Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Kde se scházejí mocní

Převzato z časopisu EKONOM, kde je tento článek celý.


Kluby gentlemanů
- Vznikly v Londýně v 18. století jako pravidelné pánské dýchánky.
- Scházejí se v uzavřených prostorách, nečleny musí doprovázet člen klubu.
- Některé z nich vyžadují doklad původu: absolvování stejné univerzity nebo původ rodičů.
- Z pánských klubů vznikly byznys kluby, které fungují především jako obchodní značka.
- V Česku funguje desítka byznys klubů, kromě čistě firemních sdružení pod hlavičkou klubu funguje například i Mensa ČR, spolek lidí s vysokým IQ.

Svobodní zednáři
- Vznikli v Anglii v roce 1717 ustanovením Spojené velké lóže.
- Ve znaku mají úhelník a kružítko (v původním významu byli svobodní zednáři spolkem vážených kameníků na stavbách).
- Řídí se principy svobody, rovnosti, bratrství, tolerance a humanity.
- Práci přísně dělí na veřejnou (přednášky, osvěta, dobročinná činnost) a spolkovou (rituály, hierarchie v rámci lóží).
- V čele hierarchie jsou národní Velké lóže, kterých je po světě 151.
- V Česku se zednáři spojili do Velké lóže ČR v roce 2008, v čele bratrstva stojí velmistr Hynek Beran.

Rotariáni
- Vznikli v roce 1905 v americkém Chicagu.
- Ve znaku mají ozubené kolo (podle principu rotace společných porad).
- Sdružují obchodníky a špičky jiných profesí, kteří se zavážou sloužit společnosti a nezištně pomáhat druhým.
- Do roku 1989 šlo o výhradně pánskou společnost.
- Nemají hierarchickou strukturu, po světě je 32 tisíc jednotlivých klubů sdružujících 1,2 milionu členů.
- V čele českých rotariánů stojí guvernér distriktu František Ryneš.

Sdružení Lípa
- Forma: občanské sdružení
- Vznik: 1996
- Zakladatel: Pedro J. Pick
- Počet členů: cca 70-120
- Sídlo: -
- Frekvence akcí: ročně dvě víkendová výjezdní zasedání mimo Prahu (takzvané Lípy), nepravidelně
i jednodenní pražské schůzky (takzvané Lipky)
- Vstupné: úhrada víkendového pobytu (cca 7000 Kč)

Golem Club
- Forma: občanské sdružení
- Vznik: 1991
- Zakladatel: Martin Kratochvíl
- Počet členů: maximálně 50, nyní 43 (k 15. 6. 2009)
- Sídlo: Praha, Staré Město, historické sklepení v ulici Na Perštýně
- Frekvence akcí: pravidelné týdenní přednášky (úterý), prezentace výrobků (čtvrtek) a koncerty (pátek)
- Vstupné: 50 tisíc při vstupu, 30 tisíc korun ročně

Prague Business Club
- Forma: společnost s ručením omezeným
- Vznik: 2001
- Zakladatel: Luboš Drobík
- Počet členů: cca 200
- Sídlo: novobarokní vila v Bubenči
- Frekvence akcí: 200 tematických setkání ročně, letní rodinné akce, golfové turnaje
- Vstupné: nezveřejněno

Klub Appia
- Forma: občanské sdružení (zatím však spolek funguje neoficiálně)
- Vznik: 2004
- Zakladatel: Jan Veverka
- Počet členů: cca 40
- Sídlo: rezidence Appia na Malé Straně
- Frekvence akcí: šest tematických setkání ročně
- Vstupné: účastníci střídavě sponzorují úhrady za pronájem a občerstvení, řádově desítky tisíc korun

Lions Club Praha - Orel
- Forma: občanské sdružení
- Vznik: 1990
- Zakladatel: Jaroslav Barták
- Počet členů: cca 55
- Sídlo: restaurace Lví dvůr u Pražského hradu
- Frekvence akcí: jedna tematická schůzka měsíčně, občas i mimo Prahu
- Vstupné: ročně 5000 korun

Kdo to všechno platí
- Účast na každém víkendovém zasedání Sdružení Lípa platí každý z účastníků sám, poslední akce na Rokycansku stála 7200 korun na osobu.
- Golem Club, Prague Business Club a Lions Club Praha - Orel vybírají roční či vstupní příspěvky k úhradě chodu svého zázemí, Lionálové posílají část svému česko-slovenskému distriktu a centrále v americkém městě Oak Brook.
- V klubu Appia je to zatím tak, že o náklady na každý jednotlivý diskusní večer v řádu desítek tisíc korun se střídavě starají sami účastníci. Pokaždé prý zaplatí někdo jiný.

Prague Business Club nabízí svým členům knihovnu, jídelnu s vlastním cateringem a ubytovací pokoje.

Privátním klubům chybějí rituály, které patřily k tradičnímu životu zednářských lóží.

http://ekonom.ihned.cz/c1-39876240-kde-se-schazeji-mocni

Žádné komentáře:

Okomentovat