Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Podzemní základny, tunely a obří díry

Pozůstatky dávných civilizací, práce spodních vod, uměle vytvořené?

Možná jste někteří zaregistrovali informaci o přibývajícím počtu výskytu vzniku obrovských děr napříč celým světem.

Poslední z nich se objevily v Guatemale a Číně, jejich hloubka byla několik stovek metrů a bohužel bylo zabito několik lidí, kteří se v blízkosti propadu vyskytovalo.

Závěry zkoumání nebyly jednoznačně uzavřeny a spekuluje se o práci spodní vody, která místo dlouhodobě podemílala, až se samo "neuneslo". Nikdo však nedokázal vysvětlit tu neuvěřitelnou hloubku, kruhovou přesnost, ani kam se obrovské množství objemu vody a materiálu samotného podělo...

Ti, kteří se zabývají fungováním tajných (black) operací, nepřekvapí informace o budování podzemních měst či naprosto přesných tunelů, dokonce napříč celými kontinenty. Tisíce kilometrů dokonale do hladka opracovaných stěn, umožňuje technologie N/TBM popsaná v závěru článku. Obrazek

Po celém světě existují stovky utajených vojenských či dokonce veřejnosti již známých základen a podzemních vchodů do uměle zbudovaných tunelů či labyrintů.

Jen ve Spojených státech je těchto podzemních základen napočítátno kolem 140. Jedná se přitom buď o maticová města či přímé tunely, které probíhají pod pevninou i oceány.

Informační zdroje uvádějí (Dr.B.Deagle), že jsou mezi sebou propojeny magneticky nadnášeným „rychlovlakem“ – některé z nich jsou navíc vakuovány – takže dosažená rychlost se proto pohybuje mezi 2-3 Machy

(pozn. autora: rychlost 2,4 Mach odpovídá 2.560 km/h)

Polohy budovaných tunelů i základen schopných pojmout co do počtu i menší město, jsou nejčastěji voleny v místech malé seismické aktivity a malého pohybu tektonických desek, jejich odolnost vůči katastrofám se proto odhaduje nenarušena až do zemětřesení síly 14.

Obvyklá hloubka těchto základen bývá kolem 1,5 kilometrů pod povrchem a hlouběji, přičemž zbudovaná města mají rozlohu i několik kilometrů čtverečních.

Nejvíce diskutovaná je základna Dulce v Novém Mexiku, kde se v největších hloubkách kolem 3 km provádějí izolované testy křížení lidských a mimozemských DNA. V takové hloubce a při takových činnostech, musí být skutečně "horko". Více info o utajovaných operacích zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/obama-jako-obchodni-reditel

ObrazekNabízí se zde logická souvislost s Mexickým Area 51 a prvním dokumentovaným pádem UFO - Roswell.
Existují očití svědci, kteří se osobně těchto prací opakovaně účastnili a tajné tunely pomáhali budovat (P.Schneider, J.Fialla)
Nejznámější polohy podzemních základen jsou například tyto:

ObrazekCheyenne mountain Colorado, Little Skull Mountain - Nevada, Staffordshire – U.K., Dulce Nové Mexico, 29 Palms Marine corps base – Jižní California, Mount Blackmore - Montana, Green mountain – Alabama, Death Valley Man - California, Kennesaw Mountain - Georgia, Nahanni Valley - Canada, New York City – Manhattan Midtown, Warrenton Training Centre - U.K., Northrop Facility - California, Mount Shasta - Kalifornie, Brown Mountain – North Carolina, Newfoundland -Quebec, Maltézské jeskyně, Lockheed installation – California, Cavern of death – Zapoteca, dále nalezneme základny v Anglii, Norsku, Švédsku, Izraeli, Francii, Rusku, Saudské Arabii.Určitě považuji za důležité zmínit Norskou podzemní základnu Svalbard, kde se již po několik let děje zajímavá činnost - zkuste si tipnout. Shromažďují se zde veškeré možné kultury a druhy semen jednotlivých rostlin, které kdy na zemi

Nezbývá, než se logicky zeptat: PROČ se to děje a proč o tom ani nevíme?

Opět se totiž nabízí přímá paralela s koncem světa a Noemovou Archou, kam bylo umístěno vše potřebné k přežití před obrovskou potopou. Nikdo nedělá nic bez důvodu a pokud se toto děje, musí to mít racionální důvod. Více se můžeme dozvědět například zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---proroctvi
Tunely byly aktivněji budovány od čtyřicátých let minulého století, zejménaObrazek z válečných důvodů a rostoucích sil zbraní hromadného ničení.

Jako největší hráče proto ve věci jejich výstavby logicky nacházíme: Pentagon, DNA – Defence Nuclear Agency, DOE – Department of Energy, FEMA – Federal Emmergency Management Agency, NSA – National Security Agency.

Roku 1985 vydala US Army Corps oficiální informaci „Literature Survey of underground Construction Methods“, která demonstruje technické možnosti výstavby jako v podstatě neomezené a tunely jsou zbudovatelné doslova kdekoliv, pouze je vše otázkou investic – jako obvykle (neskutečně vysoký rozpočet, dále zisky z černých a drogových operací a z operací s bílým masem). Více zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/svoboda-jako-dan-Sytemu-za-luxus

Způsob ukrývání základen je velice prostý. Pod úpatím hory, ve které je zbudován tajný komplex tunelů je přistavena nenápadná farmářská usedlost, která zakrývá vchod do podzemí Obrazeks rozměrem šířky pro několik tahačů. Systém chodeb samotný v sobě pojme až tisíce osob.

Ve Švédsku to bylo například kolem roku 1960 na 3.000 osob a vůbec bychom to zvenčí neřekli.

Tunelovací zařízení samotné – Tunnel Boring Machine – TBM může být pro zvýšení výkonu navíc opatřené nukleárním pohonem - NTBM.

Cena jednoho takového zařízení se pohybuje přibližně kolem 15 mil USD. Pro lepší demonstraci uvádím, že jediný razící stroj byl schopen v devadesátých letech během jednoho dne, vytvořit tunel napříč pevnou skálou v délce přes 12 kilometrů.

Pro zajímavost uvedu ještě informaci, že během prací na tunelových systémech se konkrétně ve státech narazilo na prastarý uměle zbudovaný tunelový systém Obrazekdávných civilizací před námi, jehož stáří se odhaduje na téměř 500 tisíc let.

Pokud jsme se tedy sami již dostali do styku s populární, ovšem zcela utopickou teorií, že Země byla stvořena Bohem a je stará pouhých 6.000 let, že jsme „jezdili“ na dinosaurech, budeme nejspíše nuceni své myšlenky přehodnotit...

Související článek http://www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni--vzdelavani--vyzvy/zmeny-na-matce-zemi-a-nase-pokusy-v-cernu.html

Zařízení funguje na principu rozkladu částic hmoty silným laserovým paprskem na nanočástice, které jsou následně pod tlakem zařízení v tekutém stavu usměrňovány kolem boků zařízení a vytváří posunem vpřed dokonaleObrazek hladkou plochu zhutnělých částic - proto bez jakéhokoliv odpadu, který by bylo nutno vyvážet. (pozn. jako když vsuneme žhavý hřebík do ledu, resp. jako zhutnělé železo)

ZDROJ www.jinestranky.cz

dopisy za zveřejnění dokumentů UFO

Akce České exopolitiky - dopisy za zveřejnění dokumentů UFO

Napište prezidentovi, ministrovi obrany, generálnímu štábu Armády ČR a útvaru protivzdušné obrany!

Zapojte se do iniciativy české exopolitiky za odtajnění a zveřejnění armádních dokumentů o UFO.

Česká exopolitika zaslala následujícím osobám a institucím dopisy s výzvou k odtajnění dokumentů UFO:

Prezident ČR Václav Klaus

Bývalý ministr obrany Martin Barták

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Vlastimil Picek

Náčelník protivzdušné obrany Jiří Verner

V nich požadujeme

1.

Zpřístupnění všech informací, materiálů a dokumentů týkajících se UFO a kontaktu s mimozemskými civilizacemi, které vlastní Ministerstvo obrany a Armáda ČR, veřejnosti.
2.

Odtajnění těchto dokumentů, pokud jsou vedeny jako důvěrné, tajné či přísně tajné a jejich uveřejnění.
3.

Vyžádání si informací o UFO od nadřízených a velitelů vojenských paktů a aliancí, jichž je ČR členem, a informování o nich občanů.
4.

Vyšetření znalostí o UFO a provedení šetření v písemných materiálech.
5.

Spolupráci s českou exopolitikou.

Na naše dopisy odpověděla pouze Kancelář prezidenta republiky a náčelník Generálního štábu Picek, a to buď zcela formálně nebo zamítavě, jak jste si mohli přečíst v minulé aktualizaci.

Na naše dopisy neodpověděli vůbec Ministerstvo obrany a náčelník protivzdušné obrany Verner.

Proto přistupujeme k následující výzvě:

Pokud vám záleží na tom, abychom dostali dokumenty o UFO od naší armády, zasílejte dopisy stejného znění, jaké jsme poslali my, na uvedené příslušné adresy. Čím více dopisů dorazí, tím větší bude šance na úspěch. Množstvím dopisů přesvědčíme ministra a generály, že nám na dané věci záleží a že zveřejnění dokumentů o UFO a mimozemském životě je přáním větší skupiny občanů.

celý článek a některé zveřejněné dopisy a odpovědi ZDE http://www.exopolitika.cz/news/akce-ceske-exopolitiky-dopisy-za-zverejneni-dokumentu-ufo/

Vesmírný Klaus ... fake or really?

Opencard - vnucený špeh

Praha s Opencard pochybila, od ÚOOÚ jí hrozí pokuta až pět miliónů

Problémy s Opencard nekončí. Hlavní město porušilo podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zákon a čeká jej správní řízení. Pokuta by se mohla vyšplhat až do výše pěti miliónů korun. Informovala o tom mluvčí ÚOOÚ Hana Štěpánková.
Zvětšit obrázek

"Hlavní město Praha nedostatečným způsobem informovalo zájemce o osobní kartu Opencard o parametrech budoucího zpracování jejich osobních údajů za situace, kdy pro takovéto zpracování není nezbytné vyžadovat souhlas uživatele karty," uvedla mluvčí k rozhodnutí.

Úřad také upozornil, že kampaň nabádající k pořízení Opencard se v některých případech dala považovat za jednostrannou. Což někdy mohlo budit dojem, "že pořízení osobní karty Opencard je povinností a nikoli možností". Podle úřadu by mělo být možné pořídit si služby poskytované za pomoci Opencard i alternativním způsobem.

"Hlavnímu městu Praha bylo na základě kontroly opatřeními k nápravě uloženo, aby každému držiteli karty umožnil užívání karty bez zpracování osobních údajů, tzv. anonymní karty," uzavřela mluvčí. Praha tento verdikt akceptovala.

Opencard je i nadále vydávána zdarma, její vyřízení trvá zhruba dva týdny. Pokud chtějí lidé získat kartu na počkání, musí si připlatit 250 korun. Karta slouží také jako průkazka do knihovny a k placení parkovného, jsou na ni rovněž poskytovány slevy.

Na některých místech se tvoří v posledních dnech fronty. Lidé by neměli zapomínat, že si kartu mohou nechat poslat poštou nebo si ji mohou vyzvednout na pobočkách městské knihovny. Kartu, která slouží především jako tramvajenka, už má přes 600 000 lidí

zdroj novinky.cz

na myslichvost o opencard:

open-sezame-open-peklo

myslichvost/2008/01/cipy-ne

ČUDNÉ FRESKY V BANK OF AMERICA

beforeitsnews.com, magnificat.sk 23.11.2010.

Dolu vidíme tri maľby, ktoré sa nachádzajú provokačne umiestnené v lobby Bank of America. Ide o fresky vytvorené Benjaminom F. Longom. Silne pripomínajú komunistické veľdiela nachádzajúce sa napríklad vo vestibuloch hlavných staníc u nás, nesú však so sebou "posolstvo" novej doby.

Prvá z fresiek v časovej postupnosti znázorňuje slobodomurársku šachovnicovú podlahu ako územie, ktoré kontrolujú. Vidno na nej stáť blonďavého modrookého "árijského chlapca" stojaceho pätami k sebe v 90 stupňovom uhle. Treba si všimnúť horiaci ker rozsievajúci smrť na Západe. Západ bude spálený a môže byť že sa spálená krajina vzťahuje len na Ameriku, keďže človek sediaci na zemi má oblečený červený sveter a modré džínsy. Biela, modrá a červená reprezentuje väčšinu nevedomých Američanov , zaoberajúcich sa niečím iným (na obraze čítaním knihy) kým im za chrbtom horí. Ďalej si treba všimnúť ženskú bábku, zavesenú na špagátikoch a teda kontrolovanú. Mohlo by to znamenať, že nasledujúca prezidentka bude žena? Najdôležitejšie charaktery nájdeme vľavo dolu. Mix koloniálneho oblečenia a moderných oblekov. Ukazujú na árijského chlapca. To môže symbolizovať boj proti nastupujúcej svetovláde.


Druhý obraz sa jednoznačne odohráva vovnútri nastupujúcej "éry" FEMA táborov, ktorá sa rýchlo približuje. Možno vidieť stenu s ostnatým drôtom. Nad tým všetkým sa vznášajú elity nahé, váľajúce sa v bohatstve a moci, separované od chaosu pod nimi.

Kľúčovými postavami sú chemici v ochranných odevoch a vojaci so zbraňami. V dave, ktorým sa predierajú možno vidieť všetky rasy a viery, vrátane katolíckeho biskupa a rehoľníčky. rádovej sestry, spútaného muža a pod.

Na pozadí si nemožno nevšimnúť sálajúcu priemyselnú budovu pripomínajúcu krematórium. Treba zvážiť možnosti masovej infekcie. Vidno tu klasické nacistické orlice a zástavy. Ďalej vidno cestné značenie, ktorú ukazuje, že niet kam ísť. Vybielené transparenty znamenajú, že nemáte žiadnu možnosť vyjadriť sa. Dolu na obraze je kameraman s kamerou, pozerajúcou na vás.


Finálna sekvencia zachytáva fungovanie FEMA táborov. Populácia otrokov, ktorá prežila, pracuje, aby hromadila bohatstvo sveta. Nástroje majú zlaté zakončenia, evokujúce zlato ako zdroj istoty.

Vyššie možno vidieť vzdelanejších otrokov, ktorí robia dozor, kým elity pokojne spia, majúc pod palcom všetky operácie. Obraz navodzuje atmosféru portrétu čistej krajiny hore a "práce" pod zemou. Čo ale znamená červený znak s nápisom EQ?zde lepší fokty:
http://beforeitsnews.com/story/265/565/Creepy_Prophetic_Art_in_Bank_of_America.html

Illuminati se berou - Anglie vs. sion

Termín stanoven! Princ William se ožení 29. dubna 2011

(to je ale zase den. počítáme 2+9=11, + 4=15 , 1+5=6 , 2011 =4 , 6+4=10 tedy 1)

V pátek 29. dubna 2011 budou znít středem Londýna slavnostní fanfáry a ulicemi přecpanými k prasknutí poveze kočár prince Williama a jeho snoubenku Kate Middleton do Westminsterského opatství.
Reklama:
Tam pak společně s Kate vkročí následník britského trůnu do manželství.

„Náklady na svatbu bude platit královská rodina, tak jako tomu bylo v precedentních případech svatby prince a princezny z Walesu (Charlese a Diany) v roce 1981 a princezny Alžběty (současné královny) a prince Phillipa v roce 1947,“ uvedl k oficiálnímu oznámení data mluvčí ze St. James Palace.
Premiér David Cameron již minulý týden přislíbil, že v den svatby vyhlásí v Británii „bank holiday“ neboli pracovní volno.
V období kolem 29. dubna 2011 také začaly ihned prudce stoupat ceny letenek do Londýna a ceny v hotelích britské metropole. (pst)

(Famous, profimedia.cz)
a náš zdroj www.super.cz/

No je to zas a zas přesně stanovené datum podle illuminátských plánů. Už jen zas ty okolnosti, jsou do očí bijící.
29. duben je 119. den roku podle gregoriánského kalendáře (120. v přestupném roce)
což rok 2011 přestupný není.

A co naše Wikipedie ví o tomto dnu:
2004Dick Cheney and George W. Bush testify before the 9/11 Commission in a closed, unrecorded hearing in the Oval Office .

2004 - Dick Cheney a George W. Bush svědčí před 9 / 11 Komisí v uzavřeném, nenahrávaném jednání v Oválné pracovně .

1999 – The Avala TV Tower near Belgrade is destroyed in the NATO bombing of Yugoslavia . 1999 - televizní věž Avala v blízkosti Bělehradu je zničena při bombardování NATO v Jugoslávii .

1986 - požár v Ústřední knihovně hlavního města Los Angeles poškodí nebo zničí 400.000 knih a dalších tiskovin.

1945 - druhá světová válka - Fuehrerbunker : Adolf Hitler si vezme jeho dlouho-dobou partnerku Evu Braunovou v Berlínském bunkru a jmenuje Admirála Karl Dönitz jako jeho nástupce. Hitler a Braunová se dopustí sebevraždy druhý den.

Tedy mít svatbu ve stejný den jako Hitler..hmhm.


2005 - Sýrie dokončí stažení z Libanonu , končí 29 let okupace. (to je stejný den, tedy pátek)

Svátky

Stránka byla naposledy editována 23. listopadu 2010 v 13:55.
To je zajímavé, že zrovna dnes, když vyšla zpráva o tomto sňatku se stránnka musela editovat. Co přibylo a nebo ubylo se asi nedovíme.

Tolik WIKI.

To je 157 den ode dneška, tak ať plánování začít. I To je svátek svaté Kateřiny Sienské, jehož jméno Middleton akcie, a vláda vyhlásila den dovolenou

Herman Van Rompuy

Dnes máme rok 2010 a padají slova nová. Tentokrát je jejich autorem Herman Van Rompuy. „Euroskepticismus je největší hrozbu pro mír. Čas homogenních národních států je pryč. Národní státy jsou mrtvé a víra, že země mohou obstát samy o sobě je nejen iluze, ale lež. Nebezpečí euroskepticismu se rozšířilo za hranice země jako je například Velká Británie a stalo se nápadnou silou napříč celým kontinentem. Musíme společně bojovat proti nebezpečí nového euroskepticismu.“
Nejvyšší představitel EU Herman Van Rompuy tedy veřejně vyhlásil boj občanům členských států Unie, kteří nesouhlasí se současným směřováním evropské integrace. „Víra v národní stát vede k válce“, řekl dokonce ve svém projevu v Berlíně u příležitosti 21. výročí pádu Berlínské zdi na adresu těch, kteří nesdílejí onu jedině správnou integrační myšlenku.

celý článek http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/164303/Herman-Van-Rompuy-V-Evrope-se-rodi-novy-diktator-jedine-pravdy.html

Obrázky a vzkazky

Falešné přistání na Měsíci - Kubrick

Falešné přistání na Měsíci natáčel režisér Kubrick (1/2)

Dnes používají hollywoodští kouzelníci pro zvláštní efekty zelená plátna a počítače, a tak projekce na přední plátno uvolnila místo přídavnému stroji a Modelu T, ale na svoji dobu, obzvláště polovinu 60. let, nefungovalo u realistického vzhledu, který byl potřeba jak pro scény opolidí v 2001: Vesmírná Odyssea, tak zfalšovaných přistání Apollo, nic lépe.

Jak Stanley Kubrick zfalšoval přistání Apollo na Měsíci:

Či jak jsem se naučil přestat se bát a milovat lži.

Alchymistický Kubrick II


Jay Weidner

20. července 2009
Sacred Mysteries Productions

„Existují velké myšlenky, neobjevené průlomy, dostupné těm, kteří dokážou odstranit ochranné vrstvy pravdy“

-Neil Armstrong, „první člověk na Měsíci“. 20. července 1994

Nyní je to od legendárních přistání na Měsíci gangu NASA a Apollo čtyřicet let. Co se týká záležitosti s přistáním na Měsíci, lidé mají tendenci dělit se do dvou skupin. První skupina, z těchto dvou zdaleka největší, akceptuje fakt, že NASA úspěšně přistála na Měsíci šestkrát a že 12 lidí skutečně po povrchu Měsíce chodilo. Druhá skupina, ačkoliv mnohem menší, je ohledně svých pocitů hlasitější. Tato skupina říká, že jsme na Měsíc nikdy neletěli a že celá věc byla zfalšována.

Toto pojednání je třetím postojem k této záležitosti. Tento třetí názor spadá někam mezi tato dvě tvrzení. Tento třetí postoj postuluje, že lidé letěli na Měsíc, ale to, co jsme viděli v televizi a na fotografiích, bylo naprosto zfalšované.

Navíc tento třetí postoj odhaluje, že velký filmař Stanley Kubrick je génius, který podvodná přistání režíroval.

1) MOTIVACE PRO ZFALŠOVÁNÍ

Ale proč vůbec přistání na Měsíci falšovat? Jaký by byl motiv? Autoři Joseph Farrell a Henry Stevens nám předložili nezpochybnitelné důkazy, že nacističtí vědci vyvinuli vyspělou technologii létajících talířů již v r. 1943. Tito autoři také ukazují, že americká vláda přivezla tyto nacistické vědce do této země, aby postavili tyto vysoce vyspělé létající stroje.

Navíc věřili, že myšlenka, že mimozemšťané z vesmíru provedli invazi na Zemi, je chytřejší krycí příběh pro NASA, aby mohla tuto technologii skrýt.

Mnoho zdrojů uvnitř vojensko-průmyslového komplexu mi sdělilo, že poté, co byla Johnu Kennedymu na počátku jeho funkčního období ukázána technologie létajících talířů, pochopil, že pokrok v technologii plynoucí z létajících talířů by mohl vyřešit mnoho palčivých problémů světa. Viděl, že uvolnění této exotické technologie by mohlo směrovat k levné a k prostředí přátelské energii, mimo dalších věcí.

Brzy poté, co technologii létajících talířů viděl, pronesl JFK svůj slavný projev, kde požádal NASA, aby vyslala člověka na Měsíc před koncem desetiletí. Mnoho insiderů věří, že to byla finta JFK, jak přimět NASA a tajnou vládu své technologie talířů uvolnit. Protože všem bylo jasné, že standardní raketová technologie nemohla člověka na Měsíc a zpět dostat, JFK si myslel, že NASA bude nucena uvolnit znalosti o technologii létajících talířů, aby splnila jeho vizi a dostala se na měsíc koncem 60. let. Finta JFK měla proto vyprostit tuto vyspělou technologii ze zlovolných rukou stínové vlády.

Po zavraždění Kennedyho v r. 1963 začala NASA s novým plánem, jenž by vyřešil problém, který JFK inicioval. Tento nový plán měl NASA a stínové vládě umožnit udržet technologii talířů tajnou a přesto navenek vypadat, že standardní raketová technologie dostala člověka na Měsíc a zpět.

Někdo vysoko ve stínové vládě rozhodl, že se celé přistání na Měsíci zfalšuje, aby se zakryla extrémně nová a vyspělá nacistická technologie Spojených států jak před námi, občany, tak před našimi nepřáteli.

Jistým způsobem je postoj NASA pochopitelný. Byli jsme uprostřed studené války se Sovětským svazem. Opravdu jsme chtěli Rusům ukázat, co máme?

2) KDO TO ZFALŠUJE

Na počátku roku 1964 Stanley Kubrick právě dokončil svoji černou satiru dr. Divnoláska a chystal se na výrobu vědecko-fantastického filmu.

Když režíroval dr. Divnolásku, požádal Kubrick americké letectvo o svolení nafilmovat jeden z bombardérů B-52. Pentagon ho odmítl.

Film dr. Divnoláska byl o letce, které bylo nařízeno letět nad Rusko a shodit tam atomové bomby. Pentagon si přečetl Kubrickův scénář a odmítl jeho žádost natáčet uvnitř a vně skutečné B-52.

Důvodem tohoto odmítnutí bylo, že Kubrickův film byl jasnou satirou na armádní a americkou jadernou politiku. Pentagon nechtěl v tomto satirickém podniku Kubrickovi pomáhat.

Nezlomen tímto odmítnutím použil Kubrick různé zvláštní efekty, aby vytvořil B-52 v letu. Když se na dr. Divnolásku díváme dnes, vypadají tyto zvláštní efekty legračně a staromódně, ale v r. 1963 vypadaly velmi dobře. Je možné, že někdo v NASA viděl, co Kubrick udělal v dr. Divnoláskovi, a z obdivu k jeho dovednosti navrhl Kubricka jako nejlépe kvalifikovaného člověka, aby režíroval přistání Apolla na Měsíci. Když to dokázal udělat dobře s omezeným rozpočtem, jak by to asi vypadalo s neomezeným rozpočtem?

Nikdo neví, jak elita nakonec přesvědčila Kubricka přistání Apollo režírovat. Možná nějakým způsobem Kubricka kompromitovali. Fakt, že jeho bratr, Raul Kubrick, byl šéfem Americké komunistické strany, mohl být jednou z možností, které vláda využila, aby přiměla Stanleyho spolupracovat.

Kubrick měl také pověst notoricky nechutného vyjednavače. Bylo by velmi zajímavé být muškou na stěně během vyjednávání mezi Kubrickem a NASA.

Nakonec to vypadá, že Stanley Kubrick zfalšoval přistání na Měsíci výměnou za dvě věci. První byl v podstatě neomezený rozpočet, aby mohl vytvořit svůj vynikající film 2001: Vesmírná Odyssea, a druhou bylo, že mohl dělat kolik filmů chtěl, bez dozoru kohokoliv, po zbytek svého života.

Až na poslední film, Oči zavřené dokořán, dostal Kubrick co chtěl.

3) SOUBĚŽNÉ UDÁLOSTI

Je podivné, jak výroba 2001: Vesmírná Odyssea probíhala zároveň s programem Apollo. Práce na filmu začaly v r. 1964 a pokračovaly do uvedení filmu v r. 1968. A program Apollo také začal v r. 1964 a vyvrcholil prvním přistáním na Měsíci 20 července. 1969.

Je také velmi zajímavé, že vědec Frederick Ordway pracoval jak pro NASA a program Apollo, tak byl Kubrickovým vědeckým poradcem pro 2001: Vesmírná Odyssea.

Jakmile vyjednal dohodu, začal Stanley pracovat. Nejpalčivějším problémem pro Kubricka bylo v r. 1964 najít způsob, jak udělat, aby závěry na měsíčním povrchu vypadaly realisticky. Musel zajistit, aby scéna vypadala otevřená a expanzivní, jako by to bylo opravdu natočeno na povrchu Měsíce, a ne na pozemku studia.

4) PODVOD HOLLYWOODU

Nikdo neví, kolik věcí musel vyzkoušet, ale nakonec se Kubrick rozhodl natočit celou věc kinotechnikou zvanou projekce na předním plátně.

Je to právě použití této techniky, které zanechává Kubrickovy otisky viditelné u Apollo v celém fotografickém a videomateriálu NASA.

Co je projekce na předním plátně?

Kubrick tento proces nevynalezl, ale není pochyb, že ho zdokonalil. Projekce na předním plátně je filmové zařízení, které umožňuje, aby byly scény promítány za herce, také se zdá, v kameře, že se herci pohybují v prostředí poskytovaném projekcí na přední plátno.

Tento proces se hodil, když společnost 3M vymyslela materiál zvaný scotchlite. Byl to materiál pro filmové plátno, který se skládal ze stovek tisíc malých skleněných korálků, asi 0,4 mm širokých. Tyto korálky byly vysoce odrazivé. V procesu projekce na přední plátno je plátno scotchlite umístěno na pozadí studia. Rovina kamerových čoček a plátna scotchlite musí být od sebe přesně 90 stupňů. Projektor promítá scénu na plátno scotchlite přes zrcadlo a světlo prochází rozdělovačem paprsků, který přesměruje světlo na kameru. Herec musí stát před plátnem scotchlite, aby to vypadalo, že je „uvnitř“ projekce.

pokračování na osud.cz

související článek zde na myslichvostu - naciste-na-mesici-konspirace-jez-nespi

Žalovaný Havel- rozhovor s Petrem Cibulkou o procesu s bývalým prezidentem

Žalovaný Havel- rozhovor s Petrem Cibulkou o procesu s bývalým prezidentem

Pro jedny pan vysněný a spravedlivý, pro jiné zločinec, tak je z pohledu dneška nahlíženo na postavu prvního „demokratického“ prezidenta Václava Havla. Dnešní příspěvek je věnován rozhovoru s Petrem Cibulkou, který se asi nejvíce dostal do podvědomí veřejnosti vydáním seznamů agentů a spolupracovníků komunistické Stb. Rozhovor se věnuje soudu Cibulky s Havlem (Havel byl jako obžalovaný), Cibulka popisuje celé zákulisí procesu, postavu „nezávislé“ soudkyně a odhaluje i podivné Havlovo obhajování Stb a jejich příslušníků. Petr Cibulka také jako jeden z prvních pojmenoval českou spravedlnost, kdy kritici jsou bráni jako záškodníci a nepřátelé demokracie.


„V polovině prosince minulého roku proběhla v Praze soudní pře mezi prezidentem V. Havlem a redaktory Necenzurovaných novin Petrem Cibulkou a Lubošem Vydrou. Diváci ČT 1 se následně večer dozvěděli, že pan prezident přednesl na soudním pojednání svůj projev, zatímco P. Cibulka se prezentoval toliko krajně neslušnými výrazy. S takto pojatou informovaností by se žádný novinář, hodný toho jména, neměl spokojit. Proto se redakce LD rozhodla dát slovo také druhé straně, šéfredaktoru Necenzurovaných novin Petru Cibulkovi, aby se k průběhu soudního jednání vyjádřil, a případně své chování vysvětlil.“


LD: Pane Cibulko, úvodem byste našim čtenářům měl nejspíš říci, jak jste se vlastně s Václavem Havlem seznámil a jaký jste měl na něj názor v době, kdy jste oba byli v disentu.

P.C.: O V. Havlovi jsem poprvé slyšel v r. 1968, pak mi zmizel ze zorného pole. Až v r. 1975 jsem dostal do ruky jeho otevřený dopis prezidentu Husákovi, který na mě udělal obrovský dojem a od té doby jsem nepřestával V. Havla sledovat. Po podpisu Charty a jeho uvěznění jsem se dostal do Prahy a v září 1977 jsem se s ním poprvé setkal osobně během třetího festivalu 2. hudební kultury na jeho Hrádečku. Znám jej tedy 16 let. Po návratu z vězení jsem se s ním setkal opět a od té doby si tykáme. Vždy patřil k jakýmsi mým vzorům. Jak je ale vidět, zřejmě nemám dobrý odhad na lidi, protože jsem buď obdivoval někoho jiného, nebo se V. Havel koncem 80. let naprosto změnil a z bojovníka za pravdu a spravedlnost se stal člověkem, který se neštítí snad absolutně čehokoliv, aby uchoval svou moc, vliv, pozice a slávu.

LD: Nyní k samotnému soudu. Jak jste se na soudní jednání s V. Havlem připravoval?

P.C.: Abych se přiznal, nepřipravoval jsem se tradičně vůbec nijak. Jsem denně v takovém zápřahu, že na soudy chodím z čisté vody a poté se divím, že se to podaří zvládnout.

LD: Takže jste se s L. Vydrou neradili se žádným právníkem, nekonzultovali jste žádný postup, taktiku, nepojednávali jste případný očekávaný postup protistrany?

P.C.: Ne, náš právník, dnes ovšem již bývalý, JUDr. Jiří Machourek, odmítá cestovat, a navíc se po tomto soudu zřekl mého právního zastoupení, neboť usoudil, že i kdyby V. Havel vychvaloval agenty StB, a dokonce prosazoval a prosadil zásadu, že kdo nebyl agentem StB, není slušný člověk, takže i v tomto případě je nutno se k němu chovat jako k prezidentovi. Na to máme naprosto opačný názor.

LD: Jak hodnotíte vystoupení V. Havla při soudním projednávání Vaší obžaloby?

P.C.: O tom je obtížné mluvit slušně, ale myslím, že všichni, kteří si přečetli autentický projev V. Havla, např. v Rudém právu či NN č. 34/93, kde je kompletní přepis celého líčení z magnetofonové nahrávky, tak velmi lehce pochopí, že to byla symfonie na ochranu agentů StB, neboť je jen omlouval. Celý asi dvacetiminutový projev obsahoval jenom tento pohled na situaci, nezaznělo ani jedno slovo o zločinech komunistické strany a její výkonné mocenské páky, tj. StB, ale ani Sovětského svazu, KGB atd., což nejlépe svědčí o jeho vztahu jak ke zločincům, tak k jejich obětem.

LD: Jestli jsme dobře pochopili, předmětem sporu bylo, zda došlo v důsledku zveřejnění seznamů k nějakým tragédiím u osob, označených jako agenti. Dokladoval V. Havel nějaký takový případ?

P.C.: Takto to skutečně mělo probíhat, kdyby byl soud skutečně nezávislý a nepodjatý. Bohužel, o podstatě naší obžaloby nepadlo ani slovo. V. Havel na soudu postavil problém tak, že zveřejnění seznamů agentů bylo tragédií pro tyto agenty. Kdybych měl přijmout jeho optiku, pak nevím, jakým slovem bych měl označit tragédii těch, kteří byli těmito agenty zlikvidováni. Tématu o eventuálních skutečných tragédiích označených agentů se V. Havel vyhnul, což vyplývá z magnetofonové nahrávky. Svým projevem jen mlžil. Byl obžalován za výrok, že ví o řadě sebevražd dětí, které údajně skočily z okna poté, co se dozvěděly, že jejich otec je na tomto seznamu. Když to měl V. Havel doložit, už vůbec nehovořil o sebevraždách, ale jen o pokusu o sebevraždu – uvedl asi dva pokusy – o kterých mu kdosi napsal. Ani jeden z nich nebyl svědecky nebo dokumentačně doložen, a já osobně se domnívám, že kdyby V. Havel byl schopen cokoliv z toho, co předtím uvedl, doložit, tak by si rozhodně nenechal ujít takovou příležitost a šanci tím před televizními kamerami argumentovat. A to nemluvím o tom, do jaké pozice by nás byť jen jediným takovým doložitelným případem dostal. Ne, nebyl schopen doložit cokoliv, a proto trvám na tom, že prostě lhal. Takového máme prezidenta.

LD: Co tomu říkala soudkyně? Nepochopila, čeho se žaloba týká?

P.C.: Soudkyně to samozřejmě pochopila velmi dobře, od toho přece práva studovala, doufám. Její devótnost a servilita však dosáhla takového stupně, že si V. Havel ze soudu v podstatě udělal tribunu obhajoby komunistických zločinců. Nemáme holt c.k. soudy, kde se mohl kdejaký mlynář úspěšně soudit se samotným císařem a Jeho Veličenstvo dané zákony respektovalo, a pokud snad ne, pak mu to již soudce nezapomněl připomenout. Nic z toho naší soudkyni ani na mysl nepřišlo. Naopak, přestože strany mají mluvit před soudem spatra, alespoň podle ještě stále platného právního řádu, a v žádném případě nemají číst předem napsané projevy, tak V. Havel to udělal přesně naopak, spatra neřekl ani slovo a za blahovolného přihlížení předsedkyně se omezil na ten cca dvacetiminutový projev, určený spíš našim národům, než soudu. Tento projev mohl přednést, ačkoliv hned zpočátku právní zástupkyně V. Havla JUDr. Hornová podala námitku proti tomu, aby bylo soudní jednání vůbec zahájeno. To soudkyně ignorovala, patrně právě proto, aby projev V. Havlovi umožnila, a to bez ohledu na to, že jeho obsah v žádném případě nesouvisel s projednávanou věcí. Tou mělo být pouze to, čím může V. Havel prokázat, že děti agentů skutečně skákaly z okna. K tomu V. Havel neřekl ani slovo, vše ostatní zato bylo velmi hrubý, ba sprostý útok proti NN a lidem, kteří se snaží prosadit debolševizaci a očistu této společnosti, kteří se snaží vyřadit komunistickou nomenklaturu z mocenské hry.

LD: Soudkyně se tedy vůbec nepokusila držet se meritu věci..

P.C.: Bohužel ne, jak lze snadno prokázat nahrávkou. Neučinila ani jeden pokus přerušit V. Havla, připomenout mu, že před soudem nestojí jako žalobce, ale naopak jako obžalovaný, že se má držet podstaty věci a ne z toho dělat ideologickou tribunu a nástupiště útoku proti NN. O zaujatosti soudkyně pro věc pana prezidenta svědčí už její první otázka, která naprosto nesouvisela s danou věcí, a to, odkud jsme získali seznamy agentů StB. Zde je vidět, že jí vůbec nešlo o to zjistit, kolik dětí estébáků a zdali vůbec jaké vyskočilo z okna, ale postavit nás prostě na pranýř a ukázat, že jsme nevěrohodné osoby, neochotné odpovědět na tak nevinnou otázku, jak jsme k seznamům přišli. Navíc, jak se posléze ukázalo, byla to již předem připravená provokace paní předsedkyně, protože na základě této otázky a mé odpovědi bylo zahájeno trestní stíhání za ohrožení státního tajemství.

LD: A jste nositelem státního tajemství?

P.C.: To je úsměvná otázka. Kdo by mě jím při mé pověsti asi pověřil? Ne, samozřejmě jím nejsem a nebyl. Seznamy darebáků ostatně státním tajemstvím nejsou, alespoň ne v právním státě, za jaký nás V. Havel vydává. Také státním tajemstvím po dobu 1,5 roku od zveřejnění nebyly, což se změnilo až po expozé V. Havla u soudu. I to ostatně svědčí o úrovni právního vědomí některých horlivých prokurátorů. Nakonec, co chtít po státě, kde estebáci chodí po svobodě, žádný z nich nebyl postaven před soud, a naopak do vězení chce posílat lidi, kteří svým upozorňováním na tuto nehoráznost překážejí.
LD: Vraťme se k soudu. Paní předsedkyni jste nakonec obvinili z podjatosti.
P.C.: Jednak z důvodů výše uvedených, jednak pro její chování. V podstatě stále jsem si připadal jako u soudu bolševického. Soudkyně nás nenechala mluvit, na rozdíl od V. Havla, kterému ani jednou neskočila do řeči, neprotokolovala to, co jsme řekli, nenechala nás dokončit žádnou myšlenku, v podstatě znemožnila normální výpověď žalující strany. Otočila vztah strany žalované a žalující, a zatímco V. Havel dostal neomezený prostor pro svou demagogii, my jsme nemohli přednést ani základní informace.

LD: Jak se, podle Vás, připravil na proces V. Havel? Nezískal jste dojem, že účelem jeho vystoupení bylo právě vyprovokovat Vás k neuvážené reakci, aby běžný občan viděl, že jste v podstatě hulvát?

P.C.: Je to zajímavá úvaha. Je docela možné, že V. Havel klesl už tak nízko a k tomuto se odhodlal. Dost by tomu nasvědčovala pečlivost, s jakou připravil svůj projev u soudu. Přesto se domnívám, že pokud takový plán vůbec měl, pak mu nevyšel, neboť reakce občanů byla tentokrát přece jen jiná. V první fázi, kdy lidé byli o průběhu soudního jednání informováni jen z té slavné televize, o jejíž objektivitě je zbytečné se šířit, případně rozhlasu a Rudého práva, byla reakce občanů jednoznačně negativní. Když se ovšem druhý a třetí den dozvěděli, co za nehoráznosti Havel u soudu prohlásil (zda musím poděkovat Rudému právu za promtní přetištění Havlova projevu, moc mi tím soudruzi pomohli) a jak byl soud bolševicky zmanipulován, byl jsem nakonec sám překvapen, jak rozsáhlou podporu jsem pro své stanovisko získal.

LD: Myslíte tím dopisy od občanů či i publikaci případu v tisku?

P.C.: Tentokrát jsem dostal, na rozdíl od r. 1990, kdy jsem měl spor s Jaroslavem Šabatou, šanci aspoň v některých denících reagovat, což mě, abych pravdu řekl, dost překvapilo. Důvodně jsem se domníval, že tato věc je tak dobře zrežírovaná, že prostě tradičně nedostanu žádnou možnost zveřejnit svoje stanovisko. Tak se ale naštěstí zachovalo jen nezávislé Radio Alfa, založené lidmi z Čs. rozhlasu, kteří z něj museli odejít většinou z lustračních důvodů.

LD: Zmínil jste se o námitce JUDr. Hornové vůči legitimitě soudu, o co vlastně šlo?

P.C.: JUDr. Hornová vystoupila u soudu s pro mě neuvěřitelnou tezí, že prezidenta není možné žalovat, ať již spáchá jakýkoliv zločin, protože podle ústavy ho není možné, vyjma vlastizrady, za cokoliv trestně stíhat. Vztáhla to tedy i na tento případ a prohlásila, že výrok, za který je žalován (a který je zjevně nepravdivý), pronesl jako prezident, takže jej proto není možné ani v tomto případě stíhat či žalovat. Já ovšem zastávám názor, patrně nedemokratický, že před soudem jsme si všichni rovni, všichni jsou občané a všichni mají nejen stejná práva, nýbrž i povinnosti, a také stejnou zodpovědnost. Zde bych chtěl upozornit, že V. Havel velmi účelově tohoto slavného ústavního práva využívá (já bych řekl zneužívá), protože pokud se mu to hodí, říká, že vystupuje jako prezident, pokud je pro něj výhodnější nečelit kritice jako prezident, tvrdí, že výrok, návštěvu či věc udělal jako prostý občan. A nejde jen o již legendární návštěvu pana Rushdieho, takových případů je mnohem víc.

LD: Myslíte, že V. Havlovi při přípravě k procesu někdo pomáhal?

P.C.: S právníky se jistě radil, byl koneckonců žalován?.

LD: Jde o spor bývalých disidentů, mohli být těmi právníky též bývalí disidenti?

P.C.: Slovo bývalý platí jen o V. Havlovi, já jsem disidentem za jeho panování byl přinucen zůstat. Co se týká samotné otázky, domnívám se, že lidé, kteří kdysi nasadili všechno, co měli proti komunistické diktatuře, už kolem V. Havla dávno nejsou. Otázkou je, jestli kolem něho byli aspoň v r. 1989. Obávám se, že už ne. Naopak, nejtvrdší odpůrci přežívání komunistických praktik na naší politické scéně, jako např. Václav Benda, jsou tiše likvidováni. To byl člověk, který stál 10 let V. Havlovi po boku. Je vidět, že V. Havel tyto lidi sám vytlačuje ze svého okruhu, nestojí o ně.

LD: Teď přímo k Vaší reakci, tedy k té, které se dostalo takové publicity. Napadlo Vás, že vystoupíte právě tímto způsobem?

P.C.: Samozřejmě ani ve snu. Nejsem přece apriori hulvát, byť by dnešní panstvo ve fracích a kravatách něco takového chtělo vsugerovat lidem, kteří jsou v podstatě stejní jako já. A sprosťáctví se ostatně nemusí projevovat jen hrubými slovy – stačí si přečíst soudní projev V. Havla. Já jsem měl jen pocit, že my jsme strana žalující, on je strana žalovaná a on bude muset předkládat důkazy, dokladující, že to, co řekl před půl rokem Adamu Michnikovi pro Gazetu Wyborczu a co u nás přetiskla Mladá fronta, je pravda. Místo toho byl V. Havel agresivní, arogantní a sprostý, a také díky soudkyni jsme byli náhle postaveni před takovu režii soudu, která by byla v právním státě nemyslitelná. Jestli se pan Havel náhodou necítil v tu chvíli jako Dimitrov, v Lipsku ovšem ještě jakýsi právní stav zřejmě existoval.

To, že jsem reagoval, jak jsem reagoval, toho v žádném případě nelituji. Myslím si, že na sprostotu, kterou V. Havel pronesl, se jinak reagovat nedalo. Hlavně chci říci, že jsem ostrý odpůrce instituce bolševických paragrafů v současném právním řádu ČR, který o sobě tvrdí, že je demokratický a míří do Evropy. Paragrafy 102 a 103 a řadu dalších považuji jednoznačně za teroristické. V USA např. může každý říci o prezidentovi, co ho napadne, neboť v Americe je prezident považován za politika, a jestliže už kdokoliv chce dělat politiku, musí být připraven na to, že občané budou jeho práci hodnotit, často i velmi nevybíravým způsobem. Je to prostě úděl politika.

LD: Dobře, my ovšem nejsme v Americe. Vyvstává tedy otázka, zda po Vašem vystoupení si běžný občan neřekne: „Bože, to je ale kus sprosťáka, ten Cibulka.“

P.C.: Zřejmě si tohle běžný občan řekl, já ovšem běžnému občanu odpovídám, že mám úctu k lidem ne pro jejich funkci, ale pro jejich kvalitu. A tak, jako jsem mluvil otevřeně o Husákovi, Gottwaldovi, Hitlerovi či Stalinovi (a další sběři), tak budu otevřeně mluvit i o V. Havlovi. Na to se bude muset pan prezident připravit. V této souvislosti bych rád uvedl příklad, jak je tato společnost zmatená, ne-li zdegenerovaná. Když se novináři ptali vedení Konfederace politických vězňů, co říká na můj výrok vůči Havlovi, tak místo, aby Konfederace odsoudila Havlovu obranu estébáků a jejich udavačů, kteří většinu z nich dostali na dlouhá léta do kriminálů, tak předseda Konfederace JUDr. Stanislav Drobný prohlásil: „Kdo uráží prezidenta, uráží celý národ.“ To řekl jinak svéprávný člověk! Nevěřil jsem svým očím, když jsem to četl. Podle JUDr. Drobného ten, kdo urážel Hitlera, urážel celý německý národ, kdo urážel Stalina, dělal totéž, to je prostě neskutečné. To nejlépe vypovídá o politické úrovni této společnosti. Havel naštěstí není celý národ a lidé si to doufám uvědomují, někteří nepochybně s nadějí.

LD: Jak jste spokojen s tím, jakým způsobem informovala o této kauze televize a tisk?

P.C.: Zpočátku naprosto tradičně, jako za komunistů. Prostě prezident má vždycky pravdu, a pokud náhodou pravdu nemá, platí předchozí. Nicméně už druhý den, hlavně po zpravodajství ČTK, se situace poněkud změnila. Dokonce i televize odvysílala, byť ve velmi krátké podobě, moje koncentrované stanovisko. Mám za to, že to bylo velmi důležité pro další vývoj věci. Také Český deník začal psát velmi objektivně o této cauze a dnes, když čteme v ČD dopisy čtenářů a jejich názory na situaci, vidíme, že značná část veřejnosti, řekl bych dokonce, že převažující část veřejnosti jednání V. Havla jednoznačně odsoudila. To pochopitelně nemluvím o dopisech, které lidé zasílají přímo mně.

LD: Co říkáte tomu, že televize a část tisku označují NN zásadně starým názvem, tj. Rudé krávo?

P.C.: To je samozřejmě stará bolševická manipulace, estébáci vždycky používali těchto postupů. Vzpomínám si např. na rok 1981, kdy byl na hranicích zadržen francouzský kamion s pomocí našeho exilu a následně uvězněno asi 17 členů opozice. Tehdy se v tisku i televizi nemluvilo o Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, protože za bolševiků přece tady žádní nespravedlivě stíhaní nebyli, ale zásadně vždy jenom jako o jakémsi Havlově výboru. Takže oni velmi dobře věděli, jak je důležité správně pracovat s pojmy. To, že V. Havel mluví o týdeníku Necenzurované noviny zásadně jako o revui Rudé krávo, vypovídá spíš o V. Havlovi a jeho učitelích, než o našem listu. Ostatně, každý, kdo viděl naši grafickou úpravu původního názvu, rychle pochopil, proč jsme volili právě takový název. Jeho dnešní uvádění našimi oponenty je vytrženo právě z tohoto kontextu a je vědomě cílené na vyvolávání apriori negativní reakce u obyčejných lidí, tj. právě těch, za které se vlastně celou svou činností berem. Že takto postupuje „nezávislé“ Rudé právo, je v pořádku, zde je kontinuita se zločineckou minulostí zachována, že toho využívá i V. Havel – viz výše.

LD: Jak si vysvětlujete skutečnost, že právě Rudé právo, které V. Havla spíš kritizuje, se právě v tomto případě tak vehementně postavilo za něj?

P.C.: To vidím zcela jednoznačně. V. Havel se ve vztahu ke komunistickým zločincům, k StB, k udavačům a nomenklatuře nekompromisně postavil na linii Rudého práva, a to ho také velmi široce ocenilo. Dokonce, což je nejpikantnější, V. Havla na titulní stránce pochválila aktivní spolupracovnice StB Katka Perknerová, čímž mu, myslím si, horší službu již mezi slušnými lidmi udělat nemohla. Ovšem, slušní lidé zase nečtou RP, takže ona vlastně mluvila ke svým.

LD: Nejsou Vaše poznámky o vřelém poměru V. Havla k StB přece jen přitažené za vlasy?

P.C.: Podle mého názoru ne. Jak jsme zveřejnili v NN č. 30/92, existuje rozsáhlá dokumentace z archivu StB o jejich kontaktech, a tam je V. Havel citován, jak pomáhal důstojníkovi StB odhalit pisatele protikomunistického letáku, který objevil ve své poštovní schránce. Ten dopis předtím iniciativně odnesl na KV KSČ. Kromě toho se Havel zabývá magií (jeho společn meditace s dalajlámou je dostatečně známa) a okultní vědy, psychotronika atd. byly nakonec co nejostřeji sledovány nejenom StB, ale také KGB.

LD: Tomu nerozumíme. Lze to chápat tak, že StB chtěla magii využít pro další řízení či ovládání společnosti?

P.C.: Vyhnul bych se slovu magie, mluvil bych spíš o sychtronice. Takový Kašpirovský, soustavně nyní strašící v Rudém právu, dovedl údajně tuto metodiku velmi daleko, byť dnes jistě nehraje hlavní roli. Je to spíš figura, odvádějící pozornost od skutečných šéfů, působících ve strukturách po něm. Ti neomezují své působení jen na území bývalého SSSR. Např. sám Kašpirovský byl těsně před tzv. sametovou revolucí několikrát v čs. televizi, kdy měl seance s několikamilionovou diváckou obcí. Dnes tentýž Kašpirovský působí ve Spojených státech, kde opět prostřednictvím americké televize působí na americkou veřejnost. Takže, myslím si, vše je v nejlepších rukou.

LD: To jsme ale poněkud odbočili. Proto poslední otázku: proč jste nedal na dobročinné účely půl milionu korun jako V. Havel?

P.C.: Na rozdíl od V. Havla, který se sice slovy zřekl jakýchkoliv restitučních nároků, leč přesto se stal několikanásobným milionářem, já nemám kromě psa Babety nic. Můj plat činí 1 793 korun čistého a naším základním úkolem každý měsíc je sehnat dost peněz na výplaty pro naše redaktory a zaměstnance. Musím se tedy omluvit všem potřebným, ale pro ty miliony se musí zatím obracet jen na V. Havla. Tomu ostatně, z mně nepochopitelných důvodů, poskytují daňoví poplatníci statisícový plat, což je pro charitativní činnost poněkud jiná základna, než mých 1 793 Kč. Domnívám se ostatně, že pokud bych měl podobný příjem, jako má V. Havel, poskytoval bych na tyto účely mnohem více, a to i bez potřeby to zveřejňovat a dělat si tak příslušný image. Nemluvě o tom, že bych všem lidem přál, aby nebyli odkázáni na drobty, spadlé ze stolů novodobých zbohatlíků.

Zdroje:

Necenzurované noviny
Idnes.cz
http://odporuj.org/2010/11/17/zalovany-havel-rozhovor-s-petrem-cibulkou-o-procesu-s-byvalym-prezidentem/

911,666 a další čísla

V předchozím článku jsme narazili na plánovaný teror, který nese známky "vypočítavosti" NWO.
V tomto čl. si připomene 911 . Ono totiž všechno co nějak souvisi s těmito daty a čísly je spojeno s globálními převratnými udalostmi, které Ilumináti naplanovali, k tomu jak krok po kroku nastolit NWO.

Z wikipedie se o 11.září dozvíme.
Svět

* 9 – Skončila Bitva v Teutoburském lese.
* 1297 – Bitva u Stirlingu.
* 1683 – Bitva u Vídně
* 1697 – V Bitvě u Zenty překvapil a rozdrtil Evžen Savojský turecká vojska přecházející Tisu, čímž započal úpadek osmanské říše.
* 1848 – V Petrohradě se koná svatba velkoknížete Konstantina Nikolajeviče Romanova a princezny Alexandry Sasko-Altenburské.
* 1922 – Začíná Britský mandát Palestina
* 1926 – Neúspěšný atentát na Benita Mussoliniho.
* 1941 – Blízko amerického Washingtonu začala stavba Pentagonu.
* 1970 – Vyvrcholení únosů Dawson's Field – hromadného a synchronizovaného únosu čtyř komerčních letadel středovýchodními teroristy.
* 1971 – Ústava Egypta vešla v platnost.
* 1973 – Puč v Chile podporovaný CIA[1] a vedený Augusto Pinochetem svrhnul prezidenta Salvador Allende, který spáchal sebevraždu. Pinochet zůstal u moci téměř 17 let.
* 1980 – Ústava Chile byla schválena.
* 1989 – Otevřela se železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem. Přes otevřenou hranici odešlo tisíce východních Němců na západ.
* 1991 – Americký prezident George H. W. Bush pronesl významný projev O stavu Unie.
* 1997 – tzv. kurkská tragédie - 14 estonských vojáků utonulo v rámci cvičení, když měli překročit Kurkský průliv
* 2001 – Teroristické útoky v USA: Podle pozdějších výsledků vyšetřující komise byla nad nad územím Spojených států amerických unesena 4 dopravní letadla společnosti American Airlines, z nichž dvě narazila do budov Světového obchodního střediska v New Yorku, jedno letadlo do budovy Pentagonu a jedno se zřítilo v Pensylvánii poblíž obce Shanksville. Útoky si vyžádaly asi 3000 mrtvých.
* 2003 – Švédská ministryně zahraničí Anna Lindhová zemřela na následky atentátu spáchaného 10. září 2003.
* 2007 – Test „Otce všech bomb“.
otec všech bomb (rusky: Отец всех бомб, anglicky: Father of All Bombs) je název ruské termobarické pumy, která je podle dostupných zdrojů čtyřikrát účinnější než podobná americká zbraň GBU-43 MOAB. Zároveň se jedná o dosud nejsilnější nejaderný výbušný systém na Zemi.[1]Zbraň byla úspěšně otestována 11. září 2007, poté co byla vypuštěna z bombardéru Tupolev Tu-160 a po pádu s využitím padákového systému explodovala několik metrů nad povrchem země.[2]Síla výbuchu odpovídala ekvivalentu 44 tun TNT při použití 7,8 tuny nové vysoce explozivní výbušniny a s použitím nanotechnologií.[3] Dosud největší americká puma GBU-43 MOAB má sílu odpovídající 11 t TNT při použití 8 t vysoce explozivních výbušnin. Okruh účinnosti ruského zbraňového systému je údajně 300 m což je asi dvakrát více než v případě pumy MOAB, ale srovnatelný např. s BLU-82B/C-130.

Co wikipedie vynechává a to i anglická verze je že 11.9.1906, Královské divadlo. Transvaalská vláda právě zveřenila "černý zákon", podle něhož jsou jihoafričtí Indové povinni dát se zaregistrovat i s otisky prstů.

Další články na téme 9/11 ZDE

.................................................
V nadpisu stojí i číslo 666 a to kvuli tomuto článku:
Řecká církev nechce satanské číslo 666 na občanských průkazech

Řecká pravoslavná církev požaduje, aby satanské číslo 666, které v křesťanství symbolizuje Antikrista, nebylo v zemi uvedeno na připravovaných nových občanských průkazech. Vyžaduje si to podle ní potřeba respektovat osobní svobody a ustanovení pravoslavné církve....celý článek

22.11. 2010 teroristé útočí a všechny nás zotročí

Opět je tu hrozba teroru. To to ty němci maji za ty jejich mega demošky proti systému, ne jako u nás 2-3 tisícovky lidiček, kteří se ani neumí dohodnout mezi sebou. To sem ale nepatří, jde zase o typickou iluminatskou, čísly, datumy a kdoví čím vším prošpikovanou rétoriku zastrašování. Chystají li se opět teroristické útoky s takovýmito znaky a symboly v pozadí, nejde o nic jiného nežli o špinavou satanskou iluminátskou NWO akci.


Německo zpřísnilo bezpečností opatření kvůli teroristické hrozbě
velikost textu:
17. listopadu 2010 12:27, aktualizováno 14:33 (5 / 33 / 11)
Německo zpřísnilo bezpečnostní opatření kvůli zvýšené teroristické hrozbě. Má informace o možném útoku na konci měsíce. Zvýší především ostrahu na letištích a nádražích. Podle berlínského deníku Tagesspiegel chtěli teroristé zaútočit 22. listopadu (den 22 - 11 11 /měsíc 11/ součet 6 / i s rokem 9 / ovšem jestli krát tak 3 rok x 6 den ) a jeden z možných cílů měly být vánoční trhy.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/nemecko-zprisnilo-bezpecnosti-opatreni-kvuli-teroristicke-hrozbe-1fx-/zahranicni.asp?c=A101117_122709_zahranicni_bar
....jak jinak než-li se těmi časy opět řídí IDNES ... o čemž jsme psali v těchto článcích TADY více numerologie

Ještě k tomu datu co pro německo připravují ... vypadá to, že chtějí použít sílu (síly měsíce) hned těsně po úplňku, jde o 47. týden v roce (11). Zdržte se toho dne negativního smýšlení a unáhleného posuzování událostí především ve světě. Ať na nás nenavlečou pod rouškou ne-bezpečí nějakou habaďůru. Jako u 9/11.

22.11.2005
Angela Merkelová se stala první ženskou německou kancléřkou.
AHA tak zase o něco zajímavější že.

A COŽE, teda měl bych se stydět, že to nevím z hlavy, ale toto:
22.11.1963
– V Dallasu v Texasu byl zavražděn americký prezident John F. Kennedy.

a tedy zemřel i 1963Aldous Huxley, britský spisovatel
kdo chce trochu kyber....

