Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Upomínka - Přijďte všichni

Volební systém v naší zemi není jednoduchý a navíc je za léta demokracie opředen celou řadou předsudků a zavádějících informací. Valná část voličů nejde k volbám proto, že jsou znechuceni stávajícími politiky a tím i politikou celkově. Nevěří, že by mohli cokoliv ovlivnit či změnit. Mimo jiné proto, že ze všech stran slyšeli: "nemá smysl volit 'malé' strany, protože ty se stejně do sněmovny nedostanou.Ať již tedy půjdete vhodit svůj platný hlas do volební urny či nikoliv,ať už máte jasno kterým zástupcům dáte či nedáte důvěru, nebo stále váháte,dovolím si osvěžit Vám malinko naši děravou paměť.

Ze všech stran se na nás obracejí usměvavé tváře nových i staronových kandidátů plné optimismu,slibů a universálních řešení,uzurpující si přímo patent na rozum.Vesměs nás lákají na kosmetické úpravy byrokratického soukolí,jenž potřebuje již pořádnou generální opravu,nejlépe výměnu za nové,jednodušší,plně funkční a spolehlivé.Je až neuvěřitelné jaké bludy se ozývají z mediálního éteru.Uvedu zde jeden příklad za všechny,kdy z rozhlasu při diskusi na téma pravice nebo levice,se k mému nevěřícímu sluchu dostalo nové politické moudro.Kdosi tam zcela vážně tvrdil,že pojem levice je od slova ulevovat.Pak si zákonitě domýšlím,že pojem pravice bude patrně od slova upravovat.

Chci věřit,že se ještě najdou výjimky jenž z vlastního přesvědčení dávají ze sebe to nejlepší ve prospěch celku.Tyto výjimky jsou však velmi těžce rozpoznatelné v tom dravém proudu plném morálního bahna, valícího se na nás z médií přímo v HD kvalitě.Přes všechny vznešené cíle bývaj často pohlceny, zdiskreditovány či jinak vyšachovány.V lepším případě odcházejí znechuceně samy do ústraní.Vážení spoluobčané.Důrazně Vás vyzývám, zvedněte zadky a volte s rozumem v hrsti.

Neseďte nečinně doma s falešným přesvědčením,že si na konec korýtkáři stejně udělají co již mají dávno v plánu. Nečekejte že se v některém pohne svědomí, když povětšinou žádné nevlastní.Nikdo jiný než-li ,,MY“ jim nemůže zabránit v další demolici našeho Česka.

Ohlédněte se malinko zpátky a všímejte si faktů.

Nechci zde propagovat ani hanět některý politický subjekt či jednotlivce. Nabádám vás ve vlastním zájmu, začněte se zajímat a ověřte si,kdo skutečně hájí naše zájmy a kdo leští kliky, například v Bruselu, vyhlížejíc nějaký ten drobeček v tom neprůhledném toku financí.

Žádejte objektivní informace a nenechte se ohlupovat bulvárem. Čeká vás nejedno překvapení.Stejní lidé jenž nám nyní mažou med kolem pusy, pro ,,nás“ v nedávné minulosti prosadili následující:Zatím co jsme nechali úspěšně odvést naši pozornost na atraktivní, avšak nepodstatná témata,

byla úspěšně a povětšinou šeptem či v naprosté tichosti přijata legislativa omezující naše osobní svobody. Pakliže je Vám tento pojem již cizí a upřednostňujete raději slevy na vybrané zboží,

pak ani nečtěte dál.Jen malý výčet pro připomenutí:

Statewatch „Bodovací tabulka“ protiteroristických plánů po útocích v Madridu

Analýza 52 návrhů, které se objevily na bruselském summitu Rady EU v březnu 2004. Jen menšina z nich je zaměřena na boj s terorismem, jak se prezentují. Nevládní watchdog organizace Statewatch podrobně anylyzuje, že většina z nich posiluje pravomoci represivních složek při boji s obecnou kriminalitou a řada slouží jen ke zvýšení sledování vlastních občanů Unie.

