Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Václav Cílek - Ekologie a migrace - V souvislostech

Geolog a klimatolog Václav Cílek hovoří mimo jiné o přirozené potřebě lidstva po spravedlnosti i po životních podmínkách k důstojnému životu.
Můžeme očekávat vzedmutí migrace kvůli životnímu prostředí? Budou nastávat změny v postojích k příchozím civilizacím?
„Společnost je povinna neohrozit sama sebe a pak podávat pomocnou ruku přednostně těm, kdo respektují právo, které tady je, jazyk a historii,“ uvádí Václav Cílek.