Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Forum 2000 - October 2012 - questions

Ve dnech 22.-23.10.2012 jsme (NWOO.ORG) se zúčastnili jako pozorovatelé mezinárodní konference Forum 2000, které bylo tentokrát o médiích. Oproti předchozím rokům bylo možné pokládat otázky z publika. Ptali jsme se na roli médií především ve válečných agresích NATO a během 9/11/2001. Naše otázky byly zodpovězeny buď vyhýbavě nebo vůbec... aneb dle očekávání.<br>
Alespoň jsme potkali pár zajímavých lidí, se kterými jsme sdíleli pohled na věc.<br>
Aneb: Je třeba poznat nepřítele...


Forum 2000

U videí je možno zapnout si české titulky.

zdroj: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=nase-dotazy-na-akci-forum-2000-na-tema-demokracie-a-media&cisloclanku=2012100133

1 komentář: