Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Dva postřehy k radiaci

Z článku Mýty a pravda, musíme se bát radioaktivity? OSUD.CZ

Mgr. Juraj Kotulič Bunta, Ph.D, Japan Atomic Energy Agency, Tokai-mura, Japonsko (19. 12. 2006)

Radioaktivita se stala strašákem lidstva. Když se řekne, že něco je radioaktivní, je to jako by se řeklo, že je to smrtelně jedovaté. Je to ale opravdu tak? 21. STOLETÍ se s odborníky podívalo na čtyři nejčastější mylné názory.

1. mylný názor:
Nic, co nepřišlo do styku s jadernými zbraněmi nebo elektrárnami není radioaktivní!

Země je přirozeně radioaktivní!
I když radioaktivní záření (radiace) může být někdy velice nebezpečné, ba i smrtelné, je to jinak přirozená součást našeho životního prostředí. A byla jí odjakživa! Dokonce čím dále do minulosti se podíváme, tím radioaktivnější naše Země byla. Je to dáno tím, že radioaktivní atomy byly součástí hmoty, ze které vznikla naše Sluneční soustava. Pocházejí z dávno mrtvých hvězd, které předtím, než vzniklo Slunce, ukončily svůj život ohromnou explozí (tzv. supernovy) a rozhodily tak podstatnou část své hmoty do okolního vesmíru. Ta se pak zamíchala do materiálu, z kterého později vzniklo Slunce.

2. mylný názor:
Okolí Černobylu je naprosto mrtvou radioaktivní zónou bez života!

Havárie v černobylské jaderné elektrárně v roce 1986 byla nepochybně největší a nejsmutnější havárii v historii mírového využití jaderné energie. Má na svědomí desítky přímých obětí a nepřímé důsledky ozáření jich zabily další stovky. Některé údaje o desítkách tisíc obětí jsou tedy naprosto zavádějící, protože jejich autoři vůbec neberou v úvahu, že na rakovinu a podobné choroby lidé umírali i před havárií. Je to o to smutnější, když si uvědomíme, že neselhala technika, nýbrž že havárii způsobilo neodborné ovládání reaktoru personálem.
Nicméně, tato katastrofa nebyla pro životné prostředí tak ničivá, jak se odborníci původně domnívali, když viděli jak les v bezprostředním okolí reaktoru umírá na následky ozáření. Ve vysídlené zóně však nejenže dnes život existuje, ale dokonce se mu velice dobře daří.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

A druhý článek Kouření vás ochrání před rakovinou plic! WM magazin

Smrtelné radioaktivní částice

Pak ovšem 16. června 1945 došlo k děsivé kataklyzmatické události, která se nakonec stala příčinou toho proč západní vlády navždy překroutily představu o kouření.

K. Greisen vzpomíná:

„Když intenzívní světlo zesláblo, odložil jsem tmavé sklo a podíval se přímo k věži. Asi tou dobou jsem si povšiml modré barvy obklopující kouřový mrak. Pak někdo zvolal, že bychom měli sledovat postup tlakové vlny po zemi. Vypadala jako jasně osvětlená kruhová oblast těsně u země, která se pomalu rozprostírala směrem k nám. Měla žlutou barvu.“

„Jednou z věcí, které mne překvapily byla stálost toho kouřového mraku. Po úvodní prudké explozi, získala spodní část mračna zdánlivě ustálený tvar a zůstala bez hnutí viset ve vzduchu. Její horní část mezitím neustále stoupala vzhůru, takže po několika minutách dosáhla výšky nejméně pěti mil. Tam se začala pomalu klikatit kvůli proměnným rychlostem větru v různých výškách. Sloup kouře na počátku vzestupu pronikl mrakem, ale zdál se být oblakem naprosto neovlivněný.“

Toto byl notoricky známý nukleární test „Trinity“, první špinavé jaderné zbraně, která explodovala v atmosféře. Šestikilogramová koule plutonia, komprimovaného na nadkritickou hodnotu čočkovými náložemi výbušniny. Trinity explodovala nad Novým Mexikem silou rovnající se zhruba 20 000 tunám TNT. V několika sekundách byly nasáty do atmosféry miliardy smrtících radioaktivních částic a vyneseny až do nadmořské výšky takřka deseti kilometrů, odkud je vysokorychlostní jetstreamové proudění rozneslo široko daleko.

Americká vláda, která předem věděla o radiaci a byla si velmi dobře vědoma jejích smrtících účinků na lidské bytosti, přesto neomaleně nařídila provést tento test v naprostém pohrdání lidským zdravím a životy. Právně to byla trestuhodně hrubá nedbalost, ale o to se americká vláda nikdy nestarala. Dříve či později bude pro všechny dlouhodobé účinky, jimiž trpěli Američané a další občané v místních i mnohem vzdálenějších oblastech, tak či tak „vypátrán“ jiný viník.

Mikroskopický spad na 50 000 let

Jestliže někde na pláži na vaší pleti náhodou přistane jediná mikroskopická částečka radioaktivního spadu, dostanete rakovinu pokožky. Po vdechnutí jediné částečky téhož smrtícího svinstva vás nevyhnutelně očekává úmrtí na rakovinu plic. Pokud totiž náhodou výjimečně nejste šťastný kuřák cigaret, zaryje se pevná mikroskopická radioaktivní částečka hluboko do plicní tkáně, naprosto udolá omezené tělesné zásoby vitamínu B17, a vyvolá nekontrolovatelné buněčné bujení.

Velké Británii hrozí bojkot sčítání

Velké Británii hrozí bojkot sčítání

Vendula Krumpholcová

Britské organizace pro ochranu osobních údajů volají po bojkotu tamního sčítání obyvatel. Nelíbí se jim, že zakázku za 150 milionů liber (4,2 miliardy korun) na zpracování dat pro britský statistický úřad (ONS) získala britská pobočka převážně zbrojařské firmy Lockheed Martin.
ilustrační foto, Londýn

Aktivisté varují, že údaje o Britech bude zpracovávat firma, jež osmdesát procent své produkce dodává Pentagonu a zpracovává data pro FBI a CIA. Jako americká společnost je Lockheed Martin podřízena zákonu Patriot Act, jež vládě v rámci boje proti terorismu umožňuje i nahlížení do soukromých údajů.

Letošní sčítání však může být pro Velkou Británii poslední, připravuje se totiž zpráva, která má analyzovat efektivitu sčítání. I bez volání po bojkotu nevrátilo před deseti lety své dotazníky více než tři miliony lidí. Přestože tehdy, stejně jako letos, hrozila za neodevzdání formuláře tisícilibrová pokuta, stíháno bylo jen 38 lidí.

Pracovníci ONS roznesli v Anglii a Walesu 26 milionů dotazníků. Skotsko a Severní Irsko organizují sčítání samostatně. Na základě demografických údajů získaných sčítáním se ročně rozdělí do regionů sto miliard liber.


ZDOJ http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/velke-britanii-hrozi-bojkot-scitani

doplněk http://myslichvost.blogspot.com/2011/02/scitani-v-nemeckurakousku-italii.html

Transformace jen na čisté planetě

A víte, že mi to dává smysl - chemtrails, vykacování pralesů, ropné katastrofy a jiné ničení planety, přeci není jen tak. Má to svůj cíl, který přes své žabomyší problémy nevidíme.

TOTO je úryvek z tohoto článku od p.Chobota

Říká se, že únik ropy v Mexickém zálivu byl umělého původu, je to možné?


Ano, skutečně mohu potvrdit, že k explozi ropného vrtu v Mexickém zálivu nedošlo pouze „shodou náhod“. Na Zemi bohužel operují síly, které se snaží všemi prostředky zabránit lidstvu ve zvyšování jeho vibrací. Tyto síly jsou posedlé mocí nad lidstvem a jeho kontrolou. Až lidé zvýší svoje vibrace, nebude možné je kontrolovat. Nebude možné lidi řídit ani pomocí psychotronických zbraní, jako jsou například torzionové generátory. Ovlivňování lidstva je několikastupňové, domnívám se, že takové lidské skupiny, které se snaží zamezit zvyšování vibrací lidstva, jsou napojené na negativní mimozemské rasy, respektive nízkovibrační formy života z jiných dimenzí. Ke zvýšení vibrací ovšem potřebujeme mít čistou přírodu. Pokud bude příroda kontaminovaná, vibrace se podstatně nezvýší a my „promeškáme“ velmi významné období našich dějin. A právě o tohle manipulujícím silám jde. Na Zemi jsou skupinky, které zde fungují skrytě již celá desetiletí, a veřejnost o nich nemá ani tušení. Nemluvím teď o „iluminátech“ a podobných společenstvech, ty jsou jen pouhou špičkou ledovce a nebo jen maskou. Jsem si jist, že tyto skupiny, které jsou technologicky mnohem dál než zbytek lidstva, se nacházejí v kontaktu s něčím zlověstným, s něčím, co nepochází z této planety. Snaží se udržet na planetě Zemi atmosféru strachu a snaží se Zemi kontaminovat. Tyto síly dobře ví, že Země je živý systém a pokud budou narušena moře, atmosféra a povrch kontinentů, Země nám neumožní další vývoj a nedojde k evolučnímu skoku lidstva. Katastrofa v Mexickém zálivu byla v tomto případě velmi vydařeným projektem těchto „ničemných“ skupin. Vytvořila na planetě atmosféru strachu a výrazně snížila vibrace Severní Ameriky. Obrovská plocha moře byla zcela otrávena a zbavena života a stala se „rezervoárem negativních vibrací“. Do moře vyteklo nejméně dvěstěkrát více nafty, než bylo oficielně uvedeno. Poté byla k „likvidaci“ této nafty použita tekutina, která ještě více kontaminovala životní prostředí. Bylo to podobné, jako byste člověku, který vypil jed, podali ještě silnější jed, aby byl zachráněn. Naštěstí existují velmi silné obranné mechanismy planety Země a jsou zde i mocné pozitivní mimozemské vlivy. JENOM díky těmto vlivům byla nakonec katastrofa v Mexickém zálivu zvládnuta. Na veřejnost se dostaly zprávy, že oblasti, zamořené naftou, se v moři nepochopitelným způsobem zmenšují. A že obrovská oblaka nafty, vznášející se v moři, kamsi mizí. Nic nemůže zmizet jen tak – zasáhly zde jednoznačně pozitivní síly, které se snaží o to, aby nám nebyla vzata velká dějinná šance. Je to podobné, jako když do sebe UFO lodě na Sibiři nasávaly oblaka stroncia a zbavovaly rozsáhlá území vysoké radioaktivity, poté co zde byla provedena řada pokusných nukleárních explozí.
Ničemné skupiny“ jsou podřízeny bytostem, kterým amazonští šamani říkají „depredadores“, neboli dravci. Tyto bytosti se živí energií našeho strachu a utrpení už po celé tisíce let. Pokud se naše vibrace zvednou, tyto bytosti ztratí svůj nejoblíbenější zdroj potravy – ztratí planetu Zemi. K úmyslnému narušení ropných vrtů nedošlo pouze v Mexickém zálivu – stejně špatná je situace např. u západoafrických břehů v nigerijských vodách, pouze se to utajuje. A nijak dobrá není ani situace v Rudém moři a na mnoha dalších místech této planety. Katostrofa v Mexickém zálivu nebyla osamocenou akcí, ani nešlo o náhodu. Tato záměrná akce byla součástí globální ničemné strategie. Tato strategie zahrnuje také rozsáhlou kontaminaci Aljašky, Sibiře a Amazonie, k níž v posledních letech dochází. Zde všude naftové koncerny, vesměs ovládané ničemnými skupinami rychle a systematicky nahrazují poslední panenskou přírodu „zónami smrti“, které vysílají do pole planety i do biopole každého z nás na dálku ty nejhorší vibrace. Jde o to, že čistá panenská příroda může sloužit jako mocný akumulátor pozitivní energie vysílané planetě Zemi – něco jako odrazová plocha, která reflektuje tuto energii do nás. Stejně jako jsou poslední pralesy záměrně kontaminovány naftou, je atmosféra i povrch kontinentů záměrně kontaminován těžkými kovy, rozprašovanými z letadel. Toto vše se skutečně děje, ať už se to může zdát veřejnosti třeba i neuvěřitelné. Čím dříve se to veřejnost dozví, tím dříve bude možné proti původcům těchto skrytých zločinů zakročit.

SPOLEČNOST: Sčítání a rodná čísla

SPOLEČNOST: Sčítání a rodná čísla

Po sčítaní nám pôjdu( vyzerá to tak) po rodných číslach a nahradia ich čim? žeby čiarovým kódom?


Se zájmem jsem si přečetl v NP pár článků kriticky se vyjadřujících ke sčítání lidí domů a bytů. Ve skutečnosti se to jmenuje Sčítání lidu atd. atd. Lidí je hodně, ale lid je jen jeden a není ho tedy třeba sčítat. Navíc mi okamžitě naskakuje dávná asociace „pracující lid“, no, raději toho nechme …

Přišel mi do mailu velmi zajímavý text, uveřejněný původně na:
http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-scitani-a-rodna-cisla-doq-/p…
Jistě se pan Hrdlička nebude zlobit, když jeho postřeh také rozšířím o kousek dále.
_____________________________________

Se zájmem jsem si přečetl v NP pár článků kriticky se vyjadřujících ke sčítání lidí domů a bytů. Ve skutečnosti se to jmenuje Sčítání lidu atd. atd. Lidí je hodně, ale lid je jen jeden a není ho tedy třeba sčítat. Navíc mi okamžitě naskakuje dávná asociace „pracující lid“, no, raději toho nechme …
Se všemi předloženými argumenty musím souhlasit. I mně se celá záležitost jeví jako monstrózní, a tedy značně drahá akce na získání informací, jejichž užitečnost je nanejvýš sporná. Informace je něco, co mi umožňuje učinit nějaké rozhodnutí. Komu, jak a k jakému rozhodování pomohou informace získané oním sčítáním? Pokud se mne někdo ptá, zda mám počítač a připojení k internetu a zbytky svých trávicích procesů odkládám v kadibudce nebo je splachuji, proč se tedy neptá třeba na to, zda mám boty nebo zda dávám přednost slipům nebo trenýrkám? Umíte si představit, jak po takových informacích prahne obuvnický či trenýrkářský průmysl?
Problém je ale v tom, že informace sčítáním získané budou tajné, takže se nikdo nic nedozví. Pche! Kam vás vede slepá vášeň? Už se opravdu trapně opakuji, ale již dvakrát jsem se na stránkách NP zmínil o tom, že v Čechách se „všechno rozkecá“. Nebo že by to s tím utajováním tentokrát bylo jinak? Vyprávěl mi starší kolega, že jim na jednom slavném vojenském cvičení jakýsi obzvlášť povedený politruk vyprávěl, že „my máme v podzemních bunkrech tak tajné zbraně, že ani nevíme, jaké zbraně to jsou“.
Poté, co jsem dostal sčítací listy ke Sčítání lidu domů a bytů 2011, konstatuji, že o nás už vědí všechno a není třeba nic sčítat. Orwellův Velký bratr přinejmenším ví, jak se jmenuji a kde bydlím. To by mu snad mohlo stačit.
Schází jen pár drobností jako třeba “bydliště mé matky v době mého narození”. Nechť mi jemnocitný čtenář promine drobný šrapnel, ale to si už opravdu ze mě dělají prdel! Vyhlašuji tímto konkurs na návrh, jak tuto citlivou informaci nesmírné důležitosti prakticky využít. Upřímně řečeno, já byl tehdy mnohem menší, než jsem teď, a matka je bohužel již pár let na pravdě Boží.
Je vůbec dobré si zevrubně prostudovat sčítací archy a zamyslit se nad nimi. Dozvíte se totiž, že po vás chtějí uvedení okresu vašeho bydliště v době sčítání a před rokem. Půl hodiny jsem čekal na to, aby mi operátorka v callcentru zvedla telefon a potvrdila, že okresy byly opravdu již více než před deseti lety zrušeny.
Považuji se za do té míry zdvořilého člověka, že jsem:
1. Tu dámu nenechal čekat také půl hodiny.
2. Nehodlám (navzdory své touze) plýtvat vulgarismy.
Ale o sčítání jsem vlastně ani nechtěl psát, napsali jiní a nepoměrně lépe. Zaujala mě totiž jiná věc.
Přátelé, budou se rušit rodná čísla a nahrazovat jakýmsi novým nesmyslem. Úřad pro ochranu osobních dat došel k závěru, že tato každému z nás blízká a důvěrně známá řada číslic obsahuje citlivá a zneužitelná data. Ať na to koukám, jak na to koukám, jediné, co se z rodného čísla dá zjistit, kdy jsem se narodil a jakého jsem pohlaví. Co je na tom citlivého či zneužitelného, už mi nikdo nevysvětlil. Za nutné považuji zdůraznění argumentace, že rodné číslo by mohlo být zneužito. Ať mi ale někdo doloží, že někdy někde již nějak prokazatelně došlo ke zřejmému zneužití něčího rodné číslo či něčích rodných čísel a já s omluvou sním svého kulicha, klobouku nemaje.
No bóže, tak jsem se narodil pár týdnů po Stalinově smrti, mám pindíka a musím si občas oholit tváře, co si na tom kdo vezme? Ostatně, že nejsem mladík v rozpuku a ani ženská (bez ohledu na míru rozpuku), lze zjistit již pouhým pohledem na mou blýskavou lysinu.
Na druhé straně o užitečnosti rodného čísla nemůže být pochyb. Desetiletí jejich používání podle mne osvědčila jejich užitečnost. Používáme je všichni prakticky od narození. Snadno se pamatují. Kdy jsme se narodili, víme všichni, takže si stačí vštípit do paměti a udržet v ní onu trojici či čtveřici číslic za lomítkem a máme vystaráno. Dámy to mají poněkud složitější, ty si musí ke třetí číslici přičíst pětku. (Ostatně se divím, že dosud žádné bojovnice za ženská práva nenapadlo poukázat na tuto vpravdě ukázkovou diskriminaci žen. Teď už se jim to ale nevyplatí.)
Prakticky nezapomenutelné rodné číslo vám pak usnadní styk s úřady, kolikrát se používá třeba jako variabilní symbol při platbách daní, pojistného atd. atd. Já osobně rodné číslo považuji za geniální záležitost.
A najednou přijde Úřad na ochranu osobních údajů, že se RČ musí zrušit a nahradit něčím novým. Mám své RČ rád, provázelo mne věrně celý život a těžko se s ním budu loučit.
Ostatně, dovolím si odbočit k onomu Úřadu. Představuji si budovu, do které každé ráno spěchají desítky – a nebuďme troškaři – stovky úředníků, kteří usedají ke svým pracovním stolům, spěšně do sebe hrcnou ranního turka a pak v potu tváří vlastními těly – s krátkou přestávkou na oběd – až do odpoledne chrání naše osobní údaje. Někdy i v přesčase. Kdo ví, zda někteří nedrží i noční služby. Jak hrdinské, jak vzrušující, jak povznášející, jak úctyhodné!
A najednou nějakého úředníka napadne ta blbost s rodnými čísly. Ta zrušíme a vymyslíme nějaké nesmyslné shluky náhodných čísel, která bude generovat a přidělovat nám nějaký óbrpočítač a budou nezapamatovatelná (viz též J. Cimrman History and Memory). A budou tři databáze, dvě budou v Praze a ta třetí na neznámém místě (viz výše zmínka o tajných a neznámých zbraních v podzemí), to zase bude stát prachů! A z mýho!
Ale začal jsem původně o sčítání. Kvůli pitomému rodnému číslu se blbne na kvadrát, ale nikde jsem se nesetkal s tím, že by onen slavný Úřad na ochranu osobních údajů ostře protestoval proti sčítání lidu domů a bytů. A že by bylo proti čemu protestovat. Jaké mám rodné číslo, vem bubák, ale komu je co do toho, kam chodím s prominutím na hajzl, jak mám velký byt a jakého jsem vyznání. To nejsou osobní údaje?
Kdysi v dobách hluboké totality jsem došel k závěru, že někde musí existovat jakási tajná instituce, nějaký úřad, který má za úkol jediné. Vymýšlí, jak lidem otravovat, znepříjemňovat a komplikovat život. Jak lidi udržovat ve stavu mírné, ale permanentní nasranosti (jemnocitnějšímu čtenáři se omlouvám za další „šrapnel“).
Krátce poté, co nad naší zemí zavlál samet, jsem se naivně domníval, že již takového úřadu není. Svatá prostoto, říkám dnes sám sobě. Tento Tajný Úřad dále existuje a v souladu se zákony profesora Parkinsona spokojeně kyne, jak jinak než z našich daní. A kyne, duří a bytní tak, že některé jeho součásti se již nemohou skrývat a vyčnívají. Vím nejméně o dvou. Jsou to Český statistický úřad a Úřad na ochranu osobních údajů. A čile spolupracují na ždímání peněz daňových poplatníků k potvrzení nutnosti své existence.
Ale nakonec třešnička na dortu.
Hádejte, co po mně ti statističtí sčítáci chtějí?
Rodné číslo!
Nemám slov…

ZDROJ: http://www.osud.cz/blog/alue/spolecnost-scitani-rodna-cisla

LIBYE - Illumináti vyhlašují další válku

A zase bláznivý myslichvost příchází s neutuchajícím odhalováním plánování a symboliky Illuminátů, kteří používají "triky" ke své hře o nadvládu nad lidmi a Zemí.

Nevím jestli to někteří noví čtenáři pochopí, protože se nehodlám rozepisovat o základech numerologie, astrologie, symboliky a působení čísel, slov a činnů v určitých emotivních chvílich v dějinách lidstva.

Doublespeak aneb nevěřte jim ani slovo, média vám tvoří realitu

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/228307-usa-predaji-veleni-nad-operaci-v-libyi-kaddafi-pry-neni-na-seznamu-cilu.html
Pár hodin předtím i mluvčí americké armády oznámil, že koaliční síly necílí na plukovníka ani jeho rezidenci. "Nejdeme po Kaddáfím, není na našem seznamu cílů."

a najednou BUM
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/228296-spojenecka-letadla-zasahla-kaddafiho-rezidenci.html

Západ klame o rebélii v Líbyi rovnako, ako klamal o vojne v Gruzínsku!


nebo tohle

Začala sa v Líbyi III. svetová vojna?

a taky

Další ilegální válka mírového nobelisty


Pavel Křivka: Březen – měsíc války
Jméno měsíce března po bohu války Martovi působí magicky na moderní válečné štváče, kteří se snaží vždy v březnu nějakou válku nebo povstání rozpoutat. Možná i za slavným povstáním v Tibetu, které se připomíná 10. března, stáli tytéž síly, které později zavelely k bombardování Lybie (od 19.3.2011) nebo předtím k bombardování Jugoslávie (od 24.3.1999)....celý článek.

Takže trochu konspirace, neseriózní a zřejmě ulítlé mimo tuto planetu.

DNES 19.BŘEZNA 2011 právě před chvílí zaútočila francie na libyjské území a rozpoutala tak další vlekoucí se válku, jednu z mnoha, jenž patří do 3. sv války.

před 8 lety

19. března 2003 Americký prezident George W. Bush oznámil, že válka proti Iráku začala.
- To vše, aby ušetřil životy nevinných civilistů.

jen souhra náhod i to, že dneska byl, ale měsíc, že?
Sice začala další válka, ale úplněk to byl nádhernej co?

1+9+3+4=17 - 1+7=8

Číslo 8

Logické myšlení, organizační talent, obrazuschopnost, materiální a fyzická karma

Osmička je karmické číslo. Vyžaduje vždy vyrovnanost. Propůjčuje moc, ale přináší také deprese.

8 - Osmička je číslem moci, síly a úspěchu. Odpovídá jí planeta Mars. Je to aktivní a energická bytost, ráda dobývá a miluje výzvy. Svou ctižádost však obrací spíše k hodnotám materiálním než duchovním. Touží získat moc, což se jí daří díky smyslu pro realitu, rozhodnosti a pohotovosti. Má navíc to, čemu se říká "čich". Je netrpělivá a nerada ztrácí čas, hodně utrácí a ještě víc pracuje.

první bomba spadla na libyi podle reuters (rotchild,rockefeler) v 17:45, 8+9= 17, 1+7=8

dnes je konjunkce urana, SLunce a černý Luny, resp. nejpřesnější zítra (20.3.2011)
v tomto směru je invaze do Libye průser, měli to udělat dřív nebo pozdějc +- alespoň tři dny

Nezapomeňme že sarkozy je illuminát kterýho na trůn pomohl dosadit právě i illuminát kádafí. Nebojte se určitě se předem dohodli, jak vše bude probíhat, proto jsou si tak jistí svými kroky, nezáleží jim na lidech, jdou podle většího plánu, stejně jako saddam a bush. Válka jsou především peníze a také utrpení lidí, které jim dává moc a sílu. Vydělají na všem - ropa, zbraně, obnova, zemědělství - semena, na pozdějsím zadlužení lidí v lybii díky MMF a nakonec především na tom že další země padne do rukou totálního NWO. Vydělají i na těch co válku vedou, na nás. Na plátcích daní státům, na nás obyvatelích francie, usa, italie ..celé EU a dalších.

Je to je jejich špinavá hra. Předem naplánovaná jako 9/11 či válka v afghanistánu, iráku, palestině. Všude.

Zase se nakrmí korporace,páteř NWO, zase zmizí miliardy z naší práce ve svržených bombách, zase i přes finanční krize bude na válku, zase budeme osvobozovat dosazené libyjské vzbouřence zajisté podobné al-kajdě, zase bude jedna země umírat pod nadvládou spojenecké vojenské koalice stále těch samých.

A není von ten Kaddáfí taky Zednář?


23:49Kaddáfí také řekl, že Libyjská skladiště zbraní. by měla být otevřena občanům, aby je mohli bránit...TADY


Africká unie - krok k NWO, jako EU,severoamerická unie, asijská unie.

V roce 2002 stál Kaddáfí u zrodu Africké unie, jejíž snahou je postupná integrace afrických zemí. Na summitu v Addis Abebě v únoru 2009, kde byl zvolen jejím předsedou, se vyjádřil pro projekt Spojených států afrických.

Libye-Kaddafí - Stal se známým pro své nevypočitatelné a nepředvídatelné chování na mezinárodní scéně. Jeho vláda financovala mnoho revolučních či teroristických skupin na celém světě, včetně Black Panthers a Nation Islam ve Spojených státech a Irské republikánské armády v Severním Irsku. Jeho vláda byla údajně zapojena do několika krvavých teroristických incidentů v Evropě, od palestinského či jiných arabských extremistů. Tyto spekulace jej dostaly do křížku s Evropou, ale hlavně s USA. USA bombardovaly několik míst v Libyi, zabily nebo zranily několik jeho dětí a málem přitom zahynul sám Muammar Kaddáfí.[zdroj?] V roce 1986 přerušilo USA s Libyí diplomatické styky.

Za vlády Reagana a Bushe st. v USA se libyjsko-americké vztahy spíše horšily, než aby se věci hnuly a daly se do pořádku. USA po bombardování Tripolisu a Benghází tlačilo na Libyi a chtělo po ni, aby se zbavila chemických zbraní. To však Kaddáfí s díky odmítl. Od nástupu Billa Clintona jako prezidenta USA si Libyjci hodně slibovali vzhledem k vylepšení vzájemných vztahů USA a Libye. Nicméně se spletli a Clinton pokračoval v politice proti Libyi jako jeho dva předchůdci.

Sblížení se Západem ukázala až jeho reakce na zářijové útoky na New York a Washington v roce 2001. Ostře je odsoudil a přislíbil pomoc v boji proti Al-Kajdě. V roce 2003 pak oznámil, že Libye ukončí svůj program v oblasti zbraní hromadného ničení. O tři roky později se pak Spojené státy rozhodly s Tripolisem opět navázat diplomatické styky.


1945-2011 - 66 let
Udělali z OSN i NATO vojenské agresory. Svět míří k další válce
Válka proti Libyi, jejímž cílem je ovládnutí surovin, ve které již dnes
bojují Arabi získání Západem, proti Arabům vedeným Kaddáfím, usilujícím o udržení
suverenity samostatné země, členského státu OSN, může skončit porážkou
progresua nastolením nemilosrdné buržoazní diktatury. Vojenská převaha Západu je
nesmírná. Jaké změny však nastanou po eventuální porážce Kaddáfího?
Nejdříve si je potřeba položit otázku: Byla libyjská revolta vyvolána
sociálními problémy, jako nezaměstnanost a bída, což nám vnucují již zmíněná média?
Libyjské obyvatelstvo má nejvyšší životní úroveň v Africe. HDP na obyvatele
činí6000 USD. Pokud jde o oficiální „Index lidského rozvoje“, který je průměrem
tří indexů: indexu očekávané délky života, indexu vzdělání a indexu HDP
(statistiku zpracovává každoročně OSN) a který nejlépe charakterizuje kvalitu života
obyvatelstva, byla Libye v roce 2010, jako vedoucí africká země na 53.
místě na světě, další byl Tunis až osmdesátý první. Při tom v roce 1951 byla Libye
oficiálně nejchudší zemí na světě. Dva britští významní žurnalisté David
Bluntly a Andrew Lycett, kteří nejsou v žádném případě příznivci Libyjské revoluce
museli napsat:
„Mladí lidé jsou dobře oblečení, živení a vzdělání. Dnes si Libyjci
vydělávají v průměru na hlavu více než Britové. Nerovnost ročních příjmů je menší než ve
většině států. Libyjské bohatství je rozděleno spravedlivě v celé
společnosti. Každý Libyjec má zajištěno bezplatné (a často vynikající) vzdělání,
lékařskou a zdravotní péči. Nové školy a nemocnice jsou impozantní podle všech
mezinárodníchstandardů. Všichni Libyjci mají vlastní dům nebo byt, automobil, TV, video
atelefon.“V porovnání s většinou zemí třetího světa a dokonce i prvního, se Libyjci
mají opravdu dobře. V celé zemi probíhá rozsáhlá bytová výstavba. Za bytyZa byty
se neplatí nájem, V Kaddáfího (buržoazními ideology vysmívané) „Zelené knize“
sedočteme: „Dům je základní potřebou individua a rodiny, proto nesmí být
vlastněn někým jiným.“ Libyjská revoluce, díky příjmům z exportu ropy a zemního plynu zajistila
Libyjcům tak vysokou životní úroveň, že začali odmítat vykonávat manuální
práce v průmyslu, zemědělství i službách. Vláda musela dlouhodobě importovat
pracovní síly. Za historické krátké období se nepodařilo zlomit psychiku libyjských
Arabů, podle které musí každý Libyjec mít vlastní podnik. Rodiny by
považovalyza potupné, kdyby jejich synové museli manuálně pracovat. Preferuji, aby
zůstali nezaměstnání a žili z podpory. Žádný režim není perfektní a ani Libye není
výjimkou. Ekonomice a sociálnímu systému země způsobily největší škody
téměř deset let trvající sankce. Globální neoliberální kapitalistické krizi se
nevyhnula ani jedna země světa, zasáhla všechny, včetně zemí, které po
revolucích odmítly tržní společnost. Ale ani tyto problémy nejsou tím, co
by mohlo vyvolat třídní konflikt. Co to tedy bylo?
Co to je? No přece tohle:
Milý Vrtěti psem, dovol, abych ti odpověděl, ale nevím, jestli se ti to
budelíbit. Je třeba si uvědomit, že co je člověk člověkem a vzal poprvé do ruky
kyj nebo kámen, bojují proti sobě zájmové skupiny lidí o zdroje, moc a svou
svatou "pravdu". Vždy ve jménu něčeho "vyššího", proti tomu "pravému" nepříteli,
ale v zásadě vždy jen o bohatství, moc a možnost ovládat co nejvíce druhých. Dřív
to nebylo tak na očích, bylo nás méně a nešlo to v přímém přenosu. Dnes je to
boj otéměř vyčerpané zdroje, neboť jen přes jejich ovládání se malá skupina
mocných parazitů, určujících pravidla hry (dnešní absurdní finanční systém a řád),
udrží na výsluní a může dál stále lépe ovládat zmanipulované, dnes už téměř
degenerované většinové stádo, které ty parazity velmi dobře živí. Tak se s
tím smiř. Bude to trvat ještě tak dlouho, dokud nějakým zásahem zvenčí tento
nepovedený biologický produkt nezmizí z povrchu zemského.

Sčítání v německu,rakousku a itálii

Německo a Rakousko

sčítání lidu - pokuty až 5000, - € při odmítnutí odpovídat na otázky. Občané jsou prakticky vyslýcháni a musejí odpovědět na otázky, které se týkají jejich stavu Je to ještě kompatibilní "liberální pořádek"?

My Němci ještě již 2x jsme se v minulém století setkali s bolestí, že to (sčítání) přináší velká rizika, pokud stát má zájem o osobní údaje občanů, které nic neřeší. Údaje zpřístupnily německému gestapu a Stasi - byli pronásledováni, vězněni, mučeni a zabíjeni, proč jsme se stále nepoučili? Německé Michel uznává pouze nebezpečí, když je již příliš pozdě ...


V roce 1980, pokus o zavedení sčítání lidu v západním Německu vyvolalo silnou (populární) nelibost, protože někteří cítili, že otázky, které budou požádáni vyplnit budou docela osobní. Srovnánávalo se s Orwellem - 1984. Vedly se některé kampaně za bojkot, nebo za úmyslné nepravdivé prohlášení. Ústavní soud zastavil sčítání lidu v roce 1980 a 1983, a požadoval revizi procesu. Upravené sčítání lidu se nakonec konalo v roce 1987.


Vaše data budou vystaveny riziku odcizení dat.
Centrálního ukládání citlivých osobních údajů vyvolává Ambice a rizika odcizení dat.
Účinky těchto údajů by byl obrovský Klaus :-)) v originale datenklaus.
další informace o Vás vytvoří jasný obraz o vaší osobnosti.

http://www.destatis.de...oficiální stránky německého statistického úřadu

www.statistik.at...oficiální stránky rakouského statistického úřadu

Wikipedia

Bojkot v německu je poněkud organizovanější než-li u nás:

Zensusvorbereitungsgesetz -
Nezávislé informace o sčítání lidu v roce 2011

PDF s bojkotem přeloženo překladačem

Rozšíření sčítání lidu: "Koncert na přání", nebo třeba statistiky? (V německu si hold to sčítání ještě rozšířili, a tak budou vyzvídat i to co EU vůbec nechce)


Spolkový ústavní soud zamítl odvolání proti sčítání lidu plánované příští rok. Celkem 13.000 občanů se spojilo pro kolektivní stížnosti.
Soudci uvedli, že stížnost by neměla být namířena proti celému zákonu o sčítání lidu. Spíše by se měli lépe definovat pravidla v tomto zákoně.---------------------------------------------------------
Itálie


http://www.istat.it/censimenti/


Evropské předpisy jsou závazné: sčítání lidu a to by obyvatelstva, domů a bytů má být dosaženo - splněno v termínu. Pro země, které toho nedosáhnou mají být pokutovány.

Nic jiného zajímavé jsem v Itálii nenašel. Žádný větší bojkot, žádné další stránky k tématu. Ale určitě něco někde bude, jenže to chce hold někoho kdo umí italsky.
----------------------------------------------------


Egon Bondy - úryvky z Afghánistánu

Bylo to úžasné podívání - a nebyla
toho škoda. To, co mohlo sloužit k tomu, aby všichni měli volno,
bylo určeno k tomu, aby všichni byli více otroky a jatečným dobytkem.
Na nic jiného plánovatelé nemysleli. Generální štáby seděly
pod tunami betonu zavrtané v horách a tohle byly jejich prodloužené
ruce na upečení lidí ve vlastní šťávě. Bylo to úchvatné podívání - a
vnukalo to osvobozující vědomí, že teď už se to nikdy více neuvede
do chodu, že už to nikdy víc nebude fungovat, že už zaplať pánbůh
lidi jsou v hajzlu a z tohohle už nikdy nic dál nebude. Ať si hnijou
generální štáby pod svými tunami betonu a zločinu - posrali si hlavu
sami: už nejsou lidi, kteří by jim to zas dali do richtiku, a nikdy už
takoví lidi nebudou. Generálové si můžou sami strčit hlavu do soustruhu.
Tak nějak řečňoval C. - maje už velmi přebráno - když s flaškou piva stál
na nedodělaném jádru reaktoru a chval do něj. Věru, že takové úvahy
nevedl, když byl střízliv, to si jenom odplivl.
D. se ztrácela mezi nekonečnými řadami strojů a nepochopitelných
polotovarů, jak tu zůstaly v den D, hodinu H a viděla v duchu ty desetitisíce
lidí, kteří tu za auto a chatu připravovali světu válku. A viděla
ty milióny lidí, kteří v podobných podnicích po celé zemi připravovali
za hovno světu válku. Kde jsou? Vypařili se jako smradlavý prd - člověk,
to zní hrdě.
Jejich masturbační problémy skončily. Je otázka, byli-li to vůbec lidi,
a ne jen pytlíky sraček. V hlavě měli nasráno určitě. Tomu se mělo říkat
lidi? Pracovití otcové a matky se zlatým srdcem a zlatýma rukama,
vychovávající děti k poctivé práci. I otec C. dělal v takové fabrice.
Nikomu ve vesmíru jich není líto.
[37]
My jsme dělali, protože jsme dělat prostě museli, ale udělali
jsme si svý a šmitec. Ale byli ty idioti, co chtěli bejt něco lepšího,
a furt víc a furt víc lezli tamtěm do prdele
- a kde by tamti byli, kdyby ty idiotský inteligenti řekli, že
serou na kariéru a budou dělat jen jako obyčejný lidi a nebudou
jim dělat ten vejzkum, tu techniku, tu vědu, ty jejich noviny a televizi,
ten jejich gramofonovej voblbovák a to všecko dohromady, kde by
tamti byli, kdyby jim to byl nikdo nedělal - nebyli by se ani uprdli
s tou jejich zasranou válkou, která zničila takový krásný město jako
Norimberk."
C. neodpověděl - bylo by to na dlouhé lokte - ale tahle decentní otázka
pro intelektuály tu byla formulována snad vulgárně, ale přece v podstatě
správné. Vzpomínal si, jak kdysi jeden jeho známý mu vyprávěl, jak se
v SSSR zúčastnil prací v Dubně, na atomovém výzkumu, a jak jednou
větou vykládal o té své vědecké práci a o nejsviňáčtějšich sviňárnách
svého soukromého života - a tím i života jeho spolupracovníků. C. se
tenkrát zhrozil, v jakých rukou je vlastně osud lidstva: v rukou
větších sviňáků, než jaké si dovedl představit sám božský markýz.
A bylo nemožné předpokládat, že tito sviňáci jsou schopni uvědomit si
zodpovědnost, kterou mají při své kvalifikaci a se svými diplomy - vždyť
jejich potřebou bylo být stále lépe placeni, aby mohli co nejpohodlněji žít
to svoje svinstvo.
Pokud mělo ještě vůbec cenu starat se o to, co bylo před válkou, pak
rozhodně úloha vysoce kvalifikovaných skupin obyvatelstva nesměla
být přehlédnuta a bylo potřeba říci o jejich kardinální vině co nejhlasitěji.
Neboť na nich stály vykořisťovatelské a válku připravující supervelmoci,
ony byly klíčem jejich úspěchů, ne ti oblbení manuálně pracující,
ale jejich oblbovatelé, vědci a specialisti, hýčkající
si svoje privilegované postavení. I policajti a estébáci byli
vůči nim vlastně jen dobře placení poskoci, ale vědeckou
práci za ně dělat nemohli. A o to stupidnější a neuvěřitelnější
bylo jejich štrébrování se, že nezískávali ani stín podílu na
rozhodování a na moci - to i ti estébáci spíš s nimi mohli
mávat - dali se zneužívat jen za odměnu společenské prestiže.
A kolik jich chodilo kolem nás a nadávali na poměry - a poslušně
a s velkou pílí dělali, co se jim uložilo.
A nadávali na dělníky, že neprojevují žádné uvědomění,
že jsou jen pasivní ovládaná masa. A oni - elita - lízali prdel
mocipánům za každý stupínek kariéry


Usedli na břehu Rýna a držíce se za ruce mlčeli, než se snesla noc.
Bylo to ještě nesrovnatelně hroznější než Evropská poušť. Tady už
neuniklo vůbec nic a bylo to tak hygienicky přetaveno, že tam už co
svět světem bude, nic nebude. Bylo to dokonale pusté a sterilní prostředí,
oproti jakému severní pól hýřil životem. Tady se neudrží ani
[47]
bakterie. Dokonalost zničení byla hodná obdivu. AŽ jednou
přiletí Z vesmíru někdo, smekne před námi klobouk.
V táboře bylo celkem na padesát mladých lidí, vrstevníků
mi a D., ze všech koutů Evropy. Proto mluvili anglicky, ale
měli potíže dohovořit se se skupinkou, která přišla nedávno
a o níž se zprvu domnívali, že jsou to Laponci, až se zjistilo.
že jsou to rodilí Londýňané. Doposud se s nimi většinou
domlouvali posunčinou. Prvních několik mladých, kteří se
zachránili v Evropské poušti, tu bylo už koncem minulého
léta, a jak pozvolna se Scházeli další, začali podnikat daleké
výpravy křížem krážem, aby našli a přivedli všechny, které
na jdou. Tak postupně jejich počet valné stoupla začali se
pouštět do spousty věcí. Při systematickém průzkumu nejbližšího
okolí podařilo se jim mnoho užitečného vyprostit
z trosek. Tak například měli v táboře elektřinu, protože
našli na jednom statku týden cesty odtud dynamo. Svítili
si teď ostošest a vyhrávali na gramofony a na magneťáky.
Samozřejmě měli celou spoustu vozidel. Na landroverech
se dalo jezdit silnicemi ve vnitrozemí pouště. Měli knihovnu
ve všemožných řečech a navzájem se učili německy,
holandsky, dánský, norsky i francouzsky.
„Založili jsme komunu a založíme i další - a budou to
opravdové rajské ostrůvky!“ vysvětloval jim Claus s námořnickým
vousem kolem brady.
„Nastává skutečně nový věk - věk bez lidí, ale pro lidi,“
vyjadřoval se trochu paradoxně Peter Z Hamburku.
Jedna parta se vrátila Z dalekých cest a přivezla kromě
jiného i stroj na zmrzlinu, kolem něhož se všichni dali
do tance.
„Máme k dispozici celou vrcholnou civilizaci - uvedeme
ji do chodu konečně ve prospěch člověka, a ne k jeho zničení
- to je, Zaplať pánbůh, už za námi,“ vykládal obrovitý
Nor, který se zachránil tím, že byl na člunu na rybách, protože
i Norsko bylo teď pokryto sklovinou - „ovšem vypadá
pořád krásně, skleněné hory se tyčí Z fjordů ~ ale nikdo na
ně už nevyleze,“ dodával.
První zásadou, kterou si noví lidé stanovili, bylo, že se
nikdo nemá předřít. Nepracuje se pro kvantitu, ale pro to,
aby byl život krásný. Dokonce i ten, kdo by nechtěl pracovat,
nemusí, komuna ho přece uživí. Marie (z Londýna)
malovala obrazy a koho by napadlo říci jí, že má taky dělat
něco jiného? Naopak - jak ty obrazy přece potřebujeme!
(I Anglie byla pod sklovinou - Londýňané byli na výletě
v Kodani.)
[50]
Konečně všecko zašlo - teď je ráj,“ říkal Hans.
Všichni ztratili většinu svých blízkých, ale radostnost
nového společenství jim na to dala brzo zapomenout.
Začínalo vstupování do věku snu.
***
Stále o tom snili a při nejrůznějších příležitostech o tom
stále znovu mluvili.
„Nikdy už se nevrátí, co bylo. Zaplat' pánbůh, lidstvo
se zničilo perfektně. Udělalo nakonec, co chtělo, ~ a na~
vždycky je pokoj.“
„Stačí mi, když ráno, jak se probudím, uvidím naproti
Sklovinu, a mám pomyšlení na lidstvo až po krk. Už nikdy
říkám si každý ráno.“
„Vykořisťovatelská společnost skončila logicky. Jen to se
dalo čekat. Už nikdy se neobjeví.“
„Žijeme teprve teď- co jsem žil celý mládí, to byla noční
můra. I s těma jejich novinama, televizí, diskotékama, vojenskou
službou a fabrikou. Už nikdy to nebude takový.“
„Teď pracuju konečně Svobodná. Ať mám práce třeba
nad hlavu, je to jen samá radost, protože děláme
konečně
sami pro sebe, a ne pro ten jejich bejvalej hnus.“http://www.uloz.to/7739770/egon-bondy-afghanistan-pdf

..

Poručíme větru, dešti

O chemtrails, geoinženýringu a řízení počasí. Plány na globální regulaci uhlíku selhaly, ale nejásejte. Místo toho nastupují plány ještě divočejší.

Zvětšit obrázek
Jeden z navrhovaných projektů - bělení oblaků mořskou solí pomocí flotily malých plavidel.

Flotila lodí na výrobu mraků

V květnu 2010 Guardian informoval, že miliardář Bill Gates, otec Windows, investuje 300 milionů dolarů do podniku Silver Lining, který si klade za cíl vybělit mraky (cloud whitening), aby více odrážely sluneční záření. Projekt má provádět terénní zkoušky nad oceány na ploše 10 000 km2. Cílem je samozřejmě boj proti globálnímu oteplování.
Bill Gates" cloud-whitening trials "a dangerous experiment". Guardian 14.května 2010


Bill fakticky vyslyšel výzvy Bjorna Lomborga. Ten veřejně podpořil návrh britské akademie věd (Royal Society), že lepší než draze snižovat emise uhlíku, by bylo kompenzovat skleníkový efekt CO2 tvorbou chladivých mraků. Plánem je vybudovat flotilu lodí, které by do vzduchu chrlily kapky vody, aby se formovaly mraky (viz). Royal Society to navrhuje v studii „Geoengineering the climate: science, governance and uncertainty” z roku 2009.


I Rajendra Pachauri, šéf mezivládního panelu OSN pro změny klimatu, po Climategate oznámil, že nová, již pátá, zpráva IPCC se nově zaměří právě na geoingeneering (interview s Reuters). Po sérii afér má IPCC téměř nulovou důvěryhodnost, proto si klade ještě ambicioznější úkoly s daleko většími dopady na naše životy?

Zvětšit obrázek
Cloud Seeding made in China.

Začal to obchodník s deštěm
Plány na umělé mraky tu jsou už desítky let, ale původně měly za cíl ne boj s oteplováním, ale vytváření umělé srážkové oblačnosti. Takové hi-tech zavlažování ve stylu Nashovy divadelní hry „Vyvolávač deště“.
I dnes občas slyšíme třeba z Číny, že soudruzi dokáží tímto způsobem poručit větru, dešti a k podpoře místních zemědělců vyvolali déšť pomocí rozprašování stříbra do atmosféry (viz web ČIŽP).

Možnosti tu jsou ale omezené. Arlen Huggins v rozhovoru pro Scientific American v únoru 2009 (Does Cloud SeedingWork?) říká: „Pokud máte sucha a nejsou mraky, cloud seeding vám nepomůže. My totiž jen zesilujeme bouřky, které už existují… Cloud seeding se nejlépe dělá, když máte normální či nadnormální srážky. Ty můžete zesílit, takže do svých nádrží dostanete více vody na přečkání období sucha. Ze sucha vás to ale nevyvede.“ A dodává: „Nemůžete výsledky posuzovat podle jedné konkrétní bouře. Sněžilo by i bez našeho zásahu? Nevíme… Připsat konkrétní bouřku cloud seedingu je obtížné, pokud nejde o primitivní systém jako třeba mlhu, ze které by samo od sebe určitě nesněžilo.“

Chemtrails: jedy z nebe

Český klub skeptiků Sisyfos před časem publikoval článek Leoše Kyši „Konspirační teorie“ (19.9.2008), kde si mimo jiné utahuje z teorií, že do paliva letadel kdosi tajně přidává chemikálie, aby vytvářel umělé mraky. Autor píše: „O tom, že teorie chemtrails patří do stejného soudku jako přistání Američanů na Měsíci, netřeba pochybovat.“


Osobně nemám tušení, jestli někdo do kondenzačních pásů letadel už dnes něco přidává. Důkazy pro takové tvrzení jsem zatím neviděl. Že někde na nebi je nějaká čára, není žádný důkaz. Avšak víme, že takové plány skutečně po světě kolují. Použít takto linková letadla navrhovala například studie Davida Mitchella a Williama Finnegana „Modification of cirrus clouds to reduce global warming“ (Environ. Res. Let, prosinec 2009).


Pan Kyša ve svém článku označil za pitomost, že by někdo do nebe stříkal baryum a další jedy. „Stačí si přečíst libovolnou středoškolskou učebnici fyziky a zjistit jak by soli barya působily na obloze také to, že by velmi rychle částečky spadly na zem a kontaminovaly půdu. Gravitace je slovo, které zřejmě esoterici a konspirátoři asi neslyšeli,“ píše.

Rozprašování jedů v atmosféře se ale opravdu navrhuje a tyto plány nejsou nijak tajné.
Podle odhadů Council of Foreign Relations v publikaci „The Geoingeneering Option: A Last Resort Against Global Warming?" by „jeden kilogram síry umístěný na správné místo ve stratosféře mohl vykompenzovat oteplovací účinek několika set tisíc kilogramů oxidu uhličitého.“ Jde o snahu napodobit přírodu – když sopka vyvrhne do atmosféry oblaka prachu a síry, pozorujeme ochlazení.


Dokonce ani to baryum není tak docela výmysl. Baryum se do atmosféry skutečně někdy rozprašuje čistě pro studijní účely. Mrak barya v horní atmosféře umožní měření magnetického pole Země (viz).
Je na to i United States Patent 3813875 z roku 1974 (T. Paine, NASA).


Spekulace o chemtrails jsou možná neprokázané, ale vycházejí z reálného základu. Pokud se však chcete něco faktického dozvědět, nehledejte v odborné literatuře konspirační pojem chemtrails. Hledejte pojmy jako „cloud seeding“, „geoingeneering“ a SRM (Solar Radiation Management). Nejsou to tajné dokumenty, jsou běžné dostupné.


Studie Bena Kravitze a kol. (GRL 2008) „Acid Deposition from Stratospheric Geoengineering with Sulfate Aerosols“ zcela vážně zkoumala, jaký vliv může být spad síry (kyselé deště) na ekosystémy. Autoři došli k závěru, že koncentrace je příliš nízká, než aby byla nebezpečná. Kyselé deště jsme ostatně zažili už v éře před odsířením továrních komínů a přežili jsme to. Mezi další negativa síry by však prý patřila změna barvy nebe (z modré na bílou) a likvidace stratosférického ozónu.

Zvětšit obrázek
Symbol kampaně HOME (Hands off Mother Earth)

Protesty proti geoingeneeringu
Ekologie původně vznikla na protest proti zasahování člověka do přírody. Pokud na ochranu přírody proti antropogennímu globálnímu oteplování budeme špinit nebe sírou a vytvářet cíleně kyselé deště, pokládám to docela za černý humor.
Environmentální aktivisté na protesty proti takovému hraní si na boha organizují kampaň HOME (Hands off Mother Earth) čili Ruce pryč od Matky Země.

Otevřít stránku se souborem GEOPIRACY
Obloha na obrázku Edwarda Munche „Výkřik“ z roku 1893 je prý bolševicky rudá kvůli výbuchu sopky Krakatoa, která do atmosféry vyvrhla spoustu síry. Moderní plánovači mají v plánu to zopakovat.

Ekologická nadace ETC vydala zajímavou publikaci "GEOPIRACY: A Case Against Geoingenering“ (PDF; 1,7 MB; 56 stran) MB; 56 stran), kde ukazuje přehled metod geoinženýringu a některé jeho negativní dopady.

Odpůrcům goeingeneeringu možná udělalo radost, když OSN v říjnu 2010 na konferenci v Nagoya v Japonsku uvalila moratorium (viz) na experimenty s geoingeneeringem. Jednotlivé státy a firmy by se měly zdržet experimentů v geoingeneeringu.


Ale nejásejte.
OSN to myslí tak, že chce v tomto směru mít monopol. Státy i soukromníci by měli geoinženýring přenechat Organizaci spojených národů. Protože věci podnikané lokálně mohou mít důsledky globální, že ano.


Osobně si dokáži představit, že jednou budeme řídit počasí. Jako je to ve vědecko fantastických filmech. Není to ale předčasné? Vždyť dosud nevíme, jak klima funguje. Je rozumné vrtat se v něčem, co pořádně nechápu? Je to jako rozmontovat budík, když nevím, zda ho budu umět zase složit.


Takže se tu hodí citovat, co klimatolog Kevin Trenberth napsal v e-mailu (14. října 2009), který se dostal na veřejnost při aféře Climategate: „Šance, že bychom pochopili, kam jde všechna energie a jaký mají na klima vliv mraky, není ani na obzoru. Ani se neblížíme pochopení celkové energetické bilance planety. Skutečnost, že nedokážeme vysvětlit, co se děje s klimatickým systémem, znamená, že můžeme zapomenout na snahy o geoinženýrství – nepoznali bychom, jestli mělo či nemělo nějaký účinek. Je to trapas (travesty).“

Jenže tady možná o žádné účinky nejde. Mám k tomu jednu teorii. Pánové možná pochopili, že klimaskeptici mají pravdu a že kvůli snížení sluneční aktivity nás čekají desítky let ochlazení. Bez ohledu na CO2. Takže oni příští rok vypustí flotilu lodí a pak budou předstírat, že oteplování zastavili oni svými experimenty. A přisvojí si zásluhy za záchranu planety.

Další čtení:
David Biello. “
What Is Geoengineering and Why Is It Considered a Climate Change Solution?” 6.duben 2010.


Autor má vlastní stránky Klimaskeptik

Dalajlama - Kolo destrukce

Dalajlámovy stíny: Dalajláma a tantrický buddhismus


Německý psycholog a expert na okultní společnosti Colin Goldner poněkud kontroverzně (a v dost tvrdém tónu) popsal tibetský buddhismus (vadžrajána), náboženství jehož představitelem je „jeho svatost“ Dalajláma. Tantrický či esoterický buddhismus je na svá tajemství poměrně háklivý, proto bývá dokonce přirovnáván k eleusínským mystériím. Některé jeho tajné rituály, v rozporu s obecnou představou, připomínají orgie či praktiky satanistických sekt (detaily jsou příliš šokující, než abych o nich psal; dočíst se můžete v knize The Shadow of the Dalai Lama, kterou napsal bývalý buddhista blízký Dalajlámovi Victor Trimondi), což si příznivci Dalajlámy, kterých je v Čechách nemálo, příliš neuvědomují. Samotný Dalajláma o sexuální magii, která je v doktríně jeho sekty nutnou podmínkou k dosažení buddhovství, říká, že přísluší pouze výjimečným jedincům, a že běžní mniši ji mají praktikovat mentálně. Realita ovšem není vůbec růžová a Dalajlámovými příkazy se neřídí ani někteří „nejsvětější“ mniši – proč ano, když je sexuální magie vyžadována „zjevenými“ posvátnými texty.
Tyto informace nezveřejňuji proto, abych házel špínu na tibetský národ – očerňování jakéhokoliv národa či skupiny se mi bytostně příčí. Ani tím nechci hájit stanoviska komunistické Číny, která využila útlaku lámů k morálnímu ospravedlnění okupace Tibetu (z politického hlediska se Tibet stal součástí Číny na základě dohody s Brity). Odsuzuji také náboženskou nesvobodu v Tibetu, která spočívá hlavně v zákazu uctívání boho-krále Dalajlámy (zde, jak vidíte, je však problém i politika) – na druhou stranu si myslím, že Dalajlámova tvrzení o „kulturní genocidě“ a fyzické likvidaci Tibeťanů v minulosti (mluví o statisících mrtvých) jsou přehnaná (nebo zavádějící) – v Tibetu fungují kláštery, ve školách se vyučuje v tibetštině, byla zavedená pozitivní diskriminace, tvrzení o strašlivých činech Číňanů minulosti C. Golder, spolu s některými historiky, označuje jako propagandu; Rudé gardy, které ničily v Tibetu památky, tvořili mladí Tibeťané atd.. Chci pouze ukázat na rozpor mezi skutečnou tradicí tibetského buddhismu a Dalajlámovou „naukou“, kterou prezentuje západu.

Podrobněji Goldner:

Doktrína Gelugpů („žluté čepce“, sekta tibetského buddhismu, které předsedá Dalajláma) je obskurní směs víry v duchy a démony, kombinovaná s degradujícími rituály podřizování. Jako všechna náboženství je založeno především na zneužití nahánění strachu ze stavu po smrti. Učení tibetského buddhismu je protknuto strašlivými vyobrazeními monster, upírů a ďáblů. Kdo nebude poslouchat božské zákony lámů se neodvratně ocitne v jednom ze šestnácti pekel. Jedno z nich spočívá v ponoření po krk do „smrduté bažiny výkalů, přičemž zároveň „hmyz se zobáky ostrými jako žiletky, který tam žije, ohlodává (hříšníka) na kost.“ V dalších peklech dochází k pálení, vrhání, mačkání a drcení balvany a k rozkrájení na tisíc kusů velkými břitvami. A to je neustále opakováno navěky. A co toto patologické honění se za karmou způsobuje v hlavách jednoduše uspořádaných, nevzdělaných lidí – nemluvě o hlavách tří či čtyřletých dětí, které jsou tímto zaplavovány – můžeme jen s hrůzou hádat.

Tibetský buddhismus systematicky vychovává lidi s pokřiveným duchem a myslí. Důležitou součástí ritualismu, ke kterému patří různé sexuální praktiky (zpravidla hluboce ponižující ženy), je požívání „nečistých substancí“. Ty zahrnují pět druhů masa (býčí, psí, sloní, koňské, lidské) a také pět druhů tekutin (exkrement, mozek, sexuální sekrety, krev a moč). V principu jsou tyto druhy tantrických ritů odůvodněny potřebou získat vědomí, že „nic není samo o sobě čisté či nečisté a takovéto pojmy jsou založeny čistě na falešné abstrakci.“ V důsledku je třeba jíst lidské maso.

Celá společnost je poznamenána takovými kolektivními akty sebeklamu pod jhem šílenství, které se traduje z jedné generace mnichů na druhou. Na konci jsou oběťmi také samotní lámové, kteří byli takto trénováni od mládí, a byli připraveni o veškerou možnost nezávislého myšlení a rozhodování, nemůžou sami rozpoznat psychopatické šílenství, do kterého byli chyceni. Považují naopak své skryté a pokřivené sebe-vědomí, své lízání plivanců a pojídání exkrementů, jako výraz vyššího vědomí na „cestě k osvícení.“

zdroj: http://www.eunacom.net/DalaiLama_E.htm

Že rituály, při kterých se praktikuje sexuální magie a požívání „nečistých substancí“, nejsou marginálními záležitostmi, lze ukázat na tom, že jsou součástí iniciačních rituálů vedoucích k buddhovství (božství) v systému tantry Kálačakra – „nejvyšší z cest vadžrajány“. Jedná se o patnáct stupňů iniciací, ze kterých je sedm veřejných, často i masových a osm tajných, ve kterých se praktikuje sexuální jóga. Čtyři nejvyšší iniciační rituály se nazývají Ganačakra, jedná se o „řízenou orgii“, kdy iniciovaný postupně souloží s devíti ženami (od půlnoci do úsvitu, pokud dojde k vyvrcholení hrozí peklo), je mu podán „elixír života“ (sukra), což je směs sexuálních sekretů lámy a jeho tantrické „partnerky“, a požívá tantrické pokrmy – „nečisté substance“. Jedna z tanter nařizuje, že „(t)yto hostiny musí probíhat na hřbitovech, ve skalních jeskyních a na opuštěných místech, která navštěvují ne – lidské bytost. Musí zde být devět židlí zhotovených z částí mrtvých těl, tygří kůže, nebo hadrů, které pochází ze hřbitova. Veprostřed se nachází mistr, který reprezentuje boha (božstvo příslušné tantry), a kolem něj jsou rozmístěni jogíni“ (toto je magický kruh – živoucí mandala). Tantry explicitně nařizují zakončení rituálu obětováním přítomných žen, což se do 20. století pravděpodobně také dělo (upálením žen podobně jako čarodějnice ve středověké Evropě).
Zajímavý je politický aspekt tantrismu: konečné osvícení a dosažení božství, ke kterému usilování tantrika směřuje, totiž nelze brát jako vznik dalšího božstva, které by konkurovalo božstvu v buddhistickém pantheonu. Jde naopak o kompletní vzdání se individuality a přenechání tělesné schránky božstvu, reprezentovaného guruem, který provádí iniciaci. Láma s nejvyšším stupněm (např. Dalajláma, boho-král) iniciace tedy v pojetí tantrického mysticismu s klerikální hierarchií tvoří mystické tělo. Jaké to má implikace asi ani nemusím říkat.
Je třeba specifikovat to, že sexuální rity praktikují v tibetském buddhismu pouze některé sekty, jako třeba řád Gelugpů, a že některé řády jsou blíže mahájánovskému pojetí buddhismu (doktrína vadžrajány byla formulována asi v 16. stol.), tedy že dodržují přísný asketizmus a jsou (snad) i mírumilovné. Ostatně řád Gelugpů vyžaduje u mnichů celibát a za hříchy hrozí X pekly, ale je to doktrína paradoxního „zákona inverze“, podle které je zlo třeba vymýtit větším zlem, která ruší veškeré morální příkazy pro „zasvěcené“, naopak podporuje jejich co největší porušováni. Za co profánní člověk stráví 10 000 let v pekle přivádí jogína blíže k osvícení…
Nakonec bych pro ty, kdo si představují „tantrický sex“ jako sbírku erotických návodů na zlepšení romantických zážitku, dodal, že se velice mýlí: sex v tantře je pouze prostředkem k získání esoterického „elixíru života“, žena je tak připravena o svoji „tajnou esenci“ ve prospěch muže a v extrémním případě skončí na hranici – z pohledu tantrizmu rozhodně nejde o uspokojení sexuálního partnera, ale o touhu po moci (dosažení božství).

K tomu, zda tibetský buddhismus je náboženství hlásající mír a oplývající tolerancí: podle Victora Trimondiho „posvátné texty Kálačakry explicitně jmenují „vůdce“ judaismu, křesťanství a islámu jako oponenty buddhismu: „Adam, Enoch, Abraham, Mojžíš, Ježíš, Mani, Mohamed a Mahdi“ popisují jako „rodinu démonických hadů“ (Shri Kalachakra I. 154). Poslední bitva podobná Armagedonu (válka Šambhala) končí vítězstvím buddhismu. Oficiální interpret Kálačakry Alexander Berzin otevřeně přirovnává principy islámského „džíhádu“ k válce Šambhala. Stejně jako v islámské mučednické ideologii, šambhalští válečníci, kteří přijdou v bitvě o život, si zaslouží přístup do buddhistického ráje.“ Kálačakra tedy předvídá finální bitvu na život a na smrt s „nevěřícími“ a nastolení buddhokracie v čele s jediným světovládcem (Čakravartinem). Některá buddhistická centra symbolicky zavedla cvičiště pro poslední bitvu Šambhala.

Zajímavé je, že po bombových útocích na Světové obchodní centrum v roce 1993 se zde pravidelně konaly ceremonie vytváření pískových mandal (magické kruhy, které představují kosmos), nazvaných mandaly Kalačakra. „Kala“ znamená čas, ale také smrt a destrukci,“čakra“ znamená kolo – tedy Kolo destrukce. Jakoby věštily ceremonie věštily destrukci 11. září 2001. Oficiálně je však ceremonie vytváření mandal presentována jako akt propagace míru – přestože jejich konečná destrukce symbolizuje apokalypsu. Zvláštní jsou také Dalajlámovy styky některými nacisty. Známé je jeho úzké a dlouholeté přátelství s horolezcem a esesákem Heinrichem Harrerem, příběh zfilmovaný v hollywoodském filmu Sedm let v Tibetu (došlo zde k zjevné autocenzuře režiséra), menší pozornosti se dostalo jeho stykům s válečným zločincem Dr. Brunem Bergerem, který se podílel na zločinech v Osvětimi. Tyto styky možná vysvětlujeposedlost nacistických ideologů a před nimi evropských okultistů (H. Blawatska) vidět kořeny áríjské či jiné nadrasy v Tibetu. Problematický je i styk s Asaharem Šókó, vůdcem chiliastické sekty Óm šinkrijó, který čeká na popravu za útoky sarinem v tokyjském metru

Zdroj http://srsen.wordpress.com/dalajlama-a-tantricky-budhismus/