Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Sčítání může být cokoliv

AKTUALIZOVÁNO 15.2.za druhe sv. valky, mohl byt udaj z takoveho dotazniku....zaroven listkem na vlak do koncentraku.
-----------------------------------------------------------------------------

Za první republiky se taky sčítávalo včetně důvěrných údajů, které potom po 15.3.1939 předal nějaký ministr Vavrečka Gestapu a to potom šlo po těchto lidech najisto a ti se divili, jak to, že o nich všechno ví. Tak se sčítávejte.

-------------------------------------------------------------
Toto umisťuji sem nahoru protože to už je vopravdu diktát. Ať chceš nebo ne, seš povinnej prostě naprášit i ostatní. Neuvěřitelné!!!

Za deti a obyvateľov, ktorí nemôžu sami poskytnúť údaje, sú povinní poskytnúť údaje ich zákonní zástupcovia, alebo blízke osoby, alebo osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.


------------------------------------------------------------------
Bytový formulář je přímo alarmující narušení domovní svobody! Co je komu do toho s kým žiju nebo sdílím domácnost? Pochopil bych, že by pro statistiku bylo žádoucí vědět kolik osob + dětí v domácnosti žije, na co ale chtějí jména a data narození každé osoby se kterou bydlím? Tohle není sčítání lidu, ale sběr osobních dat. A anonymizace? Děkuji, raději mám tu o Karkulce a vlkovi.

---------------------------------------------------------------------------
Hlavně postrašit

no hlavně se mi líbí, jak už půl roku předem strašej pokutama pro ty, co se jim na to vykváknou. prostě lidi se musej bát a poslouchat, co se jim řekne.

za chvíli se už budou i ptát kolikrát tějdně souložím a kolikrát masturbuju nebo co?

-----------------------------------------------------------------------

BOJKOT SCITANI LIDU NA FACEBOOK

http://www.facebook.com/event.php?eid=105878959484059

--------------------------------------------------------------------------

Naozaj skvělý článek s odkazy u Afinabula
http://afinabul.blog.cz/1102/piratskenoviny-proc-nepocitat-zidy


http://www.youtube.com/vyhozený peníze

Což mě přimělo juknout na Slovensko a zasmál jsem se opravdu dost. Posuďte sami jak tam oblbují občany, jak jim mažou med kolem huby a pak bác, tu máš a zkus uhnout.

Sčítanie je pre každého obyvateľa Slovenskej republiky príležitosťou, právom prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné poznať o. i. preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti.

Na druhej strane v sčítacích tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy mylne vysvetľuje. Sú len tzv. povinné a odvodené témy, ktoré sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov museli alebo mohli zapracovať do sčítacích tlačív z dôvodu už spomínanej medzinárodnej porovnateľnosti zisťovaných štatistických údajov. Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. "Každý, kto je povinný poskytnúť údaje ..., ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas..."


více na http://portal.statistics.sk
-------------------------------------------------------------------------------

Sčítání lidu v roce 2011 zajistí firma Hewlett Packard .... o tom více ZDE.

HP je však co?.....http://www.jedenacteho-zari.7x.cz/iluminati-nwo-zabavni-prumysl/reklama-na-laptop-od-hp-2.html

A toto pro doplnění vědomostí:
http://www.freeglobe.cz/Articles/356-medialni-manipulace-a-ovladani-mysli.aspx

-------------------------------------------------------------------------------
PŘÍKAZ STÁTU: Udávejte se!

A pokud se neudáte, dostanete pokutu 10 000 Kč!

Že jste to nikde nečetli? No tak to nečtete pozorně! Je to napsáno v návrhu vrchnostenského příkazu, který vám nařídí vyplnit takzvaný „statistický doklad“ o takzvaném „sčítaní obyvatelstva“........celý starý článek

---------------------------------------------------------------------
Například jeden právník podal stížnosti tehdejší generální prokuratuře, kde uvedl důvody, proč se náboženské vyznání nemůže zjišťovat a požadoval vypuštění této otázky ze sčítání. Dokonce našel právní podklad zhruba z roku 1953, kde se zakazuje zjišťovat náboženství, uvádět ho na dokladech a tak dále. Tento dokument nikdo nikdy nezrušil. Čalfova vláda (Marián Čalfa byl československým premiérem po sametové revoluci, pozn. red.) proto tehdy měla mimořádný bod jednání s požadavkem, aby usnesení z roku 1953 zrušila.

K tomu je dobrý článek http://www.lidovky.cz/exkluzivne-svedectvi-vaclava-havla-o-dohode-s-calfou

A nebo, ještě výstižněji ..... http://nwoo.org/ceska-sit/marian-calfa.html...zakladatel CZ CFR
---------------------------------------------------------------------------


Jsem buřič, říká ČSÚ. Nevyplňujte tu buzeraci, říkám veřejně já!


Český statistický úřad je rozhodnutý, že nebude tolerovat ty občany, kteří budou veřejně vyzývat k porušování zákona a nabádat veřejně ostatní, aby formuláře nevyplňovali. Bude je udávat magistrátům a městským úřadů, aby s nimi zahájily přestupkové řízení. Tak tady jsem, milý úřade. Jdu do toho.

Veřejně tímto vyzývám občany České republiky, aby se nenechali buzerovat dalším zcela zbytečným požadavkem na povinné vyplňování dotazníků při Sčítání lidu 2011 a neúčastnili se ho. Již dříve jsem v článku Hra s ohněm, aneb když při „sčítání lidu“ nejde o sčítání lidu podrobně v bodech popsal duplicitu údajů, které po občanech stát chce přesto, že je jiné úřady státní správy už mají, a uvedl příklady toho, do čeho státu nic není, pokud tedy žijeme v demokracii, která svobodu člověka považuje za hodnotu nejvyšší. Dnes se budu věnovat právním aspektům této státní buzerace, za kterou nám občanům stát hrozí sankcí, když ji nestrpíme a nesplníme.

Předně je potřeba připomenout, že státu odvádíme daně, poplatky a jiné platby, za které očekáváme efektivní službu. Jestliže stát přikáže občanovi, aby nad rámec odvodu těchto plateb ještě něco dalšího pro stát pod sankcí při neplnění udělal, není to nic jiného, než další skrytá daň. A je úplně jedno, zda se jedná o příkaz další platby, nebo příkaz věnovat státu povinně svůj čas. Čas jsou totiž také peníze. Chce-li tedy stát po občanech jejich čas při vyplňování sčítacích archů, pak po nich chce vlastně jen další peníze. V zákoně č. 296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 je definováno v § 6, co po nás stát chce. Při sčítání se zjišťují tyto údaje:

a) povinné o fyzických osobách
1. identifikace místa sečtení -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,
2. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
3. rodné číslo,
4. datum narození,
5. pohlaví,
6. státní občanství,
7. rodinný stav,
8. registrované partnerství,
9. bydliště v rozhodný okamžik,
10. bydliště jeden rok před sčítáním,
11. bydliště matky v době narození,
12. mateřský jazyk,
13. nejvyšší ukončené vzdělání,
14. obor vzdělání,
15. počet živě narozených dětí celkem,
16. počet živě narozených dětí v současném nebo posledním manželství,
17. hlavní ekonomická aktivita,
18. odvětví ekonomické činnosti,
19. zaměstnání,
20. postavení v zaměstnání,
21. místo pracoviště nebo školy,
22. frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy,
23. doba trvání denní dojížďky nebo docházky do zaměstnání nebo školy,
24. dopravní prostředek používaný při denní dojížďce do zaměstnání nebo školy, popřípadě údaj o docházce;

b) dobrovolné o fyzických osobách
1. národnost,
2. náboženská víra;

c) o bydlení, bytech a bytových domácnostech
1. identifikace bytu -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,
2. způsob bydlení bytové domácnosti,
3. obydlenost bytu,
4. právní důvod užívání bytu,
5. velikost bytu -- počet místností a plocha,
5.1 kuchyň nebo kuchyňský kout,
5.2 obytné místnosti s plochou 4 až 7,9 m2,
5.3 obytné místnosti s plochou 8 a více m2,
5.4 ostatní prostory bytu,
6. poloha bytu v domě,
7. plyn,
8. vodovod,
9. teplá voda,
10. způsob vytápění,
11. energie používaná k vytápění,
12. koupelna nebo sprchový kout,
13. záchod,
14. osobní počítač a připojení k internetu,
15. seznam fyzických osob v bytě nebo v jiném obydlí -- jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození,
16. vztahy mezi společně hospodařícími členy bytové domácnosti,
17. členové bytové domácnosti pobývající 12 měsíců a déle mimo území České republiky ˙ jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození,
18. dočasně přítomné osoby ˙ jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození;

d) o domech
1. identifikace domu -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné a evidenční domu, pořadové číslo budovy,
2. počet bytů v domě,
3. druh domu,
4. obydlenost domu,
5. druh vlastníka,
6. období výstavby nebo rekonstrukce,
7. materiál nosných zdí,
8. počet nadzemních podlaží,
9. připojení na odpad,
10. ústřední topení a druh paliva,
11. výtah.


Za naprostou neomalenost považuji obsah otázek ve sčítacích arších. Tvrdím, že údaje, které v nich po nás stát požaduje, už z velké míry k dispozici má, zatímco do zbylých mu nic není. (pozn.: Sčítání lidu jako akt zbytečné a drahé buzerace zcela koresponduje s nedávno založeným speciálním útvarem na Ministerstvu vnitra ČR, jehož jediným úkolem je zmapovat počet institucí úřadů státní správy a samosprávy a zjistit, co vlastně dělají, neboť v řadě případů se jejich činnost překrývá.) Ve výše uvedeném zákoně je v § 26 definována sankce pro občana, který vědomě sčítačí archy nepřevezme, neodevzdá, nevyplní, nebo vyplní chybně či neúplně. Ta takový „přestupek“ lze podle tohoto zákona ve správním řízení uložit pokutu až do 10 000 Kč. Já říkám „občané, není se čeho bát, když se rozhodnete této buzerace neúčastnit“.

V zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích je v § 2 odst. 2) jasně definováno, co přestupkem není. Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo; b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

Jsem přesvědčen, že způsob provedení sčítání lidu i obsah otázek, které ve sčítacích arších jsou, zakládají důvodné podezření z hrozícího útoku na zákonem chráněný zájem občana, kterým jsou práva z Listiny základních práv a svobod (LZPS) Ústavy České republiky. Jejich porušení by znamenalo podstatně větší újmu, než újma z páchání přestupku proti Zákonu č. 296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Článek 4, odst. 1) LZPS stanoví, že povinnosti (pozn.: vůči občanovi) mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Článek 10 odst. 1) LZPS přitom stanoví, že „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno; odst. 2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života; odst. 3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ LZPS je normou vyšší, než je zákon č. 296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Trvám na tom, že sčítání lidu tak, jak je definováno v platném zákonu, ale také otázky, které jsou ve sčítacích arších, zasahují do soukromého a rodinného života. S ohledem na opakovaně prokázané a soudy odsouzené úniky a zneužití osobních údajů úřady státní správy a jejich zaměstnanci hrozí navíc únik osobních dat občanů do nepovolaných rukou. Z uvedeného důvodu si sčítací archy odmítnu od sčítacího komisaře převzít a vyzývám k tomu každého, kdo si další státní buzeraci za peníze daňových poplatníků nechce nechat líbit. Stát má již dost informací o svých občanech a má dost státních zaměstnanců na to, aby si z jednotlivých již existujících databází údaje zjistil sám.

V neposlední řadě se jedná o zbytečné vyhazování peněz daňových poplatníků v době, kdy stát zvyšuje daně, zavádí nové a hrozí srovnáním DPH na úroveň základní sazby u všeho. A na tom se nehodlám podílet, neboť Česká republika stále hýří penězi, jako kdyby padaly z nebe. Veřejně tedy tímto vyzývám občany České republiky, aby se sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 neúčastnili. Na správní řízení a případný soud, pokud mé argumenty přestupková komise nevyslyší, jsem, milý Český statistický úřade, připraven.

František Matějka

ZDROJ frantisekmatejka.blog.idnes.cz/Jsem-buric-rika-CSU-Nevyplnujte-tu-buzeraci-rikam-verejne-ja

PS: Náklady na sčítání lidu jsou v České republice 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je průměrná částka v celé Evropské Unii). Státy Evropské unie tedy vynaloží v současné době v přepočtu celkem 130.000.000.000,- Kč. Ano, čtete dobře: 130 miliard korun to bude stát občany sedmadvacítky v době hledání úspor na každém rohu. V České republice vyčlenila vláda na sčítání 2,65 miliardy korun.http://www.scitanilidu2011.eu/
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

V roce 2011 se uskuteční sčítání, které bude součástí celosvětového programu populačních a bytových censů, koordinovaného OSN (NWO). Sčítání lidu, domů a bytů pro rok 2011 v České republice zajišťuje Český statistický úřad.

----------------------------------------------------------------------------
ZÁLOM: Se mnou nepočítejte
Po deseti letech se opět blíží sčítání lidu a Český statistický úřad rozjel propagační akci - v novinách se objevují články s cílem zajistit, aby se celá akce vydařila co nejlépe. Na každém kroku jsme přesvědčováni, že sčítání lidu je velmi užitečné, a běda škarohlídům, kteří by se odvážili proti sčítání něco namítnout, nebo je dokonce bojkotovat. V sázce je mnoho. Informace totiž nyní nežádá pouze náš stát, ale prahne po nich samotná Evropská unie. A ČSÚ důrazně varuje před pokusy o sabotování této akce.
Zatímco recesistům, kteří mají pouze v úmyslu vyplnit příslušnost k řádu rytířů Jedi do kolonky o náboženském vyznání, ukazuje úřad přívětivou tvář a blahosklonně jim hodlá jejich legraci tolerovat, skutečné pokusy o bojkot budou trestány pokutou až 10 tisíc korun nebo přinejmenším byrokratickou šikanou. Trestáno bude i podněcování k bojkotu - místní úřady budou prý takové narušitele monitorovat a oznamovat.
Nuže - tady jsem....celý článek na stránkách SSO ZDE

-------------------------------------------------------------------------------
Policie se začala zabývat spornou zakázkou ČSÚ
Policie začala prošetřovat sporný tendr na půlmiliardovou zakázku Českého statistického úřadu. Informaci přineslo nejnovější vydání týdeníku Respekt. Kriminalisté údajně prošetřují podezření z trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

Konkrétně se jedná o zakázku na informační technologie pro sčítání lidu v roce 2011, kterou vyhrála firma Hewlett-Packard. Šéf společnosti Unicorn, která ve výběrovém řízení neuspěla, Vladimír Kovář, upozornil na podle něj podivné okolnosti tendru a naznačil, že ho provázela korupce. Dodal, že všechny materiály předal policii.

...celý článek

----------------------------------------------------------------------------


(Když o nás budou vědet vše, budou i vědet koho dál množit a koho ne)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Eugenika

Eugenika je sociálně-filosofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Pojem eugenika byl poprvé použit v 19. století britským matematikem a vědcem Sirem Francisem Galtonem.
Logo Druhého mezinárodního kongresu eugeniky (1921)

Ačkoli již Platón vyslovil základní myšlenku pozitivní eugeniky, kdy ideální potomstvo vzejde z „nejlepších“ mužů a žen, vešla eugenika do lidské historie spíše kvůli své negativní formě v ideologii nacistického Německa, ale i v nedobrovolných sterilizacích mentálně postižených, epileptiků a vězňů coby nositelů „defektních“ a nežádoucích dědičných znaků v USA mezi lety 1902 až 1964 (přibližně 63 000 sterilizací) a dalších státech.

----------------------------------------------------------------------
A tady máme odkazy na propagandu a mediální masáž, kterou nám dávají média. Zajímavější jsou ovšem komentáře pod těmito články:

http://www.novinky.cz/domaci/scitani-lidu/223313-statisticky-urad-predstavil-spoty-na-podporu-scitani-lidu.html

http://www.novinky.cz/clanek/225134-data-ze-scitani-lidu-pomahaji-planovat-hromadnou-dopravu.html

http://www.novinky.cz/clanek/224934-s-pomoci-udaju-ze-scitani-lidu-zachranuji-hasici-zivoty.html

http://www.novinky.cz/clanek/224674-scitani-se-nevyhnou-ani-lide-v-hotelech-a-na-kolejich.html

http://zpravy.idnes.cz/scitani-lidu-bude-stat-2-5-miliardy-spoty-oslovi-mensiny-i-verici-

http://zpravy.idnes.cz/cesti-vietnamci-chteji-status-mensiny-pomoci-jim-muze-scitani-lidu-

http://zpravy.idnes.cz/posta-tiskne-20-milionu-scitacich-formularu-kazdy-ma-svuj-vlastni-

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-novinky-zahranici/148604/kazdy-desaty-bude-rom-to-ceka-slovensko.html

5 komentářů:

 1. PŘÁTELÉ - Šiřte dál!!!!!!!! - Šiřte dál!!!!!!!!

  Revoluční válka: žádá se celonárodní účast!!

  Povstání proti cikánům a moravákům!!
  Vyžeňte je z naších ulic!!!

  Chceme svobodne žít!

  Čechy Čechům!
  Nic než národ!!!

  PŘÁTELÉ - Šiřte dál!!!!!!!! - Šiřte dál!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 2. Nejste trochu na hlavu, proč bychom měli vyhánět Moraváky ?

  Naopak bychom se měli více spojovat než dělit.

  Přemýšlejte o tom, k čemu tady plno vykřičníky nabádáte. Válka ničemu nepomůže, srovnejte si pojmy!

  OdpovědětVymazat
 3. nesmazu ten prvni kometar jenom proto aby lidi videli jaky hovada jsou mezi nami. Rekl bych ze jde jen o provokaci... tak se nenechme vyprovokovat. A ani sečíst

  OdpovědětVymazat
 4. video:
  ke stažení – Strach
  http://www.uloz.to/5800019/strach-rar

  ke shlédnutí -
  Demokracie,strach,daně.
  http://www.youtube.com/watch?v=28j8k3Pcbp4&eurl=http://afinabul.blog.cz/

  RFID čipy do každé rodiny
  http://www.youtube.com/watch?v=MRWPKQdVkrM&feature=related

  RFID
  http://www.youtube.com/watch?v=p5o-ymKbeuA&feature=related

  čipování dětí
  http://www.youtube.com/watch?v=hKwWJ5ZAeuQ&feature=related

  Projekt 666
  http://www.youtube.com/watch?v=MV1ZJc4nAT4&feature=related

  Nikdo nechce věřit, že existují spiknutí-je to pohodlnější
  http://www.youtube.com/watch?v=RcDml4jC-DI&feature=related

  Články:

  Bestie
  http://svetylko.blog.cz/0906/bestie

  Rozpoznat jazyk tyranie

  Impéria komunikují dvojím jazykem. Jeden se vyjadřuje v imperativech. Je to jazyk rozkazu a síly.Druhý jazyk impéria je měkčí. Používá slovníku ideálů a ušlechtilých cílů a trvá na tom, že moc impéria je vznešená a laskavá.
  Ti, kdo znají pravdu, jsou zničeni. Ti, kdo ji neznají, jsou obelháváni. Ti, kdo konzumují a opakují lži – napomáhají našemu zbavování moci. Žádný systém totální kontroly, včetně korporátní kontroly, neukazuje své extrémní formy hned na počátku. Tyto formy expandují, když nenarážejí na odpor.

  Celé zde:
  http://srsen.wordpress.com/2011/02/15/chris-hedges-rozpoznat-jazyk-tyranie/

  OdpovědětVymazat
 5. Je inak zaujímavé, že u nás na Slovensku sa o tom (zámerne?) veľmi nehovorí ani nepíše. Ale tiež som sa zasmiala na tom, čo je uvedené na stránke našeho Štatistického úradu. Keďže som zásadná odporkyňa sčítania ľudu (nikoho nie je nič do môjho vzdelania, vierovyznania, či som žena alebo chlap, kolkokrát chodím na záchod a pod) a právnička, dopodrobna som si našu úpravu preštudovala a dospela som k záveru, že hoci máme zákonnú povinnostť zúčastniť sa sčítania, porušenie tejto povinnosti nie je nijako sankcionované. Tekže sa im môžem na to vysrať.
  Neviem ako je to u vás Čechov s osobnými údajmi, ale v našich formulároch sa nebudú uvádzať mená, priezviská, iba dátumy narodenia. Týmto sa argumetuje pre utešenie obyvateľov o nemožnosti zneužiť údaje získané sčítaním a že tieto sú anonymné. Na stránke Štatistického úradu sa však len tak medzi riadkami možno dočítať, že jednotliví komisári budú mať okrem formulárov na sčítanie ešte osobitné formuláre so všetkými údajmi o jednotlivých obyvateľoch - ževraj aby vedeli skontrolovať, kto formulár vyplnil a kto nie .. takže u nás hrozí väčší prieser - nesčítajte sa a budete na black liste komisára, pretože ak sa aj bude zachovýávať anonymita tých, ktorí sa sčítajú, komisári budú mať určite poznačené, kto sa sčítať odmietol.

  OdpovědětVymazat