Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Reportáž z Fóra ekonomických a společenských alternativ

Včera se na tomto Fóru v Praze událo něco mimořádně významného pro budoucnost této země. Setkalo se přibližně 100 zástupců mnoha aktivních občanských sdružení, z nichž každé už delší dobu hledá řešení nejrůznějších závažných sociálních, ekonomických a politických problémů této země. Přijeli lidé z celé země, ze všech regionů, všech věkových kategorií, všech možných oborů, zaměření, názorů a postojů. Jedná se o lidi vzdělané, inteligentní, tvořivé, sociálně a duchovně vnímavé, motivované, praktické, realistické a akceschopné, pravdivé a otevřené. To podstatné na tom je to, že během tohoto fóra jsme všichni zjistili, že chceme a umíme spolupracovat, že se chceme a umíme dohodnout, že máme společný cíl.

Tímto cílem je hluboká strukturální proměna a náprava společensko-ekonomických poměrů v této zemi. Je evidentní, že hlavní problémy jsou už pojmenovány, jsou známí konkrétní lidé lidé v konkrétních funkcích, kteří nápravě stavu brání a nyní už je známa i platforma, která tuto změnu iniciuje a uskuteční. Podstatné je, že se jedná o reformu zdola, nikoliv shora. Klíčovým faktorem tedy je, že k zásadním změnám může dojít pouze tehdy, pokud je podpoří velké množství občanů. Je to proto, že jejím účelem je prospět veškeré veřejnosti, nikoliv pouze nějaké malé lobbystické skupině.

My všichni víme, že cesta současné společnosti, resp. celé civilizace nemůže pokračovat stejným směrem jako dosud. Existuje několik jasných scénářů:

1) Buď se změn nechopí nikdo, pak nevyhnutelně dojde k sociálnímu rozvratu, chaosu, nárůstu zločinnosti a bídy.

2) Nebo se chopí změn současná pseudo-feudálně-fašistická oligarchie a uskuteční Nový Světový Řád, kde bude vládnout nepatrná "elita" s množství otupělých otroků.

3) Poslední a jedinou smysluplnou možností je aktivizace občanské společnosti, tedy nás občanů a provedení reformy podle nás a pro nás.

Naše země je evidentně prozatím proměňována směrem k plánu č.2. Kdo se tomuto plánu nepodřídí, je směrován k možnosti č.1. Nevím jak vy, ale já nechci skončit ani jako otrok, ani jako chudák. V tomto smyslu bylo pro mne včerejší setkání mimořádně optimistické, protože jsem na vlastní oči viděl, že lidí, kteří uvažují podobně, je daleko víc. A nejen to, ale že mají také vize, potenciál a schopnosti reálné změny k lepšímu uskutečnit.

Musíme si všichni uvědomit, že v současné době není v naší zemi žádné jiné společenství s tímto potenciálem. Mimoparlamentní pravicové strany a směry nebudou alternativou, dokud se nezbaví arogance, která v jejich řadách vládne. Nedávno založený a mediálně propagovaný levicový think-tank CESTA také není alternativou, protože je očividně pouze nástrojem pro propagaci globálního centrálně řízeného socialismu - tedy CESTY k NWO.

Je skutečností, že v několika lidech a sdruženích účastnících se včerejšího fóra jsou značně levicové postoje. Je to pochopitelné, protože na současné krizi má velký podíl pokřivená pravicová ideologie propagující bezohledný individualismus, kterou jsme byli a stále jsme posledních 20 let mediálně znásilňováni. Je tedy logické, že velké množství lidí volá po návratu solidárních principů do politického života. Zároveň si však valná většina účastníků fóra velmi dobře uvědomuje, že onen boj mezi levicí a pravicí, který se nám v médiích předkládá, je pouze trik ke zpřetrhání přirozených mezilidských vztahů. Existují principy, které umožňují tento rozkol přirozeně překonat.

Bude to dobře vidět na videozáznamech a dalších výstupech s prezentacemi jednotlivých účastníků, které by měly být brzo k dispozici.

NWOO se bude reformních kroků, které vycházejí z tohoto Fóra aktivně účastnit a přidá svůj podíl práce, znalostí a schopností.

Je jisté, že pokud zůstaneme pasivní a nebo zůstaneme pouze u nekonstruktivní (dříve hospodské nyní internetové) kritiky, tak v naší zemi dojde k uskutečnění plánu č.2. To, co se včera událo, je šance. Pokud tuto příležitost propásneme, žádná jiná a lepší pravděpodobně v blízké době nebude. Pro mnoho lidí, resp. pro nás všechny, je nejvyšší čas. Hra, kterou s námi dnes dějiny hrají, je souboj na jedné straně s časem (resp. leností) a na druhé straně s egoismem (resp. nízkou sebedůvěrou).

Na závěr mohu ještě dodat, že tomuto včerejšímu úspěšnému setkání aktivních občanů dodala symbolickou korunu akce v klubu Cross, kterou pořádala česká pobočka mezinárodního hnutí za osvobození Palestiny, a jehož hlavními hvězdami byli Palestinští rapeři LOWKEY & SHADIA MANSOUR. Při besedě, která s nimi před koncertem proběhla, se Lowkey vyjádřil mimo jiné i tak, že to hlavní, o co teď na celém světě jde, je souboj mezi principy rovnosti práv pro všechny a nebo nadřazenosti práv pro některé. O tom samém se jednalo na Fóru.

Lowkey také řekl, že každý z nás se musíme každý den rozhodovat mezi tím, na kterou stranu z těchto dvou principů se přidáme. Nelze to vyjádřit lépe.

I záznam z této diskuze by měl být v blízké době k dispozici.

Píši tedy: chopte se s námi této příležitosti k reálné smysluplné změně našeho společenského systému k lepšímu. Podporujte NWOO, podporujte další občanská sdružení, která se včerejšího Fóra účastnila, hledejte další a své vlastní způsoby, jak zastavit lidsko-politicko-ekonomickou krizi, v níž se v současné době nacházíme.

Závěrečné shrnutí worshopů

Kompletní záznám z fora zde:
http://www.youtube.com/user/TVSolidarita#g/c/75146BF344BA8B44

Žádné komentáře:

Okomentovat