Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Wiesner o 9/11

Mnoho lidí si jistě pamatuje zmrazující televizní šoty, ukazující nárazy dvou civilních letadel do WTC (WorldTradeCenter) a následné děsivé zhroucení obou věží. Vše se kladlo za vinu muslimským teroristům., kteří se touto cestou snažili ponížit a zastrašit občany světové mocnosti USA. Jenže dodatečně objevená fakta přinejmenším zpochybnila tvrzení, že pouhý náraz letadla do konstrukce a žár hořícího leteckého paliva vytvořili podmínky vedoucí ke zhroucení nosné kostry obou věží, což se nakonec stalo i oficiální verzí vyšetřovací komise. Expert a hlavní konstruktér obou věžových staveb prof. Morgan Reynolds tvrdí, že vertikální nosné traverzy byly vyrobeny z pětkrát předimenzované žáruvzdorné oceli. Pokud byla vůbec jejich torza v sutinách nalezena, nejevila žádné známky narušené statické pevnosti. Profesor M. Reynolds tvrdí že dosud žádná výšková budova s ocelovou konstrukcí se nezhroutila vlivem žáru, takže příčina zhroucení WTC musí spočívat jinde.

Nevysvětleno je i překvapiví zjištění, že při odklízení trosek byly v podzemní část WTC nalezeny „rybníky roztavené žhavé oceli“. Po mnoha dnech, které uplynuly od zhroucení obou věží, byly tyto neuvěřitelné horké rybníky oceli nalezeny ve spodních částech výtahových šachet hlavních věží. Tyto ocelové rybníky vznikly vytavením ocelových nosníků a armovací oceli z betonu, které z vyšších pater WTC téměř zmizely, jak o tom hovořil prezident P. Tully z Tully Construction of Flushing a Mark Loizeaux. Vypadá to na působení zaostřeného svazku vysokofrekvenční energie, která vše co bylo z oceli a kovů vytavila (princip mikrovlnné trouby). Rychlé kaskádové zhroucení věží by potom bylo vysvětlitelné tím, že část ocelových nosníků a armovacích prutů se z betonu vytavila a odtekla do suterénu budovy, což se stalo i v další budově do níž žádné letadlo nenarazilo a tudíž se tam nenacházel žádný letecký kerosin. Obě věže se sesuly do svého půdorysu a z betonu (100 tisíc tun v každé věži) nezbyla než drobná drť a jemný prach. Podobným způsobem se chová i nejlepší konstrukční beton, byl-li vystaven žáru vyššímu než 1000 ͦC. Takovou situaci mohla způsobit jen mimořádně velká energie, nikoli jen tlak vyvolaný volným pádem jednotlivých pater. Volný pád budov, tak jak byl zaznamenán by vyžadoval odstranění nižších podlaží, která by jej jinak velmi účinně brzdila. Rovněž vznik drobné betonové drtě ukazuje na působení série následných šokových vln s vysokou energií. Podle Reynoldse byly zaznamenány seismické vibrace svědčící o explozích rovnajících se otřesů o síle 2,3 stupně Richterovy stupnice. Podle řady svědků se krátce před zřícením vyšších pater z vnitřku mrakodrapů ozvala řada explozí.

Seismografy v Lamont-Doherty Earth, hvězdárně Kolumbijské univerzity v Palisadě. N.Y., nacházející se 34 km severně od WTC, zaznamenaly 11.září podivnou seismickou aktivitu, která dodnes nebyla oficiálně vysvětlena. Zatímco samotné nárazy letadel do obou věží způsobily jen minimální otřesy, výrazné zemětřesení s neobvykle vysokou magnitudou předcházelo zhroucení obou věží. Palisadský seismograf zaznamenal zemětřesení s magnitudou 2,1 pouhých 10 sekund před zhroucením Jižní věže WTC v 9:59:04 (14:30 GMT) a druhé zemětřesení s magnitudou 2,3 pouhých 8 sekund před zhroucením Severní věže v 10:28:31.

Na Obr.1 je uveden seismický záznam z Jižní věže krátce před jejím zhroucením 11.září 2001. Seismické signály snímané v pěti měřených bodech základů budovy se lišily od malého zemětřesení srovnatelné magnitudy (2,3 stupně Richterovy stupnice) ve významných znacích. Byly bohatší v oblasti nízkofrekvenční energie a ochuzené v oblasti vysokofrekvenční energie. Tyto dvě skupiny nevysvětlitelných „špicí“ seismických dat vyvolaly domněnku, podle níž došlo k masivní explozi na spodu věží (první špice vlevo), po které bezprostředně následovalo zhroucení věže (druhá špice vpravo). Ostrá špice krátkého trvání, která se objevila na záznamech seismografů byla podle seismologa Thorna Laye z Univerzity of Kalifornia vyvolána energií odpovídající podzemní nukleární explozi. To je vysvětlení, proč seismický graf zaznamenal dvě časově posunuté skupiny otřesů, třebaže měla existovat pouze jediná skupina.

Korunu tomuto chaosu nasadil televizní šot, který z vrtulníku natočila herečka Barbara Sicuranza. Tento šot zachycuje, že v čase zhroucení WTC se blízko věží nacházel jakýsi velký letící předmět, který se po přiblížení vrtulníku rychle vzdaloval ………… Věrohodnost tohoto šotu nemám možnost hodnotit, proto jej ponechávám mimo diskusi.nebo zde: http://www.youtube.com/watch?v=xwgPRnol5yg

Jisté je, že k vytavení ocelové konstrukce WTC-jih nestačila ani zásoba paliva nesená letadlem, ani kyslík přítomný uvnitř budovy. Z bilance energie, která byla ve hře, plyne, že to byla energie mající asi čtyřnásobně větší intenzitu než mohl poskytnout letecký kerosin a veškeré hořlaviny nacházející se v Jižní věži, v patrech nejbližších místě nárazu. Energie musela přijít zvenčí. Vypadá to, jakoby byla Jižní věž WTC postavena do obří vysokofrekvenční trouby – jedině tak by bylo možné takového efektu dosáhnout. Podle Christophera Bollyna se na zhroucení ocelové kostry podílela řízená demolice. K níž byly použity speciální termické nálože používané při demolicích výškových budov, jenže samy nálože tak obrovskou energii nejsou schopné poskytnout. Zdroj ničivé energie tedy zůstává nadále záhadou. Ať byla technologie použitá ke zničení WTC jakákoliv, nastupuje k prozkoumání otázka, kdo stál v pozadí nebo co celou touto diverzní akcí sledoval.

Můj závěr je ten, že kdosi potřeboval zatřást „vědomím pohodlného bezpečí“ Ameriky, aby získal rozhodující podporu pro vyhlášení války v Afghánistánu, Iráku a dalším nepohodlným státům třetího světa. Muslimští teroristé pouze nevědomky vykonali za někoho příslovečnou medvědí práci, aby zakryli skutečné pachatele této masové vraždy civilistů, protože sami neměli technické možnosti k její realizaci.

Text převzat z knihy I.Wiesner - Do ráje projdeš peklem
Tato a jiné knihy od Wiesnera ZDE

Doplněno o odkazy na web stránky a video.

A také připomínky k článku:

To Ufo, nebylo natočeno 11.9.2001 a nejspíš se jedná o fake od kanalu scifi.

WTC1 8:46AM: Let 11 American Airlines
Kinetická energie letu Flight 11 byla okolo 2,358 MJ. Narazil mezi patra 94 a 98.
Délka trvání seizmického signálu: 12s
Velikost seizmického signálu: 0.9 = 1,412,538J = 1.4MJ
Dodávková bomba WTC 1993 měla přibližnou energii 3,150MJ. Vybuchla dvě patra pod zemí. Nebyla seizmeicky detekována.

WTC2 9:03AM: Let 175 United Airlines
Kinetická energie letu Flight 11 byla okolo 3,585 MJ. Narazil mezi patra 78 a 84.
Délka trvání seizmického signálu: 6s
Velikost seizmického signálu: .7 = 707,946J = 0.7MJ
Náraz letu 175 rozkýval WTC2 jak bylo vypočteno.

Žádné komentáře:

Okomentovat