Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Babylon, Sion s mONEY-B

U řek Babylonu, tam jsme se usadili
vy-eah plakali jsme, když jsme si vzpomněli na Sión.

U řek Babylonu, tam jsme se usadili
vy-eah plakali jsme, když jsme si vzpomněli na Sión.

Když ti hříšní
Nás odváděli do zajetí
Požadované od nás písen
Jak teď máme zpívat Boží píseň v cizí zemi

Když ti hříšní
Nás odváděli do zajetí
Chtěli po nás píseň
Jak teď máme zpívat Boží píseň v cizí zemi

Teď slova z našich úst a meditace v našem srdci
budou vyslyšeny v Tvém dohledu dnes v noci

Teď slova z našich úst a meditace v našem srdci
budou vyslyšeny v Tvém dohledu dnes v noci

U řek Babylonu, tam jsme se usadili
vy-eah plakali jsme, když jsme si vzpomněli na Sión.

U řek Babylonu, tam jsme se usadili
vy-eah plakali jsme, když jsme si vzpomněli na Sión.

U řek Babylonu, (tmavé slzy Babylonu)
tam jsme si sedli (Měl jsi zpívat píseň)
vy-eah plakali jsme, (Zpívali píseň o lásce)
když jsme si vzpomněli na Sión. (Jo jo jo jo jo)

U řek Babylonu, (hrubé kusy Babylonu)
tam jsme si sedli (Slyšíte lidi plakat)
vy-eah plakali jsme, (Potřebovali svého Boha)
když jsme si vzpomněli na Sión. (Ooh, mít moc)By the rivers of Babylon, there we sat down
ye-eah we wept, when we remembered Zion.

By the rivers of Babylon, there we sat down
ye-eah we wept, when we remembered Zion.

When the wicked
Carried us away in captivity
Required from us a song
Now how shall we sing the lord's song in a strange land

When the wicked
Carried us away in captivity
Requiering of us a song
Now how shall we sing the lord's song in a strange land

Let the words of our mouth
and the meditations of our heart
be acceptable in thy sight here tonight

Let the words of our mouth
and the meditation of our hearts
be acceptable in thy sight here tonight

By the rivers of Babylon, there we sat down
ye-eah we wept, when we remembered Zion.

By the rivers of Babylon, there we sat down
ye-eah we wept, when we remembered Zion.

Žádné komentáře:

Okomentovat