Taky mi to připomíná, že takovýchto výstrah bylo za poslední roky bezpočet. Samá, naštěstí většinou, planá varování. Námátkou 21. -22.1.2009

-------------------------------------------
A taky čas na Novinkách..take v aktualizaci...hehe

Včera 12:34 - Berlín
(Aktualizováno: Včera 12:38 )(3/11)

Informace o teroristickém nebezpečí poskytly Německu zahraniční rozvědky, uvedl ministr. Podle něj existují konkrétní stopy, které na hrozbu ukazují.
................
taky odkaz:
http://cs.wikipedia.org/wiki/22._listopad

Nacisté na měsíci - konspirace jež nespí


(Kdo z hledačů tajemné a především utajované pravdy, nenarazil na úspěchy v nových technologiích či mimozemské pozadí Hitlerova pokusu o zotročení světa, asi ještě málo hledal. Kdo však o tom již ví nebo tomu z části věří asi překvapí nový film na toto téma. No a jak už to bývá to co většinou je prezentováno jako největší sci-fi a zesměšnění, může mít částečný základ reálnosti.no prostě zase úlet, něco jako film o chemtrails atd.)


našel jsem to dokonce zde na tv nova


Asi nejlepší obrázky a trailery na YouTube z natáčení ZDE

další o filmu http://www.moviezone.cz/clanek/13178-nackove-na-mesici/


PŮL STOLETÍ NĚMECKÉ ZÁKLADNY NA MĚSÍCI, 1942-1992

Němci přistáli na Měsíci pravděpodobně již roku 1942, přičemž použili větších mimoatmosferických kosmických lodí, ve tvaru disku, typu Miethe a Schriever. Kosmická loď typu Miethe byla stavěna o průměrech 15 a 50 metrů, a loď typu Schriever, poháněná Walterovou turbinou, byla konstruována jako meziplanetární průzkumná loď. Měla průměr 60 metrů, měla 10 podlaží prostor pro posádku. Vítejte v říši létajících talířů....cele na http://hucek.cz/l_kopecky/ufo_hoax/moonbase.html


Pod aktovkou USA nikdy konec válkám

USA chtějí v Afghánistánu válčit ještě nejméně čtyři roky

(takže oni nechtějí tu zemi "spravit a uklidnit" oni chtějí jen a jen válčit. O tom to celé je. A my ČR jim tam posíláme vojáčky a naši důchodci nemaj co žrát)

Spojené státy chtějí v Afghánistánu bojovat ještě nejméně čtyři roky. Deníku The New York Times to řekly zdroje z americké administrativy. Bílý dům podle listu nicméně stále trvá na ohlášeném začátku stahování vojáků ze země příští rok v létě.
Američtí vojáci v Afghánistánu

Washington chce ale zároveň povstaleckému hnutí Tálibán a Afgháncům dát najevo, že nepůjde o významný odchod vojáků a že USA tamní bojiště neopouštějí.

Povstalci podle amerického listu úspěšně namlouvají Afgháncům, že se v roce 2011 ze země stáhne všech 100 000 amerických vojáků. Lidé pak například nejsou ochotni se spojenci spolupracovat, protože se bojí odplaty Tálibánu po odchodu aliančních vojáků. Američané proto hodlají dát jasně najevo, že v zemi nadále zůstávají a hodlají tam bojovat nejméně do konce roku 2014.

Spojené státy zaútočily na Afghánistán na podzim 2001, když tehdy vládnoucí hnutí Tálibán odmítlo vydat teroristu Usámu bin Ládina. Ten v zemi navíc pobýval jako vážený host režimu a al-Káida zde měla výcvikové tábory.

Tálibánský režim byl rychle svržen, ale jeho představitelé, stejně jako představitelé al-Káidy s bin Ládinem v čele, unikli. Od té doby nabývá Tálibán na síle. USA letos výrazně posílily vojenskou přítomnost v Afghánistánu, nepříznivý vývoj konfliktu se jim ale zatím nepodařilo zvrátit.

Zdroj novinky.cz

Obamova popularita v zemi v posledních dvou letech hodně klesla. Jeho zvolení přitom Indonésie bouřlivě vítala, protože tam v dětství Obama strávil čtyři roky. Z Iráku se sice Američané stáhli, ale válka v muslimském Afghánistánu se eskaluje a mnohými je vnímána ne jako boj proti radikálům z Tálibánu, ale jako proti islámu....celé ZDE.

Rostoucí vojenskou moc Číny má vyvážit obří základna USA na Guamu
Spojené státy plánují na tichomořském ostrově Guam vybudovat novou obří základnu za téměř 13 miliard dolarů (přes 230 miliard korun), napsal v pondělí britský deník The Daily Telegraph. Má být reakcí na rostoucí vojenskou moc Číny v oblasti.....celé ZDE.


Pentagon se děsí, server zveřejní 400 000 dokumentů z Iráku
Pentagon se připravuje na odtajnění až 400 000 dokumentů, které připravuje internetový portál WikiLeaks. Dokumenty se týkají irácké války a podle ministerstva obrany USA by mohly být zveřejněny už v pondělí nebo úterý. Rozsah škod a důsledky stanoví zvláštní tým Pentagonu, který má 120 členů....celé ZDE.

Bush a jeho vysněná paměť a život

Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder popírá tvrzení amerického prezidenta George Bushe, že mu slíbil podporu pro válku v Iráku a pak kvůli německým parlamentním volbám cukl. Podle něj je to lež.....celý článek novinky.cz

Prezident George W. Bush po teroristických útocích na výškové budovy Světového obchodního centra v New Yorku 11. září 2001 nařídil sestřelit každé letadlo, které zůstane ve vzduchu. Když teroristé s dalším uneseným strojem havarovali v Pensylvánii, domníval se, že letadlo sestřelila armáda....celé ZDE.


Bývalému americkému prezidentovi Georgi W. Bushovi se ještě dnes dělá špatně, když si vzpomene, že se v Iráku nenašly žádné zbraně hromadného ničení. Bush to píše ve své knize vzpomínek, která se chystá k vydání a z níž ve středu znovu citovala americká média....celé ZDE.


Až mě docení
, tak už budu mrtvý, řekl Bush
Americká stanice NBC v pondělí večer místního času odvysílala rozhovor s někdejším americkým prezidentem Georgem Bushem mladším. Pořad předcházel vydání jeho pamětí nazvaných Okamžiky rozhodnutí (Decision Points), které se v USA objeví na pultech v úterý. Jde o první rozhovor od chvíle, kdy před dvěma lety opustil prezidentský úřad....celý článek ZDE.
Bush: Waterboarding
zabránil teroristickým útokům v Londýně
Bush ve svých pamětech i v rozhovoru pro britský list obhajoval waterboarding, který používali američtí agenti při výsleších lidí podezřelých z terorismu. Waterboarding je simulace topení, přes obličej se oběti lije voda, ten se okamžitě začne dusit. Bush ale nyní tvrdí, že tato technika pomohla získat americkým tajným službám informace, díky kterým se podařilo zabránit útokům na londýnském letišti Heathrow a finančním středisku Canary Wharf....cele s video reportáží ZDE.

Pozoruhodná odhalení se týkají personálních rozhodnutí, které bývalý prezident (ne)učinil. Z těch, k nimž nedošlo, je nejzajímavějším přiznání, že před volbami v roce 2004 zvažoval možnost, že by na kandidátce vystřídal viceprezidenta Dicka Cheneyho a nahradil ho senátorem z Tennessee Billem Fristem.
Ministr obrany Donald Rumsfeld měl ze své funkce podle Bushe zmizet daleko dřív, problém podle něj byl najít za něj náhradu. S nabídkou na řízení Pentagonu se dokonce obrátil i na někdejšího nejbližšího spolupracovníka svého otce, bývalého ministra zahraničí Jamese Bakera, ten však návrat do vládních služeb odmítl.

Jak Bílý dům nezhynul po biologickém útoku

Bush nechává nahlédnout do zákulisí prezidentského úřadu bezprostředně po teroristických útocích z 11. září 2001. Velmi živě vykresluje situaci, kdy měsíc po teroristických útocích propadl Bílý dům panice, že všichni jeho klíčoví činitelé byli zasažení biologickým útokem. ...celé ZDE.

V jedné z kapitol knihy bývalý americký prezident píše o tom, jak se během své vlády zaměřoval na šíření svobody ve světě. Vyjadřuje přitom naději, že Spojené státy budou i nadále podporovat disidenty v "izolovaných výspách tyranie", jako jsou Bělorusko, Súdán, Barma či Kuba. "Když jsou lidé nakonec osvobozeni, jsou to často disidenti a vězni - lidé jako Václav Havel a Nelson Mandela - kdo se stanou vedoucími činiteli svých svobodných zemí," uvedl Bush.
Bush v Praze

Bush jako prezident navštívil Prahu dvakrát. Poprvé se tak stalo v listopadu 2002, kdy tu byl na summitu Severoatlantické aliance. Kromě jednání v rámci summitu se setkal s prezidentem Havlem i premiérem Vladimírem Špidlou.

Podruhé Bush přicestoval v červnu 2007. Setkal se s prezidentem Václavem Klausem, tehdejším premiérem Mirkem Topolánkem či bývalým předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem. Hovořilo se o zrušení vízové povinnosti pro Čechy a o záměru postavit v Česku radar v rámci protiraketového štítu.

Podruhé českého prezidenta zmiňuje, když vzpomíná na to, jak jej často na oficiálních zahraničních návštěvách kromě manželky Laury doprovázely i dcery Barbara a Jenna. "Setkávaly se s fascinujícími a inspirujícími lidmi, jako je Václav Havel či liberijská prezidentka Ellen Johnsonová Sirleafová," napsal bývalý americký prezident....celé ZDE.