Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Pořád radioaktivní neřád

Radioaktivita, jaderné výbuchy a rakovina

Joe Vialls
Web Archive

Nelze zveličit celkovou závažnost rizika rakoviny plic z atmosférického radioaktivního spadu. Předtím než Rusko, Británie a Amerika zakázaly 5. srpna 1963 atmosférické testy, bylo do atmosféry vypuštěno více než 4 200 kilogramů plutonia. Protože víme, že méně než jeden mikrogram [miliontina gramu] vdechnutého plutonia způsobí u člověka smrtelnou rakovinu plic, tudíž vaše přátelská vláda vynesla do atmosféry 4 200 000 000 [4,2 miliard] smrtelných dávek, kdy radioaktivní poločas přeměny částice je minimálně 50 000 let. Děsivé? Bohužel je to mnohem horší.

Výše zmíněné plutonium existuje ve vlastní jaderné zbrani před detonací, ale zdaleka největší množství smrtelně radioaktivních částic vznikne z obyčejného prachu nebo písku, který je nasátý ze země a ozářen během vzestupu ohnivou koulí. Tyto částice tvoří zdaleka největší obsah sloupce
dýmu”, který lze vidět na libovolné fotografii atmosférického jaderného výbuchu. Ve většině případů je vtaženo několik tun materiálu, který je při průchodu trvale ozářen, ale buďme neuvěřitelně konzervativní a budeme tvrdit, že pouhých 1000 kilogramů povrchového materiálu je vtaženo během jednotlivé atmosférické jaderné zkoušky.

Předtím než Rusko, Británie a USA zakázaly atmosferické jaderné zkoušky, bylo provedeno celkem 711 testů, které vytvořily 711 000 kilogramů smrtících mikroskopických radioaktivních částeček, k nimž je třeba přičíst původních 4200 kilogramů pocházejících ze samotných zbraní, čímž se zhruba dostaneme k velmi konzervativnímu celkovému množství 715 200 kg. V každém kilogramu se nachází více než milion smrtelných dávek, což znamená že vaše vlády zamořily atmosféru více než 715 000 000 000 [715 miliardámi] dávek, které jsou dostačující aby 117 krát způsobily rakovinu kůže nebo plic u každého muže, ženy a dítěte na zemi. ...


ZDROJ http://na-severu.blogspot.com/2011/04/radioaktivita-jaderne-vybuchy-rakovina.html

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

INFO z emailu

Radioaktivita tady je nejméně od 27.3.2011, tak jako na Slovensku:
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/domace/v-bratislave-namerali-zvyseny-vyskyt-jodu-pochadzajuceho-zrejme-z-japonska.htmlAle
detaily neznám, neboť jsou v médiích tajeny, nezveřejňovány, či jsou
zveřejňovány tak, abychom věřili, že nám nic nehrozí. Proč? Protože
radioaktivita také snižuje plodnost a způsobuje i trvalou neplodnost a o to
globální světovládci přece usilují. Takže chraňme se aspoň pláštěnkou či
deštníkem před deštěm na holé tělo.

Důležité souvislosti: http://cs.gloria.tv/?media=145322

http://cs.gloria.tv/?media=144884EU povolila zvýšení radioaktivity u potravin z Japonska. Bývalo 600
becquerelů (cesium 134 a cesium 137) na kg, ale od 27.3.2011 je povoleno
např. u oleje nebo rostlin 12,500 becquerelů na kilogram, více než 20 krát
více. V Nouzovém nařízení
297/2011-
Pozor! Oficielně napsáno velmi vychytrale, neinformovaný laik by
nepoznal ! Více na:
http://www.osud.cz/eu-tajne-schvalila-nouzove-narizeni-umoznujici-velke-zvyseni-radiace-v-potravinach

25.3.2011 změnili bezpečnostní normy EU (povolili 20x vyšší radiaci než
dřív) a ještě další změny plánují a to v rámci dokonce OSN
http://eco.rian.ru/nature/20110412/363558923.html
nenápadně a lstivě tzv. humanitárně. Změny k horšímu, tak abychom si
mysleli, že radiace je bezpečná. Chtějí nás radiací sterilizovat - jako
pokusné krysy v té 6.generaci jsou navždy neplodné...Radiace z Fukušimy je nejméně 4x horší než z Černobylu a stále trvá a bude
trvat dokud Fukušimu nazabetonují - o čemž dosud definitivně nerozhodli, na
rozdíl od Černobylu, který brzy zabetonovali. Viz Dr. Gundersen, Dr. Michio
Kaku z USA.
U 200 000 lidí z 10 milionů obyvatel v okruhu 200 km od elektrárny nastoupí
rakovina v následujících 10 letech dle analýzy European Committee on
Radiation Risk ECRR, Chris Busby Green Audit; Occasional Paper 2011/7
Aberystwyth UK, 30th March 2011.
http://www.fairewinds.com/content/health-outcome-fukushima-catastrophe-initial-analysis-risk-model-european-committee-radiatio
http://www.fairewinds.com/sites/default/files/fukuhealthrept.pdf
*Němci z univerzity v Kolíně nad Rýnem a Rusové z Moskvy 29.3.2011
předpokládali, že radioaktivní mrak se dostane do Evropy a Ruska zejména v
květnu, ale že to neví přesně, neboť Japonci potřebná data utajují i před
atomovou mezinárodní organizací. *Může nám zde uškodit radioaktivní cesium,
jehož poločas rozpadu je 30 let. Ruská vláda v Moskvě se bude bránit podobně
jako před radioaktivním dešťovým spadem z Černobylu - do nebezpečných mraků
nasype letadly dusičnan stříbrný.
http://www.utro.ru/articles/2011/03/30/965663.shtml Český Státní úřad pro
jadernou bezpečnost stále demagogicky opakuje jako za komunistů, že: "v době
po Černobylské havárii byly tyto hodnoty (radiace) měřené na území ČR zhruba
desettisíckrát vyšší a ani tyto hodnoty nevedly k přímému ohrožení zdraví."
http://www.sujb.cz/?c_id=1097 Šéfová tohoto úřadu Drábová si udělala kariéru
mlčením o Černobylu za komunistů a stejně mlčí či plete páté přes deváté
nyní za zednářů. Není ve lhaní osamocená, lže se o radiaci celosvětově,
protože hlavní cíl radiace je tajný plán zredukovat (zlikvidovat) TRVALE
NAVŽDY počet obyvatel na zeměkouli.
K tomu cíli americká vládní organizace Environmental Protection Agency
(EPA)
usiluje snížit limity (hranice) škodlivosti radiace tak, aby radioaktivní
katastrofy a jiné radioaktivní úniky mohla nově vysvětlovat jako že jsou v
normě a neškodí lidkému zdraví.
http://www.collapsenet.com/free-resources/collapsenet-public-access/item/723-falloutJak
vysvětlili ruští vědci ve spolupráci s německými
http://www.utro.ru/articles/2011/03/30/965663.shtml ,tak i nízké dávky
radiace, o kterých se všude tvrdí, že neškodí, způsobují změnu genetického
kódu DNA v spermatu a vajíčkách. Nerodí se pak vůbec děti, nebo se rodí děti
geneticky poškozené - zmutované, např. bez rukou, nohou, slepé atd. U
laboratorních myší ta nízká dávka radiace způsobí hned genetické mutace a v
6.generaci myši přestávají rodit úplně. Viz i Dr. Leuren Moretová bývalá
majorka pracující dříve v USA jaderné vojenské laboratoři. Lidi jsou
složitější než myši, a tak je možné, že přestanou rodit děti dříve než až v
6.generaci.

Žádné komentáře:

Okomentovat