoří o obětech ani zraněných, ale chvění bylo citelné zejména ve výškových budovách, odkud lidé vybíhali na ulice.

Epicentrum zemětřesení bylo podle agentury AFP asi 30 kilometrů jihovýchodně od města Tixtla ve státě Guerrero, tedy zhruba 240 kilometrů jižně od mexické metropole a 80 kilometrů severovýchodně od letoviska Acapulco.

Otřesy byly nejsilnější v 18:46 SELČ a byly asi 40 kilometrů pod zemským povrchem. Zemětřesení této intenzity jsou považována za nebezpečná a v obydlených oblastech mohou způsobit značné škody.

Rada českého velvyslanectví v Mexiku Petr Mikyska ČTK řekl, že v místnosti, kde právě v době zemětřesení seděl na jednání, se houpal lustr. V celé zemi prý zkolabovala mobilní telefonní síť.

Agentura AP napsala, že otřesy půdy přinášejí další nervozitu do země postižené prasečí chřipkou. V Mexiku na ni možná zemřelo už 149 osob.

"Bojím se. My, Mexičané, nejsme zvyklí žít v takovém strachu. A teď to vše, ekonomická krize, nemoc a ještě toto. Mám pocit jako při apokalypse," řekla dvaadvacetiletá sociální pracovnice Sarai Pajasová.

zdroj. Ceskenoviny.cz

Fake-konspirace-vesmír-čína

Nedělní chemka - a máme po sluníčku

Doplňuji....také jsem si dnes všiml jak zpitoměle se chovaly včely a vosy. a) těsně po útoku chemtrails jich většina zmizela do úlů a hnízd jako na povel, b)jiné lítaly do baráku a zůstávaly v něm, aniž by se jako jindy snažily vylítnout ven, c)některé včely se "motaly" a jen lezly po zemi, či po trávě

Pokud vás dnes svědí nos či pálí v krku, nedivte se, byla to síla. Vypouštějí čím dál tím silnější látky. (jen upozorňuji, že nejde o normální letadla, ale pouze o vojenské stroje..domněnka myslichvostu) Také se začínají šířit zprávy (videa na youtube) o tom, že ta prasečí chřipka je roznášena právě za pomoci chemtrails. Myslím, že tohle už se dá klasifikovat jako šíření poplašné zprávy, ještě že chemtrails ofiko neexistujou.

+ zajimavý článek na OrgoNetu, o dnešním větru a podivných mracích
V průběhu dnešního dne bylo celkem zajímavé satelitně sledovat, jaké oblačné kreace nám vytvářejí vládci počasí nad hlavou. Již v noci nahustili rozsáhlou bílou oblačnost (vypadá jako "mozkové závity") na jihu Evropy (někde ve Středozemním moři musí být úžasná síla povětrnostních zbraní). Oblačnost se pak pomalu sunula směrem k nám a vytvořila se z ní několik set km dlouhá vláknitá oblačnost, která se ještě jakoby překroutila jako mašle .. Před ní foukal k nám od jihovýchodu silný vítr, zejména na severu Vysočiny a výše.
Co se s tím dá dělat? Nanejvýš sledovat, jak jim to jde, a dohadovat se, jestli si ten vítr zkouší jedna parta nebo hrajou dvě party proti sobě.

RFID Zapper - čipový ničitel

Tak konečně nějaká užitečná věc. Teď bychom ještě potřebovali aby někdo vymyslel hledačku těch čipů, těch RFID hajzlů. Zvláště jestli je nemáme v těle. Jednoho času jsme používal hleačku kovů a eletriky od firmy Bosh, ale je slabá a navíc některé druhy čipů jsou složeny uplně z jinech matrošů.

Redakce HW serveru, 17. Červenec 2006 - 0:00

Nedávno jsem byl upozorněn na opravdu zajímavou stránku projektu RFID Zapper https://events.ccc.de/congress/2005/wiki/RFID-Zapper%28EN%29 (volně přeloženo – RFID ničič).

RFID Zapper je přístroj, který umí navždy zničit pasivní RFID čip, který může mít v současné době různou podobu, od karty až po podkožní implantát. Za projektem stojí v současné době dva lidé, konkrétně (MiniMe zapper.20.minime@ spamgourmet.com a Mahajivana rfid.20.mahajivana@ spamgourmet.com ).
Proč potřebujeme RFID Zapper?

Očekává se, že v blízké budoucnosti budeme obklopeni RFID čipy na každém kroku. Výhody a rizika z použití této technologie byla diskutována již mnohokrát. Zajisté bude třeba vytvořit standardy pro ochranu soukromí zákazníků v souvislosti s označováním zboží RFID čipy. Brzy se možná se bude hodit jednoduchý přístroj, který dokáže zničit RFID čip v knize nebo oblečení, které jste právě přinesli z obchodu.

Povstání ameriky

>Program ? - jednoduchy. Zachranit svoji zemi, rodinu, zivot, svobodu. A vymest spinu, Zametat bude beloch vedle cernocha, stejne jako v dobe kdy vymetali Anglicany. Minuly tyden rekl jeden senator na sjezdu veteranu z Iraku a Afghanistanu: "Nevim jiste, ale pokud je toto misto pravicovych extremistu, chci Vam rici, ze jdu s Vami".
>ZAVER: .. aby nakonec Obama neprejmenoval rasisticke KKK na VLASTENECKOU LIDOVOU MILICI a nepozadal o podporu ... Zmenu tvare zvladnou media za par hodin a Vaclav jiste rad pomuze.
--------
Američané se mobilizují a připravují se na "velkou akci". U mnohých se už začíná jednat skutečně o záchranu holého života a "NEVÁHEJ, KDYŽ UŽ NEMÁŠ CO ZTRATIT(!!!)" Kdo nemá zbraň, dostane ji zdarma, jelikož pravděpodobnost stanného práva se neustále zvyšuje a proto je načase se
připravit vědět co dělat: What to do to Stop the Globalist Take Over of America. A je-li ještě
někdo stále na rozpacích, tady je pár odkazů k zamyšlení a mnoho dalších uvnitř článku.
Celý článek ZDE + video

Lisabonská smlouva

Kliknutim na tento banner se dostanete na stránky kde můžete vyjádřit svůj nesouhlas s Lisabonskou smlouvou.Lisabonská smlouva - text ke stažení a různé články

Lisabonská smlouva: manuál pro začátečníky

Jsem dnes a denně překvapován, kolik lidí se mne ptá, co je to ta Lisabonská smlouva. A kolik z nich přizná, že by o ní neuměl říci ani pár jednoduchých slov svému dítěti či prarodičům. A všichni dodávají: tak nám to nějak jednoduše vysvětlete. Jednoduché to není, ale pokusím se to udělat.V.Klaus....celé ZDE.

Zemřel Boris Jelcin

Bilance prvního ruského prezidenta

Zemřel Boris Jelcin. Slyšeli jsme o něm samou chválu. Bohužel za 9 let jeho vlády (tj. vlády židovských oligarchů a jeho dcery)

o 23,7% se zmenšilo území státu
o 10 milionů se zmenšil počet obyvatel
o 5 milionů se narodilo méně dětí než za stejné období dříve
3 miliony dětí nechodilo vůbec do školy
5 milionů lidí žilo na ulici ( i za velkých mrazů ! )
14 milionů žilo za hranicí chudoby
2,5x vzrostla úmrtnost novorozenců
48x vzrostla úmrtnost dětí od narkotik
77x vzrostla úmrtnost dětí od syfilisu
2,4x vzrostl počet nemocných tuberkulosou
10x víc narkomanie, 25x syfilis, 60x AIDS
3x se snížila průmyslová výroba
13x se snížil státní rozpočet
20x se zvýšil počet chudáků
14x se zvýšil počet skupin organizovaných zločinců, kteří kontrolovali polovinu ekonomie země.

Celkově, škody Rusku způsobené Jelcinem, jsou 8krát vyšší, než jí zasadil Hitler. Následkem bude, že ruská populace v dalších dekádách klesne o 30%. Délka života u průměrného Rusa klesla a došlo k předčasné smrti 15 milionů lidí, což se dá srovnávat s nejhorším obdobím Stalinova teroru během velkých čistek v 30.letech.

V bývalých republikách Sovětského svazu, zvláště v Arménii, Gruzii a Uzbekistánu, životní standard poklesl o 80%. Téměř každý čtvrtý obyvatel emigroval nebo se stal bezprizorným. Průmysl, veřejné statky a energetické zdroje byly rozkradeny. Věda, zdravotní a edukační systémy byly zničeny. Jednou snad budou obnoveny, ale je to obrovská škoda pro lidstvo.
jelcin is death?? vodka už niet?
vodka is death.
Možná že je to dobrá věc, jestli Putin o falešných dolarech věděl. Jestli věděl, má v rukou zbraň. Takové lidi Rusko potřebuje. Slyšel jsem, že za rok 2008 zloději-sionisti vyvlekli z Ruska 50 miliard dolarů. Ať jdou s pánem bohem! Sami přivezli ty papírky, sami ať si je odvezou - na vytírání do londýnských toalet. Odvézt si ruskou ropu do Londýna nebude tak snadné. Vymění-li Amerika své dolary za "Amero", máme v Rusku možná šanci : falešnými dolary skoupenou zem sionisti budou muset vracet.
Amero zdes, vodka budet!
vodka je good

amero des

V Moskvě nečekaně zemřel bývalý ruský prezident Boris Jelcin, informovala tisková služba Kremlu. První postsovětská hlava státu se dožila 76 let. V čele země stál Jelcin od roku 1991. O osm let později odstoupil kvůli zdravotním problémům, pravomoci předal Vladimiru Putinovi...celé na indes.

a kdo chce víc ZDE je Jelcinův pohřeb.

