Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Sčítání lidu jak se mu vyhnout

Sčítání lidu se nezúčastním. Videa ČSÚ a argumenty pro a proti

V hlavní zpravodajské relaci TV Prima jsem byl dne 19.2. označen za „zřejmě nejznámějšího odpůrce sčítání lidu.“ Můj hlas v televizi není tak podstatný, jako důvody, které mě k takovému postoji vedou. Pojďme si je dnes shrnout, včetně rozboru televizních spotů, které mají sčítání lidu před veřejností obhájit.
Celý článek s videi..ZDE

Jako vzdy doporučuji komentáře pod blogem pana Matějky


SHRNUTÍ

1) Za sčítání lidu zaplatí daňoví poplatníci 2,5 miliardy korun. Uvedená videa stála společně s další propagací Český statistický úřad 25 milionů korun - původně plánoval dokonce 113mil (*). To přesto, že drtivou většinu ve formulářích požadovaných údajů už stát v databázích svých úřadů má. Pokud mu snad nyní nějaké údaje chybí proto, že s jejich evidencí v minulosti přestal, není to vina občanů, aby za to nesli odpovědnost. Nenašel jsem jedinou otázku ve sčítacích arších, na kterou hromadné odpovědi by poskytovaly státu skutečně nezbytné podklady pro plnění jeho primárních cílů.

2) Zakázku na vytěžení údajů z formulářů dostala od Českého statistického úřadu společnost Scanservice. Ta je ve své podstatě dvorním dodavatelem tohoto úřadu již řadu let a objem zakázek dosahuje několika stovek milionů korun. Mezi její zákazníky ovšem také patří například Johnson & Johnson, RWE Plynoprojekt, VZP ČR, Citibank Europe a řada dalších bankovních ústavů a pojišťoven. Vytěžovat data bude také na Slovensku. Přeju jim to, ale na můj vkus a s profesní znalostí problematiky ochrany elektronických dat je to příliš mnoho informací o občanech na jednom místě, kde se může z hlediska ceny informací o nich prolnout státní a soukromý zájem. Toto riziko považuji s ohledem na lidský faktor za neodstranitelné.

3) Úplný seznam všech otázek ze všech tří sčítacích archů najdete v jednom z mých článků zde. Trvám na tom, že obsah politiky stanovených otázek zasahuje do mých práv na soukromí, která jsou garantována Ústavou. Jsem ochoten připustit, že svůj účel plnilo sčítání lidu v dobách dřívějších, kdy údaje o občanech existovaly jen v rukou psaných knihách, nebo se přepisovaly na psacím stroji s průklepovým papírem. Dnes je to je zbytečným vyhozením veřejných peněz a důkazem dosavadní neefektivnosti práce státu.

4) Ze všech dostupných informací v médiích, z webu www.scitani.cz, z výše uvedených videí, ale i prohlášení politiků v posledním období jsem došel k závěru, že sčítání lidu je pro některé dobrý byznys, pro některé možná příležitostný výdělek, ale pro stát je hlavně zdrojem informací k tomu, aby mohl dál utrácet veřejné prostředky skrze politiky. A s tím jako zastánce štíhlého státu a odpůrce státního centrálního plánování, současného masivního přerozdělování a dosavadního sytému dotací zásadně nesouhlasím.


JAK SE SČÍTÁNÍ NEZÚČASTNIT A NEMUSET BÝT NUTNĚ TRESTÁN

Předně jedno důležité upozornění ve stylu amerických návodů "nesušte domácí zvířata v mikrovlnné troubě": Sdílíte-li mé výše uvedené názory, případně máte jiné důvody k tomu, abyste se odmítli zúčastnit Sčítání lidu, bytů a domů 2011 a účastnit se nebudete, je to Vaše osobní rozhodnutí. Nabízím Vám níže jen můj pohled, jak to vyřešit. Případné následky si musíme nést každý sám na svoje triko. I kdyby bylo nejhůř a můj návod nevyšel, stojí mi za to zaplatit pokutu. Ale se ctí, že si za svým názorem v oblasti občanských práv stojím. Pokud máme v tomto jasno, můžeme pokračovat... ;-)

1) V § 16, body (3) a (6) Zákona č. 296/2009 Sb. je popsán způsob distribuce a převzetí sčítacích archů a jejich následné předání po vyplnění. Cituji: „(3) Fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby přejímající sčítací formuláře sdělí sčítacímu komisaři předpokládaný způsob předání vyplněných sčítacích formulářů Úřadu a potvrdí svým podpisem na doručovací listině převzetí sčítacích formulářů a způsob jejich předání Úřadu. (6) Přejímající osoba podle odstavce 3, které byly sčítací formuláře doručeny, předá: a) sčítací list osoby všem fyzickým osobám, které jsou v bytě v rozhodném okamžiku přítomny, b) bytový list nebo domovní list osobě povinné sdělit údaje podle § 6 písm. c) a d).“

2) Když sčítací komisař nezastihne občana doma, ponechá mu ve schránce lístek s informací o tom, kde a kdy si může sčítací archy vyzvednout. Takový mají sčítací komisaři pokyn.

3) V § 26, Přestupky, výše uvedeného zákona je přesně popsáno, kdo se přestupku proti zákonu dopustí. Cituji: „Fyzická osoba, která v souladu s § 16 odst. 1 a 3 převzala od sčítacího komisaře sčítací formuláře, se dopustí přestupku tím, že převzaté sčítací formuláře nepředá osobám uvedeným v § 16 odst. 6.“

4) Občan tedy spáchá přestupek tehdy, když sčítací archy, které převzal oproti podpisu, neodevzdá nebo nezašle vyplněný sčítací formulář či poskytne údaje v rozporu se skutečností. Za to lze uložit pokutu do 10.000,- Kč. Zákon však jako přestupek nedefinuje případné nepřevzetí sčítacích archů k jejich vyplnění. Radím tedy - v dobré víře, že osobní svoboda a ochrana našeho soukromí je z Ústavy víc, než cokoli jiného, není-li například válečný stav - následující alternativní postupy:

a) nebýt doma (dají Vám totiž vědět lístkem ve schránce předem kdy přijdou),
b) neotevírat sčítacím komisařům,
c) v žádném případě nepodepisovat převzetí sčítacích archů,
d) na případný lístek ve schránce nereagovat, neboť jeho přijetí je asi tak stejně průkazné, jako ty hory reklamních letáků, mezi kterými do poštovní schránky přistál,
e) Česká pošta ze zákona negarantuje odesílateli doručení obyčejné zásilky...

V případě následných problémů s udáním Vaší osoby místně příslušnému magistrátu nebo obecnímu úřadu (jinak, než obyčejným udáním, pro které jiný výraz nemám, se o Vás nedozví - a i v takovém případě je otázkou, jak budou dokazovat spáchání přestupku, když sčítání lidu je údajně anonymní a údaje prý podléhají zákonu na ochranu informací...) není povinnost Vám pokutu dát. Zákon říká, že pokutu uložit lze a to až do výše 10.000,- Kč, nikoli že uložena být musí. Dovolím si totiž předpokládat, že i na přestupkových komisích jsou lidé se zdravým rozumem. Rovnou však také za sebe říkám, že dostanu-li se před přestupkovou komisi proto, že jsem se sčítání nezúčastnil, nespokojím se ani s tím, že bych byl snad jen napomenut místo peněžní pokuty. Budu trvat na rozhodnutí, že jsem se přestupku nedopustil a jsem připraven dotáhnout tento spor i k instancím nejvyšším. Jednou totiž už to vyhazování veřejných peněz musí někdo opravdu omezit.

Na úplný závěr bych rád se vrátil k oficiálnímu heslu, které sčítání provází: Budoucnost se počítá. Ano, milí politici, bezesporu počítá. Ale hlavně penězi, vážení. Zvykněte si už konečně, že penězi!

Přeji Vám hodně štěstí a zejména skutečné svobody.

František Matějka
Moskevská 3058/7
434 01 MostPS: Mám pro Vás také jeden povolený doping. Český statistický úřad v médiích avizoval, že nebude tolerovat výzvy některých občanů k neúčasti na sčítání a bude je hlásit příslušným úřadům. Předešel jsem tedy úřad sám a po dohodě s kolegou bloggerem Láďou Větvičkou jsem se jím nechal udat za tento článek, který čtenáři otevřeli více než 10tis x a na základě kterého jsem se mimo jiné ocitl i ve zpravodajské relaci TV Prima . Zde je udání a tady nabízím výsledek. Podle rozhodnutí úřadu jsem se ničeho nedopustil. Naštěstí mají někteří úředníci na magistrátu zjevně více zdravého rozumu, než pár představitelů ČSÚ, kteří by rádi trestali občany i za veřejný svobodný projev názoru.

(*) PS2 27.2.2011: Původně jsem napsal, že těch 25mil stála jen ta videa. Omlouvám se a napravil jsem to změnou uvedené věty. Děkuji za pochopení.

PS3 28.2.2011 - má paušální reakce na diskusi: Jó, kdyby tak stát přišel za občany a místo stanovení další povinnosti něco pod sankcí strpět slušně požádal: "Vážení občané, daňoví poplatníci, kterým patří stát a my Vám jen za Vaše peníze pokorně sloužíme, prosíme Vás, abyste se zúčastnili. Zároveň Vám předkládáme analýzu nákladů a výnosů této investice z veřejných prostředků. Díky sčítání lidu stát ušetří tolik a tolik zde, tolik a tolik tady...". Jenže nikdo z těch nahoře si tu práci vůči občanům nedal. Přikázat jim něco dalšího a hrozit sankcí je přece tak snadné

4 komentáře:

 1. Nejsem právník, ale myslím, že § 26 odstavec 1. se týká samotné distribuce formulářů jako takových, tj. když např. otec převezme formuláře, ale nepředá je členům rodiny, pak je potrestán za nepředání. Tím se ostatní členové domácnosti nevyviňují z povinnosti odevzdat vyplněný sčítací formulář. Pokud někdo nepřevezme formuláře ještě existuje v § 26 odstavec (4) " Fyzická osoba, která podle § 5 podléhá sčítání, se jako povinná osoba dopustí přestupku tím, že a) neodevzdá nebo nezašle vyplněný sčítací formulář podle § 7 odst. 1 písm. b)", tj. zákon nezajímá zda jak a zda se k vám formulář dostane, ale zda jej odevzdáte...

  Pokud už by chtěl tedy někdo sabotovat sčítání, pak jediným možným způsobem je uvést mylná data a doufat, že zapracuje § 22 odstavec (3) "Zpracovávání údajů získaných při sčítání jak z informačních systémů veřejné správy, tak od povinných osob, není přípustné pro jiné účely než stanovené tímto zákonem.". Dle tohoto by nemělo být možné provést kontrolu údajů a dané údaje použít například k soudnímu či jinému jednání...

  OdpovědětVymazat
 2. Lidi, když už se sčítat budete, napiošte aspoň jako "víru"
  bokononismus (pokud jste četli Kolíbku Kurta Vonneguta jr.

  http://www.facebook.com/home.php?sfrm=1#!/group.php?gid=395053278884

  OdpovědětVymazat
 3. Vyhnout se sčítání je velmi jednoduché:
  1. Zákon ukládá povinnost odevzdat vyplněné formuláře §7 odst 1b a §17 odst 1, jako jednu z možností uvádí "zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb".
  2. Běžným způsobem zaslání je vhození do poštovní schránky. Zákon nikde nedefinuje, že by zaslání mělo proběhnout nějak jinak
  3. Vhození nebo nevhození do poštovní schránky nelze nijak prokázat

  OdpovědětVymazat
 4. Vyplnovani formularu a dotazniku je bezne sehnatelna prace (casto ve forme brigady). Pak by se CSU v pripade nuceni k vyplneni mohl dostat do sporu s Ustavou CR.
  Listina zakladnich prav a svobod:
  Článek 9
  (1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
  (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:
  a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,
  b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby,
  c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty,
  d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.

  OdpovědětVymazat