http://www.iure.org/524616

28. 4. 2004 – Evropský zatýkací rozkaz

Podle této novely by mohli být občané České republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydáváni do zemí EU. Protože v čl. 14 odst. 4 Listiny základních práv a svobod je výslovně uvedeno, že "Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti", předložila vláda také návrh na doplnění tohoto ústavního zákona o nový článek 14 odst. 5 tak, aby změny trestního zákona a trestního řádu byly v souladu s Listinou.http://pravniradce.ihned.cz/1-10024760-14273240-F00000_d1-e4Nizozemský nejvyšší soud o anonymitě na internetu

Nizozemský nejvyšší soud vynesl 25. listopadu 2005 významné rozhodnutí, které omezuje svobodu uživatelů internetu vyjádřit svůj názor anonymně.

http://www.iure.org/550569

30.11.2007 - Kamery jsou všude. A nikdy nespí

NĚKDO SE DÍVÁ Desítky bezpečnostních kamer sledují ulice všech větších měst v regionu. Další stovky jich monitorují obchody, banky a jiná nejrůznější místa. Zastánci je vychvalují, odpůrci varují před zneužitím. Vše ale nasvědčuje tomu, že elektronických očí bude přibývat.

http://www.iure.org/64506922.1.2008 - Změní se právo na shromažďování

Úvahy o změně shromažďovacího zákona se objevují pravidelně vždy po velkých demonstracích.

http://www.iure.org/645079

25.3.2008 - Stát bude lidem kontrolovat e-maily i telefon

Stát se lidem chystá ukrojit další část osobní svobody. Všichni operátoři a provideři budou muset nově uchovávat až rok všechna data svých klientů a na vyžádání je poskytovat „orgánům oprávněným k jejich vyžádání“.

http://hn.ihned.cz/…ly-i-telefon

24.4.2008- Prošel zákon o "špiclování mobilů"

Poslanci včera definitivně odhlasovali sporný zákon, podle kterého budou telefonní firmy muset skladovat údaje o tom, kdo, kdy, odkud a komu volal z mobilu.

http://www.ipb.cz/…24241000.htm

16.5.2008 - Stát plánuje útoky na soukromí

Praha – Stát si ve vznikajících zákonech buduje kanály, kterými by v budoucnu mohl získávat detailní informace o životě občanů.

http://aktualne.centrum.cz/…clanek.phtml?…

22. 8. 2008

Pálení vlhkého listí, zábava obtěžující sousedy, hlasité hádky v rodině, to všechno jsou přestupky proti veřejnému pořádku. A právě jeho ochrana může být nově důvodem ke vstupu policie do bytu či na pozemek občanů, a to i za použití násilí a hlavně bez jejich souhlasu. Posun v novém zákoně o Policii ČR je zřejmý.Podle úpravy z roku 1991 mohl policista otevřít "byt nebo jiný uzavřený prostor" pouze v případě, že na místě je ohrožen něčí život nebo zdraví, hrozí větší škoda na majetku či existuje důvodné podezření, že se zde nachází mrtvola.

Nový zákon, který vstoupí v platnost v lednu, rozšiřuje tuto pravomoc i na případy, kdy je vstup policie nezbytný kvůli odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku. A to v případě nutnosti i za použití síly.

"V některých uvedených případech by se mohlo jednat již o podezření ze spáchání trestné činnosti,"

http://www.novinky.cz/domaci/147828-novy-zakon-policii-usnadni-vtrhnout-lidem-do-soukromi.html

2.2.2009- Nemocnice bude sledovat lékaře i pacienty. Přes čip

Největší nemocnice v zemi bude i nejhlídanější. Vedení špitálu v pražském Motole připne všem na ruku čipový náramek. Bez výjimky.

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/nemocnice-bude-sledovat-lekare-i-pacienty-pres-cip_102337.htmlČeská policejní republika

Jaký důvod má demokracie dávat pardon na uchvácení klíče k mému já, k vytvoření mého klonu, informaci o mých příbuzných, o mých rodičích, o mých nemocech a touhách (vědecký vývoj už je od toho krůček), protože jsem dal sousedovi přes hubu, neb mi chodí za manželkou!? A brzo možná zákonodárci vyhodí i to slovo úmyslně nějakým přílepkem, a rázem bude DNA odebírána i pachatelům jakéhokoli trestného činu - tedy třeba i těm, kteří sedli za volant bez řidičáku.

