Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Blití z politiky a debility českých voličů pokračujeKdyž jsem byl v roce 2010 ve volební komisi na Pražském hradě a viděl na vlastní oči, že volební výsledky nejsou podvod, ale že ty lidi skutečně volili, tak jak volili, bylo to děsivé a bylo to na blití. Snažil jsem se po celou dobu se svými skromnými silami přispět k tomu, aby co nejvíce lidí pochopilo, že tak jako tehdy to už nesmí příště dopadnout a aby došlo k nějaké zásadní společenské změně. Bohužel to nestačilo a situace je stále špatná. V českém národě je stále několik miliónů debilů, kteří naletěli na lži a propagandu a těch probuzených stále přibývá velmi pomalu. Po dnešku evidentně můžeme s klidem zvracet dál.

Zkušenosti z oněch několika let jsou následující: Česká politika, stejně jako politika mnohých dalších států, je řízena takovým způsobem, aby se její vývoj ubíral směrem, který vyhovuje globální mafii, resp. EU. Jakým konkrétním způsobem a kdo to bude uskutečňovat, je oněm gauner-elitám už však jedno. A kdyby se náhodou někdo začal příliš osamostatňovat, tak není problém je kdykoliv odstavit, tak jak to bylo učiněno s Klausem, Grossem, Topolánkem či Nečasem.

Nejdůležitější je, aby politická elita té které země byla bezvýhradně poslušná zájmům globalistů. To předpokládá, že budou činěny kroky, které nebudou u občanů populární a těmi jsou především postupné snižování ekonomické úrovně obyvatalstva, likvidace jakýchkoliv prostředků fungování skutečné demokracie, přesouvání reálné ekonomiky do rukou nadnárodních oligopolů, centralizace veškeré státní moci, podpora kriminality všeho druhu a celkově zvyšování atmosféry strachu, nejistoty a izolace.

Od dob feudálních autokracií jsme však už daleko a tak nyní není možné tyto kroky činit otevřeně tak jako tehdy. Obyvatelstvo by pak nebylo tak poslušné, jako když uvěří tomu, že má na dění ve společnosti nějaký vliv a podlehne iluzi o existenci svých práv. Aby se mohly realizovat kroky, které vrchnost potřebuje a aby zároveň nedošlo k revoluci, tak je třeba obyvatelstvo zaměstnávat. A zde se uplatňuje známý kruh: PROBLÉM -> REAKCE -> ŘEŠENÍ

A tak na devastující kroky Nečasovy vlády byly připraveny způsoby, jak kanalizovat reakci nespokojeného obyvatelstva, což bylo účelem vzniku sdružení ProAlt a jeho spolupráce s odbory a příslušnými demonstracemi. Jako řešení byly nabídnuty předčasné volby a ČSSD. A protože se mezi obyvatelstvem objevovala poptávka po nových tvářích v politice a nespokojenost s korupcí, tak bylo nabídnuto Hnutí ANO pro ty, kteří nechtěli volit levici a program Rekonstrukce státu podporovaný U.S. ambasádou, EU a Karlem Janečkem.

ČSSD se pustila do riskantního kroku kritiky církevních restitucí a slibování jejich zastavení. To by však bylo proti zájmům pobočky gaunerelity v Satanově doupěti ve Vatikánu. Takže bylo třeba udělat něco pro to, aby nebylo možné církevní restituce zastavit. Tím krokem je znovuvzkřísení mrtvoly KDU-ČSL, jenž je proti zastavení cirkevních restitucí. Bez KDU-ČSL však pravděpodobně nebude možné sestavit nebo podpořit vládu a tím bude mít ČSSD výmluvu k tomu, že se v tomto směru nebude nic dít. S KSČM jako obvykle nikdo do vlády počítat nebude.
Babiš a ANO jsou plní agentů gaunerelit a tak tedy nepůjdou proti jejich zájmům, protože nebudou chtít přijít o své peníze a pozice.

To, co se dá očekávat, je, že stát bude postupně transformován k tomu, aby lépe uplatňoval agendu EU, resp. Bilderbergu. Korupce z individuální iniciativy bude skutečně do jisté míry omezena proto, aby budování totalitní diktatury hladce postupovalo. Některé nejkřiklavější případy ekonomického úpadku a nespravedlnosti budou zmírněny, aby si sprostý lid myslel, že se stát o ně postará a že mu můžou věřit.

Jsem úplně a totálně skeptický k tomu, že bude díky hnutí ANO odhaleno nějaké významné korupční jednání a že bude někdo hnán k zodpovědnosti. Pokud k něčemu dojde, tak pouze k bezvýznamným exemplárním případům typu Davida Ratha, tj. použití nějakých politicky bezvýznamných záminek na likvidaci nepohodlných osob.

Dá se dále předpokládat, že bude pokračovat upevňování moci státu nad občany a zpřísnění režimu. Babiš je diktátor a demagog, nikoliv demokrat. Jedná se o bezskrupulózního člověka, jenž nebude váhat v případě nějaké sociální krize tvrdě a bezohledně zasáhnout proti nespokojenému obyvatelstvu.

Pokud je v globálním plánu nějaká větší světová krize, tak po současných volbách tu máme sestavu, která jakékoliv zadání gauner-elit bez odporu splní.

A co my s tím?

Spojit autentickou a schopnou mimoparlamentní opozici a občanskou společnost, nabídnout program Transformace České republiky a převzít moc a vládu nad naší zemí?

Dokud jsou tady milióny debilů a jen pár set tisíc lehce se probírajících a nikoliv probuzených lidí, tak se obávám, že k tomu nějak brzo nedojde.

Hledání portálů do paralelních dimenzí zdar, protože Zombie Apokalypsa je na postupu :-(

Autor J.Korál z NWOO
ZDROJ: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=bliti-z-politiky-a-debility-ceskych-volicu-pokracuje&cisloclanku=2013100150

Vědci zveřejnili šumavské výzkumy, dokazují schopnost přirozené obnovy lesů

Do vleklé diskuse o dalším směřování Národního parku Šumava přibyla nová fakta. Vědci se rozhodli zveřejnit výsledky řady dlouhodobých výzkumů zabývajících se šumavskou přírodou.

Výzkumy se týkají právě nejvíce diskutovaných témat, jako je dynamika lýkožrouta smrkového, schopnost přirozené obnovy šumavských horských lesů a rašelinišť, či regenerace šumavských jezer. Výzkumy potvrzují nejen unikátnost šumavské přírody, ale i její schopnost přirozené obnovy. Dávají za pravdu těm, kteří prosazují důležitost bezzásahových zón a vyvracejí častá tvrzení o mrtvé přírodě zničené kůrovcem.

„Výsledky výzkumů dokazují, že i přes kůrovcovou gradaci a následné odumírání dospělých smrků, je příroda v centrální části Šumavy unikátním a plně živým ekosystémem, kterému lesnické zásahy v zásadě škodí, protože ho odklánějí od přirozeného vývoje,“ vysvětluje jeden z autorů Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Výsledky výzkumů byly zveřejněny v říjnovém čísle časopisu Živa, který vydává Akademie věd České republiky. Jsou zpracovány v podobě populárně-vědeckých článků, aby byly srozumitelné nejen odborníkům, ale i laikům, kterým problematika Národního parku Šumava není lhostejná.

Kromě článků věnujících se výsledkům výzkumů je zde publikován i návrh nové zonace NP Šumava, který z těchto vědeckých výzkumů vychází.

„Diskuse o dalším směřování Národního parku Šumava by měla být především diskuse odborníků, zakládající se na vědeckých faktech. Problematika lesních ekosystémů a přirozené obnovy horských lesů je poměrně složitá a zjednodušení typu ‘uschlý strom rovná se mrtvý les‘, jsou pouze účelovým nástrojem pro manipulaci s veřejným míněním. Řada lidí, včetně politiků v předvolebních diskusích, ze sebe dnes dělá odborníky na Šumavu jen proto, že se tam byli projít a viděli tam uschlé stromy. O přirozeném vývoji lesa ale nevědí nic a vše srovnávají s hospodářským lesem. Doporučuji veřejnosti, aby se nenechala oklamat některými politiky a dalšími lidmi, kteří mají na Šumavě své vlastní zájmy. Díky zveřejnění vědeckých faktů se mohou lidé sami přesvědčit, jaká je na Šumavě situace a udělat si svůj vlastní názor,“ komentuje zveřejnění výsledků Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

ZDROJ: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Vedci-zverejnili-sumavske-vyzkumy-dokazuji-schopnost-prirozene-obnovy-lesu-290721