Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Vysoká radiace z úsporných zářivek / žárovek

Hurá, díky OSUDE za info, já to tušil, já to věděl, taky už sem si nakopil klasiku do svejch lampicek. Teď už to chce jenom frajera-ku kterej to naměří tady u nás v CZ a poda žalobu jak-se-patří. A nebo půjčte někdo geigra myslichvostu..dik

ZDROJ-OSUD-jsou tam i videa

Mnohé státy uzákonily nebo se chystají uzákonit zákaz obyčejných žárovek a přikázat užívání tzv. úsporných žárovek/zářivek, a to kvůli úspoře

elektrické energie. Dokumenty na stránkách Next-up dokazují, že s úsporou to nebude tak slavné: lidé sice zaplatí méně za elektřinu, ale ve svém důsledku zaplatí

dvakrát více za jiné druhy energie užívané k vytápění. Samozřejmě to jde z jejich kapsy ...

Annie Lobé se zabývá otázkou zdravotní nezávadnosti úsporných žárovek. Uvádí, že na Novém Zélandu právě nový ministr pro energetiku zrušil zákon o povinném

užívání těchto "úsporek". Proč asi? Annie ve videu ukazuje měření elektromagnetické radiace Gaussovým měřidlem na obyčejné a úsporné žárovce.

Rozsvícená běžná žárovka nevydává žádné záření. Úsporná žárovka vydává záření 25 mG. Annie provedla měření mnoha úsporných žárovek, s výsledky od 10 do 200 mG.

Ukazuje, že dle zprávy WHO (Světová zdravotnická organizace) patří elektromagnetické záření mezi možné karcinogeny. V těchto žárovkách je obsažena rtuť, toxický kov,

který muže uniknout při náhodném rozbití. S těmito žárovkami by se mělo zacházet jako s toxickým odpadem, což mnozí lidé nevědí. Dále tyto žárovky vyzařují i radiofrekvence,

a to až 200 V/m. Uzákoněná norma ve Francii je přitom 27 V/m. Takže tyto žárovky vlastně nesplňují zákon.

(Požadavek vědecké studie Bioinitiative je pouhých 0,6 V/m.) Annie uvádí příklad z ostrova Guadeloupe, kde v rámci úspory energie byla v roce 2000 provedena

rozsáhlá kampaň, na jejímž základě se téměř všechny domácnosti vybavily úspornými žárovkami. Dnes, v roce 2009, má Guadeloupe nejvyšší výskyt rakoviny

prostaty na celém světě. Annie vyslovuje hypotézu, že na tom mají vinu právě ony žárovky...

Proto radí jediné: NEPOUŽÍVAT! Vliv na zdraví mládeže. Video obsahuje dále informace o tzv. mikrovlnném syndromu - ozáření postihuje prakticky všechny tělesné systémy,

zejména mozek. Statistiky sice odhadují, že průměrná délka života bude nadále růst, ale to je možná jen iluze: tyto statistiky jsou založeny na lidech, kteří většinu svého života žili

ve zdravém prostředí. To ale neplatí o naší mládeži, která je permanentně ozařována. Ve Francii má mobil 6,3% dětí mezi 8-10 rokem a 25% dětí mezi 10-13 rokem.

(Obávám se, že u nás ta procenta jsou daleko vetší, podle toho, co vidím )

Závěrečná hypotéza zní, že ZDRAVOTNÍ POTENCIÁL MNOHÝCH MLADÝCH LIDÍ BUDE V 35 LETECH ZCELA VYČERPÁN.

Žádné komentáře:

Okomentovat