Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Schwarzenberg restitucí pán

Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné, jako ty Havlovy. Podívejte se na jeho majetkové poměry Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 30.8.2011 Pane ministře Schwarzenbergu, řekl jste si o to. Nechci se vměšovat do Vašeho sporu s panem Bátorou, ale Váš nejnovější výrok na jeho adresu mne přesvědčil. A protože čeští novináři nejsou schopní napsat o Vás pravdu a pouze Vám podlézají, i když by měli ve skutečnosti poukazovat na nemalé otazníky, které tu už od roku 1989 v souvislosti s Vaším působením visí ve vzduchu, napíši tu pravdu o Vás já. A nebude to příjemné čtení. Pojďme se tedy podívat na to, kdo nám tu už šestým rokem řídí diplomacii a kdo ovlivňuje politiku už od roku 1989, kdy si ho sem přivedl bývalý prezident Václav Havel. Uvidíme totiž, že ono přirovnání s "pedofilem v dívčí škole" sedí především a hlavně na Schwarzenberga samotného, který ve své ministerské sesli slouží zájmům svým a zájmům Bilderbergu a dalších prapodivných nadnárodních finančních elit. Karla Schwarzenberga neradno podceňovat. Zlí jazykové sice tvrdí, že chodil do zvláštní školy, ale ve skutečnosti je to velice vychytralý muž, který za maskou dobráckého a bodrého společníka v hospodě nad pivem skrývá úmysly už méně dobrácké. Dělá ze sebe hostinského a lesníka, ač je ve skutečnosti mistrem zákulisních pletich. Psal jsem o něm už v článku "Schwarzenberg. Hrobař české diplomacie?", nyní se ale podívejme na jeho osobu trochu zeširoka. KAREL SCHWARZENBERG RESTITUJÍCÍ Kde se vzal, tu se vzal, objevil se v české politice v roce 1989 Karel Schwarzenberg. Český disent podporoval už od roku 1968, například tím, když na svém rodinném sídle v bavorském Scheinfeldu založil s historikem Vilémem Prečanem Československé dokumentační středisko, které shromažďovalo materiály a dokumenty Charty 77 a zakázanou samizdatovou literaturu. Charta 77 se na jeho zahraničním sídle často scházela, takže není divu, že si čerstvý prezident Václav Havel Schwarzenberga vybral za svého kancléře (tuto funkci zastával v letech 1990 až 1992). Jak se dozvíme z životopisné Schwarzenbergovy knihy, byl ale neoficiálním Havlovým poradcem už od roku 1987, kdy se seznámili. Už i proto, že Schwarzenberg dokázal zařídit to, co by jinak bylo v posametových poměrech složité - nakoupil pár faxů, Havlovi a Dienstbierovi obleky, aby se v cizině neztrapňovali svými džínami a vytahanými svetry, a poradil lidem z OF, jak se co dělá a jak to na Západě chodí. Pomohl jim otevřít dveře ke svým politickým kontaktům. V této neformální roli, do které nebyl nikým zvolen, získal na Hradě velký vliv, se kterým se pustil jak do soukromých aktivit (restituce), tak do ožehavých politických témat, která Češi přijímali s rozpaky, ale Schwarzenberg se nad nimi nerozpakoval vůbec (například ponížená omluva sudetským Němcům jako splátka za to, že Charta 77 dostávala peníze kromě CIA také od sudetských Němců). Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné, jako ty Havlovy a čekají na to, až se tématu někdo chopí a pořádně je zmapuje. V zásadě jde o to, že Schwarzenberg neváhal podnikat neuvěřitelné právní kličky, aby podědil, co se dalo a zrestituoval, co bylo možné. A tak zatímco byl v roce 1960 adoptován svým v Rakousku žijícím strýcem Jindřichem do hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů, čímž se stal hlavním představitelem rodu a z chudého šlechtice zámožným mužem, protože o dvacet let později mohl dědit majetek v Rakousku, doma po "převratu" se zase hrdě hlásil k biologické větvi, kterou opustil (orlické), protože se zde nabízely pro změnu miliardové restituce. Podle českého práva ale neměl na restituce nárok, pročež se Schwarzenberg neváhal o majetek soudit a podařilo se mu prosadit, že bylo upřednostněno rakouské právo. České právo totiž říká, že dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, kdežto rakouské právo je umožňuje. Navíc byl Schwarzenberg adoptován jako dospělý, což české právo taktéž nezná. Neptejme se, jak se to stalo, ale soud si vyslechl znalce na mezinárodní právo a rozhodl se, že se bude postupovat podle práva rakouského. Schwarzenberg tudíž zdědil podstatnou část majetku konfiskovaného orlické větvi a činí si zálusk i na majetek zabavený na základě speciálního zákona "Lex Schwarzenberg", byť se věc komplikuje rodinným sporem s nevlastní (taktéž adoptovanou) sestrou Elizabeth von Pezold. Je otázkou, do jaké míry pomohlo Schwarzenbergovi jeho výsadní postavení nejbližšího spolupracovníka tehdejšího novopečeného prezidenta Václava Havla v rozjitřené posametové době. Jisté je pouze to, že vyřízení restitučních nároků se událo současně s jeho a Havlovou abdikací. Když se pak Havel stal už jen českým prezidentem, Schwarzenberg s ním v jeho politické dráze nepokračoval. Evidentně nebylo proč - majetek už byl doma. Stejně tak lze vážně uvažovat o tom, že za Schwarzenbergovým lobbingem pro Lisabonskou smlouvu stály opět tytéž majetkové zájmy, protože Listina práv EU (která je součástí Lisabonské smlouvy) otevírá možnost pro restituce konfiskovaného majetku a tudíž cestu k více než čtyřicetimiliardovému jmění, které stát s odkazem na Lex Schwarzenberg (na který se restituce nevztahovaly) stále vlastní. Někteří lidé z politických kruhů říkají, že právě vidina tohoto tučného sousta je hlavní Schwarzenbergovou motivací a že z ní vyplývají i jeho politické postoje ve vztahu k Evropské unii a k sudetským Němcům. KAREL SCHWARZENBERG UPLÁCEJÍCÍ Aby mohl zrestituovat, musel i uplácet, jak později sám přiznal. "Nechme to být. Nešlo o nic velikého. Ale jiná cesta prostě nebyla. Bylo to k uzoufání. A po dvou letech, kdy se všechno zablokovalo... Nebyl to přímý úplatek, šlo řekněme o jistou protislužbu. V té době jsem ještě vůbec nebyl v politice. Dodnes z toho mám špatné svědomí," popsal po letech tento případ, když se "dobrovolně" přiznal médiím. Byla totiž volební kampaň a jistý deník chtěl z toho učinit velkou kauzu. Schwarzenberg ho předešel a raději se přiznal sám, aby ostří kauzy otupil. Že by z toho měl špatné svědomí, tomu ale nevěřme. Schwarzenberg si totiž z ničeho nic nedělá. Nebyl to ostatně jediný mravní poklesek člověka, který se díky svému urozenému původu a majetku, kvůli kterému prý nemá zapotřebí v politice krást (říkají novináři), stal mediálně hýčkaným objektem se svatozáří. Pochybnosti nad podnikáním Karla Schwarzenberga vyvstaly už v roce 1997, kdy Schwarzenbeg spolu se svým přítelem Zdeňkem Bakalou (Patria Finance) a francouzskou firmou Pernond-Ricard koupil v privatizaci karlovarskou Becherovku. Třebaže jejich nabídka byla až druhá nejvyšší, stát na dramatickém jednání vlády přiklepl firmu Schwarzenbergovi a spol. většinou jednoho hlasu. Pro hlasovali Schwarzenbergovi známí z ODA a KDU-ČSL. Becherovce se ale příliš nevedlo a podnik, který měl v roce 1997 zisk 148 milionů, skončil za tři roky poté v mínusu až 140 milionů. Média tehdy psala o tom, že se Becherovka tuneluje státu před očima. Podivně dopadlo i hospodaření Nadace Bohemiae. Karel Schwarzenberg, který si spolu s Miroslavem Kalouskem hraje na spořádaného hospodáře, v nadaci, kterou v roce 1992 založil, figuroval jako výkonný ředitel. Rok po svém založení přestala však nadace platit daně, aby poté skončila v konkursu s dluhem 3 milionů - na daních. Z velkolepého plánu pravdoláskařů (v nadaci figurovala i jména Vladimíra Dlouhého, Josefa Zieleniece, Michala Lobkowicze, Lucie Pilipové nebo Jana Švejnara), jak do České republiky lákat zahraniční investory, nezbylo vůbec nic. Otázka je, zda to vůbec někdy bylo v plánu. Nedávno pak vyšlo najevo, že Schwarzenberg například v roce 2002 porušoval mezinárodní zákaz prodeje ryb, když obcházel nařízení, podle kterého nebylo možné prodávat ryby z jeho rybníků, dokud neprojdou laboratorními testy, aby se vyloučila případná kontaminace malachitovou plísní, které v té době zachvátila chovy v několik středoevropských zemích. Schwarzenbergovi se nechtělo dlouho čekat na výsledky testů a tak raději ryby za miliony korun prodal účelově zřízené firmě svého správce, na kterou se už zákaz nevztahoval. Ryby tak prodával vesele dál, zatímco poctiví rybáři své ryby testovali a přicházeli o zisky. A příklad nejčerstvější, takřka včerejší: Jeden z nejbohatších lidí v zemi i ve střední Evropě vůbec si na opravy svých rybníků žádá několikamilionové dotace od státu. O půl roku ale přešvihnul termín, do kdy měl rybník kolaudovat, pročež by měl tedy dotace správně navrátit. Ale zažádá si na ministerstvu financí o pardon a jeho kamarád Miroslav Kalousek mu to benevolentně promine. Nic se vracet nemusí. S ČESTNOSTÍ TO NENÍ TAKÉ SLAVNÉ Rovněž s přímostí a čestností to u Schwarzenberga nebude příliš slavné. Jeho fanoušci museli být zklamáni, když politik sliboval odchod z vlády, pokud se do ní navrátí neprávem obviněný, ale o to více médii vláčený předseda KDU-ČSL Jiří Čunek. Čunek se vrátil, ale Schwarzenbergovi se z křesla šéfa diplomacie nechtělo. Nedodržel tak slovo, které dál - buď já, nebo on. Nakonec vše vyřešil šalamounsky - nechal si prý Čunka prověřit detektivní kanceláří Kroll a tím si své setrvání v křesle ministra omluvil, protože zjištění detektivů nic nezjistilo. Tento případ, který na první pohled vypadá nevinně, ukazuje i další rysy Karla Schwarzenberga. Jednak vyvolává nepříjemné otazníky, proč Schwarzenberg nedůvěřoval českým orgánům a najal si na práci s citlivými údaji státu cizí a netransparentní americkou detektivní agenturu, která má úzké vazby na CIA a FBI (že před 11. zářím měl výkonný ředitel její newyorské pobočky zodpovědnost za bezpečnost WTC, nyní ponechme stranou) a nechal tak místopředsedu vlády a ministra Čunka lustrovat cizími detektivy napojenými na zpravodajské služby. Nevystavil tak zemi bezpečnostnímu riziku? můžeme se oprávněně ptát. Za druhé případ Čunek ukázal podivnou symbiózu Schwarzenberga s Miroslavem Kalouskem, která vznikla ještě před společným plánem sestavit virtuální stranu TOP 09. Není totiž žádné tajemství, že o odchod Čunka z vlády a z vysoké politiky usiloval především jeho stranický rival Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg, kterého se přitom spor nijak netýkal, mu sehrál onu službičku, kdy si postavil hlavu a žádal odchod Čunka, jinak prý odejde sám. Můžeme se tak ptát, co za to naopak Schwarzenberg chtěl od Kalouska. A nebo je Schwarzenberg submisivní, nechává s sebou manipulovat a je loutkou v Kalouskových rukou? Současný případ s Bátorou je tomu na chlup podobný. Kalousek chce změny ve vládě nebo rovnou nové volby, a tak si za účelem vyvolání vládní krize vybere zástupný problém, který se vzdáleně dotýká Karla Schwarzenberga. A Schwarzenberg opět hraje divadlo, že pokud (tentokrát pro změnu) Bátora neodejde, jeho strana ve vládě být nemusí. Opět se můžeme ptát, proč to dělá a co za to bude chtít. Křeslo prezidenta? Účast na obří ekologické zakázce? Nevím, to už by byly spekulace. Ohromné Schwarzenbergovo bohatství přitom neustále roste. Rod Schwarzenbergů je nejbohatším rodem ve střední Evropě. V Rakousku je druhým největším soukromým majitelem lesů a mezi největší soukromé vlastníky lesů patří i v Česku. Když mu bylo na počátku 90. let vytýkáno, že zrestituoval, co mohl, bránil se tvrzením, že zpět získal jenom část. To může být pravda, ale málo to rozhodně není. Bilance restitucí je totiž pozoruhodná: Orlík, Čimelice, Sedlec, Dřevíč, dva činžovní domy, palác na Novém Městě v Praze, padesátka menších budov, 9500 hektarů lesů a rybníků. To však bylo v devadesátých letech. Další a další pozemky stále nakupuje. Je to jeho vášeň. Ve svém majetkovém přiznání za předloňský rok uvedl, že si jich za rok pořídil hned třiadvacet dalších, především v jižních a středních Čechách. Podle jiných zdrojů skupuje ve velkém i pozemky na západě Čech. Někdo by se měl investigativně podívat, co všechno Schwarzenbergovi dnes patří. Pak bychom se možná divili. KAREL SCHWARZENBERG ZRAZUJÍCÍ Někteří z nás by toto vše mohli Schwarzenbergovi odpustit. Touha hromadit majetek je politikům blízká a málokdo lákání bohatství odolá - dokonce ani ten ne, kdo se zdá být nadosmrti zabezpečen. S jídlem roste chuť a šlechtici mají rozšiřování vlivu a bohatství jaksi ve své modré krvi. Nevadí mi politici, kteří hromadí majetek, protože alespoň nemají čas na zrádcovskou politiku. Nejhorší je ale politik, který hromadí majetek a ještě u toho zrazuje národ. A to je případ Karla Schwarzenberga. Ladislavu Bátorovi se často vyčítá politický turismus, ale podívejme se, kterými stranami prošel Karel Schwarzenberg, aby se dostal na své vytoužené místo šéfa diplomacie. V senátních volbách 2004 byl nominován US-DEU, jinak byl ale až do zániku strany členem ODA. Finančně podporoval KDU-ČSL, spolu s dalšími pravdoláskaři chtěl založit stranu Cesta změny, poté se stal výkladní skříní Strany zelených (než se s ní rozkmotřil, protože zradil její program), aby si nakonec založil vlastní stranu TOP 09. Zajímavé je, že ještě dříve, než byl zvolen do křesla ministra zahraničí, žádali v době kolem složitého sestavování vlády po volbách 2006 někteří "věční petenti" v otevřeném dopise pro Schwarzenberga místo ministra kultury. Viewegh, Černý, Svěrák, Peňás a další echtovní pravdoláskaři tehdy tvrdili, že ať už se sestaví vláda taková nebo maková, noblesní šlechtic by tam neměl chybět a pomohl by napravit údajně poškozenou politickou reputaci země. Vidíme tedy, že zde byly snahy Schwarzenberga za každou cenu instalovat do nějaké nové role, což se nakonec podařilo. Zdá se ale, jakoby tento pán ve svém novém angažmá sloužil všem jiným, než jen českým zájmům. Tu Německu (klidně by jim prodal naše památky), tu Sudetským Němcům (proč by ne, když má sídlo v bavorském Scheinfeldu a je světoobčan, který nějaké hranice státu příliš neřeší), tu Izraeli (má pověst nejvíce proizraelského ministra zahraničí Sedmadvacítky), tu Bruselu (o tom darmo mluvit) či Spojeným státům (podpora radaru - a nebuďme naivní, tyto věci se nedělají zadarmo, podpora teroristického státu Kosovo, podpora války v Afghánistánu, brojení proti zemím, které USA tradičně nemají rády - Barma, Rusko, Kuba apod.) Snad nejmarkantněji je Schwarzenbergovo posluhování mocným tohoto světa vidět na jeho blízkých vztazích s Bilderberg Group, soukromou vlivovou nadnárodní elitářskou organizací jednoho z nejbohatších mužů planety a nenapravitelného globalisty Davida Rockefellera. Schwarzenberg tajně navštívil (a až posléze byl nucen přiznat účast na) schůzi Bilderberg Group v roce 2008 v USA. V čem se ale liší od dalších pravdoláskařských postaviček, které na podobnou konferenci také zavítaly (Žantovský, Pehe aj.), je to, že Schwarzenberg absolvoval podobných konferencí Bilderbergu hned několik. Mezi méně známé informace patří ta, že svoji premiéru na Bilderbergu si odbyl už v roce 1979 a dále ještě navštívil schůzky v letech 1980 a 1981, jak vyplývá z dodnes dohledatelných seznamů účastníků. Důvod, proč to o něm nebylo dříve známo, je prostý - nikdo ho tehdy nehledal pod jeho celým jménem a coby zástupce Rakouska, kde žil a žije. Karla Schwarzenberga, který se celým jménem zove Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena von Schwarzenberg, najdeme v těchto seznamech jako "knížete" nebo také "prince" Karl J. Schwarzenberga z Rakouska. Seznamy prozrazují i to, že byl na setkání jako pozorovatel či přihlížející (observer). Jakkoli může členství v podobných nadnárodních organizacích na někoho působit jako prestižní záležitost, je ve skutečnosti známkou toho, že politik neslouží zájmům své země, ale je vázán ohledy na své "spolubratry" z této politické "lóže". Protože skupina Bilderberg je bezesporu nástrojem pro uskutečňování agendy Nového světového řádu a usiluje o světovou vládu, jejímž předpokladem je vytunelování pravomocí a posléze úplné zrušení národních států, existuje důvodné podezření, že se Schwarzenberg členstvím v těchto organizacích a svými politickými kroky dopouští poškozování českých národních zájmů. Když totiž Schwarzenbergovo počínání sledujeme, vidíme, že k České republice je loajální jen někdy, a to často spíše proto, aby zakryl neloajalitu v jiných, daleko podstatnějších případech. Dokonce bychom se mohli ptát, zda nebyl přímo za tímto účelem podobnými skupinami jako je Bilderberg dosazen - to je legitimní otázka. Krom toho se Schwarzenberg účastní zasedání Trilaterální komise, což je dceřiná společnost Bilderbergu. Podle židovské tiskové agentury JTA má také blízko k židozednářskému řádu B´nai B´rith, což by vysvětlovalo jeho proizraelskou politiku, která nemá v Evropě obdoby. Toto téma by ostatně stálo za zmapování, vzpomeňme jen na jeho neúspěšnou misi do Izraele, obhajobu operace Lité olovo, ale i snahy zorganizovat spolu s Alexandrem Vondrou historický summit EU-Izrael, k čemuž nedošlo jen díky neochotě na straně Bruselu. Bývalá europoslankyně Jana Bobošíková dokonce prozradila, že stejná dvojice politiků dala přednost izraelským před českými zájmy, když Topolánkovo potenciální předsednictví Středomořské unii (a tím podporu domácímu exportu do zemí kolem Středozemního moře) vyměnila za možnost vycestovat si na "mírovou misi" do Izraele. Proizraelské sentimenty mají Schwarzenbergové zřejmě v rodině, protože podle téhož článku z JTA měl "Schwarzenbergův otec těsné vazby na židovské podnikatele a byl častým hostem na akcích B´nai B´rith v Praze a první izraelská ambasáda v Československu – a jedna z prvních izraelských ambasád na světě vůbec – byla otevřena v domě Schwarzenbergových rodičů na pražské Voršilské ulici v květnu 1948." Na tom není nic špatného, ale vědět bychom to měli. Notoricky známé je Schwarzenbergovo poklonkování Bruselu, respektive Francii a Berlínu a odezírání jim z úst a posléze urychlená realizace těchto vyslovených i nevyslovených přání. Tak najdeme Schwarzenberga mezi nejfanatičtějšími zastánci Lisabonské smlouvy, vidíme Schwarzenberga, který ve prospěch cizích mocností zavírá české ambasády všude po světě, skandálně vykládá v zahraničí o tom, jak jsou Benešovy dekrety protiústavní a že je nezruší jen proto, že zrušit nejdou (ale kdyby to šlo, neváhal by), jak horuje pro současnou novelu Lisabonské smlouvy a všechny bláznivé nápady na tzv. hospodářskou vládu EU, které přicházejí z Bruselu. Viděli jsme ho, jak byl nejšťastnější během českého předsednictví Radě EU a jak byl naopak nešťastný z toho, když vláda padla a on o místo přišel. Viděli jsme, jak urputně bojoval o vliv na českou pozici vůči Bruselu ve sporu se samotným premiérem o kompetence. A třebaže už je starý a několikrát údajně zkolaboval na zasedání vlády, neváhal založit novou stranu, aby se do ztracené pozice vrátil, když viděl, že strana, kterou se svými pravdoláskařskými kumpány pro své cíle zneužil prvně (SZ), je po jejich devastačním působení zcela nepoužitelná. To, že se spojil se skandály opředeným Miroslavem Kalouskem, není projev žádné politické naivity nebo krátkozrakosti - oba politici si totiž ve své až chorobné touze po moci mohou podat ruce. SCHWARZENBERG SUDETSKÝ Zmínit by se měla i podivná Schwarzenbergova role v omluvě sudetským Němcům a ve vyjednávání s nimi. Schwarzenberga zde usvědčuje jeho vlastní životopisná kniha, kterou napsala redaktorka jeho vídeňského časopisu Profit (takový rakouský Respekt), čili životopis autorizovaný a ryze oslavný, ve kterém se dočteme o tom, kterak Schwarzenberg navrhoval dokonce úplné navrácení majetku i návrat samotných sudetských Němců a další nepředstavitelné jednostranné kroky, které jen díky neprůchodnosti na českém politickém kolbišti nakonec nedošly naplnění. Zřejmě ale chtěl, aby toto jeho počínání bylo pro budoucí generace zdokumentováno a tak se jím rád svému životopisci pochlubil. Bylo to v květnu 1991, kdy Václav Havel společně s německým kancléřem Helmutem Kohlem vypracoval v rozhovoru mezi čtyřma očima pětibodový balíček. Ten mimo jiné navrhoval pro sudetské Němce možnost návratu, získání státního občanství a na jeho základě i možnost získat prostřednictvím kuponové privatizace půdu a majetek. Nabídka to byla tak velkorysá, že ji Havel raději ani nepředstavil veřejnosti. Naštěstí pro republiku neinformoval ani Kohl o tomto návrhu svého ministra zahraničí ani předáka sudetských Němců, čímž nechal návrh vyznít do ztracena. Iniciátorem těchto jednání byl právě Schwarzenberg. Protože českoněmecké rozhovory kvůli tomu uvízly na mrtvém bodě (bylo tehdy léto 1991), Havel opět vybavil svého kancléře potřebnými kompetencemi a vyslal ho do Kohlova letního sídla v St. Gilgen, aby rozhovory oživil. Jednání probíhala i na schwarzenbergském sídle v bavorském Scheinfeldu. A byl to opět Schwarzenberg, který stál za s rozpaky přijímaným Havlovým gestem, které učinil ještě předtím, než se stal československým prezidentem. Soukromý dopis tehdejšímu prezidentovi Spolkové republiky Německo Richardu von Weizsäckerovi, ve kterém se Havel omluvil sudetským Němcům za poválečný odsun, proběhl prý na Schwarzenbergovo doporučení. *** Ve výčtu Schwarzenbergových kroků, které nejsou selháním, ale nejspíše promyšlenými úkoly na zadání jeho zahraničních přátel, bychom mohli pokračovat. Pro tuto chvíli toho ale nechme a zakončeme otázkou. Kdo je tedy větším nebezpečím pro Českou republiku? Bátora, který české národní zájmy hájí, nebo Schwarzenberg, který je zrazuje a který poslední dobou neskrývá touhu po nejvyšším státnickém postu - křeslu prezidenta republiky, aby ve své protinárodní politice pokračoval i v dalších letech? Kdyby české národní zájmy hájil i premiér Petr Nečas, musel by Schwarzenberga ihned odvolat, respektive jej do vlády vůbec nebrat. Ale v české politice už skoro nikdo české národní zájmy nehájí. Proto mohou být i ostatky těch, kteří tak (většinou mimo parlament) ještě činí, beztrestně pomlouváni a uráženi, jako to činí Schwarzenberg vůči Bátorovi. Ti dva jsou totiž naprosté protiklady a vzájemně se nemají rádi, protože každý ztělesňuje to, co ten druhý přímo bytostně nesnáší. Bátora má jen tu smůlu, že nemá oporu v mocné mediálně-politicko-intelektuálně kulturní frontě pravdolásky a podporu mocných průmyslníků, finančníků a mocipánů ciziny. Psáno pro Prvnizpravy.cz

Koncentráky pro amíky otvírají v 2012

 Tyto pěkně shrnuté informaceo nepěkné věci přišli emailem.
 
Koncentrační tábory aktivovány, USA očekávají rozsáhlé občanské
nepokoje<http://www.osud.cz/koncentracni-tabory-aktivovany-usa-ocekavaji-rozsahle-obcanske-nepokoje>
     Odhalení, že dceřiná společnost Halliburton KBR hledá subdodavatele
pro vybavení a personální osazení táborů "nouzového prostředí"
nacházejících se v pěti regionech Spojených států je v souladu s přípravami
probíhajícími poslední tři roky na vypořádání se s nepokoji na území
Spojených států, kdy tyto již probíhají v Evropě, severní Africe a na
Středním východě.

KBR hledá subdodavatele pro "vybavení" center "nouzového prostředí"
(koncentračních táborů, pozn. red.)

Odhalení, že dceřiná společnost Halliburton KBR hledá subdodavatele pro
vybavení a personální osazení táborů "nouzového prostředí" nacházejících se
v pěti regionech Spojených států je v souladu s přípravami probíhajícími
poslední tři roky na vypořádání se s nepokoji na území Spojených států, kdy
tyto již probíhají v Evropě, severní Africe a na Středním východě.

Jak jsme včera
informovali<http://www.infowars.com/exclusive-government-activating-fema-camps-across-u-s/>,
dokument, který nám byl zaslán zaměstnancem vlády, potvrzuje, že Kellogg
Brown and Roots Services aktivuje táboru postavené pro FEMA a ženijní
jednotky americké armády v celých Spojených státech.

To následuje po schválení sekce 1030 Autorizačního zákona národní obrany
senátem, který umožňuje, aby byli američtí občané sbíráni na ulici a drženi
v koncentračních táborech bez soudu.

V r. 2006 byla KBR najata bezpečností
otčiny<http://www.marketwatch.com/story/kbr-awarded-homeland-security-contract-worth-up-to-385m>,
aby postavila vězeňská střediska určená k vypořádání se "s nouzovým
přílivem imigrantů do USA", nebo k rychlému vývoji nespecifikovaných
"nových programů", které si vyžadují internaci velkého počtu lidí.

Od r. 2006 byl svět zaplaven vzpourami a občanskými nepokoji, jako důsledek
ekonomického kolapsu. Od Velké Británie, přes kontinentální Evropu, po
Střední východ a severní Afriku téměř každý kout světa zažil sociální
zmatek.

Nyní se americké úřady připravují na takové možnosti na domácí půdě, kdy velká
policejní oddělení, jako
NYPD<http://www.prisonplanet.com/new-york-cops-prepare-for-civil-unrest.html>,
provádí "mobilizační cvičení", aby vycvičila policii a připravila ji na
občanské nepokoje ve Spojených státech.

Varování a přípravy na občanské nepokoje, které se objeví ve Spojených
státech, byla oznamována pravidelně.

Již v r. 2008 byly americké jednotky, které se vrátily z
Iráku<http://www.infowars.com/us-troops-in-homeland-%E2%80%9Ccrowd-control%E2%80%9D-patrols-from-october-1st/>,
vyčleněny pro "hlídkování v otčině"m kdy k jedné z jejich rolí patří pomoc
při "občanských nepokojích a kontrole davu".

V prosinci 2008 Washington Post
informoval<http://www.prisonplanet.com/washington-post-20000-more-us-troops-to-be-deployed-for-domestic-security.html>o
plánech na umístění dalších 20,000 amerických vojáků v Americe pro
účely
"domácí bezpečnosti" od září 2011 dále, tedy o rozšíření militarizace země
Northcomem v rámci příprav na potenciální občanské nepokoje, které budou
následovat po totálním ekonomickém kolapsu nebo masovém teroristickém útoku.

Zpráva ze stejného
roku<http://www.prisonplanet.com/army-strategic-shock-report-says-troops-may-be-needed-to-quell-us-civil-unrest.html>vydaná
Strategickým institutem válečné akademie americké armády varovala,
že Spojené státy mohou zažít masivní občanské nepokoje po řadě krizí, které
označili za "strategický šok".

"Široce rozšířené občanské násilnosti ve Spojených státech by donutily
obrannou elitu přeorientovat extrémně priority, aby bránily domácí pořádek
a bezpečnost lidí," uvádí
zpráva<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB890.pdf>autora
podplukovníka (v.v.) Nathana Freira, a dodává, že armáda může být
potřeba pro likvidaci "rozhodného domácího odporu".

Spojené státy mají plány na kontinuitu vlády, pokud by bylo vyhlášeno
prezidentem stanné právo. Nicméně podrobnosti těchto plánů byly tak pečlivě
střeženy, že i kongresmanovi a členu Výboru bezpečnosti otčiny Peter
DeFazio, který má nezbytné bezpečnostní prověrky, byl odepřen přístup a
nahlédnutí do
materiálů<http://www.prisonplanet.com/articles/july2007/230707martiallaw.htm>,
když o to v červenci 2007 požádal.

Podle znění zákona o Národních nouzových střediscích, či HR
645<http://www.infowars.com/ron-paul-theyre-setting-the-stage-for-violence-in-this-country/>,
poprvé předloženého v lednu 2009 a stále čekajícího na schválení, mají být
k dispozici nouzové tábory, aby "uspokojily další příslušné potřeby, určené
minstrem bezpečnosti otčiny", což je neomezený mandát, u kterého se mnozí
bojí, že by mohl znamenat násilné zavírání amerických občanů v případě
velkých nepokojů po vyhlášení národního stavu nouze nebo totálním
ekonomickém kolapsu.

V situaci, kdy se nyní mnoho Američanů stává
"pro-revolučními"<http://www.prisonplanet.com/pollster-americans-are-pre-revolutionary/>,
v důsledku jejich vzteku na Obamovu vládu a stejně neoblíbené zákonodárce
ve Washingtonu, by mohly potenciální občanské nepokoje vyrašit nejen u
chudobou postižené podtřídy, ale tako u zmenšující se střední třídy.

Skutečně, vrcholový elitář Zbigniew
Brzezinski<http://www.prisonplanet.com/brzezinski-middle-class-unrest-to-hit-u-s.html>již
na počátku tohoto roku varoval, že nepokoje střední třídy způsobené
ekonomickým ožebračením by mohly Ameriku zasáhnout brzy.

Možná to je důvod, proč ministerstvo bezpečnosti otčiny stále více zaměřuje
svůj protiteroristický aparát na bílé Američany ze střední třídy a líčí je
jako domácí
teroristy<http://www.prisonplanet.com/war-on-terrors-new-targets-veterans-tea-partiers-anti-fed-activists/>v
řadě videí PSA. Navíc "i protestující OWS jsou nyní označováni
za
teroristy<http://www.prisonplanet.com/occupy-protesters-listed-as-domestic-terrorists.html>
".

Fakt, že koncentrační tábory byly vybudovány na americké půdě a nyní jsou
osazovány personálem a připravovány na "nouzové" situace, již nelze nadále
ignorovat, nebo zesměšňovat jako konspirační teorii.

Kellogg Brown and Root musí být naprosto transparentní a musí vysvětlit,
kde se tábory nachází, co obsahují a během jakého typu "stavů nouze" mají
být podle plánu použity.

Zdroj<http://www.propagandamatrix.com/articles/december2011/071211_civil_unrest.htm>

*_____________________________________________________________________*

*
*

*Súvisiace články:*
Americké KONCENTRAČNÍ TÁBORY se dočkají po očekávaných obřích sociálních
bouřích prvních nájemců: Realita táborů FEMA a aparát stanného
práva<http://www.osud.cz/americke-koncentracni-tabory-se-dockaji-po-ocekavanych-obrich-socialnich-bourich-prvnich-najemcu-rea>

Není pochyb, že vláda připravuje celostátní systém koncentračních táborů,
pod záminkou krizového řízení, které by mohly být použity pro uvěznění
velkého množství Američanů v dobách sociálních nepokojů. Mnozí si myslí, že
jde o konspirační teorii, ale nejde. Je fakt, že federální vláda má v této
chvíli mnoho zařízení, která lze použít pro uvěznění velkého počtu
politických disidentů, vyvstane-li potřeba.
Kdy a kým se začnou plnit koncentrační
tábory?<http://www.osud.cz/kdy-kym-se-zacnou-plnit-koncentracni-tabory>

Ve Spojenych státech amerických je na 800 vězeňských táborů. Všechny jsou
plně funkční a udržované pro příjem vězňů. I když jsou věznice prázdné (bez
vězňů), veškerý vězeňský personál a strážní služba pracuje na plný úvazek.
Tyto tábory budou spadat pod správu FEMA (Federální úřad pro mimořádné
situace), pokud by měl být ve Spojených státech vyhlášen výjimečný stav.
Všechny tábory mají železniční napojení a silnice, vedoucí do těchto
vězeňských zařízení. Mnoho z nich má také vlastní letiště. Většina táborů
může pojmout až 20000 vězňů. V současnosti se největší z těchto zařízení
nachází těsně za hranicí města Fairbanks na Aljašce. Tato aljašská lokace
je obrovské psychiatrické zařízení, v němž mohou být v případě potřeby
umístěny až 2 milióny lidí.
Připravené koncentrační tábory ve Spojených státech (video
důkaz)<http://www.osud.cz/pripravene-koncentracni-tabory-ve-spojenych-statech-video-dukaz>

Koncentrační tábory ve Spojených státech nejsou mýtus. Pouze čekají na své
první nájemce. Možná se právě naplnilo Nostradamovo proroctví: Až se stane
nejmocnějším prvním mužem planety (mylně vykládáno dříve jako papež,
prezidenti nebyli a velmoci také ne) černoch, bude posledním a nastane
konec světa. Právě tenhle člověk tedy má být "papežem" prezidentem
posledním.
Připravuje americký režim další koncentrační tábory? Pro
koho?<http://www.osud.cz/pripravuje-americky-rezim-dalsi-koncentracni-tabory-pro-koho>

Ve Spojených státech existuje přes 600 zajateckých táborů, všechny jsou
plně funkční a připraveny přijmout vězně. Všechny jsou s personálním
obsazením, dokonce jsou neustále stráženy, ale jsou prázdné. Tyto tábory by
převzala FEMA (Federal Emergency Managment Agency, Federální agentura pro
stav nouze), pokud by ve Spojených státech bylo vyhlášeno stanné právo.
Senátorka Cynthie McKinney na Rumsfelda: "Budujete koncentrační tábory? Pro
své vlastní
občany!?"<http://www.osud.cz/senatorka-cynthie-mckinney-na-rumsfelda-budujete-koncentracni-tabory-pro-sve-vlastni-obcany>

Po skandálech s tajnými věznicemi po světě, mučením lidí podezřelých z
terorismu a svědectví bývalého velitele na věznici Abu Grahib, že k mučení
přichází příkazy zhora, je tu výstavba něčeho neblaze připomínajícího
koncentrační tábory. A to společností, která měla v minulosti aféru
obchodování s lidmi na prostituci? Jak je vůbec možné, že toto uniklo
pozornosti světových médií? Senátorka zároveň zpochybňuje oficiální verze
vysvětlení teroristických útoků na USA i Londýn a upozorňuje na obrovské
díry v rozpočtech (jedná se o tzv. "black budget", financují se z nich
tajné operace).I na existenci agendy koncentračních táborů na území
Spojených států v Nové totalitní světovládě vás český Osud dlouhodobě
upozorňuje. První články o tajné agendě vlády USA jsme otiskli v létě 2003,
zhruba 3 roky před tím, než se tyto informace začínají dostávat "ven". Svět
bohužel "jede" v mnohem větší a šílenější konspiraci, než z jaké je
obviňován některými čtenáři náš deník a než si je dokonce drtivá většina
obyčejných lidí vůbec schopna představit...


Súvis

Opět velmi výřečný pastor L.Williams

Aktualizováno 14.12 o doplňující video - dokončení prvního 

Ano opět ho zde uvádím, i když prvních 15 minut se nedozvíte nic co by jste již něvěděli. A beztak vám to ještě zopakuje, ale těch pár informací tam najdete. Teď už jen zbývá si vybrat čemu budeme věřit a jak se připravíme na příští rok První videoDruhé video První video zde na myslichvostu s Lindseyem Williamsem

Děti vegetariánů nestrádají, jsou zdravější

Není pravda, že děti musí mít odmalička maso, jinak jim něco důležitého pro vývoj bude chybět. I malé dítě může být vegetariánem, pokud rodiče bedlivě promýšlejí jeho jídelníček. Pro většinu světa stojí rodiče vegetariáni, kteří stejným způsobem, tedy bez masa, živí i své dítě, na žebříčku asociálů pomalu níž než vrahové. A někdy může dojít i na to, že jim vlastní rodina vyhrožuje, že na ně zavolá „sociálku“, pokud nezačnou živit dítě „normálně“. Pravdou je, že děti vegetariánů jsou méně nemocné než ty, co se stravují „normálně“, mají odolnější imunitu a jejich tělu nic nechybí. Pokud rodiče vědí, jak na to. A to obvykle vědí, protože jak ukázal nedávný výzkum univerzity v Jeně, vegetariáni jsou vzdělanější než lidé živící se masem. Také to ovšem chce najít si rozumného pediatra. „Aspoň bude mít pěkně čistá střeva,“ zareagoval na opatrnou zprávu, že tento kojenec nebude jíst žádné maso, náš pediatr Tomáš Karhan. Možná proto, že ve své ordinaci viděl několikaměsíční děti, holčičky i kluky, kterým začala růst prsa. Poté, co matky v dobré víře, že dělají pro dítě jen to nejlepší, potomkovi spokojeně vyvařovaly lékaři doporučované kuřecí vývary a kuřecí maso. Jenže to z běžné produkce našich obchodů je natolik narušené hormony, že je pro dítě naprosto nevhodné. Maso ve výživě malých dětí: proč ne? Nejdřív se zamyslete: nemáte-li čas denně vařit a promýšlet jídelníček dítěte, rovnou na vegetariánství zapomeňte. Jídlo dítěte, které se stravuje bez masa, musíte promýšlet v týdenních intervalech, na každý den šest porcí vesměs čerstvých nebo právě uvařených potravin. čtěte dále: Prospívá vegetariánství zdraví? Jinak k zajištění funkce těla potřebujete asi devadesát látek, z nichž 45 je životně důležitých. „Nadbytek masa ve stravě nemá žádné biologické opodstatnění, ale historické kořeny. Maso v prvopočátku symbolizovalo úspěch při lovu, ze kterého se odvíjel blahobyt a tím i vážnost lovce,“ říká lékař – internista Jan Doležal ve své knize Jíme, abychom žili. A dokládá, že tělo umí s bílkovinami hospodařit tak úsporně, že ty živočišné v době nemoci nejsou třeba vůbec, a při plném zdraví jen v omezené míře. Shoduje se tak s nutričním terapeutem Petrem Fořtem, že pro dítě do dvou tří let je maso nevhodné, protože jej jejich organismus v podstatě neumí trávit a tělo jen zatěžuje. Jistě – co odborník, to názor. O tom, kdo má pravdu, však tento text není. Co hlídat ve stravě malých vegetariánů To podstatné je, co hlídat ve stravě dětí, které mají žít bez masa. V prvé řadě je to železo. Jeho nejbohatším zdrojem jsou borůvky, listová zelenina (čerstvá, jen blanšírovaná), čočka (pro malé děti nejlépe červená – je snáze stravitelná). Například v jídelníčku dvouletého dítěte by se pak čočka měla objevit dvakrát týdně, borůvky také a listová zelenina prakticky denně. Pak máte jistotu, že dítěti železo nechybí. Hledejte také zdroje těchto důležitých látek Kromě železa jsou to rostlinné bílkoviny. Jsou stejně hodnotné jako ty živočišné, ale na rozdíl od nich při jejich využití v těle nevznikají toxické odpadní látky, tělo je netráví tak dlouho a má více energie. Dále je nezbytné najít zdroje omega tří mastných kyselin, vápníku a vitamínu B 12, jehož máme nedostatek všichni. Z jakých zdrojů brát tyto důležité látky a jak často je dítěti zařadit do jídelníčku, záleží na jeho věku, roční sezóně i zvyklostech rodiny. Je dobré poradit se s knihou Petra Fořta „Aby dětem chutnalo“ nebo právě Jana Doležala a Evy Zemanové „Jíme, abychom žili“. A také záleží na stylu vegetariánství, protože je rozdíl, když dítě pouze nejí maso, ale vajíčka a mléko ano, nebo když nejí ani mléčné výrobky a vajíčka. I tak se může vyváženě stravovat, jak dokládají zkušenosti lékařů Vladimíry Strnadelové a Jana Zerzána v knize „Radost ze zdravých dětí“. „V každém případě je dobré, když rodiče s dítětem, které se stravuje vegetariánsky, přijdou jednou za půl roku na odběr krve a zjištění krevního obrazu a obsahu železa v krvi,“ říká lékařka Helena Krmelová. „Já jim to sama nabízím a rodiče tak mají za cenu několika kapek krve dítěte do druhého dne jistotu, že dítě živí správně a že mu nic důležitého pro vývoj nechybí.“ Sama vegetariánství u dětí nejenže neodsuzuje, ale popisuje: „Z mé kartotéky je vidět, že ty děti jsou zdravější. Nechytí každou rýmu, která jde okolo, netrpí tolik na alergie či atopické ekzémy,“ říká s tím, že je ale třeba, ale rodiče stravu dítěte dobře kočírovali, což znamená, že to stojí dost úsilí, času i peněz. Párek v rohlíku je bohužel levnější a rychlejší varianta. Hamburger nebo tofu? Jsou matky, které několikaměsíčnímu dítěti dají klidně párek v rohlíku či oplatky. Těm nikdo nevyhrožuje, že jim nechá dítě sebrat „sociálkou“. Ale rodiče, kteří své dítě uvědoměle živí bez masa, jsou na pranýři a musí se stále obhajovat, cože ten jejich „chudáček“ vlastně jí. přečtěte si také: Odmítání masa rovná se správná etická volba? Je to smutný paradox dnešní doby. Rodiče, kteří vědí, co je pro dítě dobré, vstávají klidně v pět ráno, aby stihli dítěti do školky denně uvařit jeho jídlo, protože co do dětského organismu investuje člověk právě v předškolním věku, to se bohatě vrátí v podobě silnější imunity a pevného zdraví. Není podstatné, zda vaše stravovací zvyklosti spadají do škatulky laktoovovegetarián, vegan, frutarián, makrobiotik či jiné. Podstatné je nad dětskou stravou vůbec přemýšlet. Kateřina Kolářová zdroj http://www.vitalia.cz/clanky/deti-vegetarianu-nestradaji/ (ps. stránky vatalia rozhodně stojí za pečlivější prostudování, chcete li žít zdravěji vy i vaše děti)

Turecké chemické zlé sny

Rakovinou sužované turecké město se opakovaně nachází pokryto záhadným bílým slizem, jsou za tím chemtrails? Obyvatelé Dilovasi, průmyslového předměstí u okraje tureckého Instanbulu, hledají odpovědi týkající se záhadné substance, kterou při četných příležitostech našli, jak pokrývá auta, stromy, prádlo a zeleninové zahrady po celém městě. Turecké noviny Milliyet hlásí, že vládní činitelé se v současnosti snaží identifikovat zdroj tohoto lepkavého slizu, který údajně způsobil onemocnění mnoha lidí a zničil místní úrodu. Podle Hurrieyet Daily News (HDN) vede Turecká rada pro vědecký a technický výzkum vyšetřování této záležitosti, ale až poté, co místní média začala hlásit, že tuto substanci nelze smýt z oděvů, úrody a dalších znečištěných předmětů. „Moje úroda měla hodnotu nejméně 20 000 tureckých lir (asi 10 695 dolarů), ale je teď všechna zničená. Zelí, pórek a další plodiny byly tímto slizem zničeny. Už je nemůžu prodat. Všechno jsem to vyhodil. Ta látka také pokryla okna mého skleníku a blokuje to sluneční svit,“ řekl Allattin Illik, obyvatel Dilovasi a vlastník skleníku. Podle Digital Journal byli místní činitelé v Dilovasi, což je hodně průmyslová oblast se zhruba 200 průmyslovými závody kolem této oblasti, obviněni z krytí závažnosti toxického znečištění této oblasti. Ve skutečnosti jsou v této oblasti důkazy o vyšším výskytu rakoviny, než je obvyklé, a to zhruba 30 krát vyšší, než je národní průměr. Ale dalším možným vysvětlením tohoto neidentifikovatelného chemického pokryvu jsou „chemtrails“, program rozstřikování chemikálií, při němž tryskové letouny záměrně uvolňují různé materiály a látky podobné tomu typu, co se nachází v Dilovasi, jež byly sledovány na mnoha místech po celém světě. Na rozdíl od normálních výfuků z tryskových motorů zanechávající stopy contrails, které se rychle rozplynou, chemtrails na obloze přetrvávají a často se rozpliznou do umělých oblak. V některých případech zůstaly ve skutečnosti po těchto chemtrails částice, které se jevily jako prachové, s vlákny podobnými pavučinám a mazlavý sliz podobný tomu, co se nachází v Dilovasi (http://www.willthomas.net/Chemtrail…). Pro jistotu se ještě podívejte na následujcí úryvek z epizody Nevyřešených záhad z roku 1997, kde obyvatelé Oakville, Wash., onemocněli poté, co z oblohy padal neidentifikovaný sliz:

G. Bush, a T. Blair - Súd rozhodol, že obaja sa dopustili genocídy a zločinov proti ľudskosti počas vojny v Iraku

Bývalý americký prezident G. Bush, a bývalý britský premiér T. Blair, boli označení za vinných po štyroch dňoch zasadania tribunálu pre vojnové zločiny v Kuala Lumpur. Súd rozhodol, že obaja sa dopustili genocídy a zločinov proti ľudskosti počas vojny v Iraku. Genocídy a zločinov proti ľudskosti sa spomínaní vojnoví zločinci dopustili počas invázie v roku 2003. Útok na Irak podniknutý Britániou a USA, bol v hrubom rozpore s medzinárodným právom, pod zámienkou existencie zbraní hromadného ničenia, údajne pripravovanými irackým diktátorom Saddamom Husseinom. Podľa tribunálu v Malajzii, bývalé hlavy krajín zneužili zákon a právomoci, a ich akt agresie viedol k masakru irackého obyvateľstva v abnormálnom rozsahu. Bombardovanie a iné formy násilia sa stali v Iraku bežné, krátko po invázii. Sudcovia tribunálu poukázali tiež na fakt, že Amerika pod vedením Busha, vyfabrikovala falošný dokument, podľa ktorého Irak mal vlastniť zbrane hromadného ničenia. Neskôr však vyšlo najavo, že žiadne zbrane tohto typu v Iraku neexistovali, a tiež to, že Bush a Blair si tohto boli vedomí skôr ako bola agresia zahájená. Poľa investigatívnej organizácie Project Censored so sídlom v Kalifornii, počas invázie bolo zavraždených viac ako jeden milión obyvateľov Iraku. Rozsudok súdu bol postúpený do Ríma, kde by ich mená mali byť pridané do registra pre vojnové zločiny. Na základe tohto rozsudku, by podľa medzinárodného práva ktorákoľvek krajina na svete mala zaručiť odsúdenie a uväznenie týchto medzinárodných vojnových zločincov. Zdroje: http://www.voxvictims.com/2011/11/23/verdikt-bush-blair-vinni-v-plnom-rozsahu/ newsdawn.net Infowars

2012 poselství naděje

Poprvé, za tisíce let, máme opravdovou čanci vytvořit MÍR na této planetě. Nádherně graficky i hudebně zpracované video o Lásce a novém pohledu na utváření světa kolem nás

První pražské listopadové revolty

Všechny akce se odehrály v sobotu 5.11.2011


Skutečná Demokracie Teď
pořádala v sobotu 5.11.2011 v rychlosti svolanou SOLIDÁRNÍ DEMONSTRACI S OBĚTMI POLICEJNÍHO TERORU V OAKLANDU, ATLANTĚ A NYC v USA.


Několik lidí, dejme tomu že dvacet, se sešlo na Malostranském nám. v Praze a odtud se vydali k Americké ambasádě. Již v ten den byly všechny ulice k poslanecké sněmovně přehrazeny kovovým zábradlím a hlídané policisty . Před ambasádou však probíhaly o dost větší policejní manévry jak z instruktážního videa

Na těch necelých dvacet lidí se sjely tři velké dodávky plné policistů, jeden anton (skříň) pro neposlušné demonstranty a asi šest policejních aut. Policistů bylo zkrátka alespoň 3x víc než demonstrujících. Demonstranty podle jasných policejních praktit poslali uličkou mezi domy a policejními auty do ohrazeného prostoru, odkud, kdyby náhodou něco, nebylo úniku. Inu USA potřebuje zvláštní péči, jak její strach před lidmi roste. Na videu z akce je to vše doře vidět. Tak pozor milí demostrující, příště koukejte co s vámi policie zamýšlí a kám vás chce dostat.Operace vzkaz od Anonymous
I na operaci vzkaz přijeli policajti. Někdo se to od nich dozvěděl. Někdo seděl na netu a našel informaci, že anonymous předají vzkaz českým médiím. Věděli to i z Mediafaxu, když poslali reportéra a fotografa. Ten samozřejmě mohl v budově TV NOVA na Barrandově fotit, zatímco my nesmíme natáčet. Přesto se nám podařilo natočit několik záběrů přímo z předání materiálu od anonymous. Jejich zveřejnění není úplně v pořádku, vystavujeme se tím riziku odhalení a spolupráce se skupinou která sehnala kompromitující informace neznámou cestou a díky kterým můžeme mít problémy. Ovšem toto se týká nás všech a je potřeba ukázat, že zde musí platit zákony pravdy a svobody slova a že musí nastat konec obelhávání a manipulování lidstva několika korporacemi a šílenými jedinci.

Mají strach z nadcházející doby a bude přituhovat. Policejní ochrana a zákony budou stále přísnější a vyhraněnější k obyvatelstvu na celém světě. A anonymous jasně naznačují, že se lidé nedají a snaží se upozornit vládnoucí třídu na to, že se jako lidstvo nenecháme vtáhnout do nového nezdravého špatného světa otroctví a podřízenosti.A nakonec Ron Paul Revolution v podání Reformy.cz a Vítka JedličkyA to se ještě konalo Mediální Fórum Alternativ a akce D.O.S.T.

„Udržuj lidstvo pod 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.“

Ze 7 miliard lidí na 500 milionů lidí – Zvrhlá agenda globální elity na kontrolu populace

Spojené národy oficiálně vyhlásily 31. říjen za den 7 miliard. Toho dne odhadují Spojené národy, že pozemská populace poprvé překročí 7 miliard. Avšak místo aby to oslavovali, jaký že těch 7 miliard lidí představuje milník, UNPF se místo toho zaměřuje na to, aby 31. října zvýšili uvědomění si „trvalé udržitelnosti“ a „trvale udržitelného rozvoje“. Jinými slovy Spojené národy zase jednou deklarovaly, že je tu na planetě poněkud moc lidí a že potřebujeme přímější opatření ke snížení plodnosti. V posledních letech se OSN a další mezinárodní organizace stávají při pokusech k protlačování zvrhlé agendy globální elity ke kontrole populace odvážnější. Po většinu času budou organizace jako OSN mluvit o „stabilizaci“ globální populace, ale jak v tomto článku uvidíte, mezi globální elitou je mnoho takových, kteří se nebojí otevřeně mluvit o cíli redukovat světovou populaci na 500 milionů či méně. Pro vás či mě to může znít jako šílenství chtít se zbavit 90 procent globální populace, avšak mezi globální elitou narůstá konsensus, že je to pro dobro planety absolutně nezbytné.

Jak se k 31. říjnu blížíme, objevují se tucty novinových článků po celé planetě, které prohlašují, jaká že je to strašlivá věc, že jsme to dotáhli na 7 miliard lidí.

Ve skutečnosti to určitě není náhoda, že Spojené národy za Den 7 miliard určily přesně ten samý den, co vychází na Halloween. Nejspíš chtějí zdůraznit jak „děsivé“ je to, že na planetě máme 7 miliard lidí, nebo nám možná zkouší poslat vzkaz tím, že ke Dni 7 miliard dochází při „festivalu smrti“.

V každém případě to vypadá poněkud dost nepravděpodobně, že Den 7 miliard zrovna vychází na stejný den jako Haloween.

Dnes se „trvale udržitelný rozvoj“ stal jedním z populárních hesel, jejich použití milují ti z radikálních environmentálních hnutí, ale většina Američanů nemá ani ponětí, že jedním z klíčových prvků „trvale udržitelného rozvoje“ je kontrola populace.

Tak jaká populace je považována za přesně tu ideální pro zemi ze strany těch, co protlačují „trvale udržitelný rozvoj“?

No, ohledně této otázky je dost nesoulad, ale mnozí jsou velice otevření ohledně skutečnosti, že věří, že země by měla mít jen 500 milionů lidí či méně.

Např. první z „10 nových přikázání“ z proslulých Georgiánských směrných kamenů uvádí následující…

„Udržuj lidstvo pod 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.“

Zakladatel CNN Ted Turner by šel ještě dále …

„Celková populace 250-300 milionů lidí, tj. 95% pokles oproti současnému stavu, by byla ideální.“

Pokračování - Celý článek na nwoo

12 vládců planety - žádné tajemství

Mějte doma jídlo na rok dopředu, kupujte zlato a stříbro. Inflace může být 30%-40%. Pravda může být šokující. Mnozí budou v rozpacích. Bude i u nás měna jako za A. Zápotockého? Co vy na to? Jaké jsou osobní vlastnosti lidí, kteří ovládají tento svět? Výpověď aljašského kaplana, který s těmito lidmi strávil řadu let.
Na novinkách.cz to jen potvrzují když nám bez servítek jasně říkají:

Většinu světového bohatství kontroluje devět procent populace


Známou písničku Voskovce a Wericha Svět patří nám by si mohla zpívat poměrně malá skupina lidí. Světové bohatství podle zprávy finanční skupiny Credit Suisse vyjadřuje číslice 231 biliónů dolarů. Ovšem téměř 40 procent z této částky je pod kontrolou pouhého půl procenta světové populace. Půl procenta populace představuje přibližně 30 miliónů lidí.

Pyramida světového bohatství

A nejen to, dalších více než 40 procent světového bohatství kontroluje dalších 8,2 procenta světové populace. Osmdesát procent bohatství tak ovládá asi devět procent světové populace, především obyvatel Evropy a Severní Ameriky.

Studie upozorňuje i na výsledek z opačné strany žebříčku. Chudší polovina populace vlastní pouhé jedno procento světového majetku.

Aby se člověk dostal mezi deset procent nejbohatších, musí mít majetek v hodnotě 82 000 dolarů (asi 1,4 miliónu Kč). Aby patřil mezi jedno procento nejbohatších, musí vlastnit 712 000 dolarů.

Studie poznamenala, že nejbohatší lidé žijí ve Švýcarsku, Švédsku, Singapuru, Norsku, Francii a Austrálii.
Ekonomiku ovládá 13 000 firem

Jiná nová studie však upozorňuje, že světovou ekonomiku z velké části ovládá poměrně malá skupina nadnárodních společností, většinou bank.

Trojice systémových teoretiků z technologického institutu ETH Zurich analyzovala celkem 43 060 nadnárodních korporací a prověřovala při tom složení jejich vlastníků a další vazby, které je spojují. Cílem bylo získat přehledem o tom, jak a kým jsou vlastně společnosti kontrolovány a prostřednictvím jakých sítí tento systém funguje.

Stefania Vitali, James Glattfelder a Stefano Battiston nakonec rozeznali jádro tvořené 13 018 firmami, které jsou propojeny se dvěma a více dalšími podniky. V průměru dokonce s 20 dalšími společnostmi.

Přitom 40 procent ekonomické hodnoty nadnárodních společností je skrz komplikovanou síť vlastnických kanálů kontrolováno skupinou 147 nadnárodních firem, které samy sebe plně kontrolují. Tři čtvrtiny z nich jsou banky.

Pozvánka k poslechu rádia - téma: CHEMTRAILS

Tento čtvrtek budeme v pravidelném pořadu Bez Cenzury na internetovém rádiu DNB ( www.dnbradio.cz ) mluvit především o fenoménu Chemtrails.Tento jev, který pozorují tisíce lidí na Zemi se v poslední době stává
téměř otázkou života a smrti. Je to snad ta nejšílenější konspirace s
jakou se můžeme v této době setkat. Ať však je tato tématika nazývána
jakkoliv, tvrdíme že se jedná o skutečný a neustále probíhající projekt
neznámých entit, které i když tím možná sledují jiný cíl, škodí planetě
Zemi a všemu živému na ní. Chemtrails je pro nás faktem a důkazů, které
jej dosvědčují je mnoho a stále přibývají. Nastal čas probudit se z BIOsnů
a a začít bránit sebe a Zemi.

V rámci tohoto vysílání se chystá více akcí ohledně chemtrails:

Sepisujeme petici za zastavení chemtrails nad Českou Republikou a
ustanovení vyšetřovací vládní komise, která buď chemtrails nad ČR vyvrátí
nebo potvrdí.

Dále připravujeme demonstraci proti chemtrails nad ČR, kterou uspořádáme
ještě v tomto roce, v Praze - v případě i jinde.

Ve středu 19.10 od 19:00 - promítáme dokument Clifforda Carnicoma -
Aerosolové zločiny.

Zároveň zde bude představen a diskutován plán kampaně proti chemtrails v ČR.
Místo konání: Prestige Cafe, Na Zámecké 597/11, 140 00, Praha 4 - Nusle


Za NWOO.ORG - Komodor@nwoo.org

ARCHIV VYSÍLÁNÍ

Aleš Brichta asi ví o čem mluví

Aleš Brichta:
Měla by přijít další revoluce!


(přišlo emailem bez uvedení zdroju či autora)


„Politici dělaj z každýho vola/ na ulici kradou cikáni kola/ už by to vyřešit měl/ nějakej deratizer". Tohle zpívá na svém novém cédéčku hudebník Aleš Brichta. Padesátiletý rocker za to dostal nálepku rasisty. „Vyfoťte mě radši s mým manažerem," říká Brichta hned na úvod rozhovoru a dodává: „Vyrazím tím hned někomu zbraň z ruky." Brichtovým manažerem je už pěl let Róm.

Po tom, co zpíváte, si o vás mnoho lidí celkem logicky myslí, že jste rasista. Co vy na to?

Je okurková sezóna a na podzim jsou volby. Novináři se proto bojí otevřít jakoukoliv politickou kauzu. Bušinu (člen ČSSD obviněný z daňových úniků, pozn. red.) a podobný. Všichni jsou předposraný dopředu, tak o čem mají psát? Takže se jako slepice flusu chytili takovéhle hovadiny. Jo a ještě jen tak mimochodem, moje přítelkyně je napůl cikánka.

Třeba chcete okurkové sezóny využít vy. Kontroverzní text o deratizerovi od vás může být dobrý marketinkový tah.

Ano, udělali mi zadarmo reklamu za strašné peníze, ale na druhou stranu mě to taky leze krkem.

Minulý týden jste byl kvůli tomu i u výslechu na policii, co po vás chtěli?

Tam to bylo docela veselé. Nevím, jestli vám to ale můžu říct.

Proč ne?

Nemůžu, protože vy to pak uveřejníte. Přišel jsem tam a ten policajt mi řekl: „Pane Brichta, já jsem dneska mluvil se státním zástupcem a ten mi nařídil, že máte říct nějaký tři věty, nějak se k tomu vyjádřit, a že když bude kvůli tomu pak ještě někdo otravovat, tak ho mám poslat do p..i." Tak jsem se začal smát. A vyšetřovatelka pak dodala, že si přečetla text toho Deratizera a že neví, v čem je problém. „Vždyť já tady mám v Libni minimálně tři případy ukradených kol nebo něčeho podobnýho denně a všechno to udělají cikáni," řekla. Všem jim bylo samozřejmě jasné, že to je hovadina. Jak mám poukázat v textech na kriminalitu? V těhle pěti slovech jsem řekl všechno.

Já nejsem textař, ale třeba jste tam mohl místo "na ulici kradou cikáni kola" dát "na ulici někdo krade kola" a bylo by to.

Na, na, ná (zpívá). Na ulici někdo ... To prostě nejde.

Třeba by to ale bez těch cikánů přece jen nějak šlo.

Jak to mám zjednodušit? Jak mám říct, že se na ulici krade?

Bez slova cikán. Kdybyste to napsal obecně, tak by to nikomu nevadilo. Vy tím vyvoláváte asociaci, že každý Rom krade.

A mělo by to takový dopad? Bylo by to každému hned jasné? Každý si hned vzpomene, kolikrát ho cikáni přepadli a okradli. Musím jako textař ve zkratce vyvolat nějaké emoce a tenhle účel ten text přesně splňuje. Stojím si v něm za každým slovem. Kradou cikáni kola?

Taky je asi kradou, ale kradou je i jiní.

Ano, i bílej, žlutej a puntíkovatej může ukrást kolo. Tohle já ale neřeším. V Libni devadesát šest procent kriminality na ulici spáchají cikáni. Vyrostl jsem na Žižkově. Měl jsem bar v Karlíně a teď ho mám tady v Libni. Všude jsou samí cikáni. Se slušnými nemám problém. Mám mezi nimi milion kamarádů. Ale tak to prostě je.

Asi už víte, že se k tomu vašemu Deratizerovi už přihlásila extremistická Dělnická strana?

Mně je Dělnická strana úplně ukradená. Trvalo mi půl roku, než jsem z tohohle baru nácky vyházel. Tady se totiž ti kriplové začali scházet. Já jsem to vyřešil tak, že jsem pozval kompletní policejní jednotku proti extremismu. A pak jsem za těmi nácky přišel a řekl jim: "Hele frajeři, dneska jsme tady měli policajty, protože se tady scházíte a děláte píčoviny, tak vás jenom upozorňuju, že sem dali kamery a já ani nevím kam." Od toho dne se tady neobjevil ani jeden.

A právě tihle lidé teď vaši píseň oslavují.

Vždyť je to jen jedna větička vytržená z kontextu. Ten text je proti politice, proti sviňárnám, proti tomu, jak tady všichni kradou. Ono už je to jedna verbež. Já jsem byl dřív fanda ODS, ale teď už nejsem fanda nikoho.

Mimochodem romská otázka je i dobrý marketinkový hit v politice. Čunek, Janáčková, Řápková. Ti všichni se prosadili díky tomu, že „řešili" romský problém.

Když se podívám z jakých vybydlených bytů Čunek Romy ze Vsetína vystěhoval, tak mě Čunek štve. Měl je nakopat a říct jim: „Vybydleli jste si to, tak zaplaťte za opravy a dluhy za nájmy, nebo půjdete sedět." On jim místo toho ještě za obecní peníze sehnal jiné bydlení. Kdyby nezaměstnanej bílej přišel na úřad, že chce byt pro rodinu, myslíte, že by něco dostal? Nedostal! Tak co to jsme za společnost? To je rasismus naruby.

Co si myslíte o tom, co teď dělá váš muzikantský kolega a teď i ministr pro menšiny Michael Kocáb? Ten má úplně opačný názor než vy.

On se nacpal někam, kde o tom vůbec nic neví. A kdybych mimochodem rozebral jeho texty z desky Straka v hrsti: „Pražákům těm je tu hej" a podobně, tak by se možná divil.

Deratizer je tedy zkratka. Ale jak by se tedy měl problém romské menšiny u nás řešit?

Jednoduše. Zeptat se cikánů: „Chceš pracovat? Staráš se o svý děti? Choděj do školy? Ano? Pak tě budeme podporovat. Když ne, máš smůlu."

Co řeknete ale těm Romům, kteří nemůžou získat práci, protože je nikdo kvůli jejich pověsti nepřijme?

A kdo může za to, že mají blbou pověst? Za to můžou ti, kteří ty levárny v minulosti i teď dělaj. Ať si to vyřeší nejdříve sami uvnitř své komunity. Ať ty levé nakopou do zadku. Aby se někdo zbavil nějaké nálepky, musí se o to sám zasloužit.

Co si o tom myslí váš manažer?

Manažer: To samé. Dobrý Romové by těm špatným měli nakopat, aby je začali lidi vnímat jinak.

A jak to mají udělat?

Brichta: Jestliže chce někdo žít v nějaké společnosti, musí se asimilovat. Přece se společnost nebude přizpůsobovat menšinám. Co to je za blbost.

To nezní příliš realisticky.

Kdo jiný by to ale za ně měl vyřešit. My? Když u olašských Romů něco řekne jejich král, tak to prostě funguje. Někdo takový by to měl vzít do rukou a říct dost!

Kdo by vlastně podle vás měl být tím deraterizerem a co by měl dělat?

Měla by přijít další revoluce, kdy by měla být současná politická špička a celý establishment nakopanej do zadku. Od parlamentu až po městské zastupitele. A pak by si lidi měli říct: „A teď tam zvolíme slušný lidi."

Jak byste je chtěl "nakopat"? Jak byste chtěl zrušit parlament?

Když se to neudělalo v osmdesátém devátém, tak je potřeba znovu vyjít do ulic. Tohle přece dál nejde.

To snad nemůžete myslet úplně vážně.

Je to trochu fikce, ale co s tím dělat jiného.

Nemáte nějaké reálnější řešení?

Totální kontrola. Ale pozor, opravdu nezávislá, na kterou nebudou moct. Totální kontrola od parlamentu až po obecní úřady. Ať se klidně zaměstná půl milionu kontrolorů. Aby si nemohli dovolit nějaké levárny. Aby se nenakupovaly gripeny. Vždyť tenkrát v tom parlamentu skončilo 400 milionů úplatků. Když teď čtu, jak všichni šíleně věří Kalouskovi, ježíšmarjá, vždyť to je člověk s největším kontem ve Švýcarsku. Kolik on, když dělal náměstka na obraně, vyinkasoval prachů pro lidovce a pro sebe. Můj kamarád dováží zbraně. Vím, kolik musel dát do stranické pokladny a Kalouskovi na osobní účet, aby vůbec mohl jít do nějakého tendru.

Takové výroky chtějí důkazy.

Gripeny se také zametly pod stůl. A nebo Standa Gross a Unipetrol. Za to inkasoval minimálně 50 milionů.

Jestli tohle všechno víte, měl byste jít na policii.

Kdyby člověk tyhle věci pustil natvrdo, tak budu koumat, kolik je na dně v Orlické přehradě stupňů. Znám spoustu politiků a vím o spoustě křiváren. Vemte si třeba toho Bašinu. To se všichni bojí otevřít a socani jsou z toho posr... Vždyť se jen při domovní prohlídce zjistilo, že měl doma několikanásobně víc peněz než kdysi Srba. Stovky milionů.Teď je před volbami a mohl by z toho být obrovský průser. A tyhle věci se neřeší a na to já v tom svém textu taky poukazuju. Že z nás dělaj voly. To není o rasismu, ale o politických levárnách.

PLANETA X, NIBIRU A KOMETA ELENIN. RUSKO JE V POHOTOVOSTI

Přinášíme Vám progresivní článek z italských internetových novin o ufologii, kruzích v obilí a podobných tématech – http://www.segnidalcielo.it/ Kometa Elenin proletí v blízkosti Země 17. října 2011 a někteří ruští vědci o tom informovali prezidenta Medveděva s tím, aby uvedl v pohotovost ozbrojené složky. Existuje podezření, že toto nebeské těleso má spojitost s přítomností Nibiru.

Zdroj cez-okno

Jak již bylo řečeno, kometa Elenin se stále hrozivěji přibližuje k Zemi, ale je vyloučeno, nebude-li to vyvráceno, že by se srazila s naší planetou. Zdá se, že tato kometa, pocházející z Oortova oblaku, který je semeništěm komet, byla vystřelena směrem k naší sluneční soustavě gravitační silou slavné planety NIBIRU. Různé scénáře jsou stále temnější a lze připomenout sérii různých článků na internetu pocházejících od NASA, která doposud nic nepotvrdila ani nevyvrátila.

Tím, co je ovšem neslýchané, je to, že Google skryl údaje s hvězdnými mapami v bezprostřední blízkosti komety, jak to bylo již potvrzeno Argentia org. ve zveřejněných materiálech o datech komety Elenin, kterou lze spojit s Hercolubem (Hercolubus), nebo-li planetou Nibiru. Rusové se obávali vyrovnání kosmických těles do přímky, ke kterému došlo 15. března 2011, ale zejména pak průletu komety v blízkosti Země 17. října tohoto roku.

Materiál, o kterém hovoříme, byl poskytnut agenturou odborníkovi na slovo vzatému, Dr. Cristianovi Negureanuovi a skutečnost, že se Rusové rozhodli zvýšit počet personálu v jaderných podzemních základnách o dalších 5 000 míst a dále pohotovostní plán, který byl předložen ruskému prezidentovi Medveděvovi, v nás vážně budí obavy.

Tento pohotovostní plán má plnou podporu ruského ministra obrany Sergeje Serďjukova, který hovoří o "výbuchu gravitace" s dramatickými důsledky na Zemi. Ruští odborníci hovoří o kontrolovaném pohybu planety, jakémsi "smart routing" (chytrý směr cesty), což vyvolává řadu otázek, týkajících se skutečného významu tohoto nebeského tělesa.

Tento podzim uvidíme, jak se kometa přibližuje k Zemi na vzdálenost bližší než je normální, jako kdyby padala do jakéhosi "víru gravitační přitažlivosti", který by mohl vtáhnout kometu k Zemi s celým jejím doprovodem meteoritů a dalších malých nebeských těles neznámého původu.

Zdá se, že tato kometa, objevená profesorem Leonidem Eleninem 10. prosince 2010 a následně potvrzená různými astronomy, má velké vazby na nově objevenou planetu v naší sluneční soustavě, jejíž velikost je 3x větší než Jupiteru, je plynného skupenství, nachází se daleko za oběžnou dráhou Pluta a která byla pojmenována Tyché.

Objev byl učiněn dvěma Američany, Danielem Whitmirem a Johnem Matesem z University v Louisianě.

Poslední informace z NASA naznačují stav zvýšeného poplachu a zdá se, že FEMA (Federal Emergency Management Agency – Federální agentura krizového mamagementu) začala instalovat bezpečnostní kamery po celých Spojených Státech, aby mohla monitorovat dopad meteoritů. Akce nese název: "What's Hitting Earth?" (Co zasáhne Zemi?). Náhoda?

Massimo Fratini, červenec 2011, Segnidalcielo

Překlad z italštiny: Iva Dobrovská

Zdroj: http://www.segnidalcielo.it/index.php/segnidalcielo-news/324-pianeta-x-n...

Zdroj: Exopolitika.cz

Chemtrails - Aerosolové zločiny

Dokument Clifforda Carnicoma o aerosolových zločinech páchaných na obyvatelstvu celé planety. Co největší šíření tohoto dokumentu je povinností a naléhavou nutností. V sázce je život planety i nás všech a když se proti tomu nepostavíme, tak to za nás nikdo jiný neudělá.

Video je možné stáhnout ve dvou provedeních.

1) Kompletní DVD včetně menu a kapitol ve formátu ISO. Po vypálení je to běžné DVD,které je možné přehrát na každém DVD přehrávači.
ISO je obraz DVD, který je možné rovnou vypálit za použití vypalovacích programů. Můžete k tomu použít například program Ashampoo Burning Studio FREE, který je zdarma ke stažení na Internetu.

Adresa uloženého souboru: http://www.ulozto.cz/10434152/aerosolove-zlociny-iso

2) Soubor ve formátu AVI je ke stažení na následujícím odkazu včetně českých titulků.

Adresa uloženého souboru: http://www.ulozto.cz/10434255/aerosolove-zlociny-avi

České titulky k filmu Chemtrails - Aerosolové zločiny

Adresa uloženého souboru: http://www.ulozto.cz/10434275/aerosolove-zlociny-srt

300let historie NWO, aspoň tedy částečná

300 let spiknutí

Autor: Michael Winkler


Dovolte mi, abych vás hned na začátek uklidnil: To, co teď budete číst je čistá fikce autora románů. Nic jiného, než “Andělé a Démoni”, nebo “Šifra mistra Leonarda” a nic více, než (doufejme) zábavný smyšlený příběh o pár obecně známých faktech. Žádné výzkumy, žádná šetření, žádné důkazy. Jen tento text a to, co je psáno v historických knihách.

Román má premisu, výchozí bod, v dřívějších dobách dokonce často i morálku. Vyberme si nějakou nepěknou premisu, nějakou “bestsellerové” kvality, která však není nová a byla již několikrát použita v různých zlomyslných knihách. Tedy, že: Světová historie, války posledních staletí, vyhlazování národů a etnické čistky mají všechny společnou příčinu – zlé lidi v pozadí, kteří to všechno jako spiklenci řídí.
Ordo ab chao

Ale to by byla pořád ta stará ohraná písnička. Aby to bylo trochu napínavější, jsou tito loutkáři stále zde a usilují o provedení svých plánů. Proto nás vedou do třetí, vůbec největší světové války. Z chaosu, který při tom vznikne, vytvoří nový pořádek, jejich pořádek, při kterém se všichni (kteří přežili) staneme otroky mocných.

Samozřejmě potřebuji pro svou spikleneckou pohádku důvěryhodné aktéry. Spolek sběratelů známek se sem bohužel moc nehodí, dokonce ani golfový klub byste mi nespolkli. Vezmu ty, které si berou i ostatní: Zednáře. Jak to, že tolik nadělají se svými tajuplnými lóžemi, rozpoznávacími a jinými symboly?

Přiznávám, zednáři bývají velmi často zmiňováni jako spiklenci. Jistěže bych zde mohl zmínit hochy z Rotary klubu, Lions klubu, nebo Pen klubu. V zásadě by se hodilo kterékoli mezinárodně působící uskupení, které pěstuje určitou exklusivitu. Takže třeba klidně i majité karet American Express. Ale já zůstanu u zednářů, ti jsou na to zvyklí a než mi začnete zazlívat neúctu, tak je tu hned uvedu.

Zednáři jsou však jen řadoví týmoví hráči světového spiknutí. Přinejmenším 95% zednářů dělá přesně to, co je možno dohledat na jejich oficiálních stránkách: Jsou to humanitární spolky, které pěstují pár starých tradic a místo v hospodě se scházejí v domě lóže (který nazývají “chrámem”). O spiknutí nevědí nic, dokonce většina z nich ve svém životě nikdy nepřispěla k nějakému velkému spiknutí.

Použiji nyní jiný obraz: Velké spiknutí není puzzle, nýbrž mozaika, skládající se z milionů kamínků. Narozdíl od puzzle jsou kamínky mozaiky jednobarevné a nic, opravdu vůbec nic nenaznačuje, kam který kamínek patří a jaký obrázek se z toho vyklube. V tomto obraze jsou zednáři něco jako kit, spojovací hmota mezi jednotlivými kamínky, která je drží pohromadě, ale jinak se na mozaice nijak nepodílí.

Zednáři tvoří rekrutační potenciál pro další stupeň, krom toho sbírají informace. Neustále vyřizují různé malé nepodstatné úkoly, aniž by věděli proč. Každý zednář je pozorován… Ach ne, ne každý. Pokud je jen pětina zednářů posuzována, tak i tak je to neuvěřitelně mnoho. Jestli váš soused pobíhá v černém obleku s takovým tím bílým přehozem a příležitostně vypráví cosi o “všemohoucím Staviteli všech světů”, tak buďte v klidu – ten je neškodný a to, co říká, myslí skutečně vážně.

Z obyčejných zednářů se rekrutují “vyšší stupně”. Obyčejný zednář je učeň, tovaryš a nakonec mistr, toť vše. Avšak jeho bratr v lóži, kterého zná již 20 let a kterému důvěřuje, je nejen “mistr”, nýbrž “rytíř Kadosch”, nebo “Princ z Jeruzaléma”. (Pokud máte zájem, tak si ostatní tituly najděte sami na internetu, jsou opravdu kreativní). Kdo se osvědčil na stupni pěšáka, stane se poddůstojníkem – a kdo se osvědčil u normálních zednářů (“Janovy lóže”), smí nakouknout do vyšších stupňů.

Tak a teď… Ne, ještě ne. I u vyšších stupňů jsou lidi, kteří to, co jsme si od nich kdysi slíbili, neudrží. Těm je poklepáno na rameno, pilně se zaučí do tajemství vyšších stupňů a odsunou se na vedlejší kolej, kde se můžou hemžit jako “nositelé tajemství”.

Sice jen málo vyšších stupňů pracuje na světovém spiknutí, ale tato organizace přímo láká k tomu, aby byla zneužita. Obyčejný zednář je spolehlivý a mlčenlivý, ten “správný” zednář na vyšším stupni je ještě daleko spolehlivější a mlčenlivější. Tak vezmeme ředitele pobočky Deutsche Bank, vedoucího oddělení v Mercedesu a redaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung. (Ty podniky jsou jakkoli zaměnitelné, kdo chce, ať si dosadí, co mu víc pasuje.)

Berou se mladí lidé, kteří mají potenciál k růstu. Přirozeně jsou v této tajné lóži i starší, kteří sedí na dobrých pozicích a mohou mladé podporovat. Když chce lóže vyššího stupně zrealizovat nějaký menší projekt, začne za něj bratr v lóži bubnovat u Frankfurter Allgemeine. Bratr v lóži z Mercedesu zařídí velkolepý sponzorský dar pro vhodné politiky a bratr v lóži z Deutsche Bank se postará, aby tekly půjčky. Třeba například.

Tyto milé tajné lóže patří však stále ještě k řadové mase světového spiknutí. Znají nanejvýš jeden jediný kamínek v mozaice a ví, že tento je černý, zelený, nebo žlutý. To je celé. Přesto se již na této úrovni dějí výnosné obchody. A samozřejmě se udělují i ceny. Když někdo neznámý obdrží renomovanou cenu, která je zadotovaná pár tisíci Euro, pak se jedná o malou pozornost mezi bratry v lóži. Lidi se znají, pomáhají si a jsou si navzájem povinováni. Funguje to celé naprosto skvěle. (Ríká vám něco tajná lóže “P2”? Ano, tehdá v Itálii…)

Pokud se chcete stát spolkovým prezidentem, nebo předsedou představenstva, tak neuškodí být v nějaké tajné lóži. Myslete však na to, že tato pomoc se zakládá na vzájemnosti, jinak by totiž mohlo klidně dojít i k nějaké malé nehodě, například padák, který se vám neotevře…

K “vyšším stupňům” patří různé zajímavé spolky, tedy všechno, co má na spiklenecké scéně nějaký zvuk. Za všechny jmenuje třeba Bilderbergy, Council of Foreign Relations, Trilaterální komisi a samozřejmě superlóži B`nai B`rith. Ano, na této úrovni, ne výše. Neboť všechny takové spolky, které “jsou slyšet” nepatří do vedení světového spiknutí. Konec konců bych byl špatný spisovatel, kdyby si každý kolemjdoucí na ulici mohl na všechny moje přísně tajně operující zloduchy ukázat prstem.

Ano, jakožto “vyšší stupeň” jste neuvěřitelně důležití… myslíte si alespoň. A můžete se i zlomyslně těšit z toho, že řadoví bratři v lóži věří tomu, že jim můžete dopomoci akorát tak ke členství v golfovém klubu, zatímco vám ve skutečnosti podléhá celý Mossad a CIA… Jenže bohužel autor není na Vaší straně a vy jste ve skutečnosti jen malé světýlko v opravdu velké hře.

Protože i vyšší stupně jsou jen rekrutační potenciál pro další výšší kruh. Já je nazvu třeba “ilumináty”, tento pojem je ostatně také zavedený. Zapomeňte však raději na “bavorské ilumináty”, ti mají sice pěkné jméno, ale se skutečnou mocí nemají nic společného. A ne, Adam Weishaupt také nikdy nevystřídal George Washingtona. Na americkou půdu nikdy nevkročil. Ikdyž George Washington k iluminátům patřil, ale k tomu se dostanu později.

Ilumináti jsou důstojníci světového spiknutí a patří k němu VŠICHNI. Proto se také nazývají “osvícení”, neboť věří, že stojí ve světle pravdy. Ilumináty najdete v každém vedoucím grémiu, ikdyž ne vždy na vedoucí špičce. Zaprvé to není potřeba, neboť na špici postačí podřízený vyšší stupeň, který je zvyklý poslouchat. Krom toho, pokud by se mělo někdy střílet, pak po lidech na špici. To se pak hodí, jsou-li tito vyměnitelní a skuteční páni v pozadí přesto nadále drží otěže v ruce.

Jeden iluminát má přehled nad 10, 15 nebo 20 kamínky v mozaice a bylo mu řečeno, k čemu to celé je. No dobře… ne “to celé”, ale obdrží v každém případě cílové zadání, ze kterého se dá leccos odvodit. Ale i ilumináty držím zkrátka, protože mozaika má milion dílků – vzpomínáte? Moji ilumináti jsou několikrát sítem prošlí chlapíci, kteří jsou věrně oddaní spiknutí a ví, že za přečiny se platí smrtí.

Ilumináti jsou “osvícenci”, ale nejsou těmi, kteří svítí. Jsou to důstojníci, ale ne generálové. Tito se nacházejí v samotném jádru, jsou to nositelé světla, čemuž se říká v latině “Luciferentes”. Sem by zapadli Rothschild a Rockefeller, i o “černé šlechtě” jsem cosi četl. Ale proč bych se měl držet jedné, dvou, nebo dvaceti rodin? Označím vůdce světového spiknutí prostě, jednoduše a doufám, že i výstižně jako “skupinu Lucifer”.

Příslušníci skupiny Lucifer dávají rozkazy, ti jediní znají celou obrovskou mozaiku. A zde se najednou mění rekrutační schéma. Zednářský učeň v Janově lóži může vystoupat až na ilumináta, nikdy však nebude přijat do skupiny Lucifer. Členové této skupiny pocházejí z vybraných rodin, přičemž ani Enfant terrible není do této skupiny přijímán. Ona skupina Lucifer je ve spikleneckých textech často označována za “finanční elitu”.

Nezaměňujte prosím tuto finanční elitu s Billem Gatesem, nebo Warrenem Buffetem. Ti získali své jmění sami a patří tak nanejvýš k iluminátům. Já teď hovořím o jmění, které je staré stovky let, jako třeba to Rothschildovo. Abyste mohli vystoupat do skupiny Lucifer, musí být vaši předkové minimálně tři generace spolehlivými ilumináty a vy bohatými dědici. Pak se můžete přiženit a zhruba po dvaceti letech začínáte být zasvěcováni do toho, oč tu vlastně jde. Teprve váš syn sem bude skutečně patřit.

Jestli se divíte, proč pořád mluvím jen o mužích, tak v těchto kruzích jsme velmi konzervativní. Rovnoprávnost a emancipace je něco pro nevědoucí, kteří stojí mimo. Láteřící, tvrdohlavé nebo dokonce pomstychtivé ženy nejsou při takových operacích potřeba. Ženy jsou okrasný přívěšek, smějí při dostizích v Ascotu nosit bláznivé klobouky, jinak ale nemají co mluvit. A vědět už vůbec ne.

Tak, to bychom měli hlavní role. Nyní se věnujme příběhu.

Hra začíná v Anglii, někdy v roce 1650. Angličani – ne, Britové ne – vedou válku proti svému králi a nakonec mu setnou hlavu. Německo leží po Třicetileté válce v troskách, ostatní země si lížou rány a těší se ze své kořisti, proto se na hře v Anglii nepodílí. Narozdíl od Německa nevede chaos v Anglii k celoplošnému zpustošení. Z tohoto chaosu vzniká nový pořádek, nejdříve vláda parlamentu a nakonec lordprotektor Olliver Cromwell. Jenže tento experiment končí a Anglie dostává znovu dalšího krále a monarchií je dodnes.

V této době dostali praotci pozdějšího spiknutí dvě lekce. První se týkala předností vlády parlamentu. Parlamentáři jsou celkem bezpohlavní skupina. Poslanec sám nemá žádnou moc, avšak v mase “tito” dokáží moc vytvořit. Poslanec je ubohý nýmand, manipulovatelný a přístupný našeptávání, avšak kdo manipuluje a ovlivňuje dostatek poslanců, ten určuje, co se bude v zemi dít. Neposlušní poslanci se podle potřeby vymění a jsou nahrazeni poslušnějšími subjekty. Národu se namluví, že tohle jsou zástupci lidu, tedy právě exponenti většinové vůle veřejnosti. Když i přesto dojde k revoluci, jsou právě tito nepotřební poslanci pověšeni, zatímco skutečně mocní přežijí a zakrátko zapojí “revolucionáře” do svého systému.

Druhá lekce byl chaos, který novému pořádku předcházel. “Ordo ab chao”, zní jedno pěkné rčení zednářů, které vyjadřuje, že právě z chaosu vznikne pořádek. Přinejmenším tak to vnímá ta nevědoucí většina zednářů. Zasvěcení však vědí, že nejprve musí být tento chaos vyvolán, než může vzniknout pořádek, NOVÝ pořádek.

Tyto poznatky zrají po léta. Co se má stát světovým spiknutím, začíná jako debatní kroužek, jako setkání v hospodě nižší šlechty a zámožného občanstva. Nikdo ještě nemyslí na to sáhnout po světovém spiknutí, jsou zde akutnější problémy. Jenže čím déle tato “hospodská setkání” existují, tím více se formalizují. V dnešním Německu by někdo založil občanské sdružení, dal by si stanovy, zvolil předsednictvo a vypil by velké množství piva.

Přesně to udělali i Angličané. Nevěřte prosím vás, že zednářské lóže vznikly z tajných sdružení stavitelů chrámů. Velká doba sdružení stavitelů chrámů skončila se stavbou velkých katedrál a tato zase s epidemií moru kolem roku 1350. Po více jak 300 letech byla tato sdružení přinejlepším romantickou vzpomínkou. Jelikož však i v Anglii byly kolem roku 1700 pozorovány spolky směřující k zavedení nového státního a světového pořádku s největší nedůvěrou, rozhodli se tito trochu “zazdívat” a postavit se do tradice dávno zapomenutých sdružení stavitelů chrámů. Tradicionalistické spolky jsou konec konců podstatně méně podezřelé. Člověk provozuje pár komických rituálů, hraje si na nábožensky otevřeného a bloumá nad “Velkým architektem všehomíra”.

Na templářské rytíře klidně zapomeňte. Skotští svobodní zednáři je sice adoptovali jako své předchůdce, jenže proč by měli templáři zůstávát celých 400 let schovaní a najednou z ničeho nic začít zakládat lóže? Jenže takhle si člověk získá 600 let tradice a předvádí vrchnosti jak moc visí na minulosti.

Tyto první lóže byla taková lepší hospodská setkání, ta neměla se spiknutími nic společného. Panoval duch “člověk by přece měl…”, konkrétní plány ještě nebyly. To se změnilo kolem roku 1717, když vznikla první velká lóže. Vedle normálních zednářů se nyní objevili i “vyšší stupně” a byla zavedena “striktní observance”, resp. “obedience”, tedy “přísná poslušnost” vůči pravidlům svobodného zednářství.

Takže, kolem roku 1720 můžu začít přisuzovat aktérům svého příběhu snahy kout spiklenecké pikle. Samozřejmě, “světová vláda” byl tehdá ještě cizí pojem, na který si nikdo netroufl ani pomyslet. Na druhou stranu moc již dostačovala k tomu, aby se rozdělovalo bohatství (“South Sea Bubble”). Společenství donašečů a tajný svazek v pozadí, to si nemohla tehdejší finanční elita nechat ujít.

Postup je zcela jednoduchý: Obyčejný zednář hovoří o svých problémech v mlčenlivosti svého chrámu, samozřejmě jen s důvěryhodnými bratry. Ten či onen bratr je však skutečně zasvěcený vyšší stupeň, donašeč pro lidi v pozadí. Tím se dostává na scénu skupina Lucifer a její vybraní důvěrníci ilumináti. Tito vyslechnou od “Insiderů”, co se za chvíli přihodí, nahlásí to svým šéfům a ti zavčasu zareagují. Nebo jednají a když se dostaví první zisky, podají ilumináti tuto informaci směrem dolů, aby i ostatní bratři v lóži sesbírali všechny drobky, než masa přijde o své peníze. To vytváří závislost a upnutost, která spojuje jednotlivé členy s lóží.

Další krok přinesl rozšíření zednářů. V celé Evropě se tvoří lóže, lokální velké lóže s vlastními vyššími stupni a po určitou dobu vlastními cíli, jsou však rychle infiltrovány ilumináty a kontrolovány skupinou Lucifer. Nejdůležitější operací však byl “Nový svět”, anglická Severní Amerika. Nejpozději r. 1750 byl plán hotový: Na hranicích mocenské oblasti anglické koruny má vzniknout parlamentní stát, zcela kontrolovaný zednáři.

Obyčejnému sedlákovi nebo dělníkovi britské Ameriky bylo jedno, jestli ho zdaňuje král z dalekého Londýna, nebo guvernér z nedalekého “velkoměsta”. Jeho daňové zatížení je stejně nízké a panuje svoboda náboženství, je tedy osvobozen od všech zátěží “starého světa”. Sedlák chce mít dobrou úrodu, dělník slušný plat, je mu úplně fuk, jestli mu vládne král, nebo prezident. Přinejmenším do té doby, než do něj nezačne někdo hučet, jak zle se mu přece vede a že musí dělat něco pro to, aby žil lépe a zajistil blaho svým dětem.

Samozřejmě jsou i britští důstojníci zednáři, stejně jako guvernéři, nebo ministři v Anglii. Akorát mají špatné členění, nebo jsou na příliš nízkých stupních, než aby mohli něco podniknout proti nastávajícímu chaosu. Krom toho, chaos je oficiální cíl zednářů, neboť pouze z chaosu může vzniknout nový pořádek, přesně podle jejich učení. Jako autor si mohu dovolit líčit to tak, že se britský “loyalista” a americký “revolucionář” sejdou na nějakou večerní selanku, kde při sklence portského proberou, jak by měl každý svůj poddaný národ proti sobě vyhecovat.

1776 je vše připraveno. Nechám teď své vyšší stupně, kteří si připadají hrozně důležití, podepsat prohlášení, které pokud možno co nejvíce zednářských principů pozvedne na ústavu. Od té chvíle se střílí, konec konců chci přeci zůsobit chaos. A mí zednáři ve Francii pomůžou mým zednářům v Americe proti mým zednářům z Anglie. Přičemž se příslušní zednáři navzájem šetří jak jen to je možné. Kam bychom to došli, kdyby se podřezávali nepřátelští důstojníci?

Jako výsledek jsem za současného ctění všech zednářských principů vytvořil vlastní, nezávislý, bezpohlavním parlamentem ovládaný stát jako mocenský základ pro další operace.

Paralelně s tím rozjedu další operaci. Fridrich II. Veliký, pruský král, je samozřejmě také zednář. Německo je v této době shluk 39 malých států, tedy skutečný politický chaos. Rakousko, resp. Habsburg je stále ještě pořádková služba tohoto chaosu. Když ta bude oslabena, zvětší se chaos odpovídajícím způsobem. Chaos, který bude volat po pořádku… A tak nechám “starého Fritze” mašírovat. Francie a Rusko se smí také účastnit hry, neboť války stojí peníze a Francie je tak jako tak již dávno na seznamu.

Když Prusku hrozí, že prohraje, instaluji rychle v Rusku cara přátelského pruskému státu. Pár kapek do vodky a carevna Jelizavěta abdiguje navždy. Prusku však nesmím pomoci příliš, aby Prusko nemohlo nastolit v Německu pořádek příliš brzy. Mělo by to stačit jen k tomu, aby můj Fritz vyhrál válku, Habsburg byl oslaben a Francie zaplatila. Německo si vychutnám v příštím století.

Ve svých plánech pro rok 1750 jsem si vyznačil i Francii. Nejprve by měla přijít o své peníze ve prospěch Pruska, pak by měla pomoci mým zednářům v Americe a nakonec se sama stát republikou. Abych mohl zavést republikánské zřízení, potřebuji nejdřív pořádný chaos. Jako další opatření zavedu “asignát”, formu papírových peněz. Papírové peníze jsou skvělý vynález, protože narozdíl od zlata nebo stříbra je můžu produkovat v nekonečném množství. Tím jsou nevědoucí osvobozeni od svého zbytečného kovu, který se uskladní u vědoucích ze skupiny Lucifer. A mimochodem to zruinuje střední třídu a uvrhne zemi do chaosu, do chtěného, dobře připraveného chaosu.

1789 nechám pochodovat masy. Liberté, Egalité, Fraternité – to přece nadchne každého. Volnost, rovnost, bratrství – ano, to jsou zednářské principy, ale koho to zajímá? Vždyť zednáři přeci mají humanitární cíle a tyto principy jsou darem lidstvu. Teď se jen musím postarat o to, aby má šlechta vypadla ze země, než lid těch málo rozumných šlechticů dostane pod gilotinu. Skupina Lucifer instaluje novou elitu. Starou elitu už nikdo nepotřebuje, no ne?

Ještě mi ale pořád chybí rychlá komunikace, ještě není svět připraven na velký, světobjímající stát. Já však mám mladého snaživce Napoleona Bonaparteho… Geniální, ale těžko ovladatelný. Bohužel se mi nepodaří ho správně zkrotit, ale i tak je to dobrý nástroj. Jelikož skupina Lucifer pořád ještě sídlí v Londýně, nesmí Napoleon samozřejmě překročit kanál. Díky zednářům ve francouzské flotile ví zednáři v britské flotile, kde mohou Fracouze sejmout. Vždyť admirál Nelson je přeci génius, nebo snad ne?

Napoleon mi však udělá dobrou službu a porazí konečně prohnilou “Svatou říši Římskou národa německého”. Volná, rovná a bratrská Francie se roztáhne až k Rýnu a německá knížata se zato smějí odškodnit na církevním majetku. Tím seberu církvi peníze a majetek, což ji jako pořádkovou službu zásadně oslabí. A papež přispěchá z Říma, aby Napoleona korunoval císařem.

Napoleon byl překvapení, které nikdo nemohl naplánovat. A právě zde se improvizuje… od čeho máme ilumináty? Velký Korsičan je odkázaný na to, co mu jiní donesou. Informace jsou pečlivě filtrovány a podnítí tohoto muže k rozhodnutím, která si skupina Lucifer přeje. Ačkoliv to neklapne pokaždé, protože neúnavně kreativního císaře stále něco napadá, s čím ilumináti nepočítali, funguje tento postup i tak velmi dobře.

Původně se měly evropské královské rody nechat vykrvácet na revoluční Francii, neboť války přinášejí finanční elitě vždy mnoho peněz. Ale když revoluční a nakonec císařská Francie evropské královské rody zdecimuje, tak to taky není nejhorší. Jenže to jde bohužel až moc rychle. Je tu ještě málo chaosu, aby se dal zřídit opravdový pořádek… Kromě toho musí skupina Lucifer plánovat nově, neboť to, co bylo odhadnutelné 1750, je dnes přetažené.

Francouzské císařství přes celou Evropu se mi nelíbí, ještě je příliš brzy to celé kontrolovat. Navíc by na špici byla rodina Bonaparte společně s kopou generálů, které Napoleon všude nasadil jako krále. To nemůže být ve smyslu skupiny Lucifer, která chce nastolit bezejmenný parlamentní pořádek. A tak nechám Napoleona mašírovat do Ruska a postarám se, aby se tentokrát Rusům dostalo zednářské pomoci. Na Vídeňském kongresu nechám znovuobnovit “status quo ante”. Skupina Lucifer jde teď na chvíli počítat peníze.

Knížata si myslí, že “vyhrála” a mohla by kolem otočit zpět. Ale církev, jejich někdejší opora, ztratila mnoho na své moci. V kdysi věrných “poddaných” trčí virus “svobodného občanstva”. Obyčejný člověk na ulici se nyní vnímá jako Francouz, Prus, nebo Bavor. Nyní je mnoho nových králů, v Bavorsku, ve Würtenbergu nebo Belgii. Z chaosu se utvořil nový pořádek, operace “Napoleon” byla ve smyslu svobodných zednářů naprostý úspěch.

Francie se však nesmí úplně vrátit do starých kolejí. Ani nemůže, neboť šlechta a klérus jsou zbaveni moci, trůn již nemá žádnou oporu. Králové se přivedli na mizinu, jakkoli se chtějí tvářit občansky. V Německu zinscenuji malou revoluci, ale jen tak trochu. Bez toho, aniž by se zatřáslo s měnou, není země připravena na moderní formu vládnutí. Pár iluminátům však přesto nebudu bránit v seberealizaci, jen abych zjistil, kam až to zajde. Skupina Lucifer má jiné plány a jiné starosti.

V Americe se nám zatím přihodilo pár nepříjemností. V jižních státech se nám utvořila jakási skupina lokální šlechty, bohatých a nezávislých pěstitelů bavlny, navíc zcela nezednářských. A když si pak ještě tyto jižní státy začnou vymýšlet – zřídit místo mocného centrálního státu volný svazek států – nemůže již skupina Lucifer nadále vyčkávat. Jeden ochotný iluminát jménem Abraham Lincoln dostane za úkol vést občanskou válku proti bohatým jižním státům.

V závětří občanské války může vést Prusko tři sjednocující války, s Dánskem, Rakouskem a Francií. Jelikož mají Francouzi na špici zase císaře, pomůže skupina Lucifer Němcům. Ostatně, Francie má zůstat republikou. V průběhu těchto válek se v Německu etabluje nový pořádek – bez předchozího chaosu. Tento sice není trvalý, hodí se však skupině Lucifer do dalších plánů. USA jsou důležitější, konečně se tam etabloval výborný svobodozednářský stát. Jenže Lincoln ví až moc a navíc je moc tvrdohlavý. A tak je odstraněn.

V Itálii začíná další operace. Garibaldi, samozřejmě svobodný zednář, sjednotí zemi a sebere papeži církevní stát jako mocenskou bázi. Na republiku to ale ještě nestačí. Jako sjednocující symbol potřebujeme krále. Důležitý je však úder proti papeži, který z vládnoucího monarchy učiní obyčejného městského biskupa.

Tím jsou cíle prvního plánování dosaženy. Jistě, jako autor znám celé plánování, ale moje figurky nemohly v roce 1750 odhadnout, jak bude svět vypadat v roce 1880. Plánování se děje cíleně a přizpůsobuje se situaci – se vzdáleným cílem konečné světovlády. Teď, s Anglií, Francií a USA za zády jde o další kroky. Rusko musí být podmaněno, carský režim musí zmizet. Kromě toho je tu ještě Německo, které pod svým císařem rozkvétá a představuje protimodel k republikám. No, na tom se musí trochu zapracovat…

Albert Pike

Albert Pike, vzorový iluminát, který pomohl porazit jižanské státy, formuloval tehdy strategii třech světových válek. Jiný iluminát formuloval Protokoly sionských mudrců. Obojí jsou samozřejmě falsifikáty, skupina Lucifer se postará, aby to vešlo ve známost. A kdo tvrdí něco jiného, je ihned čile pronásledován poslušnými státními orgány. Samozřejmě prosáknou tyto falsifikáty na veřejnost až tehdy, kdy už je příliš pozdě, než aby se proti tomu dalo něco podniknout.

Peníze jsou také dobrý instrument jak nastolit chaos a pořádek. Stejně dobrý jako zbraně. Proto kontroluje skupina Lucifer jako “finanční elita” světové peníze a jejich tok. Velmi důležitý krok je zavedení centrálního bankovnictví. Před centrálními bankami také existovaly bankovky, ty však na sobě měly podezřelé nápisy, jako například: “West-Midland-Bank se zavazuje vyplatit majiteli této bankovky protihodnotu ve výši 20 liber Šterlingů.” Jinými slovy, tato bankovka nebyla opravdový peníz, nýbrž jen dluhopis, na základě kterého si člověk mohl u příslušné banky nechat vydat 20 anglických liber šterling-stříbra (nebo obdobné množství zlata). Sice nikoho ani nenapadlo, aby pohodlné bankovky vyměňoval za valník plný stříbrných cihliček, ale tato možnost byla na těchto bankovkách garantována.

Zlato a stříbro totiž představují hodnotu samu o sobě, která se nedá libovolně rozmnožovat. Jinak řečeno, znamenají svobodu a nezávislost pro normálního občana, tedy přesně to, co skupina Lucifer rozhodně nepotřebuje. Proto byla 1913 založena v USA “Federal Reserve Bank”, jakožto samotná vládkyně nad Dollarem. Od teď už nemohla Dollary vydávat State Bank of Ohio, dokonce ani ve formě dluhopisů na zlato a stříbro z vlastních trezorů, nýbrž jen a pouze FED. Ale roku 1913 představoval “Dollar” i přesto stále ještě jistou váhovou jednotku pro stanovené množství zlata.

Centrální banky mají tu výhodu, že celá měna jednoho státu se dá kontrolovat zkrze jednu jedinou instituci. A centrální banka – správně – je kontrolovaná vyššími stupni, nebo iluminátem, pokud je stát a jeho měna dostatečně důležitá. V každém případě je kontrolovaná spolehlivým mužem, který se naučil poslouchat.

Pro Evropu teď plánuje moje skupinka Lucifer první světovou válku. Poté co si Francie a Anglie, oba zednáři kontrolované státy, krátce předtím málem vjely do vlasů, nechali jsme mezi tím Německo stát se konečně tak velkým a mocným, aby se vyplatilo udělat z něj nepřátele. Jakže to Pike údajně formuloval? (Překlad krácen)

“První světová válka má zničit carovu moc v Rusku. Válka bude vyvolána konforntací Velké Británie a Německého císařství. Po válce bude v Rusku zřízen komunismus, který zničí ostatní formy vládnutí a oslabí náboženství.”

Bohužel se skupině Lucifer vloudila početní chybička. Velká Británie, Francie a Rusko nestačí na to, aby Německo, Rakousko-Uhersko a Osmanská říše byli poraženi. Bez skupiny Lucifer by byl v roce 1916 uzavřen mír, a to za německých podmínek: Znovunastolení “statutu quo ante”. Rusko však ještě nebylo připraveno na komunismus a kromě toho by zůstalo Německo příliš silné, tedy nepříjemná pořádková služba v centru Evropy, kde má přeci panovat chaos, aby mohl být nastolen nový pořádek.

Museli tak zasáhnout Američané. USA měly tehdy sice masivní výzbroj, ale žádné válkyschopné vojáky. Měli roli dodavatelů, ne válečníků. Ale muselo to být, aby se velký plán vydařil. A tak jeli US-Boys do Francie na frontu, nebo spíše na etapu, protože na frontě příliš brzo zemřeli. Na krvácení tu byli tehdy Francouzi.

Co ale udělám s Německem? Ačkoli moji hodní zednáři pomohli spojencům, nestačí síla vítězů k tomu, aby zemi obsadili. Místo aby byly vedeny další roky válek, musí mír zvládnout to, co nezvládla válka. Pod vedením pár iluminátů se ve Versailles uklohní mír, který vede Německo do jistého zániku a další války.

Zpočátku se skupina Lucifer rozhodla pro obvyklou taktiku zplundrování státu – k hyperinflaci. Bohužel Němci pořád ještě nejsou připraveni na revoluci. Místo aby vyhlásili republiku rad, reformovali své papírové peníze a překonali to, co by jiné státy uvrhlo do propasti. Ale aspoň mají centrální banku a papírové peníze, které nejsou kryté zlatem.

USA byly 1920 dostatečně silné, aby nastoupily dědictví britské světové říše, avšak obyvatelstvo na to nebylo ještě zralé. Teď však má skupina Lucifer v rukou zbraň, zvanou “peníze” a je připravena ji zcela brutálně použít. Banky dostanou pokyn přestat půjčovat. Výsledekem je “černý pátek” a světová krize roku 1929.

Zatímco v Americe sílí stále více tlak na obyvatelstvo (bez práce a bez peněz), vzniká v Evropě mnohem větší chaos. V Německu se vyvíjí trvalá vládní krize, která nakonec díky americkým penězům dostane nacionální socialisty k moci. Teď se dá připravit další válka.

V USA dosadíme na trůn opět dalšího ilumináta jako prezidenta. Ten zakáže zlato v soukromém vlastnictví a vezme tak svým ach tak svobodným poddaným jejich finanční svobodu. A sotva co se mu podařilo vybrat všechno soukromé zlato pro skupinu Lucifer, znehodnotí pro jistotu ještě Dollar vůči zlatu o dobrých 40 procent. To však pomůže jen skupině Lucifer, normálním lidem se daří nadále stejně špatně.

Zpět do Evropy. Zde necháme nejdříve Němce pořádně nakrmit, necháme je připojit Rakousko, stejně jako Čechy a Moravu. Pak se však postaráme, aby začalo být Polsko pěkně drzé a neustále provokovalo svého nově vyzbrojeného souseda. Cílem skupinou Lucifer řízených států je vyvolat další velkou válku. Proč? Dle slov Alberta Pikea:

“Druhá světová válka by měla zahořet sporem mezi fašisty a sionisty. Na konci této války by měl být nacionální socialismus zničen, avšak sionismus dostatečně silný, aby dokázal instalovat nezávislý stát Izrael v Palestině. Kromě toho by měl být komunismus dostatečně silný, aby tvořil protiváhu křesťanství.”

Zaráží mě při tom, že jsou panu Pikeovi kolem roku 1870 známy pojmy jako “fašismus” a “nacionální socialismus”. Krom toho je komunismus státní zřízení, nikoli náboženství. Komunismus může být alternativou pro západní demokracii, ale proti křesťanství mají komunisté svůj ateismus, nikoli marxistickou ideologii. Bohužel není generál Pike moje postava, jinak by se mu tento lapsus nestal. Ale světovou válku, která učiní komunismus mocnější a dá vzniknout státu Izrael, to by plánovala i moje skupina Lucifer. Konec konců chci prodat hodně svých knih a toho dosáhnu jedině, když budu mít důvěryhodné rošťáky a bezmocné oběti.

Konečně má skupina Lucifer svoji válku v Evropě. Válka je dobrá pro byznys, výdělky jsou fantastické. Bohužel jsou však Němci opět mizerní spoluhráči…. Převálcují Polsko a Francii, aniž by utrpěli ztráty. Aby narušili tento válečný stroj, musí italští ilumináti uvrhnout svou zemi do různých dobrodružství, aby Německo nemohlo příliš brzy vyrazit proti Rusku. Pár týdnů, které Stalinovi stačí k přípravě útoku se velmi hodí…

Jenže ti Němci… Místo aby se nechali převálcovat Ruskem, rozmetají sovětské útočné linie a prorazí hluboko do Sovětského svazu. Stalin již pomalu začíná zvažovat mír… Ale žádné starosti, Roosevelt to má pevně v rukou. Nejenže nechá americké torpédoborce střílet po německých ponorkách, donutí také Japonce k Pearl Harboru. A jako věrní partneři, vyhlásí Němci USA válku.

Tentokrát jsou Američané nadšení, neboť ilumináti to dobře připravili. Sotva začala válka, mají všichni práci a deprese je fuč. Jak to? Protože banky opět rády půjčují. Válečné půjčky… Naštěstí existuje nyní zbraňový systém, který je jak dělaný pro Američany: těžké bombardéry. Dokud lze bombardovat, nejsou třeba pozemní jednotky, které riskují svou kůži. O ano, zednáři zase pomohou. Německé a japonské válečné plány přistanou spolehlivě u “přátel” v nepřátelském stanu, stejně jako informace o tajných projektech. Kromě toho nevidí němečtí vědci žádný smysl v tom bastlit atomové bomby – narozdíl od svých amerických (emigrovaných židovských) kolegů.

Na samém konci války jsou tyto bombičky ještě rychle předvedeny Stalinovi a světu s tím výsledkem, že “dobrý přítel” brzy tuto informaci předá dál, aby i Rusové měli brzy taky takovou pěknou bombičku.

Po II. světové válce byl chaos v Evropě o mnoho vyšší než po 30ti leté válce. Německo bylo zpustošeno a rozděleno. Nový pořádek, pořádek, který vzešel z chaosu – podle přání skupiny Lucifer.

Teď se může skupina Lucifer pohodlně usadit a dát si oddech. Podařilo se jí krásně rozdělit svět na ilumináty kontrolovanou US-půlku a ilumináty kontrolovanou SU-půlku (Soviet Union, pozn. ZV). Národy světa se třesou před atomovým obuškem a tu a tam vedou nějací lokajové válku, na které se dají vydělat zajímavé peníze. V r. 1971 ještě zruší dluhovým otroctvím sužované Spojené státy “Zlatý standard”. Tím jsou papírové peníze plně v rukou “finanční elity”, v rukou vlastníků Dollary tisknoucí banky FED a tedy skupiny Lucifer.

Co potřebujeme víc? Jo vlastně, ropu… Čím dražší ropa, tím chudší a závislejší obyvatelstvo. Hlavní věc – “Big Oil” pohádkově vydělává a skupina Lucifer samozřejmě taky. Došli jsme tím na konec příběhu? Jako autor abych se těď mohl zaklonit do křesla a napsat: “a jestli neumřela, vládne skupina Lucifer dodnes”. Jenomže, co říká k tomuto Albert Pike?

“Třetí světovou válku vyvoláme konflikty mezi sionisty a islamisty. Válka bude vedena tak, že se Islám (arabský svět) a Sionismus (Stát Izrael) navzájem zničí. Všechny ostatní národy budou při tom bojovat do svého úplného psychického, fyzického, morálního, spirituálního a hospodářského vyčerpání. …Na konci se národům světa dostane pravdivého světla zkrze úplné naplnění učení Luciferova…”

Ano, teď mám jeden malý problém… po 250 letech spiknutí bylo dosaženo světové vlády. Proč by to měl člověk riskovat další světovou válkou? Proč vést třetí světovou válku? No, Albert Pike navrhuje, aby se Izrael a arabský svět navzájem zničili. Je pravda, že od založení Izraele neusilují ti tam dole na Blízkém východě evidentně o nic jiného, ale doposud bez skutečného úspěchu.

Takže dobře, zosnuji tedy tuto Třetí světovou válku. Proč? Protože moje skupina Lucifer to může! A kromě toho se světová populace prozatím neskládá jen z poddajných otroků. 6,5 miliardy lidí jsou pro tento svět prostě příliš mnoho. Navíc, kdo by potřeboval takovou spoustu otroků? V celosvětovém chaosu obrovské války zredukujeme toto množství na přehlednou míru. Řekněme, že jedna miliarda by mohla stačit, co?

Aby národy světa s chutí táhly do války, uspořádáme ještě před tím nové vydání krize z roku 1929. Díky globalizaci se pracovní místa zámožných a tím samostatně myslících Evropanů a Američanů přesunuly do Číny a Jihovýchodní Ásie. Kdo je závislý na státní podpoře, je manipulovatelný.

Obyvatelstvo “bohatých” zemí ztrácí práci a tím chudne. “Chudé” země sice dřou jak blázni, ale než si tam lidé vypracují určitý blahobyt, nechám systém zhroutit. Skupina Lucifer nastřádala dostatek věcných hodnot, takže se teď může v klidu zbavit Dollaru.

Ájéje, pan Tang najednou stojí před zavřenými branami své továrny, protože tato už nemůže dodávat do Evropy a USA. Pan Müller, před několika měsíci ještě dobře vydělávající účetní, teď stojí nezaměstnaný před armádou spásy, protože jeho úspory se díky měnové krizi proměnily v prach. Samozřejmě mu také chybí peníze, aby zaplatil produkty pana Tanga. Jo a paní Brownová teď taky neví co s časem, když i její McDonald, ve kterém poslední léta pracovala, zavřel.

Práce je však i přesto přeze všechno po světě víc než dost – bohužel však jenom u dělostřelectva. Pro vojáky se ještě vaří polévka a peče chleba… Zlých a darebáckých států je dostatek. Čína by si ráda vzala Taiwan, Severní Korea Jižní Koreu a Izrael by rád vyzkoušel, jestli ty skvělé německé ponorky skutečně umí odpalovat jaderné zbraně.

A skupina Lucifer? Ta sedí v nejbezpečnějším bunkru světa a nahrabala vše, co bude člověk po válce potřebovat. Potom bude pomáhat a všichni lidé budou tak vděční… po celý svůj život …na vždy.

Michael Winkler, z knihy „Politik am Pranger“, str. 220-236, ISBN 978-3-941956-34-6
Článek vyšel na serveru zvidavyvincenc

zdroj:http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1073-300-let-spiknuti.aspx