Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty

Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty
Vně projevené světlo je vytvářené hořením, které nastává při opětovném spojení - "zkratu" dvou opačných polarit, vyvolávajících při propojení blaženou až orgasmickou extázi. Tyto dvě tvořivé energie (tvořivé ohně Merkaby) jsou vůči sobě v opačné polaritě, přičemž jedna je v projevu energie Jang (vůle, frekvence, projekce - mužský princip mínus pól) a druhá je s polaritou opačnou a to v projevu energie Jin (přání, částice, gravitace - ženský princip plus pól).Protože v nulovém budě jsou tyto dvě opačné energie v nulovém stavu, to znamená, že nemají vůbec žádnou polaritu - náboj opačné polarity, proto v tu dobu nebude mít co hořet a z důvodu absence opačných polarit v naprosto všech a všem nebude moci taktéž ani nic svítit. Proto vše zhasne a nastane totální tma, která potrvá až do doby, než dojde buď k přepólování (to znamená, že z plus pólu se stane mínus pól a z mínusu pólu plus pól), čímž dojde k obnovení polarit, což vede opět do nějakých dualitních projevů existencí (které existují až do nejvyšší čtvrté dimenze) které jsou v projevu ČÁSTIC hmoty - JIN a frekvencí světla, ovšem polarizovaného na JANG. Nebo u bytosti v dualitním projevu existence naopak dojde k vzájemné harmonizaci a sjednocení těchto dvou opačných Jin&Jang polarit. To vede k sjednocení dvou ohnisek tvořivého ohně (jedno v projevu Jin a druhé v projevu Jang) do jednoho společného ohniska (čímž dojde k zážehu vnitřního světla v ohnisku osobní Merkaby), což způsobí zánik dualitního projevu existence a návrat nazpět do jednoty a harmonie, která existuje od páté dimenze výše.Jelikož se v tomto nulovém bodu - čase každá myšlenka a představa stává okamžitě osobní pravdou a uskutečněnou realitou, proto si lze v tento moment svým přáním přát a stvořit propojení a zharmonizování svého mužského a ženského principu v sobě, aby tyto dvě polarity už nebyly od sebe odděleny a mezi sebou již vzájemně nesoupeřily, ale aby se naopak propojily nazpět do jednoty a harmonie a navzájem se opět doplňovaly a podporovaly.
Tímto zharmonizováním dojde k sjednocení ohniska mužského tvořivého ohně (jedné poloviny, která tvoří aktivní Merkabu) s ohniskem ženského tvořivého ohně (druhé poloviny, která tvoří aktivní Merkabu), čili k sjednocení a zharmonizování mužského a ženského tvořivého principu do JEDNOHO společného ohniska. To způsobí, že se dvojí, čili dualitní osobní projevy existencí propojí a navrátí se nazpět do jednoty a harmonie, čímž pro takovouto bytost zanikne dvojí, čili dualitní projev její existence. Tímto sjednocením mužského a ženského principu dojde nejen k zážehu osobní Merkaby, nebo-li tvořivého dvou-plamene, ale i ke spojení se svým vyšším já (což obnoví tvořivý troj-plamen), čímž se v bytosti obnoví přístup k vnitřnímu nepolarizovanému světlu, čili ke spirituální podstatě obsahující sílu lásku a moudrost celého Univerza.
Tato planeta (jakož i naprosto vše ostatní, co není stvořeno mechanicky či synteticky) je taktéž živou bytostí s právem svobodného rozhodování a jelikož se rozhodla (ona, která je v projevu Jin i její pravé párové dvojče, které je v projevu Jang), že tentokrát půjde (půjdou) do 5.D také. Proto u ní dojde k sjednocení s jejím pravým párovým dvojčetem, čili s anti-planetou, která je v projevu frekvencí světla polarizovaného na Jang. Sjednocení těchto dvou opačných polarit způsobí, že u nich dojde k sjednocení dvou ohnisek tvořivých Jin&Jang ohňů nazpět do jednoho společného ohniska. Tím dojde k zážehu ohniska jejich společné osobní Merkaby (čímž se z planety stane hvězda - slunce), což vede k zániku jejich dualitního projevu existence a návratu opět do jednoty a harmonie.


Celý článek zde:  http://srdcenoveenergie.blogspot.cz//2012/10/proc-pri-protnuti-galaktickeho-nuloveho.html

Anastasie jinak - lžívé cedry z Ruska

Speciální operace "Zvonící cedry Ruska“


Dmitrij Bajda, 7. listopadu 2011

(všechny odkazy vedou na zdroje v ruštině, pozn.)


Mnozí z vás, milí čtenáři, jste pravděpodobně slyšeli o zázraku lesa - Anastásii, vymyšlené v Novosibirsku fotografem Vladimírem Megre (původně - Puzakovem). Tato mladá, krásná a s obrovským poznáním žena, údajně žila v tajze bez vybavení, běhala lesem nahá jak v zimě tak v létě, spala v malé zemljance na větvičkách a trávě, živila se tím, co jí přišlo pod ruku a mentálně pomohla každému, na koho mohla dosáhnout svým úžasným "paprskem". Všechna zvířátka Anastásii mimořádně respektovala: donesla jídlo na první objednávku a hlídala jí a vesele štěbetala, aby nebyla nuda.

Takový sladký obraz začal malovat Puzakov v roce 1994 v knize se zeleným přebalem, pak knihy přijaly obecný název "Zvonící cedry Ruska". Tyto knihy se k nám dostaly na konci roku 2003. V té době, podle našeho názoru, jsme byli "normální" lidé, ale ve skutečnosti - produktem Systému, který vedl lidi k úrovni inteligentních zvířat (zásadní rozdíl mezi zvířaty a lidmi je v tom, že zvířata žijí jen instinkty, ale člověk může žít i Rozumem (myslí)). Před tím jsme několik let intenzivně studovali esoteriku a vůbec "duchovno", které bylo k nalezení. To znamená, měli jsme vytvořenu nesprávnou mentalitu a základy nazírání na svět.

Zelené knížky padly na velmi "úrodnou" půdu a velmi účinně na nás zapůsobily. Bylo tam slíbeno zdarma tolik zázraků a s takovou autoritou, že obyčejný důvěřivý průměrný Rus nemohl odolat. Podvod a manipulace vědomím v zelených knížkách byly provedeny velmi profesionálně a tomu mohl odolat jen dobře informovaný, pozorný a zkušený člověk. Takže moje žena a já jsme neměli šanci na odpor proti zelené diverzi, profesionálně provedené odborníky ve svém oboru.

Stejně jako všechny ostatní lidi, kteří byly chyceni na zelenou udičku, jsme uvěřili, že jsme konečně našli to, co jsme dlouho hledali - správný smysl života a nijak zvlášť obtížnou cestu k jeho dosažení. Skutečnost, že žít v přírodě v čistém prostředí je lepší než v špinavém, zaprášeném a hlučném městě, jsme věděli i bez Megreho. Ale všechno ostatní, s čím jsme se setkali v zelených knížkách, bylo pro nás zcela nové, nebývalé, a dokonce vyvolávalo silné pozitivní emoce! A to je to, na co jsme byly chyceni. Samozřejmě jsme se pokusili analyzovat informace z těchto knih, ale měli jsme malé znalosti a na internetu o zeleném fotografovi také téměř nic kritického nebylo.

Ale protože jsme byli dospělí a dost opatrní lidé, proto, velké "hlouposti" jsme už dávno neprováděli. Na konci roku 2004 jsme našli dobrý a levný pozemek, koupili ho a začali vytvářet malou zahradu, pomalu budujíc nový životní styl a bedlivě sledujíc vše, co se nám dělo. Některé detaily tohoto krátkého období našeho života je možné přečíst a naleznete to v podsekci "Začínáme žít ..." oddíl "Splněný sen" na naších stránkách "Poradce". Jsou tam uvedeny i některé naše závěry (říkali jsme jim "Naše probuzení"), které jsme získali v době žití v tomto pro nás novém prostředí.

Dost rychle jsme zjistili, že ve skutečnosti na Hektaru se neděje nic z toho, co slíbil Megre ústy Anastásie, a zelená myšlenka začala ztrácet v našich očích přitažlivost. Samozřejmě, přispěla k tomu velmi těžká práce rolníka, kterou jsme se museli se ženou nějaký čas zabývat. Ale to nebylo určujícím faktorem pro naše vystřízlivění. To vše pisatelé zelených knížek předpokládali a rychle seskočit z jejich háku téměř nikdo nedovedl.


Hlavní roli v našem spasení ze zeleného zajetí hrálo seznámení s Nikolajem Levašovem a jeho knihami, které nám velkoryse poslal ze San Franciska. Jeho knihy byly úžasné, přesně to, co jsme hledali několik let! Je v nich napsána pravda o všem, co zajímá tzv. "hledající", tj. zájemce nejen o jídlo a zábavu, ale také složitější a důležitější otázky života. Knihy Nikolaje Levašova mají další důležitou vlastnost: probouzejí lidský rozum! To znamená, že dělají práci, opačnou té, kterou pro nás produkuje Systém. Právě ony nám umožnily rychle a bez ztrát vyskočit ze zeleného chomoutu.

Po odpočinku jsme přemýšleli o tom co se stalo a jsme začali kampaň proti zombírovacím knížkám všech odstínů a barev. Na radu N. Levašova jsme se nejprve pustili do Bible. Více než půldruhého roku jsme jí podrobně studovali a závěry průběžně publikovali v bulletinu "Analyzujeme... Bibli". Pak jsme zpracovali nashromážděné údaje, doplnili je a koncem roku 2008 napsali svoji první knihu, která měla název "Biblické obrazy, aneb co je to Boží milost". Knihu jsme nabídli k volnému stažení na Sovetniku. O něco později byla vydána několikrát na Ukrajině a v roce 2011 byla vydána v Rusku nakladatelstvím "Mitrakov" velkým počtem kusů.

Analyzujíc Bibli jsme ani na okamžik nezapomínali na zelené knížečky a na podzim roku 2007 začala kampaň "Odplata". To je vtip. Ve skutečnosti jsme začali střízlivě analyzovat knížky Megreho a výsledky našeho pátrání publikovali v jiném našem týdenníku „Rodová osada. Obohacující zkušenost". Práce trvala jen něco málo přes 3 roky a přinesla nám velkou morální satisfakci, ačkoliv byla dlouhá a nepříliš jednoduchá a velmi nepříjemná. V posledních dnech roku 2010 jsme dokončili analýzu zvonících knížek zeleného Megreho. Po zpracování získaných materiálů jsme nakonec vydali druhou knihu s názvem Speciální operace „Zvonící cedry Ruska“, která je k dispozici čtenářům od 04.11.2011.

V této knize jsme popsali ty, kdo vlastně psal zelené knížky, vypočítali jejich skutečné cíle, upozornili na řadu způsobů klamání a manipulace vědomí, uplatněné autory tohoto dokumentu. Samozřejmě, že provinční fotograf Vladimír Puzakov (později si dal zvučné jméno Megre) nebyl schopen vytvořit takové přemýšlivé, sofistikované a profesionálně provedené ideologické zbraně. Fotografové většinou nemají potřebné odborné znalosti, aby něco takového dokázali. Nepodařilo by se mu zveřejňovat a tisknout "své" opusy v tak šíleném množství. Za vším je vidět silná a dobře financovaná organizace s dobře vycvičeným personálem a dobře definovanými úkoly.

Profesionální úroveň prezentace velkého množství nepravdivých informací a vysoká zombie kvalita, působící na čtenáře, nás vedly k závěru, že tyto knížky psali speciálně připravení pro tento účel lidé, které jsme pokusně nazvali "mnichy", nebo spolupracovníki oddělení podvodu a špinavých triků KGB – NIIOP (НИИОП).


V tomto procesu jsme viděli, že zelení spisovatelé šli po dlouho známé a dobře vyšlapané cestě klamu a utopie (utopie - místo, které neexistuje, tj. výmysl, podvod). Technologie tohoto případu je poměrně jednoduchá a poměrně přímočará: u čtenářů pomocí jednoduchých manipulací vyvolávají určité emoce, tlačí je nekriticky přijímat informace, důvěřovat autorovi a přijmout všechno na víru, ve skutečnosti bez jakýchkoli důkazů.

Proto aby čtenáři okamžitě nevychladli a nezačali, bože chraň, přemýšlet a analyzovat co čtou, množství lží se postupně zvyšuje spolu s úrovní nepravděpodobnosti předloženého materiálu (na konci 10. knihy se cedrolháři zapletli do toho, že lidi budou mít i možnost létat do vesmíru na vlastním Hektaru!).

To je také dlouho zavedený a velmi účinný způsob podvodu. Naletí na něj i spousta slušných lidí, nezkušených v nemorálností současné společnosti, pilně poškozené mentálním virem parazitismu.

Cíl všech těchto zelených aktivit je velmi jednoduchý, ale přesto nechutný! Knížky série "Zvonící cedry Ruska" se snaží silně klamat a přinutit se odpojit od zbytku života společnosti. Snaží se nás přinutit, abychom si masově stavěli bydliště na volných a nevhodných pozemcích daleko od civilizace a tam bojovali o přežití v podmínkách fyzického primitivního zemědělství.

Samozřejmě, že téměř všichni, kteří se snaží řídit radami Megre a vymysly Anastásie a rozhodnou se živit sebe a svou rodinu vlastními rukama na jednom hektaru půdy, si velmi rychle uvědomí, jak cynicky a krutě byli podvedeni! Ale k tomuto pochopení může dojít za několik let života (nejlepších let), a "vrátit se zpět" již nebudou moci. A podvedení "vlastníci pozemků" budou muset celý život tvrdě pracovat, jen aby měli jídlo. A o skutečné civilizaci a duchovním vývoji si budou v jlepším případě číst jen v jiných knihách nebo na internetu.

Ale to všechno nebude trvat dlouho. Za nějakých 15-20 let nebude ani stopy po vlastnících půdy v "prostoru lásky", ani samotných „prostor". Informace o tom je již dlouho známa a důsledně se provádí. Například, již dobře známý "Plán 2030" obsahuje snížení podílu obyvatelstva v produktivním věku v r.2016 v Rusku na polovinu v porovnání s rokem 2000 (na toto je zaměřen program "plánování rodičovství", účelové orientovaní mladých lidí na kariéru místo vytvoření rodiny, "bezpečný sex "a potraty jako samozřejmost).


A ještě divočejší dokument s názvem "Humanistický manifest 2000" stanovuje vizi pro budoucí globální reorganizaci světa, který "Plán 2030" obsahuje následující "výmysly" kanibalů:

- Nucené snížení světové populace.
- Zrušení "všeho, co rozděluje lidi" (národní, kulturní a náboženské pozadí).
- Zničení národního státu.
- Převod lidi do jednoho unifikovaného (a pravděpodobně čipovaného) "lidstva" pod kontrolou "světové vlády".


Všechno výše uvedené - není výsledkem morbidní fantazie, ale tak či onak je to možno najít v projektu "Dětství 2030", který byl oficiálně oznámen na "Expo-2010", jako náš program pro vstup do 21. století. Rusko tak ve vší vážnosti ukázalo světu svůj záměr v budoucnu nastolit dělbu práce, aby se místo hlavního výrobce stalo jen vývozcem surovin, ale i naprosto kontrolovaných bio-robotů - "lidského kapitálu v 21. století" pro potřebu "světové elity" ... (Podrobnosti naleznete v článku "Mládežnická apokalypsa").

Odkazované materiáln jsou jen jeden z aspektů toho, co se doopravdy děje na naší planetě. Nemáme to v pořádku mírně řečeno. A skutečnost, že mnoho nevíme a nechápeme, nám nepomáhá, ale silně poškozuje.

Žít způsobem "nevidím neslyším" je po nějakou dobu možné, ale ne na dlouho. Nepřátelé nikomu a nikde nedají pokoj. V rámci plánovaného parazity ("světová vláda") se snížení lidské populace v první řadě se dotkne lidí bílé rasy, proto právě proti nim je vedena neúprosná, totální válka po mnoho stovek let. Proto ani na hektaru, ani v tajze mimo vyšlapané cesty, nebo v kosmu, kam někdo chce odletět na "biologické lodi", nikdo nemůže uniknout bez úhony. To vše je skutečný cynický a krutý podvod. Vlastníci pozemků v osadách jsou ve skutečnosti bez ochrany, stanou se lovnou zvěří, kterou budou lovit "vyvolení", protože to již udělali více než jednou (viz alespoň článek "Byli zabiti, protože se chtěli stát sovětskými" nebo si přečtětě o tom, jak se loví lidé z vrtulníků).

Všichni musíme spěchat zpět do reality a vynaložit veškeré úsilí ke studiu nepřítele a zbraní, které proti nám používá. Bez toho jednoduše nepřežijeme. Svět není to, co vidíme v televizi. Na naší planetě je skutečná válka. Mlčenlivá, ale nemilosrdná válka vyhlazování lidí a bílé rasy a v první řadě - Rusů, Slovanů. Chcete-li přežít a zvítězit v této válce, především potřebujete znalosti.

Měli bychom přesně vědět, kdo jsou naši nepřátelé!

Měli bychom přesně vědět, proč proti nám bojují!

Měli bychom přesně vědět, jaké zbraně proti nám používají!

Měli bychom přesně vědět, jak se můžeme proti těmto zbraním bránit!

Měli bychom přesně vědět, jak porazit nepřítele a osvobodit naši krásnou planetu!

Bez těchto znalostí nikdy nebudeme schopni nejen porazit bandu šílených "vládců světa", ale i jen přežít v podmínkách, které jsou nyní na Zemi nastoleny. Chceme-li vyhrát nad zrádným nepřítelem, musíme ho udeřit tam, kde to nejvíce bolí! A jaké je nejcitlivější místo u globální finanční mafie? Správně - peníze! Musíme přestat dávat jim své peníze!

Musíme od nich přestat kupovat všechno: jídlo, vodu, oblečení, ubytování, nábytek, auta, elektroniku, léky, noviny, knihy, časopisy, služby a přestat jezdit do jejich rekreačních středisek, létat s jejich leteckými společnostmi... Musíme se snažit koupit vše, co je možné, u domácích výrobců, a méně a méně peněz dávat našim nepřátelům!

Musíme přestat s pitím alkoholu, kterým nás otravují po stovky let!

Musíme přestat kouřit cigarety, které způsobují rakovinu!

Musíme přestat kupovat jejich drogy, ať se jimi dusí sami!

Musíme odvážně a vytrvalé podporovat vlastní ruský lid všude, kde je to možné, od tržiště a konče Kremlem! Lepší je koupit zboží od svého výrobce než u jejich spekulantů! Lepší je pracovat pro svoji zemi, než pro strýčka Sama nebo Abrahama!

To vše je velmi jednoduché a velmi účinné. A co je nejdůležitější, může se do toho svobodně a beze strachu zapojit každý, kdo se chce zbavit zhoubného jha . . . . . .! Čtete, myslete a konejte!Překlad Nina, zdroj.

ZDROJ http://leva-net.webnode.cz/products/specialni-operace-zvonici-cedry-ruska/