Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Zbigniew Brzezinski předpovídá, ale nechce

Sociálne nepokoje v USA vzrastú

Zbigniew Brzezinski predpovedá, že sociálne nepokoje strednej vrstvy obyvateľstva spôsobené ekonomickými problémami sa v nasledujúcich rokoch v USA zintenzívnia.

“I don’t want to be a prophet of doom — and I don’t think we are approaching doom — but I think we’re going to slide into intensified social conflicts, social hostility, some forms of radicalism, there is just going to be a sense that this is not a just society,” Brzezinski said,

"Nechci být prorokem zkázy - a nemyslím si, že se blížíme k záhubě - ale myslím, že budeme klesat do intenzivních společenských konfliktů, sociálních nepřátelství, některých forem radikalismu, a tuším, že to co přijde nebude spravedlivá společnost. "řekl Brzezinski,

Since Brzezinski is a proponent of a highly controlled society run by technocrats, the prospect of an angry middle class rising up to challenge the target of their rage is not something to be welcomed in the eyes of the elite.

Vzhledem k tomu, že Brzezinski je zastáncem vysoce kontrolované společnosti řízené technokraty, možnost, že naštvaná střední třída povstane a zameří se na cíl svého hněvu, není v očích elity nic vítaného.

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy


sorry za blbej překlad

Zdroj http://www.g-vision.sk/behind/socialne-nepokoje-v-usa-vzrastu/


znáte?:

Mika Brzezinski

http://www.msnbc.msn.com/id/21775042/ns/msnbc_tv-morning_joe/článek na nwoo.org z 10.7.
Brzezinski: Na Ameriku udeří nepokoje střední třídy
USA
Globalista, který napsal knihy prosazující vysoce kontrolovanou společnost ovládanou technokratickou elitou má nyní obavy o “disproporce ve společnosti”.

Zbigniew Brzezinsky, který před čtyřiceti lety napsal o vysoce kontrolované společnosti budoucnosti, kde bude populace podrobena technokratickou elitou, se včera objevil v pořadu MSNBC Morning Joe, kde předpovídal, že Ameriku brzy zasáhnou ústrky vyvolané nepokoje střední třídy.

Žádné komentáře:

Okomentovat