Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Přehled mezinárodně významných dnů

ZDROJ http://gnosis9.net

Přehled mezinárodně významných dnů, které připomínají tématiku ochrany životního prostředí, upozorňují na problémy společnosti, na tradiční kulturní hodnoty, důležité události, apod.


DATUM VÝZNAMNÝ DEN VYHLAŠOVATEL POČÁTEK PLATNOSTI
LEDEN
01.01. Světový den míru
(World Day of Peace)
papež Pavel VI. 1968
27.01. Mezinárodní den památky obětí holocaustu
(International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust)
OSN při příležitosti 60. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi 2005
ÚNOR
02.02. Světový den mokřadů
(World Wetlands Day)
sekretariát Ramsarské úmluvy 1971
04.02. Světový den boje proti rakovině
(World Cancer Day)
Mezinárodní unie boje proti rakovině (International Union Against Cancer, UICC) 2000
11.02. Světový den nemocných
(World Day of the Sick)
papež Jan Pavel II. 1993
2. neděle v únoru Světový den manželství
(World Marriage Day)
guvernéři USA 1983
21.02. Mezinárodní den mateřského jazyka
(International Mother Language Day)
UNESCO 1999
BŘEZEN
08.03. Mezinárodní den žen
(International Women's Day)
výročí shromáždění za volební právo žen v New Yorku (1908) 1911
10.03. Den solidarity s Tibetem
(Solidarity Day for Tibet)
výročí povstání Tibeťanů proti čínské nadvládě (1959)
19.,20. nebo 21.03. Jarní rovnodennost
(Vernal Equinox)


21.03. Světový den lesů
(World Forest Day)
Konfederace evropského zemědělství (CEA) 1971
22.03. Světový den vody
(World Water Day)
OSN 1993
23.03. Světový den meteorologie
(World Meteorological Day)
Světová meteorologická organizace (WMO) k výročí vzniku WMO v roce 1950 1951
24.03. Světový den boje proti tuberkulóze
(World Tuberculosis Day)
Světová zdravotnická organizace (WHO) 1982
DUBEN
01.04. Mezinárodní den ptactva
(International Bird Day)
výročí podepsání Konvence o ochraně užitečného ptacva (1906)
07.04. Světový den zdraví
(World Health Day)
Světová zdravotnická organizace (WHO) 1946
18.04. Mezinárodní den památek a sídel
(International Day for Monuments and Sites)
ICOMOS, UNESCO (18.04.1982) 1983
22.04. Den Země
(Earth Day)
americký senátor Gaylord Nelson od roku 1970 v USA, od roku 1990 na celém světě
22.04.
(v ČR 20.10.)
Den stromů
(Arbor Day)
guvernér Nebrasky Robert W. Furnas (1874) k výročí narození Juliuse Sterlinga Mortona 22.4., prezident USA Richard Nixon (1970) poprvé 10.4.1872 v Nebrasce, 22.4. je slaven jen v některých státech (u nás 20.10.)
24.04. Světový den laboratorních zvířat
(World Lab Animal Day)
britská Národní společnost proti vivisekci (National Anti-Vivisection Society, NAVS) k výročí narození lorda Hugha Dowdinga, prezidenta NAVS a za 2. sv. války velitele RAF 1979
KVĚTEN
1. neděle v květnu Mezinárodní den ptačího zpěvu
(International Dawn Chorus Day)
Urban Wildlife Trust, BirdLife International poprvé slaven v roce 1984 v Anglii, později i jinde ve světě
03.05. Den Slunce
(Sun Day, International Sun Day)
zpočátku iniciativa skupin v USA na připomínku významu sluneční energie, později se připojily i další organizace (UNEP, NASA) 1978
2. víkend v květnu Světový den stěhovavých ptáků
(World Migratory Bird Day)
Iniciativa World Migratory Bird Day (WMBD) 2006
2. neděle v květnu Den matek
(Mother's Day)
Anna Jarvisová v USA (1906), schváleno Kongresem (1914) v Československu poprvé roce 1923
15.05. Mezinárodní den rodiny
(International Day of the Family)
OSN 1994
21.05. Světový den kulturní rozmanitosti
(World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)
UNESCO 2001
22.05. Mezinárodní den biologické rozmanitosti
(International Day for Biological Diversity)
OSN 2001 (v letech 1994-2000 slaven 29.12.)
24.05. Evropský den národních parků
(European Day of Parks)
Federace evropských parků (EUROPARC Federation) 1999
25.05. Mezinárodní den ztracených dětí
(International Day of Missing Children)
prezident USA, Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti (European Federation for Missing and Sexually Exploited Children) v USA od roku 1983, v Kanadě a Evropě od roku 1986
31.05. Světový den bez tabáku
(World No Tobacco Day)
Světová zdravotnická organizace (WHO) 1987
ČERVEN
01.06. Mezinárodní den dětí
(International Children's Day)
Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů, Světová federace demokratické mládeže (1949), OSN (1954) 1950
04.06. Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese
(International Day of Innocent Children Victims of Aggression)
OSN 1983
05.06. Světový den životního prostředí
(World Environment Day)
Program OSN pro životní prostředí (UNEP) 1972
08.06. Světový den oceánů
(World Ocean Day)
OSN (8.6.1992) 1992
16.06. Den afrického dítěte
(Day of the African Child)
Organizace africké jednoty (Organization of African Unity, OAU) 1991
17.06. Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští
(World Day to Combat Desertification and Drought)
OSN 1994
3. neděle v červnu Den otců
(Father's Day)
Sonora Smart Dodd z USA (1910), prezident USA (1966, 1972) poprvé slaven 1908 ve Fairmontu
20.06. Světový den uprchlíků
(World Refugee Day)
vyhlášen OSN v roce 2001 k 50. výročí Úmluvy o postavení uprchlíků 2001
20. nebo 21.06. Letní slunovrat
(Summer solstice)


26.06. Mezinárodní den na podporu obětí mučení
(International Day in Support of Torture Victim)
OSN k 10. výročí začátku platnosti Úmluvy proti mučení (1987) 1997
26.06. Mezinárodní den proti drogové závislosti a nedovolenému obchodování s drogami
(International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)
OSN (07.12.1987) 1988
ČERVENEC
02.07. Světový den UFO
(World UFO Day)
ufologické organizace k výročí údajné havárie UFO v Roswellu v roce 1947, navrhla organizace Sirius UFO Space Sciences Research Center & Sirius Publishing House 2001
06.07. Světový den Tibetu
(World Tibet Day)
ustanoveno představiteli Tibetu a jejich sympatizanty v roce 1997 - Dalajláma (* 6.7.1935), Tendzin Choegyal a Richard Rosenkranz v Chicagu 1997
11.07. Světový den populace
(World Population Day)
OSN (podle odhadu dosáhl 11.7.1985 počet lidské populace 5 miliard) 1987
SRPEN
06.08. Světový den za zákaz jaderných zbraní
(Hiroshima Day)
výročí svržení jaderné bomby na Hirošimu v roce 1945
09.08. Mezinárodní den původního obyvatelstva
(International Day of the World's Indigenous People)
OSN 1994
3. sobota v srpnu Mezinárodní den zvířat bez domova
(International Homeless Animals Day)
Mezinárodní společnost za práva zvířat (International Society for Animal Righ, ISAR) 1992
23.08. Mezinárodní den pro připomenutí obchodu s otroky a jeho zrušení
(International Day for Remembrance of the Slave Trade and Abolition)
UNESCO v roce 1997 k výročí vypuknutí povstání otroků v Santo Domingu roku 1791 1998
ZÁŘÍ
01.09. Světový den míru
(World Day of Peace)
OSN 1959
16.09. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
(International Day for the Preservation of the Ozone Layer)
OSN v roce 1994 u příležitosti výročí podepsání Montrealského protokolu v roce 1987 1994
3. úterý v září Mezinárodní den míru
(International Day of Peace)
OSN k připomenutí začátku pravidelného zasedání Valného shromáždění OSN 1982
21.09. Ukliďme svět
(Clean Up the World)
s návrhem přišel Ian Kiernan, zakladatel Clean Up Australia v roce 1989, od roku 1993 akce probíhá pod záštitou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) od roku 1989 v Austrálii, od roku 1993 mezinárodně
22.09. Evropský den bez aut
(European Car Free Day)
Evropská komise (2000) od roku 1998 ve Francii, od roku 2002 součást Evropského týdne mobility (16.-22.09.)
22. nebo 23.09. Podzimní rovnodennost
(Autumnal Equinox)


ŘÍJEN
01.10. Světový den vegetariánství
(World Vegetarian Day)
Severoamerická vegetariánská společnost (1977), Mezinárodní vegetariánská unie (1978) 1978
02.10. Světový den hospodářských zvířat
(World Farm Animals Day)
Reformní hnutí za hospodářská zvířata (Farm Animal Reform Movement, FARM), připomínka narození Mahátmy Gándhího v roce 1869 1983
04.10. Světový den zvířat
(World Animal Day)
shromáždění ekologů ve Florencii v roce 1931, den slaven na svátek sv. Františka z Assisi, patrona zvířat v Itálii od roku 1931, v ČR od roku 1994
1. pondělí v říjnu Světový den architektury
(World Day of Architecture)
Mezinárodní svaz architektů (Union Internationale des Architectes, UIA) 1985 (do roku 1996 slaven 1.7.)
2. středa v říjnu Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
(International Day for Natural Disaster Reduction)
OSN (22.12.1989) 1990
16.10. Světový den výživy
(World Food Day)
OSN v roce 1979 k výročí založení Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) 1981
17.10. Mezinárodní den za vymýcení chudoby
(International Day for the Eradication Poverty)
OSN (22.12.1992) 1993
18.10. Evropský den boje proti obchodování s lidmi
(EU Anti-Trafficking Day)
Evropská komise (2007) 2007
20.10. Den stromů
(Tree Day)
J.S. Morton (1872), Program OSN pro životní prostředí (27.11.1951) v Nebrasce od roku 1872, na českém území od roku 1906, tradice v ČR obnovena v roce 2000
24.10. Den Organizace spojených národů
(United Nations Day)
připomenutí začátku platnosti Charty OSN v roce 1945 1947
LISTOPAD
01.11. Světový den veganství
(World Vegan Day)
výročí založení britské Veganské společnosti (Vegan Society) v roce 1993 1994
06.11. Mezinárodní den prevence proti zneužívání životního prostředí ve válkách a ozbrojených konfliktech
(International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in war and Armed Conflict)
OSN (5.11.2001) 2001
10.11. Světový den vědy pro mír a rozvoj
(World Science Day for Peace and Development)
UNESCO 2001
16.11. Mezinárodní den tolerance
(International Day for Tolerance)
UNESCO (16.11.1995), OSN (12.12.1996) 1995
3. čtvrtek v listopadu Mezinárodní nekuřácký den
(International Non-Smoking Day, v USA Great American Smokeout)
Lynn Smith z Minnesoty (1974), Americká společnost proti rakovině (1977) v USA od roku 1977, v ČR od roku 1992
19.11. Světový den prevence zneužívání dětí
(World Day for Prevention of Child Abuse)
Nadace ženského světového summitu (WWSF) 2000, v ČR od roku 2001
20.11. Světový den dětí
(Universal Children's Day)
OSN (1954), tento den byla roku 1959 schválena Deklarace práv dítěte, roku 1989 schválena Charta práv dítěte 1954
25.11. Mezinárodní den proti násilí na ženách
(International Day for the Elimination of Violence against Women)
organizace za práva žen (1981), OSN (17.12.1999), těnto den zvolen jako připomínka brutálního zavraždění tří sester Mirabalových v Dominikánské republice v roce 1960 1981
poslední sobota v listopadu (v Severní Americe po svátku Díkuvzdání) Den nenakupování
(Buy Nothing Day)
Kalle Lasn z Vencouveru (1991), symbolické odmítnutí konzumního stylu života 1992
PROSINEC
02.12. Mezinárodní den za zrušení otroctví
(International Day for the Abolition of Slavery)
OSN k výročí přijetí Úmluvy o zákazu obchodování s lidmi a zneužívání k prostituci v roce 1949 1950
03.12. Den bez pesticidů
(No Pesticides Use Day)
organizace Pesticide Action Network (PAN) na připomínku havárie v Bhopálu 3.12.1984 1998
09.12. Mezinárodní den proti korupci
(International Anti-Corruption Day)
OSN při podpisu Úmluvy proti korupci (31.10.2003) 2003
10.12. Den lidských práv
(Human Rights Day)
OSN k výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948 1950
11.12. Mezinárodní den hor
(Winter solstice)
OSN v roce 2002 2003
20.12. Mezinárodní den lidské solidarity
(International Human Solidarity Day)
OSN 2005
21. nebo 22.12. Zimní slunovrat
(Winter solstice)


Žádné komentáře:

Okomentovat