Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Otevřené otázky kolem globálního oteplování

Snažím se vážit argumenty pro a proti, a přemýšlím zda není - tak jako tomu bylo vždy až doposud - vliv přirozených faktorů ať už pozemských - jako oceánských oscilací - či mimopozemských - jako dlouhodobých cyklů kolísání sluneční aktivity - a vůbec astronomických faktorů - jako Milankovičových cyklů - významným, ne-li přímo rozhodujícím faktorem změn klimatu na Zemi. Ať už přímo: vlivem změn intenzity a spektra slunečního záření na teplotu troposféry a oceánů. A/nebo nepřímo: díky fluktuacím magnetického pole, množství kosmického záření pronikajícího do heliosféry a následně zemské troposféry, potažmo možné změně albeda v souvislosti se změnami v tvorbě mračen - kde je v té souvislosti otázka - zda se může jednat o významné kladné nebo záporné zpětné vazby na případný vzrůst teploty a obsahu CO2 v různých oblastech ekosystému - podle mě stále zcela otevřená.

celé na http://janzeman.blog.idnes.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat