Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

15. března 2010 .. to byl den co

Co přinese novolunní 15. března 2010

V pondělí 15. března 2010 ve 22 hodin proběhne VELMI DŮLEŽITÁ

PLANETÁRNÍ KONSTALACE,

Je to okamžik NOVU - enormě silného TRANSFORMAČNÍHO působení,

kdy se dostaly čtyři planety do KONJUNKCE= SPOJENÍ V ,,BODĚ,, NOVU!

Jde o SLUNCE, LUNU MERKUR A URAN

V překladu to znamená: potkali se-,,OTEC-MATKA-SYN,,- čili božská TROJJEDINNOST

podpořena VYŠŠÍM VĚDOMÍM Urana- Vodnářského znamení.

Tato konstalace se navíc odehrává v 5.domě= DOMĚ SRDCE= ,, DOMĚ BOŽÍM,, (Slunečním).

Plně ponechávám na Vašem zvážení- OVĚŘENÍ si Vašimi dostupnými ,,disciplinami,, tuto z pohledu mého, velmi důležitou konstalaci.Tento den vládne dle Mayského Orákula vibrace čísla 11(což jest opět Uran- Vodnář)

= vyšší úroveň vědomí (moudro lásky) a zákoveň HVĚZDNÝ GLIF:,, LAMAT ,,!

Nebudu se obšírněji o konstalaci rozepiosovat, neboť NAŠE SPOLEČNÉ NALADĚNÍ NARŮSTÁ

a každý ,ke komu tato informace směřuje má dobré napojení- či schopnost si výše uvedené ověřit...


- jen výňatek z Mayského orákula: str. 78 ,

,LAMAT,, Vás vybízí k harmonizaci-lidí,myšlenek ideí a ŘÍDIT SE PŘITOM INTUICÍ

-JÍT ZA SVÝM SRDCEM! Odstranit veškerá napětí,která prožívání harmonie omezuje.

Na Zemi ZNÍ NOVÁ-ZLATÁ OKTÁVA.Jaký bude váš ,,tón,, v nové harmonii?

BÝT LÁSKOU.Být Světlem-být harmonií..
(a nyní): ,,LAMAT,, PŘEDSTAVUJE BRÁNU!! K FREKVENCÍM 5. DIMENZE!

Předchozích 7 archetypů je pozemských, ale LAMAT načíná archetypy povahou GALAKTICKÉ!

Proto jsme otevíráni VYŠŠÍM SVĚTELNÝM KÓDŮM, které jsou součástí 5.dimenze...

Kdo tak cítí, může se tenteo večer naladit, na dálku spojit svá srdce

V klidu usedněte vpo hodlí domova, nebo jděte ven pod hvězdnou oblohu

a otevřete své srdce a mysl přicházejícím energiím a konstalaci

Propojte se s hvězdami, se Sluncem. Mesícem, Planetami Sluneční soustavy

představte si, že vše je součástí jediného vermíru, Boha všichni jsme Jednota

I zde žijí různé bytosti, které mají vědomí, jen jinou životní formu.

TÍMTO OTVÍRÁME SVÉ MULTIDIMENZILNÁLNÍ VNÍMÁNÍ

a zároveň jsme pevně ukotveni mohama na matičce Zemi (pozn Karolina )

I tyto hvězdné systémy nám při transfomraci do lásky velmi pomáhají.

Můžeme jim za to poděkovat. Byly to i ony, kdo darovaly své DNA na Zemi

OTVÍRÁ SE ,,GALAKTICKÁ BRÁNA,,.... To se přece neděje každý den...

Kdo by se chtěl účastnit osobně skupinové meditace- dne 14.3.2O1O

ve Vlkanči (u Golčova Jeníkova) je setkání v kruhu srdcí

sraz zájemců je v 1O. hodin u kostela

u příležitosti této důležité planetární konstalace

.......koho zajímá hlouběji, jak vypadá energie k uvedené konstelaci:

(pokuste se každý sám si nad obrázkem zameditovat a vyčíst, co vám napovídá, či připomíná.)

Semínka, které byla zaseta našimi minulými činy (práce na sobě, meditace a setkávání v uplynulé době), se dostávají na povrch, vyrůstají ze sevření a budou se moci plně rozvinout do celé své duchovní krásy. Zlatá spona, která dosud skrývala a svírala tajemství Shambally „pod pokličkou“, vyjde na povrch, aby se mohla plně rozvinout a vykvést v bytostné Lásce.

Už nejen „pro vyvolené“, ale pro každého hledajícího. V následném období tedy „zlatá spona“, která zabraňovala rozšiřování důležitých Pravd a informací, odpadne, a bude se rozvíjet to, co z ní prýští nahoru – to, co znázorňuje fialový závoj a barevná srdíčka.


Tajemství Shambally, vědomí duchovní podstaty lidského života a bytí, se otevře všem lidem dobré vůle a bude tady ku prospěchu, podpoře, pomoci a využití pro udržení světla světa a k zachování života na planetě Zemi.Máme se na co těšit, přátelé.

Tímto Vás ještě prosím, abyste při svých meditacích i nadále vysílali čisté světlo (bez kritiky a posudků) do prostředí bankéřů a elit, i na utajovaná místa na Zemi, která jsou veřejnosti zapovězena. Stačí posílat světlo bezpodmínečné Lásky do prostoru a prostředí. To už se samo postará o vše další.


Budete-li mít nepříjemné pocity, dělejte si energetickou ochranu mentálně (ke každému z Vás se snáší požehnání shůry; stačí se mu jen otevřít a dovolit, aby Vás ochraňovalo a provázelo), anebo o ochranu žádejte anděly a bytosti světla.

To jsou v této době nejlepší možné způsoby ochrany proti energetickým útokům a temné magii, s níž se tady operuje při ovlivňování lidí a manipulování s jejich vědomím.

Dnes už nestačí jen věřit tomu, co se kde povídá a nabízí, ale důležité je vědět – znát souvislosti všeho, co se kolem nás děje,

A mít informace znamená najít si tu svou nejlepší možnou cestu ven ze zamotané situace, do níž se svět dostal. Bylo řečeno, že k tomu, aby se svět změnil, je potřeba 144 000 lidských vědomí, a na této hranici právě oscilujeme.....

Proceďte si všechny informace skrze síto vašich pocitů a smyslů.

Nevěřte všemu, co se vám podává prostřednictvím sdělovacích prostředků. Většinou jsou to fikce k vyvolání strachu. A strach je druhá strana – protipól lásky. Na strachu se živí temné entity, jimž jde o ovládání a udržování nízých vibrací.

Z lásky žijí bytosti světla. Proto jsou tu neustálé výzvy: ŽIJTE V LÁSCE !Tím pomáháte posunou planetu vibračně výš, aby harmoničtěji mohla vstoupit branou do fotonového pásu.

Stojíme před důležitým okamžikem. Druhá verze, pokud neprojdeme, na konci by mohl stát - kontrola, moc tyranie, svět plný čipů ovládání, o který usilují elity. TEĎ MÁME PŘÍLEŽITOST VZÍT SI SVOU SVOBODU JAKO BOŽSKÉ BYTOSTI

(Více v knihách Barbary Marciniak Země- Klíče k živoucí knihovně)


Jediná láska , životadárná tvůrcé božská síla spojující celý vesmír,

je totiž nejsilnějším lékem na všechny nemoci a bolesti. Nic jiného ji nemůže nahradit – žádné přístroje, žádné léky...

jen LÁSKA ......to nám připomínají všechny pohádky.


Nechť vyplyne Pravda boží na světlo světa a planeta Země se navrátí na své místo, do mezigalaktického systému, jako jedinečná a nádherná planeta Lásky života a sounáležitosti!

Zůstávejte v bdělosti a Lásce světla !


BlaHoa Karolina


1 komentář: