Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty

Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty
Vně projevené světlo je vytvářené hořením, které nastává při opětovném spojení - "zkratu" dvou opačných polarit, vyvolávajících při propojení blaženou až orgasmickou extázi. Tyto dvě tvořivé energie (tvořivé ohně Merkaby) jsou vůči sobě v opačné polaritě, přičemž jedna je v projevu energie Jang (vůle, frekvence, projekce - mužský princip mínus pól) a druhá je s polaritou opačnou a to v projevu energie Jin (přání, částice, gravitace - ženský princip plus pól).Protože v nulovém budě jsou tyto dvě opačné energie v nulovém stavu, to znamená, že nemají vůbec žádnou polaritu - náboj opačné polarity, proto v tu dobu nebude mít co hořet a z důvodu absence opačných polarit v naprosto všech a všem nebude moci taktéž ani nic svítit. Proto vše zhasne a nastane totální tma, která potrvá až do doby, než dojde buď k přepólování (to znamená, že z plus pólu se stane mínus pól a z mínusu pólu plus pól), čímž dojde k obnovení polarit, což vede opět do nějakých dualitních projevů existencí (které existují až do nejvyšší čtvrté dimenze) které jsou v projevu ČÁSTIC hmoty - JIN a frekvencí světla, ovšem polarizovaného na JANG. Nebo u bytosti v dualitním projevu existence naopak dojde k vzájemné harmonizaci a sjednocení těchto dvou opačných Jin&Jang polarit. To vede k sjednocení dvou ohnisek tvořivého ohně (jedno v projevu Jin a druhé v projevu Jang) do jednoho společného ohniska (čímž dojde k zážehu vnitřního světla v ohnisku osobní Merkaby), což způsobí zánik dualitního projevu existence a návrat nazpět do jednoty a harmonie, která existuje od páté dimenze výše.Jelikož se v tomto nulovém bodu - čase každá myšlenka a představa stává okamžitě osobní pravdou a uskutečněnou realitou, proto si lze v tento moment svým přáním přát a stvořit propojení a zharmonizování svého mužského a ženského principu v sobě, aby tyto dvě polarity už nebyly od sebe odděleny a mezi sebou již vzájemně nesoupeřily, ale aby se naopak propojily nazpět do jednoty a harmonie a navzájem se opět doplňovaly a podporovaly.
Tímto zharmonizováním dojde k sjednocení ohniska mužského tvořivého ohně (jedné poloviny, která tvoří aktivní Merkabu) s ohniskem ženského tvořivého ohně (druhé poloviny, která tvoří aktivní Merkabu), čili k sjednocení a zharmonizování mužského a ženského tvořivého principu do JEDNOHO společného ohniska. To způsobí, že se dvojí, čili dualitní osobní projevy existencí propojí a navrátí se nazpět do jednoty a harmonie, čímž pro takovouto bytost zanikne dvojí, čili dualitní projev její existence. Tímto sjednocením mužského a ženského principu dojde nejen k zážehu osobní Merkaby, nebo-li tvořivého dvou-plamene, ale i ke spojení se svým vyšším já (což obnoví tvořivý troj-plamen), čímž se v bytosti obnoví přístup k vnitřnímu nepolarizovanému světlu, čili ke spirituální podstatě obsahující sílu lásku a moudrost celého Univerza.
Tato planeta (jakož i naprosto vše ostatní, co není stvořeno mechanicky či synteticky) je taktéž živou bytostí s právem svobodného rozhodování a jelikož se rozhodla (ona, která je v projevu Jin i její pravé párové dvojče, které je v projevu Jang), že tentokrát půjde (půjdou) do 5.D také. Proto u ní dojde k sjednocení s jejím pravým párovým dvojčetem, čili s anti-planetou, která je v projevu frekvencí světla polarizovaného na Jang. Sjednocení těchto dvou opačných polarit způsobí, že u nich dojde k sjednocení dvou ohnisek tvořivých Jin&Jang ohňů nazpět do jednoho společného ohniska. Tím dojde k zážehu ohniska jejich společné osobní Merkaby (čímž se z planety stane hvězda - slunce), což vede k zániku jejich dualitního projevu existence a návratu opět do jednoty a harmonie.


Celý článek zde:  http://srdcenoveenergie.blogspot.cz//2012/10/proc-pri-protnuti-galaktickeho-nuloveho.html

Žádné komentáře:

Okomentovat