Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

PLANETA X, NIBIRU A KOMETA ELENIN. RUSKO JE V POHOTOVOSTI

Přinášíme Vám progresivní článek z italských internetových novin o ufologii, kruzích v obilí a podobných tématech – http://www.segnidalcielo.it/ Kometa Elenin proletí v blízkosti Země 17. října 2011 a někteří ruští vědci o tom informovali prezidenta Medveděva s tím, aby uvedl v pohotovost ozbrojené složky. Existuje podezření, že toto nebeské těleso má spojitost s přítomností Nibiru.

Zdroj cez-okno

Jak již bylo řečeno, kometa Elenin se stále hrozivěji přibližuje k Zemi, ale je vyloučeno, nebude-li to vyvráceno, že by se srazila s naší planetou. Zdá se, že tato kometa, pocházející z Oortova oblaku, který je semeništěm komet, byla vystřelena směrem k naší sluneční soustavě gravitační silou slavné planety NIBIRU. Různé scénáře jsou stále temnější a lze připomenout sérii různých článků na internetu pocházejících od NASA, která doposud nic nepotvrdila ani nevyvrátila.

Tím, co je ovšem neslýchané, je to, že Google skryl údaje s hvězdnými mapami v bezprostřední blízkosti komety, jak to bylo již potvrzeno Argentia org. ve zveřejněných materiálech o datech komety Elenin, kterou lze spojit s Hercolubem (Hercolubus), nebo-li planetou Nibiru. Rusové se obávali vyrovnání kosmických těles do přímky, ke kterému došlo 15. března 2011, ale zejména pak průletu komety v blízkosti Země 17. října tohoto roku.

Materiál, o kterém hovoříme, byl poskytnut agenturou odborníkovi na slovo vzatému, Dr. Cristianovi Negureanuovi a skutečnost, že se Rusové rozhodli zvýšit počet personálu v jaderných podzemních základnách o dalších 5 000 míst a dále pohotovostní plán, který byl předložen ruskému prezidentovi Medveděvovi, v nás vážně budí obavy.

Tento pohotovostní plán má plnou podporu ruského ministra obrany Sergeje Serďjukova, který hovoří o "výbuchu gravitace" s dramatickými důsledky na Zemi. Ruští odborníci hovoří o kontrolovaném pohybu planety, jakémsi "smart routing" (chytrý směr cesty), což vyvolává řadu otázek, týkajících se skutečného významu tohoto nebeského tělesa.

Tento podzim uvidíme, jak se kometa přibližuje k Zemi na vzdálenost bližší než je normální, jako kdyby padala do jakéhosi "víru gravitační přitažlivosti", který by mohl vtáhnout kometu k Zemi s celým jejím doprovodem meteoritů a dalších malých nebeských těles neznámého původu.

Zdá se, že tato kometa, objevená profesorem Leonidem Eleninem 10. prosince 2010 a následně potvrzená různými astronomy, má velké vazby na nově objevenou planetu v naší sluneční soustavě, jejíž velikost je 3x větší než Jupiteru, je plynného skupenství, nachází se daleko za oběžnou dráhou Pluta a která byla pojmenována Tyché.

Objev byl učiněn dvěma Američany, Danielem Whitmirem a Johnem Matesem z University v Louisianě.

Poslední informace z NASA naznačují stav zvýšeného poplachu a zdá se, že FEMA (Federal Emergency Management Agency – Federální agentura krizového mamagementu) začala instalovat bezpečnostní kamery po celých Spojených Státech, aby mohla monitorovat dopad meteoritů. Akce nese název: "What's Hitting Earth?" (Co zasáhne Zemi?). Náhoda?

Massimo Fratini, červenec 2011, Segnidalcielo

Překlad z italštiny: Iva Dobrovská

Zdroj: http://www.segnidalcielo.it/index.php/segnidalcielo-news/324-pianeta-x-n...

Zdroj: Exopolitika.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat