Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Bono, Richard Branson a Olivia Wilde si dělají srandu z “iluminátských konspiracích” v reklamě na čistou vodu

V listopadu Matt Damon spustil kampaň pro zvýšení pozornosti na nedostatek čisté vody v národech třetího světa. Bono, Olivia Wilde a Richard Branson v reklamě na kampaň tvrdí, že Damon na tento nápad přišel na schůzi Iluminátů.

Bono: Pamatuji si, když Matt poprvé s tímto nápadem přišel. Byl na schůzi Iluminátů.

Olivia Wilde: Bono byl tak naštvaný….Oh! Kdo tě pustil na naši tajnou schůzi Iluminátů!

Richard Branson: A pak Bono začala Matta mlátit.

Bono: To je taková ostuda…

Branson: Chápu to, jsme v Iluminátech, musíme být opatrní.

Olivia Wilde: Dostala jsem se tam jen proto, že jsem adroid z budoucnosti.

Branson: Bona jsme uklidnili.

Olivia: Matt nám pak řekl o celosvětové hygienické krizi.


ZDROJ: http://wertyzreport.com/2013/05/27/bono-richard-branson-a-olivia-wilde-si-delaji-srandu-z-iluminatskych-konspiracich-v-reklame-na-cistou-vodu/

Protesty proti Monsantu - Květen 2013


Protesty proti Monsantu se budou konat ve 36 zemích

Zveřejněno 13 Květen 2013 autorem FreePub
http://www.freepub.cz/2013/protesty-proti-monsantu-se-budou-konat-ve-36-zemich

Tento měsíc se konají protesty proti biotechnologické společnosti Monsanto.

Protesty jsou naplánované na šesti kontinentech v desítkách zemí po celém světě.

Uprostřed rostoucích obav ze společnosti Monsanto a jejího vlivu na zemědělství plánují aktivisté shromáždění ke konci tohoto měsíce v celkem 36 zemích.

Čtěte také:
- [Pochod proti Monsantu na Slovensku]
- Další články na toto téma naleznete na našem webu pod tagy [Monsanto] a [GMO]

Monsanto, titán biotechnologického průmyslu, se dostal pod útok ekologů, zemědělců, ale i běžných spotřebitelů kvůli chování této společnosti v oblasti geneticky modifikovaných organismů a geneticky modifikovaných potravin. Navzdor výzkumům o vlivu geneticky modifikovaných plodin lobovalo Monsanto ve Washingtonu a po celém světě, aby mohla pokračovat ve výrobě laboratorně vyrobených potravin bez ohledu na to, co druzí požadují.

V březnu prošel americkým kongresem tzv. „Monsanto Protection Act,“ [text zákona] ten umožňuje Monsantu a dalším, kteří používají GMO, pěstování a prodeji geneticky pozměněných produktů, aniž by museli mít federální povolení.

„Toto ustanovení zbaví federální soudy autority k zastavení prodeje a výsadby nelegálních a potenciálně nebezpečných GE plodin, zatímco americké ministerstvo zemědělství (USDA) zhodnocuje tato potenciální nebezpečí,“ napsaly desítky potravinářských podniků a maloobchodníku předtím, než byl zákon schválen.
„Tady v Americe nemáte právo vědět, zda jíte geneticky modifikované organismy,“ říká ve videu hudební umělec Dave Matthews.

Ale i když hnutí proti Monsantu narůstá na intenzitě, samotná společnost nadále vytváří rekordní zisky. V dubnu společnost oznámila nárůst čistého zisku o 22% a zástupci firmy uvedli, že očekávají, že bude tento trend pokračovat.

Začátkem tohoto roku uvedl generální ředitel společnosti Hugh Grant pro Wall Street Journal, že i přes mezinárodní odpor nebyl nikdo schopen propojit společnost s konkrétními zdravotními riziky způsobenými jejími produkty.

