Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

geoinženýrské projekty na úpravu klimatu

Důkaz o probíhání "geoinženýrských úprav klimatu"

Díky čtenáři za odkaz na článek, který je důkazem o tom, že letecké sprejování zemí i oceánů chemickými látkami je každodenní realitou, v rámci tajných vládních geoinženýrských programů na ochranu před změnou klimatu.
Když si k tomu přidáme ještě tajné vojenské projekty, nemůžeme se divit, že na obloze je takové letecké rušno.
Takže i když "globální oteplování" je fikcí, opatření už vesele probíhají. A až letecké aktivity vyjdou najevo, bude se zajisté tvrdit, že vše bylo v dobrém úmyslu o náš prospěch.
OSN je naléhavě žádáno, aby zastavilo geoinženýrské projekty na úpravu klimatu
Chisa Fujioka
Překlad: Orgonet

Nagoya, Japonsko (Reuters): Spojené národy by měly uvalit moratorium na „geoinženýrské projekty“, jako jsou umělé vulkány a rozsáhlé projekty zasévání mraků, sloužící k boji se změnou klimatu, jak říkají skupiny zelených v obavách, že by tyto aktivity mohly poškodit přírodu a lidstvo.

Rizika jsou příliš velká, protože vliv manipulací s přírodou v širokém měřítku není znám, jak řekly tyto skupiny na významném shromáždění v Japonsku, zaměřeném na boj se stále se zvyšujícími ztrátami rostlinných a živočišných druhů.

Vyslanci z více než 200 zemí se sešli v Nagoyi v Japonsku, aby se dohodli na opatřeních k boji s ničením lesů, řek a korálových útesů, které poskytují zdroje a služby základní pro život a ekonomiky.

Významnou změnou způsobující rychlé ztráty v přírodě je změna klimatu, praví OSN, což zvyšuje světovou naléhavost učinit cokoli pro snížení globálního oteplování a předcházení extrémnímu suchu, záplavám a zvyšování hladiny moří.

Některé země hledí na geoinženýrské projekty stojící miliardy dolarů jako na způsob, jak kontrolovat změnu klimatu prostřednictvím snížení slunečního světla dopadajícího na Zemi nebo prostřednictvím absorpce emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého.

„Je naprosto nepatřičné, když skupina vlád industrializovaných zemí učiní rozhodnutí, že se pokusí o geoinženýrství bez schválení a celosvětové podpory,“ řekla agentuře Reuters Pat Mooney z lobbistické organizace ETC Group s centrem v Kanadě během schůzky 18. – 29 října.

„Neměli by pokračovat v experimentech na reálném životě s použitím geoinženýrství, dokud zde není konsensus OSN, že je to tak v pořádku.“

Některé skupiny ochránců říkají, že geoinženýrství jepro některé státy způsobem, jak odstoupit od kroků ke snižování emisí oteplujících planetu.

Klimatická komise OSN říká, že přehled o geoinženýrství bude součástí příští hlavní zprávy v roce 2013.

Solární reflektory

Některé navrhované metody geoinženýrství:

  • Hnojení oceánů. Rozsáhlé oblasti posypané železem a dalšími živinami uměle podpoří růst fytoplanktonu, který absorbuje CO2. Avšak toto může vyvolat množení škodlivých řas, absorbovat živiny a zabít ryby a ostatní zvířata.
  • Rozstřikování mořské vody do atmosféry za účelem zvýšení reflektivity a kondenzace mraků, takže budou odrážet více slunečního světla zpět do vesmíru.
  • Rozmístění triliónů miniaturních solárních reflektorů do vesmíru, aby se snížilo množství slunečního světla dopadajícího na Zemi.
  • Umělé sopky. Drobné částice síry a jiných materiálů jsou uvolňovány do stratosféry, aby odrážely sluneční světlo, napodobujíce efekt velkých vulkanických erupcí.
  • Zachycování a ukládání uhlíku. Toto je podporováno mnoha vládami a spočívá v zachycování CO2 z elektráren, rafinérií a přírodních zdrojů plynu a jeho ukládání hluboko do podzemí.
Mooneyová řekla, že Konvence o biologické diverzitě (CBD) OSN by měla rozšířit moratorium uložené v roce 2008 na hnojení oceánů na veškeré geoinženýrské programy, i když některé země včetně Kanady se již dříve v tomto roce postavily proti tomu.

Kanada v Nagoyi řekla, že bude spolupracovat s CBD. „Kanada neměla prostě jasno v pojmech a definicích, včetně toho, jaké aktivity patří mezi geoinženýrství,“ řekla Cynthia Wright, vedoucí delegace, v emailové odpovědi. „Kanada sdílí obavy mezinárodního společenství o možném negativním vlivu geoinženýrství na biodiverzitu a je ochotna spolupracovat s CBD, aby se zamezilo těmto vlivům,“ řekla.

Environmentalisté řekli, že geoinženýrství jde proti duchu rozprav v Nagoyi, kde jde o to ustanovit nové cíle ochrany přírody pro rok 2020, jako rozšířit počet chráněných území na pevnině i na moři, snížit znečištění a regulovat rybolov.

„Zajisté jsme pro větší výzkum v geoinženýrství, jakožto i v ostatních oblastech, ale nejsme pro jeho aplikaci v současné době, protože je to příliš nebezpečné. Nevíme, jaké mohou být účinky,“ řekl Francois Simard ze skupiny ochránců IUCN.

„Pro boj se změnou klimatu je třeba zlepšit ochranu přírody, a ne pokoušet se změnit přírodu.“


zdroj - orgo-net

Žádné komentáře:

Okomentovat