Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Big Brother Awards v OKU

Letošní ceny Velkého Bratra budou rozdány 10. listopadu v kině Bio Oko

(Myslichvost jen upozorňuje, že jak je uvedeno na oficiálních stránkách slidilove.cz , tuto akci a celý tenhle projekt podporuji (a oni se podporovat nechají) OSN,Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe za kterou stojí náš známý G.Soros , pak ministerstvo kultury ČR, či nadace OSF - u které zase figuruje Soros. Takže je to trochu divný a iluminát se v tom vyznej.)

Šestý ročník udílení cen za ochrannu soukromí a anticen za jeho narušování proběhne ve středu 10. listopadu v pražském kině Oko. Soutěž pořádá nevládní nezisková organizace Iuridicum Remedium. Podle pořadatelů Big Brother Awards patří ochrana soukromí k jednomu z nejvíce oslabovaných práv v současnosti.

Předávání cen Big Brother Awards je již tradičně pojato formou umělecko zábavného večera. Jedním z důvodu je skutečnost, že ocenění šmíráci a sledovači nemají většinou dost odvahy, aby si anticeny přišli převzít a jsou jim proto předávány formou vtipných skečů. Letos se zpracování slavnostního večera zhostí herec a moderátor Ladislav Čumba.

Ceny budou udělěny v kategoriích Dlouhodobé porušování lidského soukromí, Největší firemní a úřední slídil, Nebezpečná nová technologie, Právní norma Velkého bratra a Slídil mezi národy. Oceněn bude i Výrok Velkého bratra. Kladná cena bude udělena za za ochranu soukromí.

Začíná se v 19.30, vstupné činí rovných sto korun, další podrobnosti na webu slídilové.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat