Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Sčítání lidu jak se mu vyhnout

Sčítání lidu se nezúčastním. Videa ČSÚ a argumenty pro a proti

V hlavní zpravodajské relaci TV Prima jsem byl dne 19.2. označen za „zřejmě nejznámějšího odpůrce sčítání lidu.“ Můj hlas v televizi není tak podstatný, jako důvody, které mě k takovému postoji vedou. Pojďme si je dnes shrnout, včetně rozboru televizních spotů, které mají sčítání lidu před veřejností obhájit.
Celý článek s videi..ZDE

Jako vzdy doporučuji komentáře pod blogem pana Matějky


SHRNUTÍ

1) Za sčítání lidu zaplatí daňoví poplatníci 2,5 miliardy korun. Uvedená videa stála společně s další propagací Český statistický úřad 25 milionů korun - původně plánoval dokonce 113mil (*). To přesto, že drtivou většinu ve formulářích požadovaných údajů už stát v databázích svých úřadů má. Pokud mu snad nyní nějaké údaje chybí proto, že s jejich evidencí v minulosti přestal, není to vina občanů, aby za to nesli odpovědnost. Nenašel jsem jedinou otázku ve sčítacích arších, na kterou hromadné odpovědi by poskytovaly státu skutečně nezbytné podklady pro plnění jeho primárních cílů.

2) Zakázku na vytěžení údajů z formulářů dostala od Českého statistického úřadu společnost Scanservice. Ta je ve své podstatě dvorním dodavatelem tohoto úřadu již řadu let a objem zakázek dosahuje několika stovek milionů korun. Mezi její zákazníky ovšem také patří například Johnson & Johnson, RWE Plynoprojekt, VZP ČR, Citibank Europe a řada dalších bankovních ústavů a pojišťoven. Vytěžovat data bude také na Slovensku. Přeju jim to, ale na můj vkus a s profesní znalostí problematiky ochrany elektronických dat je to příliš mnoho informací o občanech na jednom místě, kde se může z hlediska ceny informací o nich prolnout státní a soukromý zájem. Toto riziko považuji s ohledem na lidský faktor za neodstranitelné.

3) Úplný seznam všech otázek ze všech tří sčítacích archů najdete v jednom z mých článků zde. Trvám na tom, že obsah politiky stanovených otázek zasahuje do mých práv na soukromí, která jsou garantována Ústavou. Jsem ochoten připustit, že svůj účel plnilo sčítání lidu v dobách dřívějších, kdy údaje o občanech existovaly jen v rukou psaných knihách, nebo se přepisovaly na psacím stroji s průklepovým papírem. Dnes je to je zbytečným vyhozením veřejných peněz a důkazem dosavadní neefektivnosti práce státu.

4) Ze všech dostupných informací v médiích, z webu www.scitani.cz, z výše uvedených videí, ale i prohlášení politiků v posledním období jsem došel k závěru, že sčítání lidu je pro některé dobrý byznys, pro některé možná příležitostný výdělek, ale pro stát je hlavně zdrojem informací k tomu, aby mohl dál utrácet veřejné prostředky skrze politiky. A s tím jako zastánce štíhlého státu a odpůrce státního centrálního plánování, současného masivního přerozdělování a dosavadního sytému dotací zásadně nesouhlasím.


JAK SE SČÍTÁNÍ NEZÚČASTNIT A NEMUSET BÝT NUTNĚ TRESTÁN

Předně jedno důležité upozornění ve stylu amerických návodů "nesušte domácí zvířata v mikrovlnné troubě": Sdílíte-li mé výše uvedené názory, případně máte jiné důvody k tomu, abyste se odmítli zúčastnit Sčítání lidu, bytů a domů 2011 a účastnit se nebudete, je to Vaše osobní rozhodnutí. Nabízím Vám níže jen můj pohled, jak to vyřešit. Případné následky si musíme nést každý sám na svoje triko. I kdyby bylo nejhůř a můj návod nevyšel, stojí mi za to zaplatit pokutu. Ale se ctí, že si za svým názorem v oblasti občanských práv stojím. Pokud máme v tomto jasno, můžeme pokračovat... ;-)

1) V § 16, body (3) a (6) Zákona č. 296/2009 Sb. je popsán způsob distribuce a převzetí sčítacích archů a jejich následné předání po vyplnění. Cituji: „(3) Fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby přejímající sčítací formuláře sdělí sčítacímu komisaři předpokládaný způsob předání vyplněných sčítacích formulářů Úřadu a potvrdí svým podpisem na doručovací listině převzetí sčítacích formulářů a způsob jejich předání Úřadu. (6) Přejímající osoba podle odstavce 3, které byly sčítací formuláře doručeny, předá: a) sčítací list osoby všem fyzickým osobám, které jsou v bytě v rozhodném okamžiku přítomny, b) bytový list nebo domovní list osobě povinné sdělit údaje podle § 6 písm. c) a d).“

2) Když sčítací komisař nezastihne občana doma, ponechá mu ve schránce lístek s informací o tom, kde a kdy si může sčítací archy vyzvednout. Takový mají sčítací komisaři pokyn.

3) V § 26, Přestupky, výše uvedeného zákona je přesně popsáno, kdo se přestupku proti zákonu dopustí. Cituji: „Fyzická osoba, která v souladu s § 16 odst. 1 a 3 převzala od sčítacího komisaře sčítací formuláře, se dopustí přestupku tím, že převzaté sčítací formuláře nepředá osobám uvedeným v § 16 odst. 6.“

4) Občan tedy spáchá přestupek tehdy, když sčítací archy, které převzal oproti podpisu, neodevzdá nebo nezašle vyplněný sčítací formulář či poskytne údaje v rozporu se skutečností. Za to lze uložit pokutu do 10.000,- Kč. Zákon však jako přestupek nedefinuje případné nepřevzetí sčítacích archů k jejich vyplnění. Radím tedy - v dobré víře, že osobní svoboda a ochrana našeho soukromí je z Ústavy víc, než cokoli jiného, není-li například válečný stav - následující alternativní postupy:

a) nebýt doma (dají Vám totiž vědět lístkem ve schránce předem kdy přijdou),
b) neotevírat sčítacím komisařům,
c) v žádném případě nepodepisovat převzetí sčítacích archů,
d) na případný lístek ve schránce nereagovat, neboť jeho přijetí je asi tak stejně průkazné, jako ty hory reklamních letáků, mezi kterými do poštovní schránky přistál,
e) Česká pošta ze zákona negarantuje odesílateli doručení obyčejné zásilky...

V případě následných problémů s udáním Vaší osoby místně příslušnému magistrátu nebo obecnímu úřadu (jinak, než obyčejným udáním, pro které jiný výraz nemám, se o Vás nedozví - a i v takovém případě je otázkou, jak budou dokazovat spáchání přestupku, když sčítání lidu je údajně anonymní a údaje prý podléhají zákonu na ochranu informací...) není povinnost Vám pokutu dát. Zákon říká, že pokutu uložit lze a to až do výše 10.000,- Kč, nikoli že uložena být musí. Dovolím si totiž předpokládat, že i na přestupkových komisích jsou lidé se zdravým rozumem. Rovnou však také za sebe říkám, že dostanu-li se před přestupkovou komisi proto, že jsem se sčítání nezúčastnil, nespokojím se ani s tím, že bych byl snad jen napomenut místo peněžní pokuty. Budu trvat na rozhodnutí, že jsem se přestupku nedopustil a jsem připraven dotáhnout tento spor i k instancím nejvyšším. Jednou totiž už to vyhazování veřejných peněz musí někdo opravdu omezit.

Na úplný závěr bych rád se vrátil k oficiálnímu heslu, které sčítání provází: Budoucnost se počítá. Ano, milí politici, bezesporu počítá. Ale hlavně penězi, vážení. Zvykněte si už konečně, že penězi!

Přeji Vám hodně štěstí a zejména skutečné svobody.

František Matějka
Moskevská 3058/7
434 01 MostPS: Mám pro Vás také jeden povolený doping. Český statistický úřad v médiích avizoval, že nebude tolerovat výzvy některých občanů k neúčasti na sčítání a bude je hlásit příslušným úřadům. Předešel jsem tedy úřad sám a po dohodě s kolegou bloggerem Láďou Větvičkou jsem se jím nechal udat za tento článek, který čtenáři otevřeli více než 10tis x a na základě kterého jsem se mimo jiné ocitl i ve zpravodajské relaci TV Prima . Zde je udání a tady nabízím výsledek. Podle rozhodnutí úřadu jsem se ničeho nedopustil. Naštěstí mají někteří úředníci na magistrátu zjevně více zdravého rozumu, než pár představitelů ČSÚ, kteří by rádi trestali občany i za veřejný svobodný projev názoru.

(*) PS2 27.2.2011: Původně jsem napsal, že těch 25mil stála jen ta videa. Omlouvám se a napravil jsem to změnou uvedené věty. Děkuji za pochopení.

PS3 28.2.2011 - má paušální reakce na diskusi: Jó, kdyby tak stát přišel za občany a místo stanovení další povinnosti něco pod sankcí strpět slušně požádal: "Vážení občané, daňoví poplatníci, kterým patří stát a my Vám jen za Vaše peníze pokorně sloužíme, prosíme Vás, abyste se zúčastnili. Zároveň Vám předkládáme analýzu nákladů a výnosů této investice z veřejných prostředků. Díky sčítání lidu stát ušetří tolik a tolik zde, tolik a tolik tady...". Jenže nikdo z těch nahoře si tu práci vůči občanům nedal. Přikázat jim něco dalšího a hrozit sankcí je přece tak snadné

Brad Meltzer's Decoded: Bohemian Grove CZ

Brad Meltzer, úspěšný autor knih Inner Circle a Book of Lies, dostal od History Chanellu peníze, aby vybral 10 svých nejoblíbenějších příběhů a natočil dokumentární seriál Decoded.

izrael vs. palestina

(ne)Prekvapivé štatistiky o intifáde

PMwatch
Celkové zranenia
1 Izraelčan je zranený každých 27 hodín a 42 minút
1 Palestínčan je zranený každých 55 minút

Civilné zranenia
1 Izraelčan je zranený každých 39 hodín a 57 minút
1 Palestínčan je zranený každú 1 hodinu a 5 minút

Celkové straty
1 Izraelčan je zabitý každých 30 hodín a 33 minút.
1 Palestínčan je zabitý každých 10 hodín a 9 minút.

Civilné straty
1 Izraelčan je zabitý každých 71 hodín a 12 minút (2.62 dňa)
1 Palestínčan je zabitý každých 11 hodín a 57 minút

Od začiatku intifády Izrael zničí 1 palestínsky dom každých 90 minút
Od začiatku intfiády 1 Palestínčan je urobený bezdomovcom každých 15 minút

http://www.pmwatch.org/pmw/mediocrity/displayCall.asp?essayID=74


pokračujte dále ZDE http://www.prop.sk/tlac%20maj.htm

Akce NWOO k "mezinárodnímu" dni informování o chemtrails

Pakliže máte svrbění, když nad vámi každý den létají chemtralis, k tomu něco s tím udělat a potřebujete nějakou výzvu a nejen pecivět u kompa, je tato akce přesně pro vás. Více o tom jak vše bude probíhat uvnitř v článku.

řekněte své - STOP CHEMTRAILS

Na 26.2. kdosi vyhlásil den informovanosti o chemtrails. Máme zato, že podobná iniciativa je potřeba, ať už ji vymyslel kdokoliv, a bude dobré nějak ji podpořit a toto téma lidem předložit v jakékoliv formě - jen ne násilně :-)

Rozhodli jsme se, že vás čtenáře nwoo.org a dalších alternativních médií oslovíme a vyzveme k akci. To co máme na mysli je jednoduché a může to opravdu podniknout kdokoliv.

Zkrátka a dobře, do 30.března 2011 nám na email chemtrails@nwoo.org zasílejte videa se záznamem z vaší akce, na které jste veřejně a fyzicky (prostě ne na internetu) informovali lidi o chemtrails.

Jak to udělat? Zavolejte kamarádům nebo známým, ať do toho jdou s vámi. Jinak to, ale určitě zvládnete i sami. Vezměte jakoukoliv kameru, foťák nebo mobil. Na papír, nebo na karton, na desku nebo na plachtu, fixem, propiskou nebo sprejem napište

STOP CHEMTRAILS

A s touto cedulí jděte ven mezi lidi. Někam, kde ji uvidí hodně lidí - na náměstí, do obchodního centra, na letiště, na silnici, do hospody...prostě tam, kde se lidé scházejí, kde to někdo uvidí. A při tom natáčejte , nebo alespoň vyfoťte jak ta vaše akce probíhala a vypadala . To pak pošlete na výše uvedený email, opatřeny popisky, kde se akce konala a kdy. My pak materiál sestříháme do video-dokumentu, doplníme o popisky a hudbu a začátkem dubna rozšíříme do sítě. Ukážeme tak světu, že víme o chemtrails a že nenecháme zabíjet a mrzačit ani sebe ani Zemi.

Pokud chcete být ještě aktivnějsí, vytvořte si informační letáky o chemtrails a ty můžete během akce rozdávat, nebo vylepovat. Nezapomeňte na leták uvést nějaky zdroj, kde se lidé můžou dozvět více. Pokud již teď máte nápady, grafiku či texty vhodné na leták či na samolepky, uvítáme když nám pošlete i je.

Ještě nějaké technické drobnosti:

- neposílejte fotografie chemtrailsů, pouze záběry z akce
- ujistěte se, že se ze záběrů bude dát vyčíst záměr akce a nápis na transparentu bude čitelný
- max. délka videa 3min
- max. počet fotografií 5
- max.velikost souboru 10mb
- do emailu uveďte místo (např. Praha - Václavské nám.,) a datum akce.Naší "nwoo" iniciativou letos bude zřejmě "demonstrace" na Palackého nám. v Praze dne 25.3. odpoledne. V případě, že se budete chtít zůčastnit, sledujte náš web pro podrobnější a aktuálnější info.

Jedna z našich prvních akcí proti chemtrails - inspirace: ZDE - na letišti Ruzyně a ZDE - v Praze.

Sčítání může být cokoliv

AKTUALIZOVÁNO 15.2.za druhe sv. valky, mohl byt udaj z takoveho dotazniku....zaroven listkem na vlak do koncentraku.
-----------------------------------------------------------------------------

Za první republiky se taky sčítávalo včetně důvěrných údajů, které potom po 15.3.1939 předal nějaký ministr Vavrečka Gestapu a to potom šlo po těchto lidech najisto a ti se divili, jak to, že o nich všechno ví. Tak se sčítávejte.

-------------------------------------------------------------
Toto umisťuji sem nahoru protože to už je vopravdu diktát. Ať chceš nebo ne, seš povinnej prostě naprášit i ostatní. Neuvěřitelné!!!

Za deti a obyvateľov, ktorí nemôžu sami poskytnúť údaje, sú povinní poskytnúť údaje ich zákonní zástupcovia, alebo blízke osoby, alebo osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.


------------------------------------------------------------------
Bytový formulář je přímo alarmující narušení domovní svobody! Co je komu do toho s kým žiju nebo sdílím domácnost? Pochopil bych, že by pro statistiku bylo žádoucí vědět kolik osob + dětí v domácnosti žije, na co ale chtějí jména a data narození každé osoby se kterou bydlím? Tohle není sčítání lidu, ale sběr osobních dat. A anonymizace? Děkuji, raději mám tu o Karkulce a vlkovi.

---------------------------------------------------------------------------
Hlavně postrašit

no hlavně se mi líbí, jak už půl roku předem strašej pokutama pro ty, co se jim na to vykváknou. prostě lidi se musej bát a poslouchat, co se jim řekne.

za chvíli se už budou i ptát kolikrát tějdně souložím a kolikrát masturbuju nebo co?

-----------------------------------------------------------------------

BOJKOT SCITANI LIDU NA FACEBOOK

http://www.facebook.com/event.php?eid=105878959484059

--------------------------------------------------------------------------

Naozaj skvělý článek s odkazy u Afinabula
http://afinabul.blog.cz/1102/piratskenoviny-proc-nepocitat-zidy


http://www.youtube.com/vyhozený peníze

Což mě přimělo juknout na Slovensko a zasmál jsem se opravdu dost. Posuďte sami jak tam oblbují občany, jak jim mažou med kolem huby a pak bác, tu máš a zkus uhnout.

Sčítanie je pre každého obyvateľa Slovenskej republiky príležitosťou, právom prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné poznať o. i. preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti.

Na druhej strane v sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetľuje. Sú len tzv. povinné a odvodené témy, ktoré sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov museli alebo mohli zapracovať do sčítacích tlačív z dôvodu už spomínanej medzinárodnej porovnateľnosti zisťovaných štatistických údajov. Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. "Každý, kto je povinný poskytnúť údaje ..., ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas..."


více na http://portal.statistics.sk
-------------------------------------------------------------------------------

Sčítání lidu v roce 2011 zajistí firma Hewlett Packard .... o tom více ZDE.

HP je však co?.....http://www.jedenacteho-zari.7x.cz/iluminati-nwo-zabavni-prumysl/reklama-na-laptop-od-hp-2.html

A toto pro doplnění vědomostí:
http://www.freeglobe.cz/Articles/356-medialni-manipulace-a-ovladani-mysli.aspx

-------------------------------------------------------------------------------
PŘÍKAZ STÁTU: Udávejte se!

A pokud se neudáte, dostanete pokutu 10 000 Kč!

Že jste to nikde nečetli? No tak to nečtete pozorně! Je to napsáno v návrhu vrchnostenského příkazu, který vám nařídí vyplnit takzvaný „statistický doklad“ o takzvaném „sčítaní obyvatelstva“........celý starý článek

---------------------------------------------------------------------
Například jeden právník podal stížnosti tehdejší generální prokuratuře, kde uvedl důvody, proč se náboženské vyznání nemůže zjišťovat a požadoval vypuštění této otázky ze sčítání. Dokonce našel právní podklad zhruba z roku 1953, kde se zakazuje zjišťovat náboženství, uvádět ho na dokladech a tak dále. Tento dokument nikdo nikdy nezrušil. Čalfova vláda (Marián Čalfa byl československým premiérem po sametové revoluci, pozn. red.) proto tehdy měla mimořádný bod jednání s požadavkem, aby usnesení z roku 1953 zrušila.

K tomu je dobrý článek http://www.lidovky.cz/exkluzivne-svedectvi-vaclava-havla-o-dohode-s-calfou

A nebo, ještě výstižněji ..... http://nwoo.org/ceska-sit/marian-calfa.html...zakladatel CZ CFR
---------------------------------------------------------------------------


Jsem buřič, říká ČSÚ. Nevyplňujte tu buzeraci, říkám veřejně já!


Český statistický úřad je rozhodnutý, že nebude tolerovat ty občany, kteří budou veřejně vyzývat k porušování zákona a nabádat veřejně ostatní, aby formuláře nevyplňovali. Bude je udávat magistrátům a městským úřadů, aby s nimi zahájily přestupkové řízení. Tak tady jsem, milý úřade. Jdu do toho.

Veřejně tímto vyzývám občany České republiky, aby se nenechali buzerovat dalším zcela zbytečným požadavkem na povinné vyplňování dotazníků při Sčítání lidu 2011 a neúčastnili se ho. Již dříve jsem v článku Hra s ohněm, aneb když při „sčítání lidu“ nejde o sčítání lidu podrobně v bodech popsal duplicitu údajů, které po občanech stát chce přesto, že je jiné úřady státní správy už mají, a uvedl příklady toho, do čeho státu nic není, pokud tedy žijeme v demokracii, která svobodu člověka považuje za hodnotu nejvyšší. Dnes se budu věnovat právním aspektům této státní buzerace, za kterou nám občanům stát hrozí sankcí, když ji nestrpíme a nesplníme.

Předně je potřeba připomenout, že státu odvádíme daně, poplatky a jiné platby, za které očekáváme efektivní službu. Jestliže stát přikáže občanovi, aby nad rámec odvodu těchto plateb ještě něco dalšího pro stát pod sankcí při neplnění udělal, není to nic jiného, než další skrytá daň. A je úplně jedno, zda se jedná o příkaz další platby, nebo příkaz věnovat státu povinně svůj čas. Čas jsou totiž také peníze. Chce-li tedy stát po občanech jejich čas při vyplňování sčítacích archů, pak po nich chce vlastně jen další peníze. V zákoně č. 296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 je definováno v § 6, co po nás stát chce. Při sčítání se zjišťují tyto údaje:

a) povinné o fyzických osobách
1. identifikace místa sečtení -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,
2. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
3. rodné číslo,
4. datum narození,
5. pohlaví,
6. státní občanství,
7. rodinný stav,
8. registrované partnerství,
9. bydliště v rozhodný okamžik,
10. bydliště jeden rok před sčítáním,
11. bydliště matky v době narození,
12. mateřský jazyk,
13. nejvyšší ukončené vzdělání,
14. obor vzdělání,
15. počet živě narozených dětí celkem,
16. počet živě narozených dětí v současném nebo posledním manželství,
17. hlavní ekonomická aktivita,
18. odvětví ekonomické činnosti,
19. zaměstnání,
20. postavení v zaměstnání,
21. místo pracoviště nebo školy,
22. frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy,
23. doba trvání denní dojížďky nebo docházky do zaměstnání nebo školy,
24. dopravní prostředek používaný při denní dojížďce do zaměstnání nebo školy, popřípadě údaj o docházce;

b) dobrovolné o fyzických osobách
1. národnost,
2. náboženská víra;

c) o bydlení, bytech a bytových domácnostech
1. identifikace bytu -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,
2. způsob bydlení bytové domácnosti,
3. obydlenost bytu,
4. právní důvod užívání bytu,
5. velikost bytu -- počet místností a plocha,
5.1 kuchyň nebo kuchyňský kout,
5.2 obytné místnosti s plochou 4 až 7,9 m2,
5.3 obytné místnosti s plochou 8 a více m2,
5.4 ostatní prostory bytu,
6. poloha bytu v domě,
7. plyn,
8. vodovod,
9. teplá voda,
10. způsob vytápění,
11. energie používaná k vytápění,
12. koupelna nebo sprchový kout,
13. záchod,
14. osobní počítač a připojení k internetu,
15. seznam fyzických osob v bytě nebo v jiném obydlí -- jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození,
16. vztahy mezi společně hospodařícími členy bytové domácnosti,
17. členové bytové domácnosti pobývající 12 měsíců a déle mimo území České republiky ˙ jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození,
18. dočasně přítomné osoby ˙ jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození;

d) o domech
1. identifikace domu -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné a evidenční domu, pořadové číslo budovy,
2. počet bytů v domě,
3. druh domu,
4. obydlenost domu,
5. druh vlastníka,
6. období výstavby nebo rekonstrukce,
7. materiál nosných zdí,
8. počet nadzemních podlaží,
9. připojení na odpad,
10. ústřední topení a druh paliva,
11. výtah.


Za naprostou neomalenost považuji obsah otázek ve sčítacích arších. Tvrdím, že údaje, které v nich po nás stát požaduje, už z velké míry k dispozici má, zatímco do zbylých mu nic není. (pozn.: Sčítání lidu jako akt zbytečné a drahé buzerace zcela koresponduje s nedávno založeným speciálním útvarem na Ministerstvu vnitra ČR, jehož jediným úkolem je zmapovat počet institucí úřadů státní správy a samosprávy a zjistit, co vlastně dělají, neboť v řadě případů se jejich činnost překrývá.) Ve výše uvedeném zákoně je v § 26 definována sankce pro občana, který vědomě sčítačí archy nepřevezme, neodevzdá, nevyplní, nebo vyplní chybně či neúplně. Ta takový „přestupek“ lze podle tohoto zákona ve správním řízení uložit pokutu až do 10 000 Kč. Já říkám „občané, není se čeho bát, když se rozhodnete této buzerace neúčastnit“.

V zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích je v § 2 odst. 2) jasně definováno, co přestupkem není. Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo; b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

Jsem přesvědčen, že způsob provedení sčítání lidu i obsah otázek, které ve sčítacích arších jsou, zakládají důvodné podezření z hrozícího útoku na zákonem chráněný zájem občana, kterým jsou práva z Listiny základních práv a svobod (LZPS) Ústavy České republiky. Jejich porušení by znamenalo podstatně větší újmu, než újma z páchání přestupku proti Zákonu č. 296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Článek 4, odst. 1) LZPS stanoví, že povinnosti (pozn.: vůči občanovi) mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Článek 10 odst. 1) LZPS přitom stanoví, že „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno; odst. 2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života; odst. 3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ LZPS je normou vyšší, než je zákon č. 296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Trvám na tom, že sčítání lidu tak, jak je definováno v platném zákonu, ale také otázky, které jsou ve sčítacích arších, zasahují do soukromého a rodinného života. S ohledem na opakovaně prokázané a soudy odsouzené úniky a zneužití osobních údajů úřady státní správy a jejich zaměstnanci hrozí navíc únik osobních dat občanů do nepovolaných rukou. Z uvedeného důvodu si sčítací archy odmítnu od sčítacího komisaře převzít a vyzývám k tomu každého, kdo si další státní buzeraci za peníze daňových poplatníků nechce nechat líbit. Stát má již dost informací o svých občanech a má dost státních zaměstnanců na to, aby si z jednotlivých již existujících databází údaje zjistil sám.

V neposlední řadě se jedná o zbytečné vyhazování peněz daňových poplatníků v době, kdy stát zvyšuje daně, zavádí nové a hrozí srovnáním DPH na úroveň základní sazby u všeho. A na tom se nehodlám podílet, neboť Česká republika stále hýří penězi, jako kdyby padaly z nebe. Veřejně tedy tímto vyzývám občany České republiky, aby se sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 neúčastnili. Na správní řízení a případný soud, pokud mé argumenty přestupková komise nevyslyší, jsem, milý Český statistický úřade, připraven.

František Matějka

ZDROJ frantisekmatejka.blog.idnes.cz/Jsem-buric-rika-CSU-Nevyplnujte-tu-buzeraci-rikam-verejne-ja

PS: Náklady na sčítání lidu jsou v České republice 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je průměrná částka v celé Evropské Unii). Státy Evropské unie tedy vynaloží v současné době v přepočtu celkem 130.000.000.000,- Kč. Ano, čtete dobře: 130 miliard korun to bude stát občany sedmadvacítky v době hledání úspor na každém rohu. V České republice vyčlenila vláda na sčítání 2,65 miliardy korun.http://www.scitanilidu2011.eu/
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

V roce 2011 se uskuteční sčítání, které bude součástí celosvětového programu populačních a bytových censů, koordinovaného OSN (NWO). Sčítání lidu, domů a bytů pro rok 2011 v České republice zajišťuje Český statistický úřad.

----------------------------------------------------------------------------
ZÁLOM: Se mnou nepočítejte
Po deseti letech se opět blíží sčítání lidu a Český statistický úřad rozjel propagační akci - v novinách se objevují články s cílem zajistit, aby se celá akce vydařila co nejlépe. Na každém kroku jsme přesvědčováni, že sčítání lidu je velmi užitečné, a běda škarohlídům, kteří by se odvážili proti sčítání něco namítnout, nebo je dokonce bojkotovat. V sázce je mnoho. Informace totiž nyní nežádá pouze náš stát, ale prahne po nich samotná Evropská unie. A ČSÚ důrazně varuje před pokusy o sabotování této akce.
Zatímco recesistům, kteří mají pouze v úmyslu vyplnit příslušnost k řádu rytířů Jedi do kolonky o náboženském vyznání, ukazuje úřad přívětivou tvář a blahosklonně jim hodlá jejich legraci tolerovat, skutečné pokusy o bojkot budou trestány pokutou až 10 tisíc korun nebo přinejmenším byrokratickou šikanou. Trestáno bude i podněcování k bojkotu - místní úřady budou prý takové narušitele monitorovat a oznamovat.
Nuže - tady jsem....celý článek na stránkách SSO ZDE

-------------------------------------------------------------------------------
Policie se začala zabývat spornou zakázkou ČSÚ
Policie začala prošetřovat sporný tendr na půlmiliardovou zakázku Českého statistického úřadu. Informaci přineslo nejnovější vydání týdeníku Respekt. Kriminalisté údajně prošetřují podezření z trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

Konkrétně se jedná o zakázku na informační technologie pro sčítání lidu v roce 2011, kterou vyhrála firma Hewlett-Packard. Šéf společnosti Unicorn, která ve výběrovém řízení neuspěla, Vladimír Kovář, upozornil na podle něj podivné okolnosti tendru a naznačil, že ho provázela korupce. Dodal, že všechny materiály předal policii.

...celý článek

----------------------------------------------------------------------------


(Když o nás budou vědet vše, budou i vědet koho dál množit a koho ne)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Eugenika

Eugenika je sociálně-filosofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Pojem eugenika byl poprvé použit v 19. století britským matematikem a vědcem Sirem Francisem Galtonem.
Logo Druhého mezinárodního kongresu eugeniky (1921)

Ačkoli již Platón vyslovil základní myšlenku pozitivní eugeniky, kdy ideální potomstvo vzejde z „nejlepších“ mužů a žen, vešla eugenika do lidské historie spíše kvůli své negativní formě v ideologii nacistického Německa, ale i v nedobrovolných sterilizacích mentálně postižených, epileptiků a vězňů coby nositelů „defektních“ a nežádoucích dědičných znaků v USA mezi lety 1902 až 1964 (přibližně 63 000 sterilizací) a dalších státech.

----------------------------------------------------------------------
A tady máme odkazy na propagandu a mediální masáž, kterou nám dávají média. Zajímavější jsou ovšem komentáře pod těmito články:

http://www.novinky.cz/domaci/scitani-lidu/223313-statisticky-urad-predstavil-spoty-na-podporu-scitani-lidu.html

http://www.novinky.cz/clanek/225134-data-ze-scitani-lidu-pomahaji-planovat-hromadnou-dopravu.html

http://www.novinky.cz/clanek/224934-s-pomoci-udaju-ze-scitani-lidu-zachranuji-hasici-zivoty.html

http://www.novinky.cz/clanek/224674-scitani-se-nevyhnou-ani-lide-v-hotelech-a-na-kolejich.html

http://zpravy.idnes.cz/scitani-lidu-bude-stat-2-5-miliardy-spoty-oslovi-mensiny-i-verici-

http://zpravy.idnes.cz/cesti-vietnamci-chteji-status-mensiny-pomoci-jim-muze-scitani-lidu-

http://zpravy.idnes.cz/posta-tiskne-20-milionu-scitacich-formularu-kazdy-ma-svuj-vlastni-

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-novinky-zahranici/148604/kazdy-desaty-bude-rom-to-ceka-slovensko.html

Reportáž z Fóra ekonomických a společenských alternativ

Včera se na tomto Fóru v Praze událo něco mimořádně významného pro budoucnost této země. Setkalo se přibližně 100 zástupců mnoha aktivních občanských sdružení, z nichž každé už delší dobu hledá řešení nejrůznějších závažných sociálních, ekonomických a politických problémů této země. Přijeli lidé z celé země, ze všech regionů, všech věkových kategorií, všech možných oborů, zaměření, názorů a postojů. Jedná se o lidi vzdělané, inteligentní, tvořivé, sociálně a duchovně vnímavé, motivované, praktické, realistické a akceschopné, pravdivé a otevřené. To podstatné na tom je to, že během tohoto fóra jsme všichni zjistili, že chceme a umíme spolupracovat, že se chceme a umíme dohodnout, že máme společný cíl.

Tímto cílem je hluboká strukturální proměna a náprava společensko-ekonomických poměrů v této zemi. Je evidentní, že hlavní problémy jsou už pojmenovány, jsou známí konkrétní lidé lidé v konkrétních funkcích, kteří nápravě stavu brání a nyní už je známa i platforma, která tuto změnu iniciuje a uskuteční. Podstatné je, že se jedná o reformu zdola, nikoliv shora. Klíčovým faktorem tedy je, že k zásadním změnám může dojít pouze tehdy, pokud je podpoří velké množství občanů. Je to proto, že jejím účelem je prospět veškeré veřejnosti, nikoliv pouze nějaké malé lobbystické skupině.

My všichni víme, že cesta současné společnosti, resp. celé civilizace nemůže pokračovat stejným směrem jako dosud. Existuje několik jasných scénářů:

1) Buď se změn nechopí nikdo, pak nevyhnutelně dojde k sociálnímu rozvratu, chaosu, nárůstu zločinnosti a bídy.

2) Nebo se chopí změn současná pseudo-feudálně-fašistická oligarchie a uskuteční Nový Světový Řád, kde bude vládnout nepatrná "elita" s množství otupělých otroků.

3) Poslední a jedinou smysluplnou možností je aktivizace občanské společnosti, tedy nás občanů a provedení reformy podle nás a pro nás.

Naše země je evidentně prozatím proměňována směrem k plánu č.2. Kdo se tomuto plánu nepodřídí, je směrován k možnosti č.1. Nevím jak vy, ale já nechci skončit ani jako otrok, ani jako chudák. V tomto smyslu bylo pro mne včerejší setkání mimořádně optimistické, protože jsem na vlastní oči viděl, že lidí, kteří uvažují podobně, je daleko víc. A nejen to, ale že mají také vize, potenciál a schopnosti reálné změny k lepšímu uskutečnit.

Musíme si všichni uvědomit, že v současné době není v naší zemi žádné jiné společenství s tímto potenciálem. Mimoparlamentní pravicové strany a směry nebudou alternativou, dokud se nezbaví arogance, která v jejich řadách vládne. Nedávno založený a mediálně propagovaný levicový think-tank CESTA také není alternativou, protože je očividně pouze nástrojem pro propagaci globálního centrálně řízeného socialismu - tedy CESTY k NWO.

Je skutečností, že v několika lidech a sdruženích účastnících se včerejšího fóra jsou značně levicové postoje. Je to pochopitelné, protože na současné krizi má velký podíl pokřivená pravicová ideologie propagující bezohledný individualismus, kterou jsme byli a stále jsme posledních 20 let mediálně znásilňováni. Je tedy logické, že velké množství lidí volá po návratu solidárních principů do politického života. Zároveň si však valná většina účastníků fóra velmi dobře uvědomuje, že onen boj mezi levicí a pravicí, který se nám v médiích předkládá, je pouze trik ke zpřetrhání přirozených mezilidských vztahů. Existují principy, které umožňují tento rozkol přirozeně překonat.

Bude to dobře vidět na videozáznamech a dalších výstupech s prezentacemi jednotlivých účastníků, které by měly být brzo k dispozici.

NWOO se bude reformních kroků, které vycházejí z tohoto Fóra aktivně účastnit a přidá svůj podíl práce, znalostí a schopností.

Je jisté, že pokud zůstaneme pasivní a nebo zůstaneme pouze u nekonstruktivní (dříve hospodské nyní internetové) kritiky, tak v naší zemi dojde k uskutečnění plánu č.2. To, co se včera událo, je šance. Pokud tuto příležitost propásneme, žádná jiná a lepší pravděpodobně v blízké době nebude. Pro mnoho lidí, resp. pro nás všechny, je nejvyšší čas. Hra, kterou s námi dnes dějiny hrají, je souboj na jedné straně s časem (resp. leností) a na druhé straně s egoismem (resp. nízkou sebedůvěrou).

Na závěr mohu ještě dodat, že tomuto včerejšímu úspěšnému setkání aktivních občanů dodala symbolickou korunu akce v klubu Cross, kterou pořádala česká pobočka mezinárodního hnutí za osvobození Palestiny, a jehož hlavními hvězdami byli Palestinští rapeři LOWKEY & SHADIA MANSOUR. Při besedě, která s nimi před koncertem proběhla, se Lowkey vyjádřil mimo jiné i tak, že to hlavní, o co teď na celém světě jde, je souboj mezi principy rovnosti práv pro všechny a nebo nadřazenosti práv pro některé. O tom samém se jednalo na Fóru.

Lowkey také řekl, že každý z nás se musíme každý den rozhodovat mezi tím, na kterou stranu z těchto dvou principů se přidáme. Nelze to vyjádřit lépe.

I záznam z této diskuze by měl být v blízké době k dispozici.

Píši tedy: chopte se s námi této příležitosti k reálné smysluplné změně našeho společenského systému k lepšímu. Podporujte NWOO, podporujte další občanská sdružení, která se včerejšího Fóra účastnila, hledejte další a své vlastní způsoby, jak zastavit lidsko-politicko-ekonomickou krizi, v níž se v současné době nacházíme.

Závěrečné shrnutí worshopů

Kompletní záznám z fora zde:
http://www.youtube.com/user/TVSolidarita#g/c/75146BF344BA8B44

Hyperburžoázia a korupcia

Bluebeam -Wiesner

Úryvek z knihy Wiesner - Do ráje projdeš peklem

Existuje ale ještě jeden aspekt velmi úzce související s channellingovou komunikací, a to jsou manipulace s vědomím lidí, založené na technologii vytváření rozměrných audiovizuálních obrazů podle projektu známého jako „Project Blue Beam“ (Modrý paprsek), který v roce 1983 údajně zahájila NASA.
Jistě mnozí z vás slyšeli o „mariánských zjeveních“ v Montichiari, Loretě, La Satleba, San Damianu, Fatimě, Medžugorje, Zeitounu, Eisenbergu, Lourdech, Guadelupe a mnoha dalších místech, která začala přibližně kolem roku 1930 a odehrálo se jich po celém světě více než 200. Tato zjevení vyvolala velká náboženská pozdvižení, ale dnes víme téměř s jistotou, že šlo o uměle vytvořené holografické projekce využívající mimozemskou technologii. Bohužel stále nemáme jistotu v tom, kteří ET stáli v pozadí těchto událostí (pravděpodobně to jsou Elohim či Gizeh Intelligence). Souvisí s tím některé zajímavé aspekty: 15. března 1985 během jedné z projekcí, odehrávající se v kapli Grobla v Medžugorje, uskutečnil americký fyzik Dr. B. Lipinski měření pole energie v okolí jedné z holografických projekcí. Během 3 minut vzrostla hodnota radiace z 15 mR/h (přirozené pozadí) na 100 000 mR/h, což je hodnota překračující letální (smrtelnou) hranici. Zjevení obvykle probíhá tak, že se znenáhla objeví jeden či více blesků, které vytvoří kouli oslnivého bílého světla, ve kterém se objeví obraz či postava mladé krásné dívky přinášející poselství. Zjevení často provázejí zvukové efekty (sršení, praskot, vibrace), někdy i podivné barevné obrazy Slunce.
2. dubna 1968 došlo k projevu „mariánského zjevení“ nad koptickou katedrálou sv. Marie v Zeitounu na předměstí Káhiry (Obr. 25). Po náhlém zablesknutí se nad budovou objevila světelná postava, která nevydávala žádné zvuky. Jev trval asi 2 hodiny a několikrát se opakoval až do roku 1971, přičemž neostrá světelná postava se objevovala na různých místech nad katedrálou. Svědci potvrzují, že tyto jevy měly za důsledek asi desetinásobné zvýšení seismické aktivity v okruhu 500 km, které utichlo až po několika měsících.
8. září 1954 se ve vesnici Eisenberk u St. Martin v jižní části rakouského Burgenlandu na jedné zahradě zjevila postava muže. Jev zahájil blesk provázený bouřlivým větrem, který vytvořil světelnou kouli s lidskou postavou. Lidé i zvířata nacházející se v blízkém okolí nebyli schopni sebemenšího pohybu. Podobných událostí bylo popsáno několik desítek. Dlouho zůstávalo záhadou, co je příčinou těchto událostí a jaký je jejich skutečný smysl. Teprve během 90. let minulého století několik vědců z NASA informovalo o existenci tajného projektu NASA pojmenovaném „Project Blue Beam“, který měl sloužit jako podpora záměru vytváření jednotného světového náboženského hnutí vedeného falešným prorokem Maytreiou. Maytreia, údajně se vydávající za druhou inkarnaci Krista, měl vytvořit a ovládnout toto nové náboženství, jež mělo posloužit záměrům Iluminátů a tajné světové vlády k ovládnutí celé Země.
Podle Davida Openheimera, bývalého spolupracovníka NASA, je skutečným cílem projektu Blue Beam simulace „druhého příchodu Krista pod jménem Maytreia“. Od tohoto projektu se očekává, že strhne pozornost velkého množství lidí a bude je schopen přivést do náboženské extáze a odvede jejich vnímání do snové země, takže se změní ve snadno ovladatelné stádo. Ironie spočívá v tom, že kdyby tyto holografické projekce nebyly zneužity k manipulaci lidí, měly by obrovský potenciál k tomu, aby uvedly planetu a s ní i celé lidstvo ve velmi krátké době do dokonale harmonického vztahu s Bohem. Bohužel, předpokladem této operace je, že lidem musí být Bůh představen v lidské formě, aby bylo možno lidstvo úspěšně kontrolovat a diktovat mu všechny zamýšlené akce a myšlenky. V podstatě to je příprava na zavedení nového globálního Maytreiova náboženství. Projekt Blue Beam je proto nutno chápat jako nástroj manipulační technologie založené na předstírání, že dochází k naplnění starých proroctví a významných událostí předpovězených před 2 000 lety. Podstatou technologie Blue Beam je to, že obloha se použije jako gigantický monitor (obrazovka), na kterém mají být promítány holografické obrazy vytvářející souvislé děje. Jde o vyspělou mimozemskou technologii laserové projekce v prostorovém uspořádání, kdy laserové paprsky jsou vyzařovány z optických generátorů umístěných na Měsíci, družicích a mezihvězdných lodích. Jedním z experimentů souvisejících s projektem Blue Beam bylo vysílání laserových paprsků z Měsíce k Zemi. (viz Obr. 1 v knize Gambii Mahátmů). Projekt Blue Beam je projektován jako soustava simultánních animovaných sekvencí holografických obrazů, promítaných do čtyř částí oblohy, doprovázených komentáři v jazyce příslušného regionu. Tento náboženský aspekt, nebo chcete-li náboženská agitace pro Nový světový řád, již byl údajně testován v odlehlé pouštní oblasti Sahary, kde byla viděna holografická projekce obrazu Krista a ženy připomínající jeho matku Marii. Awareness tvrdí, že takové holografické projekce je možno vysílat z mimozemských plavidel a jejich téma mohou tvořit různá monstra, andělé, ET a podobně. Řízení holografických obrazů s doprovodným komentářem je umožněno softwarem supermoderních komputerů, vzájemně propojených prostřednictvím družic. Holografie je založená na téměř identických signálech podmiňujících u člověka prostorové vnímání obrazů. Tato technologie je stejně tak vhodná pro akustické vlny (ELF,VLF,LF), jako pro optické vlny. Různé obrazy Krista, Mohammeda, Buddhy, Krišny atd., mají postupně splývat v obraz jednoho „správně vysvětleného a pojatého univerzálního boha“, provázeného „správnými mystérii, proroctvími a odhaleními“. Tento „jediný bůh“, představující ve skutečnosti Lucifera, má pak podávat přesvědčivá vysvětlení, že různé biblické manuskripty jsou zavádějícími a špatně pochopenými pamflety, které neměly být vůbec napsány, takže jejich autoři, jakož i sekty, ze kterých pocházeli, nesou plnou odpovědnost za násilí bratra proti bratru, národa proti národu a vzájemnou nesmiřitelnost jednotlivých církví. Existující náboženská dogmata jsou rovněž špatná a proto musí být zrušena, aby se uvolnila cesta pro „Nový zlatý věk“. Zůstat může jen nové světové náboženství, jehož představitelem má být pouze ten bůh, kterého lidé vidí nad sebou. Lze očekávat, že takové globální skvěle zinscenované holografické divadlo vyvolá rozsáhlé sociální a náboženské bouře následované všeobecným chaosem. Ale než k tomu všemu dojde, musí být podle NASA zvládnuty čtyři dílčí etapy projektu Blue Beam:
1) Prvním krokem má být zmanipulování všech archeologických znalostí, což bude představovat cosi jako „zemětřesení“ v archeologii jistých známých lokalit planety, kde má dojít k novým „objevům“ zásadního významu, které objasní, že doktríny ze všech světově významnějších náboženství jsou ve své podstatě chybné a mylné. Cílem takových dezinformací má být falešné poznání, že všechny náboženské doktríny byly založeny na nepochopených či špatně vyložených mystériích.
2) Druhým krokem má být fenomenální kosmická show s animovanými optickými hologramy a zvuky 3D, laserové projekce vícenásobných holografických obrazů v různých částech světa. Obraz nového „boha“ bude mluvit k lidem ve všech jazycích.
3) Třetím krokem má být dosažení obousměrného telepaticko-elektronického spojení, kde vlny ELF (Extra Low Frequency), VHF (Very High Frequency) a LF (Low Frequency) budou ovládat lidi na Zemi svým působením na centra uložená ve vnitřní části jejich mozků, což by je mělo dovést k přesvědčení, že s nimi hovoří Bůh prostřednictvím jeho duše. To může být úspěšné jen v takových případech, kdy komputer bude mít v paměti dostatek vzpomínek, zážitků a myšlenek pocházejících z nitra každého člověka. Navíc tyto prvky vědomí musí být transformovány a upraveny tak, aby bylo možno vědomí takového člověka efektivně manipulovat. Při počtech obyvatel Země, odlišnosti kultur a z toho plynoucích odlišných způsobů myšlení, tradic, morálních, národnostních a etických postojů to je prakticky neřešitelný problém i pro vysoce vyspělé mimozemské rasy (Elohim), natož pro pozemské Ilumináty. Stačí se podívat na Evropu a její komplex národnostních, sociálních, etických a ostatních tradičních postojů, jež se dodnes nepodařilo žádným způsobem trvale potlačit, protože touha po osobní svobodě je krví předků draze zaplacená a tudíž nezadatelná.
4) Čtvrtým krokem má být předvádění neobvyklých kosmických událostí, které jsou opět pouze produktem vyspělé animační holografické technologie. Proces se má uskutečnit ve třech etapách. V první etapě má být lidem vnucena obava před trvajícím nebezpečím nepřátelské mimozemské invaze. Předpokládá se, že to obnoví závody ve zbrojení zaměřené do vesmírného prostoru, a tak se ozbrojené síly nakonec dostanou pod jediné velení (Spojené národy). Druhá etapa má být zaměřena na vnucené očekávání duchovní intervence údajných „pozitivních“ ET, přicházejících chránit dobré lidi před brutálním satanským útokem. Skutečným cílem je zbavit se všech významnějších středisek odporu vůči Novému světovému řádu. Třetí etapou je téměř absolutní biomikroelektronická a optická kontrola každého člověka a osazení jejich bytů přístroji vyvolávajícími materializaci satanských duchů, přízraků a poltergeistů. Cílem této etapy je udržovat lidi v nepřetržitém stresu, strachu o život a přetrvávajícím děsu, což má vyvolávat vlny sebevražd, násilí a všeobecného psychického chaosu. Je to pekelný plán hodný Lucifera, kterému lze čelit pouze důsledným odmítáním manipulace s osobním vědomím a neochabujícím hledáním Pravdy.

Superbouře a další katastrofy ohrozily schopnost světa se uživit

Sorcha Faal: Superbouře ohrozily schopnost světa se uživit ... zdroj ORGO-NET

Článek Sorchy Faal dobře shrnuje mimořádné meteorologické události z poslední doby po celém světě. Nedávám to sem kvůli strašení, ale možná tyto informace pomohou někomu pochopit, že situace je vážná. Zejména když na klimatickém chaosu mají významný, ne-li rozhodující podíl klimatické zbraně, jak je zřetelné například na snímku poslední superbouře v USA 1.a 2. února 2011.

Varování: nové superbouře „odsoudily k zániku" světovou produkci potravin

http://www.whatdoesitmean.com/index1445.htm
Sorcha Faal, 6. února 2011, přel. OrgoNet

(Snímek: Superbouře 2. 2. 2011 v USA. Možno vidět chemtrails, vláknitou oblačnost, pravoúhlé tvary v oblačnosti. Kliknutím zvětšíte.)
Chmurná zpráva připravená Ruským ministerstvem zemědělství http://www.mcx.ru/ pro premiéra Putina varuje, že schopnost světa se uživit v r. 2011 byla „odsouzena k zániku“ z důvodu nedávných superbouří, které udeřily v minulém týdnu na Spojené státy a Austrálii.

Superbouře je extrémně rozsáhlá a silná bouře, která se vytvoří, když jsou v atmosféře příznivé podmínky, které podporují bouři tohoto rozsahu. K tomu obvykle dojde tehdy, když splynou dva nebo více bouřkových systémů, a jsou ještě zesíleny tryskovým proudění. Jedna z nejslavnějších superbouří se odehrála nad Severní Amerikou v r. 1993 a byla nazvána „Bouře století“. http://en.wikipedia.org/wiki/1993_Storm_of_the_Century
Během minulých několika měsíců, jak jsme dříve podrobně popsali v článku z 19. ledna „Východ slunce nad Grónskem šokuje svět, zatímco do planety buší superbouře“ http://www.whatdoesitmean.com/index1439.htm však k těmto bouřím dochází téměř každý týden, namísto toho, aby se držely historické normy „jednou za století“.

(Snímek: australský supercyklón Yasi 4. února 2011. Já tam taky vidím chemtrailsová vlákna a haarpové vlny ..)
Důvody ležící za náhlým tvořením těchto superbouří jsme rovněž popsali v článku ze 7. ledna „Posun pólů může za ruskou leteckou katastrofu a zavření amerického letiště“, http://www.whatdoesitmean.com/index1436.htm a rovněž jsme varovali před obavami vědců z obří „tajné“ planety, o níž se mnozí domnívají, že způsobí totální chaos na naší planetě.

Pokud jde o superbouři, která udeřila na Ameriku v minulém týdnu, ve zprávě NASA se můžeme dočíst: „V zimě charakteristické několika ochromujícími bouřemi vyniká bouře z 1. a 2. února. Velké množství sněhu, mrznoucí déšť a mrazivý vítr bičovaly asi dvě třetiny Spojených států, a vytvořily zimní bouři historických rozměrů,“ řekla Státní meteorologická služba. http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=49085&src=imgrss

Pokud jde o superbouři, která zasáhla minulý týden Austrálii, můžeme se o ní dočíst v Associated Press News Service: „Zadní část jednoho z nějvětších cyklónů, které kdy byly v Austrálii, se projevila v sobotu na druhém konci země, kdy divoké bouře bičovaly Melbourne ničivým větrem a bleskovou záplavou. Mnoho částí Austrálie trpí v tomto létě hrozným počasím, včetně lijáků v severovýchodní oblasti státu Queensland, což způsobilo nejhorší záplavy ve státě za celá desetiletí, zabilo 35 lidí a způsobilo škody odhadem za 5,6 miliardy dolarů.“ http://www.nydailynews.com/news/world/2011/02/04/2011-02-04_after_massive_cyclone_australia_weathering_historic_damage_from_stormy_summer.html
Zpráva říká, že škody na úrodě způsobené těmito superbouřemi v USA a Austrálii samy o sobě způsobují „významné“, ale nikoliv „katastrofické“ narušení schopnosti světa se v tomto roce uživit.

Avšak, jak pokračuje tato zpráva, pokud se škody způsobené těmito superbouřemi zkombinují s kataklysmickým zničením více než jedné třetiny úrody v Rusku http://en.rian.ru/russia/20101012/160929959.html , které způsobily historické požáry a sucho, a také s historickým suchem v Číně, které, jak jsme nyní varováni http://www.nytimes.com/2011/02/04/world/asia/04china.html , by mohlo zničit celou jejich zimní produkci obilí, a se superbouřemi, které zasáhly Jižní Afriku http://www.monstersandcritics.com/news/africa/news/article_1614071.php/South-African-flood-s-death-count-at-least-123 a zanechaly její zemědělství v troskách, se superbouřemi, které doslova zničily schopnost Srí Lanky http://ibnlive.in.com/news/over-one-million-displaced-in-sri-lanka-floods/142590-2.html se uživit, spolu se superbouří, která v Pákistánu zabila přes 2 000 lidí a zničila jejich zemědělský sektor http://www.sify.com/news/rogue-storm-system-caused-devastating-pakistan-floods-news-international-lb0n4oiajgc.html , s historickými požáry na Ukrajině http://www.stratfor.com/weekly/20100809_drought_fire_and_grain_russia , které zničily 20% jejich úrody, s rekordním chladem a sněhem, které postihlo Evropu http://en.wikipedia.org/wiki/Winter_of_2010%E2%80%932011_in_Europe po jejích nejhorších záplavách za celá desetiletí http://www.accuweather.com/blogs/news/story/31728/european-floods-kill-9-evacuat.asp , spolu s katastrofickými bouřemi, které zasáhly Brazílii a zanechaly téměř 700 mrtvých http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-01/19/c_13697662.htm , a katastrofickým suchem v Argentině http://www.businessweek.com/news/2011-01-20/argentina-s-corn-crop-forecast-cut-4-9-on-drought.html ... a další škody; když to vše sečteme, škody za posledních 12 měsíců způsobily, že schopnost našeho světa uživit svých 6,8 miliard lidských bytostí byla „naprosto zničena“.

Situace se stala skutečně katastrofální, zejména poté, co světové ceny potravin dosáhly v minulém měsíci nevídaného rekordu http://english.aljazeera.net/news/2011/02/20112442413591195.html . Josette Sheran, výkonná ředitelka Světového potravinového programu OSN, varovala, že „pokud lidé nebudou mít dost jídla, mají pouze tři možnosti: mohu se vzbouřit, mohou se stěhovat nebo mohou zemřít.“ http://english.aljazeera.net/news/2011/02/20112442413591195.html

Ještě hrozivější je, že v minulém týdnu graf Baltic Dry Index http://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_Dry_Index ukázal, že doprava v našem světě je na nejnižší úrovni od Velkého ekonomického kolapsu v listopadu 2008 a signalizuje, že hromadění obilí a zásob potravin státy-výrobci staví dovážející země do rizika kolapsu a v různých částech světa dochází ke vzpourám z nedostatku potravin.

Britská zpravodajská služba Telegraph také minulý týden vydala zprávu, že autoritativní vlády po celém světě agresívně hromadí potraviny http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/8288555/Authoritarian-governments-start-stockpiling-food-to-fight-public-anger.html , aby zastavily rychlý nárůst bouří ohrožujících jejich režimy http://www.businessinsider.com/food-riots-worldwide-2011-1 , ale podle této zprávy je to „příliš málo a příliš pozdě“, jak náš svět byl dříve varován, že stojí pouze „jedinou špatnou sklizeň od totálního chaosu“. http://www.telegraph.co.uk/earth/earthcomment/geoffrey-lean/8247029/One-poor-harvest-away-from-chaos.html

Je důležité si povšimnout, pokračuje zpráva, že v USA, v jednom z největších světových vývozců potravin, je celá jeho výroba hovězího téměř zničena, protože jeho stáda dobytka se ztenčila na nejnižší úroveň od r. 1953 http://www.bloomberg.com/news/2011-01-28/u-s-cattle-herd-drops-1-4-to-lowest-since-1958-after-beef-prices-surge.html , protože farmáři nejsou dále schopni nakupovat dobytek na výkrm.

Je proto šokující, že americkou odpovědí na rostoucí globální potravinovou krizi bylo schválení http://www.reuters.com/article/2011/01/28/us-gmo-alfalfa-usda-idUSTRE70R3UP20110128 pěstování geneticky modifikované vojtěšky pod tlakem Obamova Bílého domu, jehož prezidentský poradce, David Axelrod, naléhal na své přátele příznivce Obamy, aby prosadili http://www.news-record.com/content/2011/02/01/article/maureen_dowd_no_ax_to_grind americký plán pěstovat tuto nejdestruktivnější nestvůrnou plodinu navzdory námitkám vědců, kteří varovali, že zničí v celém státě organickou výrobu potravin. http://www.fastcompany.com/1723722/stonyfield-farm-organic-valley-lose-struggle-against-ge-alfalfa

Protože ceny pšenice vzrostly o 47%, kukuřice o více než 50% a americké sóji o 34% pouze za minulý rok, http://www.globalpost.com/breaking-news/global/food-inflation-threat-moves-top-asia-policy Rusko varuje, že „to nejhorší teprve přijde“. Můžeme jen doufat, že ti, kteří naslouchají, budou připraveni.

© February 6, 2011 EU and US all rights reserved. Permission to use this report in its entirety is granted under the condition it is linked back to its original source at WhatDoesItMean.Com.