„Jde o nejtestovanější potravinářské výrobky na světě. Evropa vytvořila svůj vlastní Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který nyní stojí 300 milionů eur, a ta zjistila, že jsou tyto technologie bezpečné,“ řekl v lednu Grant. „Francie zjistila, že není problém z hlediska bezpečnosti kukuřice, kterou jsme tam poslali. Je vždy kolem toho hodně hluku a politických nepokojů. Když je odstraníte a dostanete se k vědě, tak je věda velmi silná ohledně těchto technologií.“

I přes tato tvrzení budou akce proti Monsantu pokračovat.

Čtěte také:
- [Pochod proti Monsantu na Slovensku]
- Další články na toto téma naleznete na našem webu pod tagy [Monsanto] a [GMO]

Velké záhady - Kdo mění podnebí na zemi(SK dab)

" Velké záhady - kdo mění podnebí " Taky vám připadá, že se s počasím za poslední roky něco děje? Taky vás vyplavily bleskové záplavy, přišla vám loňská tuhá zima neobvyklá? Že se příroda zbláznila a počasí si dělá co chce? Nenechte se vysmát, příroda už dávno nedrží v rukách otěže k počasí. Kontrolu nad počasím převzaly tajné služby a organizace. Tam zničí úrodu, aby „charitativní složky" mohli solidárně kompenzovat škody geneticky modifikovanými potravinami, jinde zase způsobí zemětřesení, aby do postižených oblastí mohli vyslat „záchranné vojenské jednotky"... Komunisty oblíbené heslo poručíme větru dešti je v 21. století za vydatné podpory práškování z proudových letadel, HAARPu a mikrovlnných pozemních vysílačů běžnou realitou současnosti. Jen je nežádoucí, aby jste o tom věděli, proto se o tom nikdy nedočtete v novinách, nebo tyto fakta nikdy neuslyšíte v televizním zpravodajství a naopak dokonce dokáží lehce ovlivnitelné jedince přesvědčit o tom, že ti, kteří na tyto teorie věří, jsou blázni, paranoici a pro společnost nebezpeční šílenci...

Návrh na faktickou likvidaci národního parku na Šumavě

Ministr Chalupa předložil vládě zákon o Šumavě, který je dle právníků UK věcně i právně zcela vadný
23.4.2013 Zdroj: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-chalupa-predlozil-vlade-zakon-o-sumave-ktery-je-dle-pravniku-uk-vecne-i-pravne


Vláda schválila Chalupův návrh na faktickou likvidaci národního parku na Šumavě. Nic však není ztraceno. O zákonu bude rozhodovat Parlament. Pište poslancům, aby odmítli jak Chalupův, tak plzeňský návrh zákona, který jde na ruku developerům a těžařům. Jak na to najdete na www.sumavazije.cz

Ministr Tomáš Chalupa (ODS) oslavil Den Země osobitým způsobem: předložil vládě zákon o Šumavě, který v podstatě národní park ruší. Ministr nedodržel ani zákonem daná pravidla a dává jej vládě, aniž by jej řádným způsobem projednala její legislativní rada. Přitom zákon je po odborné i právní stránce tak nekvalitní, že jej Právnická fakulta Univerzity Karlovy označila za „zcela nezpůsobilý dalšího projednání v legislativním procesu.“

Hnutí DUHA upozornilo, že zákon, který ministr Chalupa předkládá vládě, neslouží ochraně přírody, ale ochraně developerů a těžařských firem. Projekty, jako jsou například rekreační střediska či sjezdovky, mají mít v národním parku stejnou důležitost jako ochrana přírody [1]. Ministr chce zmenšit území nyní ponechané přírodě o 5 500 hektarů a do budoucna plánované bezzásahové území dokonce o 10 000 hektarů. Přijetí zákona by znamenalo zničení některých nejcennějších částí Šumavy, které jsou perlami národního parku - např. pralesa na Smrčině, kaňonu Křemelné či oblasti kolem Ptačího potoka v Modravských slatích. Kácení v těchto místech bylo dosud nelegální.

Stanovisko podepsané proděkanem fakulty a vedoucím katedry práva životního prostředí profesorem JUDr. Milanem Damohorským, DrSc., uvádí: „Návrh zákona je utilitárně pojatý, je jednostranně zaměřený na rozvoj podnikatelských aktivit, je v rozporu se zásadami ochrany přírody, krajiny a biodiverzity i s mezinárodními standardy ochrany přírody. Četné paragrafy jsou i v rozporu s ustanoveními českého ústavního práva, práva unijního či dále i s ustanoveními práva správního a životního prostředí. Návrh zákona trpí četnými závažnými právními nedostatky a je nezpůsobilý pro další projednávání v legislativním procesu. Naše katedra navrhuje jeho stažení a zásadní přepracování…“ Celé znění zasíláme v příloze.

Aby ministr Chalupa mohl svůj návrh ve vládě prosadit, obešel standardní proces jeho posouzení v Legislativní radě vlády. Získal sice doporučení jejího předsedy, ministra Petra Mlsny, avšak i to je vydáno v rozporu se Statutem rady. Návrh zákona o NP Šumava není případem, který by ministr Mlsna mohl vyjmout z řádného posouzení radou [2]. Ministr navíc předkládá zákon do vlády se zásadními námitkami některých ministerstev, která se mu nepodařilo v mezirezortním řízení odstranit.

Světový svaz ochrany přírody (IUCN) již loni varoval, že v případě přijetí takových pravidel by Šumava přišla o mezinárodně uznávaný statut národního parku a byla by vyškrtnuta ze světového seznamu národních parků, který vede OSN [3]. Za zachování Národního parku Šumava a zajištění ochrany unikátní přírody apelovalo na ministra Chalupu a poslance také 72 ředitelů evropských národních parků a předních evropských odborných institucí [4].

Ministr Tomáš Chalupa chce projednáním svého návrhu zákona ve vládě zavázat poslance koaličních partnerů k jeho podpoře. Očekává se, že jej ministr poté předloží poslanecké sněmovně jako takzvaný komplexni pozměňovací návrh a bude usilovat o jeho schválení místo návrhu, který připravil Plzeňský kraj a který již poslanci projednávají.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Zákon předložený ministrem Chalupou otevírá dveře národního parku těžařům a developerům na úkor chráněné přírody a turistů. Umožní nové developerské projekty a zástavbu v srdci národního parku. Možná by bylo poctivější, kdyby ministr Chalupa rovnou navrhl park zrušit, když vzácná příroda kmotrům ODS tolik překáží.“

„Tomáš Chalupa se snaží likvidační zákon prosadit nepoctivým způsobem – moc dobře ví, že jeho návrh je úplný paskvil, a proto se domluvil s ministrem Mlsnou na tom, že obejdou standardní proces posouzení v Legislativní radě vlády.”


Přílohy: stanovisko Právnické fakulty UK

Poznámky:

[1] Jde o právní kličku: §1 odst. 5 návrhu zákona nepodřizuje rozvoj – na rozdíl od jiných činností – podmínce zachovat zároveň ochranu přírody v národním parku. Další informace k návrhu zákona ministra Chalupy viz
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-vpustit-na-sumavu-deve...

[2] Podle čl. 4 odst. 3 Statutu Legislativní rady vlády je možné z projednání zákona vynechat Legislativní radu vlády z rozhodnutí jejího předsedy, pokud novela:
a) nemá, v případě věcného záměru zákona nebude mít, formu komplexního zákona (nikoliv novely zákona),
b) neobsahuje zásadní legislativní problémy ani nedostatky v hodnocení dopadů regulace, jejichž řešení si vyžaduje projednání návrhu Legislativní radou,
nebo
c) je časově naléhavá.
Ani jedna z těchto podmínek není v případě návrhu zákona o NP Šumava splněna. V praxi se neupouští od řádného projednaní v Legislativní radě vlády, jde-li o nový zákon. Ministr navíc předkládá zákon do vlády se zásadními námitkami některých ministerstev, která se mu nepodařilo v mezirezortním řízení odstranit.