Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

skaláry - skalární nebo Tesla u vesla

Ve 30. letech 20. století Tesla oznámil další bizarní a strašné zbraně: paprsky smrti, což je zbraň schopná zničit stovky nebo dokonce tisíce letadel na vzdálenost stovek mil, a jeho absolutní zbraň, která je schopna ukončit všechny války - Teslův štít, kterým nic nepronikne. Avšak v té době nikdo tomuto zapomenutému velkému géniovi nevěnoval pozornost. Tesla zemřel v roce 1943, aniž odhalil tajemství těchto významných zbraní a vynálezů.

Naneštěstí Sovětský svaz již dávno objevil účinky Teslových skalárních vln a dokázal je využít jako zbraně. Zde máme místo podrobně se zabývat pouze jednou, a to nejmocnější z těchto děsivých Teslových zbraní, o nichž Brežněv nepochybně hovořil v roce 1975, když sovětská strana při rozhovorech SALT náhle navrhla omezení vývoje nových zbraní "děsivějších než si lidská mysl dokáže představit". Jednou z těchto zbraní je Teslova houfnice, jejíž stavba byla na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století dokončena na raketové střelnici v Saryšaganu a je považována buď za velmi výkonný laser, nebo za paprskovou částicovou zbraň. (Viz Aviation Week & Space Technology, 28. července, 1980, str. 48.)

Saryšaganská houfnice je ve skutečnosti obrovský Teslův skalární interferometr se čtyřmi režimy činnosti. Jeden spojitý režim je Teslův štít, který umísťuje tenkou, neproniknutelnou polokulovou slupku energie nad velkou chráněnou oblast. Třírozměrná slupka je vytvořena interferencí dvou Fourierových rozvojů, třírozměrných skalárních polokulovitých vzorců (Fourier-expansion, 3-dimensional scalar hemispherical patterns) v prostoru, které jsou párově sdružené do intenzivní kopulovité slupky obyčejné elektromagnetické energie. Molekuly vzduchu a atomy jsou totálně ionizovány, a tedy vysoce vybuzeny, a vyzařují intenzivní světlo. Jakýkoli hmotný předmět, který do slupky narazí, je zasažen ohromným výbojem elektrické energie a okamžitě se vypaří - jako moucha, která narazí na dnes tak oblíbený elektrický zabíječ much.

celý článek a zároveň ZDROJ


A o skalárních zbránich i TADY
Masám lidských bytostí na celém světě nebylo nikdy sděleno, že je možné ovládat a manipulovat počasí pomocí technologie zvané „skalární energie“. Tyto energetické zbraně mají i další důležité schopnosti, které je činí ještě nebezpečnějšími než atomové zbraně. Skalární zbraně mohou doslova zničit svět a je nanejvýš naléhavé, aby se lidem celého světa řeklo o existenci této ničivé technologie. – Michael Shore

Skalární elektromagnetické zbraně a jejich teroristické využití: současné strategické aspekty asymetrické války proti USA

Žádné komentáře:

Okomentovat