Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Izrael si chrání etnickou integritu svých dívek, bílé ženy by se prý za podobný postoj měly stydět

ZDROJ http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/izrael-si-chrani-etnickou-integritu-svych-divek-bile-zeny-by-se-pry-za-podobny-postoj-mily-stydit_7694.html


Místní orgány jedné izraelské oblasti vyhlásily, že hodlají ustavit speciální tým složený z mladých poradců a psychologů, jejichž úkolem bude vyhledávat mladé Židovky, jež chodí s arabskými mladíky a “zachránit je.” Tento krok magistrátu města Petah Tikva, situovaném v blízkosti Tel Avivu, je jen jednou ze série oddělených-a pramálo veřejně diskutovaných-iniciativ oficiálních úřadů, rabínů, soukromých organizací a fyzických osob, vedených za účelem zabránění mezirasových partnerských vztahů a manželství. Izraelská média rovněž tento měsíc přinesla zprávu, že v podobném duchu se zachovali i obyvatelé Pigsat Zeev, rozsáhlého židovského osídlení ve východním Jeruzelémě v těsné blízkosti palestinských oblastí, kteří zformovali patroly na bázi dobrovolných hlídek, jež mají odrazovat mladé Araby od navazování vztahů s místními židovskými dívkami. Nepřátelský postoj vůči intimním vztahům překračujícím etnické rozdíly v izraelské společnosti je mezi Židy poměrně běžným jevem, podle jejich názoru je totiž takové chování hrozbou židovské identitě státu Izrael. Podle jedné z anket na toto téma z roku 2007 více než polovina Židů žijících v Izraeli věří, že smíšená manželství jsou rovna vlastizradě.


Analytici si povšimli, že již od samotného založení státu Izrael v roce 1948 bylo vydáno množství zákonných a správních opatření, omezujících navazování blízkých vztahů mezi občany židovského a arabského původu, přičemž se udává, že Arabové tvoří zhruba jednu pětinu izraelské populace. Vysoce segregované komunity a oddělené vzdělávací instituce zaručují, že zde existuje jen málo šancí na vzájemné seznamování. I ve smíšených městech, jež se dají napočítat na prstech jedné ruky, žijí obvykle jejich arabští rezidenti v oddělených oblastech. K tomu navíc není v Izraeli zakotven institut civilního manželství, tudíž v těch několika málo případech, kdy se Židé a Arabové hodlají brát mezi sebou, jim nezbývá než opustit zemi a absolvovat obřad v zahraničí. Až po jejich návratu do země pak takové manželství nabývá právní platnosti. Dr. Yuval Yonay, sociolog z univerzity v Haifě, uvádí, že výskyt mezirasových manželství je příliš nízký, aby mohl být vůbec brán v potaz a nějakým způsobem zkoumán. “Vzájemné oddělení Židů a Arabů je v izraelské společnosti natolik zakořeněné, že je vůbec podivuhodé, že se někomu podaří obelstít tento systém centrálních kontrol,” prohlásil Yonay.

Pouliční tým v Petah Tikvě, židovském městě o 200 000 obyvatelích, byl vytvořen v přímé návaznosti na tragickou událost z minulého měsíce, kdy dvě židovské dívky ve věku sedmnáct a devatenáct let doprovázely skupinu mladých Arabů, kteří měli minulý měsíc na jedné z telavivských pláží ubít k smrti židovského muže. Starší z dívek pocházela právě z Petah Tikvy. Její spolčení s Araby pak vyvolalo veřejné znepokojení, že kdysi neochvějné tabu mezirasových svazků se začíná mezi některými skupinami mládeže rozpadat. Podle všeobecně sdíleného názoru, zastávaného i mluvčím magistrátu Petah Tikvy, jsou to zejména “ruské dívky,” přesněji mladé Židovky, jejichž rodiče se do Izraele přistěhovaly v průběhu posledních dvou desetiletí ze zemí bývalého Sovětského svazu, jež jsou nejvíce vystaveny pozornosti arabských mužů.

V Pigsat Zeevu, kde žije zhruba 40 000 Židů, zhruba 35 z nich zformovalo hlídku s názvem “Oheň pro judaismus,” jejímž cílem je bojovat proti interetnickým svazkům. Naneštěstí pro židovské obyvatele Pigsat Zeevu si oblast oblíbila malá, avšak rychle rostoucí skupina arabských rodin, jak z východního Jeruzaléma, tak i z vnitrozemí. Nakolik je Pigsat Zeev součástí jeruzalémského správního obvodu, Arabové s izraelským občanstvím v něm mohou pobývat tak dlouho, jak jim židovští vlastníci budou ochotni pronajímat nemovitosti. Jeden z místních, který se deníku Jerusalem Post představil jako Moshe, tvrdí: “Naším cílem je být s těmito dívkami v kontaktu a popsat jim rizika, s nimiž si zahrávají. Během posledních deseti let zhruba šedesát dívek z Pigsat Zeevu odešlo do palestinských vesnic na Západním břehu a o většině z nich už nikdy nikdo neslyšel.”

Minulý rok rozjel podobný program i magistrát jihoizraelského města Kiryat Gat, v němž žije zhruba 50 000 Židů. Ten míří na židovské dívky a varuje je před intimním přátelstvím s místními Beduíny. Dívkám bylo pouštěno video s názvem “Spaní s nepřítelem,” jež na etnicky smíšené páry nahlíží jako na “nepřirozený fenomén.” Ve videoukázce vystupuje i předseda magistrátního výboru sociální péče, Haim Shalom, který prohlašuje: “Tyto dívky v celé své nevinnosti jdou s dobyvačnými Araby.” Podobná aktivistická politika ovšem není žádnou novinkou, již v roce 2004 bylo severoizraelské město Safed zaplavenou plakáty, jejichž poselství znělo: “Chození s Araby má za následek bití, tvrdé drogy, prostituci a zločinnost.” Hlavní safedský rabín, Shmuel Eliahu, místním novinám sdělil, že svádění židovských dívek a žen je ze strany arabských mužů jen další formou války. Kampaně v Safedu i Kiryat Gatu byly podporovány náboženskou organizací nesoucí název Yad L´achim, jejíž antiasimilační tým veřejně prohlašuje, že jeho úkolem je záchrana židovských dívek. Podle informací obsažených na jejích webových stránkách obdrží organizace okolo stovky telefonátů měsíčně, jež ji informují o Židovkách žijících s Araby jak na území Izraele, tak i na západním břehu Jordánu. Na základě těchto informací pak provádí operace na “záchranu těchto dívek z nepřátelských arabských vesnic,” vedené ve vojenském stylu ve spolupráci s armádou i policií. “Židovská duše je drahocenná a až příliš vzácná, proto nehodláme ztratit ani jednu z nich,” hlásají stránky.

Zatímco Izrael za hrobového mlčení takřka celého světa podporuje racionální přístup k záchraně svého genofondu (kdekoli jinde na světě a především v Evropě by byl podobný postoj nazván apartheidem), Američankám evropského původu je ženami jejich vlastní krve vtloukáno do hlavy, že jestli trpí předsudky vůči mezirasovým intimnostem, neměly by se divit nenávistným reakcím svého okolí. Poradkyně pro partnerské vztahy z mineapoliského deníku Star Tribune, Carolyn H(o)ax, odpovídá na dotaz jedné z čtenářek, jestli je rasistkou, když cítí přirozenou nechuť k randění s černochy. Jako správná zvěstovatelka evangelia nového věku jí nenechává na pochybách, že její jednání je odsouzeníhodné a měla by za něj nést následky. Podobnému přenosu závaznosti univerzálních principů do soukromé sféry však ještě chybí precedens. Pokud ovšem náhledy těchto kulturních revolucionářů proniknou i do řad justice, můžeme očekávat, že se najde agilní černoch, který podá na dívku, jež ho ve vší počestnosti odmítla, žalobu a vysoudí pořádný balík.

Přeložil a komentáři opatřil Tomáš Krajňák

Žádné komentáře:

Okomentovat