Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Česká televize selekcí informací o událostech ze dne 11.09.2001 porušila své povinnosti

Podnět k provedení šetření v důsledku neobjektivnosti a nevyváženosti zpravodajství České televize
NWOO AKCE

Adresát:

Rada České televize
se sídlem na adrese:
140 70 Praha 4, Kavčí hory

Podávám tímto podnět k prošetření vysílání neobjektivních a nevyvážených zpráv v rámci hlavního zpravodajství České televize (Události) ze dne 11.09.2010, týkající se útoků na věže Světového obchodního centra (dále jen WTC) v New Yorku a budovu Pentagonu ve Washingtonu D.C., ke kterým došlo dne 11.09.2001 ve Spojených státech amerických.Konkrétně došlo ze strany České televize k ignorování podstatných skutečností týkajících se předmětných událostí. Ve zpravodajství došlo k zamlčení informací o odborné práci mezinárodního týmu devíti vědců z USA, Dánska a Austrálie. Ti již na jaře roku 2009 zveřejnili výsledky studie, v níž prokázali ve vzorcích prachu z Ground Zero stopy nanotermitu.

Dále nebyly zveřejněny informace o rozsahu poškození Pentagonu bezprostředně po útoku a mnoho dalších sporných okolností (viz přílohy). V podstatě Česká televize informuje jednostranně a pouze ve smyslu oficiální verze Národní komise pro teroristické útoky na Spojené státy ze dne 22.07.2004, přičemž tato zpráva nepokrývá veškeré známé a veřejně dostupné informace o okolnostech útoků.

Pokud porovnáme hlavní zpravodajství Slovenské televize z 11.09.2010 s vysíláním Událostí České televize z téhož dne, dostaneme dva odlišné zpravodajské a mediální obrazy útoků.

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., jsou hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.

Podle § 32 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

Podle § 8 odst. 1 písm. i) zákona č. 483/1991 Sb., přísluší Radě České televize dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3 zákona č. 483/1991 Sb.) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky.

Jelikož Česká televize selekcí informací o událostech ze dne 11.09.2001 porušila své povinnosti stanovené výše uvedenými právními normami poskytovat objektivní, ověřené a ve svém celku vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů, žádáme Vás, jakožto příslušný kontrolní orgán České televize, o prošetření této záležitosti, sjednání nápravy a o poskytnutí vyjádření k celé věci.

S touto stížností souvisí i petice a dokumenty na DVD, předané 11.9.2010 České televizi, konkrétně k rukám vedoucí výzkumu programu a auditoria, pověřené ředitelce programu paní Kristině Taberyové.

Pro lepší orientaci v problematice přikládáme k podnětu DVD se základními dokumenty, z nichž Slovenská televize vychází.

Posuďte, prosím, sami, nakolik se liší mediální realita předmětné události na Slovensku ve srovnání s obrazem vykresleným zpravodajstvím České televize.

Stručné shrnutí obou verzí událostí ze dne 11. září 2001

Podle oficiální verze uneslo v úterý 11. září 2001 19 islámských radikálů ve vzdušném prostoru USA během letů 4 dopravní letadla vnitrostátních linek, aby těmito při sebevražedných atentátech zasáhli pozemní cíle. A tak v 8.46 hod. místního času naráží na Manhattanu v New Yorku dopravní letoun Boeing 767 (let American Airlines č. 11) do 110 patrové severní věže WTC mezi 93. a 99. patrem. V 9.02 naráží další Boeing (let United Airlines č. 175) do jižní věže WTC mezi 78. a 84. patrem. V 9.37 Boeing 757 (let American Airlines č. 77) naráží do budovy Pentagonu. V 9:58 zkolabuje jižní věž WTC. V 10.03 se zřítí poslední unesený Boeing 757 (let United Airlines č. 93) v Pennsylvánii. V 10.28 nastává kolaps severní věže WTC. V 17.20 se zřítí 174 metrů vysoká budova WTC 7, stojící 120 metrů od Dvojčat, letadlem nezasažená.

Slovenská veřejnoprávní televize STV v hlavní zpravodajské relaci Správy STV však uvedla v den 9. výročí předmětné události navíc i toto:

"Oficiální verze teroristického útoku z 11.září má podle některých analytiků mnohé nedostatky a nejasnosti. Proto od začátku vyvolává i vlnu pochybností o její pravdivosti. Značná část veřejnosti, odborníků v oblasti přírodních věd, architektury a bezpečnosti žádá už několik let nové vyšetřování. Očekávají odhalení pravých příčin a organizátorů či spolupachatelů útoků na Dvojčata a Pentagon. Existuje celá řada technických, politických a bezpečnostních výhrad k oficiální verzi událostí z 11. září 2001.

K nim patří například: Způsob zřícení se Světového obchodního centra (řízená demolice), přítomnost supertermitových výbušnin v ruinách, zarážející pasivita protivzdušné obrany a sporné letadlo v budově Pentagonu. Oficiální místa spíše přispívaly k mlžení než k objasnění faktů.

John Farmer, člen vyšetřovací komise událostí 11.9.2001: "Na určité úrovni vlády, v určitou chvíli došlo k dohodě neříkat pravdu o tom, co se stalo."

Vznikla organizace Architekti a stavební inženýři za pravdu o 11. září. Shromáždili důkazy, že budovy nemohly spadnout nárazem letadel."

Richard Gage, Americký institut architektů: "Budovy komplexu Světového obchodního centra nespadly kvůli požáru, jak nám řekla naše vláda, ale díky řízené demolici pomocí výbušnin."

Jak informovala dánská televize TV2, mezinárodní tým vědců ve vzorcích prachu odebraných na místech zničených Dvojčat zjistil přítomnost supertermitových výbušnin vyrobených špičkovou nanotechnologií. Proč protivzdušná obrana Spojených států (systém NORAD) hodinu a půl nereagoval, když už letadla zasáhla cíle? Dále je sporné, jak může letadlo s rozpětím křídel 38 metrů zanechat v budově Pentagonu pětimetrový otvor a zmizet?"

Odkaz na videoarchiv STV, čas 8:00 záznamu

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?id=13496&scroll=2921

Odkaz na videoarchiv ČT, čas 8:40 záznamu

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411000100911-udalosti/?subtitles=truePříloha na DVD:

Dokumenty shrnující rozpory oficiální verze událostí 11. září 2001

S ohledem na velké množství dokumentů mapujících nesrovnalosti oficiální verze událostí ze dne 11. září 2001 uvádím pouze ty, v nichž jsou obsaženy hlavní a nejzávažnější z rozporů a které zmiňuje reportáž Slovenské televize v pořadu Správy STV z 11.9.2010

* ZERO: An Investigation Into 9/11 (anglicky s českými titulky; 105 min)
* 9/11: Blueprint for Truth – The Architecture of Destruction (anglicky s českými titulky; 120 min)
* Lifting the fog (anglicky se slovenskými titulky, zkráceno; 29 min)
* 9/11 Press for Truth (anglicky s českými titulky; 84 min)
* Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC (článek, česky)

Studie zabývající se různými aspekty událostí 11. září 2001

Aspekt chemie a pokročilé nanotechnologie

V dubnu 2009 zveřejnil mezinárodní výzkumný tým devíti vědců na základě výzkumu trvajícího 18 měsíců odbornou studii Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe , která pojednává o nálezu vyhořelého i nevyhořelého materiálu termitového typu, nalezeném v prachu zřícených budov Světového obchodního centra. Člen tohoto týmu, profesor chemie Niels Harrit, jako první seznámil veřejnost s výsledky výzkumu, které byly podrobeny řádné oponentuře a zveřejněny ve vědeckém časopise The Open Chemical Physics Journal. Závěry výzkumu Harritova týmu přeložil do češtiny Jan Zeman ve svém článku Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

Aspekt chemie a fyziky

Tento profesor fyziky patří mezi první vědce, kteří se rozhodli zabývat událostmi 11. září 2001. Jeho nejznámější prací týkající se 11. září 2001 je analýza s názvem Why Indeed Did the WTC Buildings Completely Collapse? . Argumenty proti oficiální verzi shrnuje též ve své přednášce Zvedání mlhy (zkráceno, se slovenskými titulky).

Aspekt statiky budov a fyziky

Člen Amerického institutu architektů (The American Institute of Architects (AIA)), architekt s 20letou praxí Richard Gage se o kolapsy tří mrakodrapů na Manhattanu začal zajímat v roce 2006. Vzápětí inicioval vznik organizace Architects & Engineers for 9/11 Truth. Petici, požadující po Kongresu nové, nezávislé vyšetřování, podepsalo k dnešnímu dni 1387 ověřených architektů, statiků a stavebních profesionálů. Argumenty a důkazy nashromážděné touto organizací shrnuje její zakladatel v přednášce nazvané 9/11: Blueprint for Truth – The Architecture of Destruction .

Aspekt letectví

Nárazu do budovy Pentagonu se nevěnuje až tak velká pozornost jako Dvojčatům nebo budově číslo 7. Nicméně profesionální piloti, organizovaní v Pilots For 9/11 Truth, mezi jejíž zakladatele patří profesionální pilot Robert Balsamo, udělali na leteckém simulátoru rekonstrukci celého letu až do samotného nárazu. Použili data, která byla získána z letového záznamového zařízení, tzv. "černé skříňky" uneseného letadla (let číslo 77) a která poskytla organizace National Transportation Safety Board. Oproti simulaci NTSB jim ale vyšly jiné závěry, a to takové, že se dané letadlo mělo v době údajného nárazu fyzicky nacházet přibližně o 90 m výše a že tedy nemohlo narazit do stěny Pentagonu ani do sloupů veřejného osvětlení. Rovněž poukázali na nesrovnalosti v letové simulaci provedené organizací NTSB a komisí vyšetřující 11. září. Více se dovíme v Pandora's Black Box (Chapter Two) Flight Of American 77. Film je v angličtině a trvá 65 minut.

Obecné aspekty

Profesor Griffin patří mezi nejznámější odborníky, kteří zahájili vlastní vyšetřování 11. září 2001. Z jeho výzkumných prací uvedu jednu, a to The Destruction of the World Trade Center: Why the Official Account Cannot Be True . V češtině na toto téma vyšla jeho kniha pod názvem Nový Pearl Harbor.

Po delší době, ale přece, jsme dali dohromady text a video-materiál stížnosti pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Jedná se o další krok, vzhledem k tomu, že Česká televize neodpověděla na petici, která jí byla předána 11. září 2010.

Tuto aktivitu hodláme dotáhnout až do konce - to jest do uvedení zde uvedených dokumentů v celoplošném vysílání a naplnění dalších požadavků uvedených v Petici.

Věříme ve vaši podporu.

Vaše NWOO

1 komentář:

  1. Česká televize je zbytečná mediální žumpa, uměle živená "konces." poplatky. Nutno ji zprivatizovat, nejlépe tak, jako svého času V.kožený s čsl. námořní flotilou. Žádná škoda .I bez ní si lze dohledat informace.

    OdpovědětVymazat