Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Monsanto se směje v čele s B.Gatesem. Tak jim ten smích zatípnem

Celosvětový pochod proti korporaci Monsanto a jejich geneticky modifikovaným organismům (GMO) míří také do Prahy!

Přidejte se prosím i vy, jakožto uvědomělí spotřebitelé a ukažte tak, že v Česku GMO NECHCEME!Protestní pochod se sejde na 24. května 2014 v 15:00 na Náměstí Republiky a odtud půjdeme k Ministerstvu zemědělství.
>> Facebooková událost: facebook.com/events/732763900088182

Happening za mír a nenásilí na Ukrajině ve čt. 15.5.2014 od 19h. Palackého nám. Praha

S velkým znepokojením sledujeme vyhrocující se situaci na Ukrajině. Rádi bychom sdíleli našestanovisko a naši žádost za okamžité ukončení násilí. Zveme všechny, aby se k této veřejné žádosti přidali v Praze, nebo aby podobnou aktivitu iniciovali ve svém městě či vesnici. Následně nám pošlete fotku nebo video ze své akce - spolu s ostatními je pak propojíme na našem webu.
Informujte lidi kolem vás, přijďte vyjádřit svou žádost za ukončení násilí se svíčkou, loučí či lampionem přání.

Oleg Yasinsky: Ukrajino, dobří lidé mé země: Žádnou válku, všichni jsme Ukrajinci 

Stanovisko Světa bez válek a násilí v ČR k situaci na Ukrajině

Vyjadřujeme obavy, zděšení a rozhořčení všech mírumilovných a nenásilných lidí této planety z toho, co se v těchto dnech děje na Ukrajině.
V pozadí této krize rozpoznáváme mezinárodní ekonomické síly, které kontrolují informace a manipulují obyvatelstvem: nacházíme se před ekonomickou válkou mezi Spojenými státy/Evropskou unií na jedné straně a Ruskem na straně druhé. Tento kontext znemožňuje svobodné vyjádření vůle ukrajinského národa.
Oprávněné občanské protesty proti korupci a cynismu moci byly záměrně využity k destabilizaci politické situace a vyústily ve výměnu legitimně zvoleného prezidenta a vlády, za osobnosti nezvolené lidem, ale věrné ekonomické moci, která je jmenovala.
Úmyslně se podněcovala nenávist, zášť a podezírání mezi lidmi, rodinami a národy, které žily v míru.
Odsuzujeme přítomnost polovojenských fašistických skupin zodpovědných za vraždění a brutalitu. Situace se může zvrhnout v dramatickou a vysoce nebezpečnou spirálu násilí, která by se mohla rozšířit až za hranice Ukrajiny.
Vyzýváme všechny citlivé a nenásilné lidi, aby dali slyšet svému hlasu ve prospěch míru.
Žádáme nenásilné vyřešení konfliktu a okamžitý a rázný zásah Organizace spojených národů.

Přečtěte si na našem webu:
Kampaň za zákaz jaderných zbraní
Požadujeme, aby se Česká republika připojila k zemím, které podporují vznik úmluvy o zákazu jaderných zbraní, a aby tento postoj potvrdila hlasováním na Valném shromáždění OSN. Podepište petici, šiřte informace, připojte se k naší kampani! 
Více »

Program Humanistického centra v Praze (Sokolská 32)
Prostor pro studium, aktivity a iniciativy směřující k rozvoji nové nenásilné kultury:schůzky, kampaně a aktivity nejrůznějších humanistických organizací, semináře zaměřené na osobní rozvoj, setkání a debaty nad zajímavými tématy, společné večeře, ale i povídání u kávy či čaje, setkávání a propojování podobně naladěných lidí, kterým není lhostejné to, co se kolem nich děje. Toto centrum by mohlo znovu rozeznít a posílit humanistické návrhy a inspirace v dnešní tak složité společenské situaci. 

Inaugurace monolitu v Parku studií a reflexe Pravíkov
Srdečně vás zveme, abyste se v den letního slunovratu připojili k oslavě instalace monolitu v Parku Pravíkov a pomohli posílit představu budoucnosti, v níž se nesmyslnost života promění ve smysl a naplnění. Při společných ceremoniích se propojíme s naší vnitřní silou, s tím nejlepším v nás a vyjádříme naše hluboké žádosti pro nás, naše blízké, pro svět.
Více »

Za šíření této zprávy a uveřejnění předem děkujeme.

Táňa Bednářová
Svět bez válek a násilí
info@svetbezvalek.cz
tel: 604983875
www.svetbezvalek.cz
Facebook
Schůzky každé pondělí v 18h. v Humanistickém centru 
Sokolská 32, Praha 2

Mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí působí od roku 1995 a od té doby se rozšířila do více než třiceti zemí po celém světě. V roce 2009 iniciovala první Světový pochod za mír a nenásilí – mezinárodní projekt, k němuž se připojily tisíce organizací, institucí, osobností a politiků z téměř stovky zemí.
Zdroj: www.svetbezvalek.cz

Reportáž z masakru v Oděse na ruské TV

6ti minutová reportáž na TV Russia 1 vysvětluje podrobnosti o upálení proti-kyjevských aktivistů v Oděse, ke kterému došlo v pátek 2.5.2014. Zdali byla nějaká taková reportáž na ČT?

 Chatyň byla vesnice v Bělorusku zničená 22. března 1943 kárnou složkou pomocné ochranné policie, která byla součástí kolaborantského útvaru zformovaného na Ukrajině -- 118. Schutzmannschaft bataliónu. Kárná operace byla provedena jako pomsta za smrt německých vojáků, které zabili partyzáni. V souladu s principem kolektivní viny bylo za možné poskytnutí pomoci partyzánům 149 obyvatel Chatyně upáleno za živa nebo zastřeleno. Chatyň se stala symbolem masových vražd civilního obyvatelstva, kterých se na okupovaném území SSSR dopouštěli nacisté a kolaboranti.