Celé zde:

http://vrchlabi.zeleni.cz/12036/clanek/ceska-policejni-republika/Čerpání prostředků z fondů EU –

ČR v čerpání fondů EU zatím zaostává:

Sedm z devíti zemí, které přistoupily k EU společně s Českou republikou, čerpá peníze z fondů EU rychleji než Česko.

http://zahranicni.ihned.cz/c4-10149910-22091550-003000_d-cr-v-cerpani-fondu-eu-zatim-zaostava
Jak si stojíme v porovnání s okolními zeměmi

Vládou schváleno 24 programů, z toho 17 programů zaslaných do Bruselu a jen tři schváleny. To je naše statistika.

http://www.finance.cz/zpravy/finance/134072-v-cerpani-prostredku-z-eu-zaostavame/Určitě nejpodstatnějším legislativním počinem našich zástupců bylo přijetí tzv.Lisabonské smlouvy. Pochybuji, že obsahu rozumí i samotní autoři. Nesrozumitelnost je dle mého laického názoru záměrná. Pochybuji, že ji někdo kompetentní vůbec četl. Možná jen zástupci ústavního soudu jenž shledali, že LS je sice na hraně české ústavnosti, ale protože je v našem zájmu býti za dobře s evropskými velmocemi, které na přijetí tolik naléhají, - je pro nás akceptovatelná.

Je mi úplně jedno, zda takto naše politická inteligence jedná z vlastního přesvědčení či pod nátlakem. Není mi však lhostejné, že nás vláčí od jednoho ….ismu k jinému, masochistickému totalismu. Již samotná skutečnost, že mi byla odepřena možnost svobodně se vyjádřit formou referenda k tak závažné změně, mi nedovolí opětovně svěřit svoji důvěru stejným zástupcům.

Co nám tento počin přinese podrobně osvětluje tento dokument:

END OF NATIONS

http://mustwatch.hztz.cz/film/end-of-nations/

Pochyby o protiústavnosti přijetí LS: Je česká ratifikace Lisabonské smlouvy platná?

Článek zde:

http://janzeman.blog.idnes.cz/c/109768/Je-ceska-ratifikace-Lisabonske-smlouvy-platna.htmlSeznam 125 vlastizrádců

Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy. Ruku pro smlouvu zvedlo 125 poslanců. Jména těch, kteří zradili českou státnost, by neměla být zapomenuta. Jsou to zároveň lidé, kteří řekli ano nekontrolované imigraci, budování Eurábie, multikulturalismu a společné zahraniční politice, což jsou důsledky, které Lisabonská smlouva přinese.

Že zradili všichni sociální demokraté, příliš nepřekvapuje. Odvahu nenašel ani jeden.

Vlast zradili všichni lidovci:

Bez mrknutí oka zradili zelení:

Nejvíce popřeli své ideje občanští demokraté. Zradilo hned 33 z nich

Celý jmenný seznam ZDE: http://www.eurabia.cz/Articles/2726-seznam-125-vlastizradcu.aspx

Čest těm, kteří mediální a politickou masáž ustáli.

KrácenoPS. Už máte jasno?

Zdroj

1 komentář:

  1. Vážený anonymní stvořiteli tohoto blábolu.
    Ikdyž máte ve většině případů pravdu a nebo alespoň polopravdu, neporadil jste prakticky nic. Já a to taky anonymně,radím toto:
    Kdo neví opravdu koho volit,ať jde k volbám,ale vhodí do urny prázdnou obálku. Tím bude jeho volba neplatná a Žádná strana nedostane jeho hlas a ani peníze na volby.Pokud by volit nešel,o jeho hlas by se dělily ostatní strany a tím by se dělili i o peníze na voby.Takhle se alspoň ušetří a ti lumpové nedostanou od vás nic.

    OdpovědětVymazat