Není svoboda jako umění

Velmi kontroverzní. Asi stejně jako popírání holokaustu. Jenže tohle aspoň někam směřovalo. Je vidět, že svoboda projevu neexistuje a že jí není poskytnuto ani se bránit. No škoda výstavu hold neuvidíme, ale praktickou ukázku toho oč tu jde je možno záhlednout na této adrese: pásmo Gazy, dlouhá zeď 666, Izrael

Kdo vyrábí tohle..a jak to pochopit

Na CFP mě dnes zaujalo toto video. Docela jsme se povavil. Myslim, že je to povedený kousek, ale když o tom tak přemýšlím, není to spíš dílo nějakejch provokatérů. Copak nám tím a vlastně spíš dětem chtějí sdělit. Že opravdu východní svět o ničem jiném nepřemýšlí. No do Pájy a Jájy to má vskutku daleko, ale v původním Southparku si taky s Amerikou servitky nedělali. Ta což, příjemnou zábavu a moc tomu nevěřte, je to komix. Pokud se někdo rozhodnete udělat titulky tak mi pak dejte prosím vědět.

další díly na youtube

"Terorista nejpsíš" - Kocáb

A je to tu, Terorismu na půdě České. Bojte se spoluobčané. Teroristi mají prsty všude. Jen ještě nevíme jestli to buňka al-kajdy nebo buňka Hamásu a jestli to vůbec byla buňka. Jestli ona to nebyla krvinka. (Ne že bych se vysmíval tomu hroznému činu (ty grázly co to udělali nepovažuji za lidi),který nás ovčany má zřejmě rozdělit, tak aby jsme si už vůbec nevěřili a přijali další nové nám svobodu uírající zákony, jak se o tom ostatně píše ZDE na CFP, ale vysmívám se zednářovi Kocábovi jak poctivě stoupá k dalším stupňům pyramidy a přitom vypouští s huby bludy o teroru)

Kocáb označil žhářský útok ve Vítkově za teroristický čin

Za naprostou tragédie, která se skoro ani nedá postihnout slovy označil ministr pro lidská práva Michael Kocáb žhářský útok ve Vítkově poté, co ve čtvrtek navštívil ve Fakultní nemocnici v Ostravě popálenou Annu Sivákovou. "Je to klasický teroristický čin,“ zdůraznil Kocáb.
převzato z novinky.cz

A propo jaky myslíte, že má Kocáb zednářský stupeň?? pište do komentářů

Foto postřehy

Zde je odkaz na fotku vyfocenou novou technologii, hledejte lidi, hledejte spojeni a prapodivnosti a pak mi dejte vědět. Mě tře zaujaly ty vlajky americky..to sem ještě neviděl,hvězdičky do kola. ODKAZTohle je trošku odjinud, ale take velice zajimavý foto postreh. Myslim že přátelštější vůči Izraeli už být nemůžeme.

mír a nenásilí - pohorky a hůlPDF leták

O pochodu
První pochod kolem světa, požadující ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem.
Záměrem pochodu je dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupné snížení počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodních smluv o neútočení. Dále také dosáhnout toho, aby se vlády států zřekly války jako platného způsobu řešení konfliktů.
Uznat a oslavit to nejlepší ze všech rozmanitých kultur a národů na Zemi.
Spojit vůli lidí po celém světě, aby skončilo válečné utrpení.
Vytvořit a podporovat celosvětovou citlivost odsuzující všechny formy násilí (psychické, rasové, náboženské, ekonomické nebo sexuální násilí), které je dnes obecně rozšířeno a více či méně přijímáno jako fakt všude na světě.
Vytvořit globální vědomí, které všeobecně odsoudí násilí.


Požadavky Světového pochodu
1. Likvidace nukleárního arzenálu - globální jaderné odzbrojení.
2. Okamžité stažení invazních vojsk z okupovaných území.
3. Postupné proporcionální snižování počtu konvenčních zbraní.
4. Podepsání smluv o neútočení mezi národy a odstoupení vlád od užívání válek jako prostředku k řešení konfliktů.
Proč?
Protože je možné ukončit světový hlad pomocí 10 % částky, která se dnes vynakládá na zbrojení. Představme si, jak by vypadal život, kdyby se 30 až 50 % zbrojních výdajů vynaložilo na zlepšení kvality života, místo aby byly používány k destrukci.
Protože upustit od válek a násilí znamená zároveň vymanit se z lidské prehistorie a udělat obrovský krok vpřed v evoluci našeho druhu.
Protože nás provází hlasy tolika válkami zničených generací, které tu byly před námi. Jejich volání zaznívají v nejrůznějších částech světa, kdykoliv ozbrojené konflikty zanechají hrozivý pomník mrtvým, nezvěstným, zmrzačeným a vyhnaným.
Protože svět bez válek je představa, která otevře budoucnost a stane se skutečností v každém koutu naší planety, pokud se místo násilí vydáme cestou dialogu.
Nastal čas naslouchat hlasu těch, kteří nejsou tak slyšet. Miliony lidí volají po ukončení válek a násilí kvůli podmínkám, ve kterých jsou nuceni žít.
Můžeme toho dosáhnout tím, že po celém světě spojíme všechny síly za nenásilí, mír a odzbrojení.
Kdy?
Světový pochod začne na Novém Zélandu 2. října 2009, v den výročí narození Mahatmy Gándhího, v den, který OSN vyhlásila “Mezinárodním dnem nenásilí”. Zakončen bude v Andách, na místě zvaném Punta de Vacas, na úpatí hory Aconcagua v Argentině, 2. ledna 2010.
Pochod bude trvat celých 90 dnů, tři dlouhé měsíce cesty. Projde všemi klimaty a ročními obdobími, od horkého léta tropů a pouští po sibiřskou zimu.
Kdo se zúčastní?
Pochod iniciovala mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek, která již 15 let působí v oblasti odzbrojení a nenásilí.
Světový pochod ale bude především výsledkem plánů a úsilí mnoha dalších lidí. Je otevřen každému jedinci, organizaci, skupině, politické straně, firmě a dalším, kteří si přejí mír a nenásilí. Tento projekt je otevřený, je to cesta, která bude postupně obohacována přispěním nejrůznějších iniciativ.
Proto je toto pozvání určeno všem. Na různých místech, kudy pochod prochází, mohou místní lidé přispět vlastní kreativitou. Je tu prostor pro vše, co si jen dokážete představit. Možností, jak se zúčastnit pochodu, je mnoho a jsou rozmanité, včetně virtuální internetové účasti.
Tato akce si přeje oslovit většinu světové populace. Proto žádáme všechna média o rozšíření zprávy o této cestě za mír a nenásilí po celém světě.
Co se chystá?
V každém městě, kudy pochod projde, místní lidé a skupiny zorganizují fóra, setkání, festivaly, konference a další aktivity (sportovní, kulturní, hudební, společenské, umělecké, vzdělávací atd.) v závislosti na tom, jak jsou kreativní a iniciativní. Již v této chvíli jsou díky mnohým jednotlivcům a organizacím připraveny stovky projektů.

Co je naším cílem?
Varovat před nebezpečným vývojem událostí ve světě, který nás přibližuje situaci, kdy by mohly být reálně použity jaderné zbraně. Přibližuje nás bezvýchodné situaci, která by mohla způsobit největší katastrofu v lidské historii vůbec, tedy úplnému konci.
Dát slovo většině občanů na světě, kteří chtějí mír. Přesto, že se většina lidské populace staví proti závodům ve zbrojení, není jejich hlas příliš slyšet. Je to tím, že nevysíláme jednotný signál a necháváme se ovlivňovat menšinou u moci a pouze přijímáme důsledky. Nastala chvíle, kdy je třeba se spojit a dát najevo náš názor.
Spoj vlastní hlas s hlasem ostatních a vyšleme společný a jasný signál, který nebude možné přeslechnout!
Dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupného snížení počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodních smluv o neútočení. Dále dosáhnout toho, aby se vlády států zřekly války jako platného způsobu řešení konfliktů.Odhalit další skryté i zjevné formy násilí (ekonomické, rasové, sexuální, náboženské...), odhalit ty, kteří takové násilí způsobují a dát slovo těm, kteří násilím trpí.
Výrazně zvýšit povědomí tak, jak se podařilo v případě problémů životního prostředí, o nutnosti odsoudit všechny formy násilí a vytvořit skutečný mír.

Více zde : http://www.svetovypochod.cz/cs/1001_uvod

JAK SE ZAPOJIT