Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Koncentráky pro amíky otvírají v 2012

 Tyto pěkně shrnuté informaceo nepěkné věci přišli emailem.
 
Koncentrační tábory aktivovány, USA očekávají rozsáhlé občanské
nepokoje<http://www.osud.cz/koncentracni-tabory-aktivovany-usa-ocekavaji-rozsahle-obcanske-nepokoje>
     Odhalení, že dceřiná společnost Halliburton KBR hledá subdodavatele
pro vybavení a personální osazení táborů "nouzového prostředí"
nacházejících se v pěti regionech Spojených států je v souladu s přípravami
probíhajícími poslední tři roky na vypořádání se s nepokoji na území
Spojených států, kdy tyto již probíhají v Evropě, severní Africe a na
Středním východě.

KBR hledá subdodavatele pro "vybavení" center "nouzového prostředí"
(koncentračních táborů, pozn. red.)

Odhalení, že dceřiná společnost Halliburton KBR hledá subdodavatele pro
vybavení a personální osazení táborů "nouzového prostředí" nacházejících se
v pěti regionech Spojených států je v souladu s přípravami probíhajícími
poslední tři roky na vypořádání se s nepokoji na území Spojených států, kdy
tyto již probíhají v Evropě, severní Africe a na Středním východě.

Jak jsme včera
informovali<http://www.infowars.com/exclusive-government-activating-fema-camps-across-u-s/>,
dokument, který nám byl zaslán zaměstnancem vlády, potvrzuje, že Kellogg
Brown and Roots Services aktivuje táboru postavené pro FEMA a ženijní
jednotky americké armády v celých Spojených státech.

To následuje po schválení sekce 1030 Autorizačního zákona národní obrany
senátem, který umožňuje, aby byli američtí občané sbíráni na ulici a drženi
v koncentračních táborech bez soudu.

V r. 2006 byla KBR najata bezpečností
otčiny<http://www.marketwatch.com/story/kbr-awarded-homeland-security-contract-worth-up-to-385m>,
aby postavila vězeňská střediska určená k vypořádání se "s nouzovým
přílivem imigrantů do USA", nebo k rychlému vývoji nespecifikovaných
"nových programů", které si vyžadují internaci velkého počtu lidí.

Od r. 2006 byl svět zaplaven vzpourami a občanskými nepokoji, jako důsledek
ekonomického kolapsu. Od Velké Británie, přes kontinentální Evropu, po
Střední východ a severní Afriku téměř každý kout světa zažil sociální
zmatek.

Nyní se americké úřady připravují na takové možnosti na domácí půdě, kdy velká
policejní oddělení, jako
NYPD<http://www.prisonplanet.com/new-york-cops-prepare-for-civil-unrest.html>,
provádí "mobilizační cvičení", aby vycvičila policii a připravila ji na
občanské nepokoje ve Spojených státech.

Varování a přípravy na občanské nepokoje, které se objeví ve Spojených
státech, byla oznamována pravidelně.

Již v r. 2008 byly americké jednotky, které se vrátily z
Iráku<http://www.infowars.com/us-troops-in-homeland-%E2%80%9Ccrowd-control%E2%80%9D-patrols-from-october-1st/>,
vyčleněny pro "hlídkování v otčině"m kdy k jedné z jejich rolí patří pomoc
při "občanských nepokojích a kontrole davu".

V prosinci 2008 Washington Post
informoval<http://www.prisonplanet.com/washington-post-20000-more-us-troops-to-be-deployed-for-domestic-security.html>o
plánech na umístění dalších 20,000 amerických vojáků v Americe pro
účely
"domácí bezpečnosti" od září 2011 dále, tedy o rozšíření militarizace země
Northcomem v rámci příprav na potenciální občanské nepokoje, které budou
následovat po totálním ekonomickém kolapsu nebo masovém teroristickém útoku.

Zpráva ze stejného
roku<http://www.prisonplanet.com/army-strategic-shock-report-says-troops-may-be-needed-to-quell-us-civil-unrest.html>vydaná
Strategickým institutem válečné akademie americké armády varovala,
že Spojené státy mohou zažít masivní občanské nepokoje po řadě krizí, které
označili za "strategický šok".

"Široce rozšířené občanské násilnosti ve Spojených státech by donutily
obrannou elitu přeorientovat extrémně priority, aby bránily domácí pořádek
a bezpečnost lidí," uvádí
zpráva<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB890.pdf>autora
podplukovníka (v.v.) Nathana Freira, a dodává, že armáda může být
potřeba pro likvidaci "rozhodného domácího odporu".

Spojené státy mají plány na kontinuitu vlády, pokud by bylo vyhlášeno
prezidentem stanné právo. Nicméně podrobnosti těchto plánů byly tak pečlivě
střeženy, že i kongresmanovi a členu Výboru bezpečnosti otčiny Peter
DeFazio, který má nezbytné bezpečnostní prověrky, byl odepřen přístup a
nahlédnutí do
materiálů<http://www.prisonplanet.com/articles/july2007/230707martiallaw.htm>,
když o to v červenci 2007 požádal.

Podle znění zákona o Národních nouzových střediscích, či HR
645<http://www.infowars.com/ron-paul-theyre-setting-the-stage-for-violence-in-this-country/>,
poprvé předloženého v lednu 2009 a stále čekajícího na schválení, mají být
k dispozici nouzové tábory, aby "uspokojily další příslušné potřeby, určené
minstrem bezpečnosti otčiny", což je neomezený mandát, u kterého se mnozí
bojí, že by mohl znamenat násilné zavírání amerických občanů v případě
velkých nepokojů po vyhlášení národního stavu nouze nebo totálním
ekonomickém kolapsu.

V situaci, kdy se nyní mnoho Američanů stává
"pro-revolučními"<http://www.prisonplanet.com/pollster-americans-are-pre-revolutionary/>,
v důsledku jejich vzteku na Obamovu vládu a stejně neoblíbené zákonodárce
ve Washingtonu, by mohly potenciální občanské nepokoje vyrašit nejen u
chudobou postižené podtřídy, ale tako u zmenšující se střední třídy.

Skutečně, vrcholový elitář Zbigniew
Brzezinski<http://www.prisonplanet.com/brzezinski-middle-class-unrest-to-hit-u-s.html>již
na počátku tohoto roku varoval, že nepokoje střední třídy způsobené
ekonomickým ožebračením by mohly Ameriku zasáhnout brzy.

Možná to je důvod, proč ministerstvo bezpečnosti otčiny stále více zaměřuje
svůj protiteroristický aparát na bílé Američany ze střední třídy a líčí je
jako domácí
teroristy<http://www.prisonplanet.com/war-on-terrors-new-targets-veterans-tea-partiers-anti-fed-activists/>v
řadě videí PSA. Navíc "i protestující OWS jsou nyní označováni
za
teroristy<http://www.prisonplanet.com/occupy-protesters-listed-as-domestic-terrorists.html>
".

Fakt, že koncentrační tábory byly vybudovány na americké půdě a nyní jsou
osazovány personálem a připravovány na "nouzové" situace, již nelze nadále
ignorovat, nebo zesměšňovat jako konspirační teorii.

Kellogg Brown and Root musí být naprosto transparentní a musí vysvětlit,
kde se tábory nachází, co obsahují a během jakého typu "stavů nouze" mají
být podle plánu použity.

Zdroj<http://www.propagandamatrix.com/articles/december2011/071211_civil_unrest.htm>

*_____________________________________________________________________*

*
*

*Súvisiace články:*
Americké KONCENTRAČNÍ TÁBORY se dočkají po očekávaných obřích sociálních
bouřích prvních nájemců: Realita táborů FEMA a aparát stanného
práva<http://www.osud.cz/americke-koncentracni-tabory-se-dockaji-po-ocekavanych-obrich-socialnich-bourich-prvnich-najemcu-rea>

Není pochyb, že vláda připravuje celostátní systém koncentračních táborů,
pod záminkou krizového řízení, které by mohly být použity pro uvěznění
velkého množství Američanů v dobách sociálních nepokojů. Mnozí si myslí, že
jde o konspirační teorii, ale nejde. Je fakt, že federální vláda má v této
chvíli mnoho zařízení, která lze použít pro uvěznění velkého počtu
politických disidentů, vyvstane-li potřeba.
Kdy a kým se začnou plnit koncentrační
tábory?<http://www.osud.cz/kdy-kym-se-zacnou-plnit-koncentracni-tabory>

Ve Spojenych státech amerických je na 800 vězeňských táborů. Všechny jsou
plně funkční a udržované pro příjem vězňů. I když jsou věznice prázdné (bez
vězňů), veškerý vězeňský personál a strážní služba pracuje na plný úvazek.
Tyto tábory budou spadat pod správu FEMA (Federální úřad pro mimořádné
situace), pokud by měl být ve Spojených státech vyhlášen výjimečný stav.
Všechny tábory mají železniční napojení a silnice, vedoucí do těchto
vězeňských zařízení. Mnoho z nich má také vlastní letiště. Většina táborů
může pojmout až 20000 vězňů. V současnosti se největší z těchto zařízení
nachází těsně za hranicí města Fairbanks na Aljašce. Tato aljašská lokace
je obrovské psychiatrické zařízení, v němž mohou být v případě potřeby
umístěny až 2 milióny lidí.
Připravené koncentrační tábory ve Spojených státech (video
důkaz)<http://www.osud.cz/pripravene-koncentracni-tabory-ve-spojenych-statech-video-dukaz>

Koncentrační tábory ve Spojených státech nejsou mýtus. Pouze čekají na své
první nájemce. Možná se právě naplnilo Nostradamovo proroctví: Až se stane
nejmocnějším prvním mužem planety (mylně vykládáno dříve jako papež,
prezidenti nebyli a velmoci také ne) černoch, bude posledním a nastane
konec světa. Právě tenhle člověk tedy má být "papežem" prezidentem
posledním.
Připravuje americký režim další koncentrační tábory? Pro
koho?<http://www.osud.cz/pripravuje-americky-rezim-dalsi-koncentracni-tabory-pro-koho>

Ve Spojených státech existuje přes 600 zajateckých táborů, všechny jsou
plně funkční a připraveny přijmout vězně. Všechny jsou s personálním
obsazením, dokonce jsou neustále stráženy, ale jsou prázdné. Tyto tábory by
převzala FEMA (Federal Emergency Managment Agency, Federální agentura pro
stav nouze), pokud by ve Spojených státech bylo vyhlášeno stanné právo.
Senátorka Cynthie McKinney na Rumsfelda: "Budujete koncentrační tábory? Pro
své vlastní
občany!?"<http://www.osud.cz/senatorka-cynthie-mckinney-na-rumsfelda-budujete-koncentracni-tabory-pro-sve-vlastni-obcany>

Po skandálech s tajnými věznicemi po světě, mučením lidí podezřelých z
terorismu a svědectví bývalého velitele na věznici Abu Grahib, že k mučení
přichází příkazy zhora, je tu výstavba něčeho neblaze připomínajícího
koncentrační tábory. A to společností, která měla v minulosti aféru
obchodování s lidmi na prostituci? Jak je vůbec možné, že toto uniklo
pozornosti světových médií? Senátorka zároveň zpochybňuje oficiální verze
vysvětlení teroristických útoků na USA i Londýn a upozorňuje na obrovské
díry v rozpočtech (jedná se o tzv. "black budget", financují se z nich
tajné operace).I na existenci agendy koncentračních táborů na území
Spojených států v Nové totalitní světovládě vás český Osud dlouhodobě
upozorňuje. První články o tajné agendě vlády USA jsme otiskli v létě 2003,
zhruba 3 roky před tím, než se tyto informace začínají dostávat "ven". Svět
bohužel "jede" v mnohem větší a šílenější konspiraci, než z jaké je
obviňován některými čtenáři náš deník a než si je dokonce drtivá většina
obyčejných lidí vůbec schopna představit...


Súvis

Žádné komentáře:

Okomentovat