Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Patentované chemtrails - za clounou globalního oteplovaní

US patent na hliníkové chemtrails
Díky čtenáři za odkaz na tento starší americký patent, který dává blíže nahlédnout do současného dění na našem nebi. (O některých dalších se tu už psalo - najdete pod tématem US patenty)

US patent N° 5003186: Stratosférické rozptylování Welsbachových materiálů
za účelem redukce globálního oteplování, patentováno 26. 3. 1991
jako PDF zde: http://www.willthomas.net/Chemtrails/welsbach-seeding.pdf

Nejdůležitější formulace z patentu:
Z úvodu:

„Metoda je určena pro redukci atmosférického oteplování z důvodu skleníkového efektu, které vzniká ve vrstvě skleníkových plynů. Metoda obsahuje způsoby, jak vnést do vrstvy skleníkových plynů množství drobných částic materiálů, které se vyznačují emisivitou či reflektivitou závislou na vlnové délce … Mezi takové materiály patří např. třída materiálů známých jako Welsbachovy materiály. Pro tento účel jsou vhodné oxidy kovů, např. oxid hliníku.
Vrstva skleníkových plynů se typicky rozkládá mezi sedmým a třináctým kilometrem nad zemským povrchem. Osévání stratosféry probíhá v rámci této vrstvy.“

Str. 6 z PDF dokumentu:

„Oxid hliníku je jedním z vhodných oxidů kovu, který je vhodný pro tento účel jako relativně málo nákladný.

V současné době se domníváme, že pro účely osévání by byly vhodné částice v rozpětí od 10 do 100 mikronů. Větší částice by měly tendenci rychleji se usazovat na zemi. Skleníkové plyny jsou typicky v zemské stratosféře ve výši 7 – 13 km. Z toho plyne, že osévání by mělo probíhat ve výšce asi 10 km. Částice by měly být rozptylovány z osévacích letadel; jednou z technik může být palivo pro tryskové motory, jak se ukázalo dříve při práci s kovovými částicemi. Jakmile jsou drobné částice rozptýleny v atmosféře, mohou v ní zůstat viset až jeden rok.

Ze str. 7 a 8 PDF dokumentu - O vynálezcích:

David B. Chang z Tustinu a I-Fu Shih z Los Alamitos, kteří oba pracují pro Hughes Aircraft Co. v Manhattan Beach, dostali minulý měsíc patent na kontroverzní metodu k osévání části atmosféry jistými typy prachových částic. Tyto částice mají odstínit radiaci ze slunce a současně umožnit průchod tepla ze zemského povrchu.
„Domníváme se, že by to mohlo působit proti množství tepla, které je způsobeno skleníkovým efektem,“ řekl Chang, který je ředitelem technologií pro tréninkové a podpůrné systémy v Hughues Aircraft, filiálky General Motors-Hughes Electronic Corp.“

Oba vědci stále pracují pro Rayethon (společnost, která koupila Hughues Aircraft).

Celý článek a zajimávé komteře na ORGO-NET

Žádné komentáře:

Okomentovat