Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Happening za mír a nenásilí na Ukrajině ve čt. 15.5.2014 od 19h. Palackého nám. Praha

S velkým znepokojením sledujeme vyhrocující se situaci na Ukrajině. Rádi bychom sdíleli našestanovisko a naši žádost za okamžité ukončení násilí. Zveme všechny, aby se k této veřejné žádosti přidali v Praze, nebo aby podobnou aktivitu iniciovali ve svém městě či vesnici. Následně nám pošlete fotku nebo video ze své akce - spolu s ostatními je pak propojíme na našem webu.
Informujte lidi kolem vás, přijďte vyjádřit svou žádost za ukončení násilí se svíčkou, loučí či lampionem přání.

Oleg Yasinsky: Ukrajino, dobří lidé mé země: Žádnou válku, všichni jsme Ukrajinci 

Stanovisko Světa bez válek a násilí v ČR k situaci na Ukrajině

Vyjadřujeme obavy, zděšení a rozhořčení všech mírumilovných a nenásilných lidí této planety z toho, co se v těchto dnech děje na Ukrajině.
V pozadí této krize rozpoznáváme mezinárodní ekonomické síly, které kontrolují informace a manipulují obyvatelstvem: nacházíme se před ekonomickou válkou mezi Spojenými státy/Evropskou unií na jedné straně a Ruskem na straně druhé. Tento kontext znemožňuje svobodné vyjádření vůle ukrajinského národa.
Oprávněné občanské protesty proti korupci a cynismu moci byly záměrně využity k destabilizaci politické situace a vyústily ve výměnu legitimně zvoleného prezidenta a vlády, za osobnosti nezvolené lidem, ale věrné ekonomické moci, která je jmenovala.
Úmyslně se podněcovala nenávist, zášť a podezírání mezi lidmi, rodinami a národy, které žily v míru.
Odsuzujeme přítomnost polovojenských fašistických skupin zodpovědných za vraždění a brutalitu. Situace se může zvrhnout v dramatickou a vysoce nebezpečnou spirálu násilí, která by se mohla rozšířit až za hranice Ukrajiny.
Vyzýváme všechny citlivé a nenásilné lidi, aby dali slyšet svému hlasu ve prospěch míru.
Žádáme nenásilné vyřešení konfliktu a okamžitý a rázný zásah Organizace spojených národů.

Přečtěte si na našem webu:
Kampaň za zákaz jaderných zbraní
Požadujeme, aby se Česká republika připojila k zemím, které podporují vznik úmluvy o zákazu jaderných zbraní, a aby tento postoj potvrdila hlasováním na Valném shromáždění OSN. Podepište petici, šiřte informace, připojte se k naší kampani! 
Více »

Program Humanistického centra v Praze (Sokolská 32)
Prostor pro studium, aktivity a iniciativy směřující k rozvoji nové nenásilné kultury:schůzky, kampaně a aktivity nejrůznějších humanistických organizací, semináře zaměřené na osobní rozvoj, setkání a debaty nad zajímavými tématy, společné večeře, ale i povídání u kávy či čaje, setkávání a propojování podobně naladěných lidí, kterým není lhostejné to, co se kolem nich děje. Toto centrum by mohlo znovu rozeznít a posílit humanistické návrhy a inspirace v dnešní tak složité společenské situaci. 

Inaugurace monolitu v Parku studií a reflexe Pravíkov
Srdečně vás zveme, abyste se v den letního slunovratu připojili k oslavě instalace monolitu v Parku Pravíkov a pomohli posílit představu budoucnosti, v níž se nesmyslnost života promění ve smysl a naplnění. Při společných ceremoniích se propojíme s naší vnitřní silou, s tím nejlepším v nás a vyjádříme naše hluboké žádosti pro nás, naše blízké, pro svět.
Více »

Za šíření této zprávy a uveřejnění předem děkujeme.

Táňa Bednářová
Svět bez válek a násilí
info@svetbezvalek.cz
tel: 604983875
www.svetbezvalek.cz
Facebook
Schůzky každé pondělí v 18h. v Humanistickém centru 
Sokolská 32, Praha 2

Mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí působí od roku 1995 a od té doby se rozšířila do více než třiceti zemí po celém světě. V roce 2009 iniciovala první Světový pochod za mír a nenásilí – mezinárodní projekt, k němuž se připojily tisíce organizací, institucí, osobností a politiků z téměř stovky zemí.
Zdroj: www.svetbezvalek.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat