Projekt Blue Beam

Manipulace s vědomím lidí, založené na technologii vytváření rozměrných audiovizuálních obrazů podle projektu známého jako Blue Beam (Modrý paprsek), jehož uskutečněním byla údajně pověřena NASA. Jistě mnozí z vás slyšeli o „mariánských zjeveních“ v Montichiari, Loretě, La Satlebě, San Damianu, Fatimě, Medžugorje, Zeitounu, Eisenbergu, Lourdech, Guadelupe a mnoha dalších místech, které začaly přibližně kolem roku 1930 a odehrálo se jich po celém světě více než 200. Tato zjevení vyvolala velká náboženská pozdvižení, ale dnes víme téměř s jistotou, že se jednalo o uměle vytvořené holografické projekce využívající mimozemskou technologii. Bohužel stále nemáme jistotu v tom, kteří ET stáli v pozadí těchto událostí (pravděpodobně to jsou Elohim, Elders). Souvisí s tím některé zajímavé aspekty:

15. března 1985 během jedné z projekcí, odehrávající se v kapli Grobla v Medžugorje, uskutečnil americký fyzik Dr. B. Lipinski měření pole energie v okolí jedné z holografických projekcí. Během 3 minut vzrostla hodnota radiace pole z 15mR/h (přirozené pozadí) na 100.000 mR/h, což je hodnota překračující letální (smrtelnou) hranici. Zjevení obvykle probíhá tak, že se znenáhla objeví jeden či více blesků, které vytvoří kouli oslnivého bílého světla ve kterém se objeví obraz či postava mladé krásné dívky, přinášející poselství. Zjevení často provázejí zvukové efekty (sršení, praskot, vibrace), někdy i podivné barevné obrazy Slunce.

2.dubna 1968 došlo ke zjevení nad budovou koptské katedrály sv. Marie v Zeitounu (předměstí Káhiry). Po náhlém zablesknutí se nad budovou objevila světelná postava, která nevydávala žádné zvuky. Jev trval asi 2 hodiny a několikrát se opakoval až do roku 1971. Svědci potvrzují, že tyto jevy měly za důsledek asi desetinásobné zvýšení seismické aktivity v okruhu 500 km, které utichlo až po několika měsících.

8. září 1954 se ve vesnici Eisenberk u St. Martin v jižní části rakouského Burgenlandu, se na jedné zahradě zjevila postava muže. Jev zahájil blesk provázený bouřlivým větrem, který vytvořil světelnou kouli s lidskou postavou. Lidé i zvířata nacházející se v blízkém okolí nebyli schopni sebemenšího pohybu. Podobných událostí bylo popsáno několik desítek. Dlouho zůstávalo záhadou co je příčinou těchto událostí a jaký je jejich skutečný smysl. Teprve během 90. let minulého století několik vědců z NASA, informovalo o existenci tajném projektu NASA Blue Beam, který měl sloužit jako podpora záměru vytvoření jednotného světového náboženského hnutí vedeného falešným prorokem Maytreiou. Maytreia, údajně se vydávající se za druhou inkarnaci Krista, měl vytvořit a ovládnout toto nové náboženství jež mělo posloužit záměrům tajné světové vlády k ovládnutí celé Země.

Podle Davida Openheimera, bývalého spolupracovníka NASA, je skutečným cílem Blue Beam projektu simulace "druhého příchodu Krista pod jménem Maytreia". Od tohoto projektu se očekávalo, že zachytí pozornost velkého množství lidi, bude schopen je přivést do náboženského extatického vytvržení a odvede jejich vnímání do snové země, takže se změní ve snadno ovladatelné stádo. Ironií je to, že tyto holografické projekce mají potenciál, pokud by nebyly zneužity, uvést planetu a s ní i celé lidstvo do harmonie s Bohem. Bohužel, předpokladem této operace je, že lidem musí být Bůh představen v lidské formě, aby bylo možno úspěšně lidstvo kontrolovat a diktovat mu všechny zamýšlené akce a myšlenky. V podstatě to je příprava na zavedení nového globálního náboženství v intencích Nového řádu, které přináší nový „holografický Mesiáš Maytreia". Projekt Blue Beam předstírá, že dochází k naplnění starých proroctví a významných událostí předpovězených před 2000 lety. V podstatě jde o to, že se obloha použije jako gigantická obrazovka na níž mají být promítány holografické obrazy a vytvářet souvislé děje, pomocí projekce laserových paprsků v prostorovém uspořádání, vyzařovaných z laserových vysílačů umístěných na družicích a mezihvězdných lodí. Tento projekt má být proveden formou simultánních animovaných holografických obrazů promítaných do čtyř částí planetární oblohy, v jazyce příslušného regionu. Tento náboženský aspekt, nebo chcete-li náboženská agitace pro Nový světový řád, již byl údajně testován v odlehlé pouštní oblasti Sahary, kde byla viděna holografická projekce obrazu Krista a ženy připomínající jeho matku Marii. Awareness tvrdí, že takové holografické projekce je možno vysílat z mimozemských plavidel a jejich téma mohou tvoří různá monstra, andělé, ET a podobně. Řízení holografických obrazů s doprovodným komentářem je dáno softwarem supermoderních komputerů, propojených prostřednictvím družic. Holografie je založená na téměř identických signálech podmiňujících u člověka prostorové vnímání obrazů. Tato technologie je stejně tak vhodná pro akustické vlny (ELF,VLF,LF), jako pro optické úkazy.

Různé obrazy Krista, Mohammeda, Buddhy, Krishny atd., budou postupně splývat v obraz jednoho "správně vysvětleného" boha, provázeného „správnými mysteriemi, proroctvími a odhaleními“. Tento "jediný bůh", ve skutečnosti zaujímající roli"antikrista", bude údajně vysvětlovat, že různé biblické manuskripty byly pochopeny špatně, nebo vůbec nepochopeny, takže stará náboženství jsou odpovědná za násilí bratra proti bratru, národu proti národu, že stávající náboženská dogmata musí být zrušena, aby se uvolnila cesta pro „Nový zlatý věk“. Zůstat může jen nové světové náboženství, jehož představitelem má být pouze ten bůh, kterého lidé vidí nad sebou. Lze očekávat, že takové i v globálním měřítku skvěle inscenované holografické produkce, vyvolají rozsáhlé sociální a náboženské bouře následované všeobecným chaosem. Ale než k tomu všemu dojde, musí být podle NASA zvládnuty čtyři dílčí etapy projektu Blue Beam.

1) První krokem má být zmanipulování všech archaologických znalosti, což bude představovat cosi jako „zemětřesení“ v archeologii jistých známých lokalit planety, kde má dojít k novým "objevům " zásadního významu, které objasní, že doktríny z všech světově významnějších náboženství jsou ve své podstatě Cybné a mylné. Cílem takových desinformací má být falešné poznání, že všechny náboženské doktríny byly založeny na nepochopených či špatně vyložených mystériích.

2) Druhým krokem má být fenomenální kosmická show s animovanými optické hologramy a zvuky 3D, laserové projekce vícenásobných holografických obrazů v různých částech světa. Obraz nového "boha" bude mluvit k lidem ve všech jazycích.

3) Třetím krokem má být dosažení obousměrného telepaticko-elektronického spojení, kde vlny ELF (Extra Low Frequency), VLF (Very Low Frequency) a LF (Low Frequency) budou ovládat lidí na Zemí svým působením na centra uložená ve vnitřní části jejich mozků, což by je mělo dovést k přesvědčení, že s ním hovoří Bůh prostřednictvím jeho duše. To může být úspěšné jen v takových případech, kdy komputer bude mít v paměti dostatek vzpomínek, zážitků a myšlenek pocházejících od každého člověka. Navíc tyto prvky vědomí musí být transformovány a upraveny tak, aby bylo možno vědomí takového člověka efektvně manipulovat. Při počtech obyvatel Země, odlišnosti kultur a z toho plynoucích odlišných způsobu myšlení, tradic, morálních, národnostních a etických postojů to je prakticky neřešitelný problém i pro vysoce vyspělé mimozemské rasy (Elohim), natož pro pozemské Ilumináty. Stačí se podívat na Evropu a její komplex národnostních, sociálních, etických a ostatních tradičních postojů jež se dodnes nepodařilo žádným způsobem trvale potlačit, protože touha po osobní svobodě je krví předků draze zaplacená a tudíž nezadatelná.

4) Čtvrtým krokem je předvádění neobvyklých kosmických událostí, které jsou opět pouze produktem vyspělé holografické animované technologie. Proces se má uskutečnit ve třech etapách. V první etapě má být lidem vnucena obava před trvajícím nebezpečím nepřátelské mimozemské invaze. Předpokládá se, že to obnoví závody ve zbrojení zaměřené do vesmírného prostoru a tak se ozbrojené síly nakonec dostanou pod jediné velení (Spojené národy). Druhá etapa má být zaměřena na vnucené očekávání duchovní imtervence údajných "pozitivníchý" ET, přecházejících chránit dobré lidi před brutálním satanským útokem. Skutečným cílem je zbavit se všech významnějších středisek odporu vůči Novému světovému řádu. Třetí etapou je téměř absolutní elektronická a optická kontrola každého člověka a osazení jejich bytů přístroji vyvolávající materializací satanských duchů, přízraků a poltergeistů. Cílem této etapy je udržovat lidi v nepřetržitém stresu, strachu o život a přetrvávajícím děsu, což má vyvolávat vlny sebevražd, násilí a všeobecného psychického chaosu.

Proto pozor na nové Mesiáše a lživé proroky!

21 komentářů:

 1. autor má v hlavě solidně vybrakováno :D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ty si zas vybrakovaná oblbnutá ovce :D

   Vymazat
 2. Takovou snůsku hovadin,jaká je v tomto článku jsem snad ještě nikde neviděl.Sami jste ti falešní proroci.

  OdpovědětVymazat
 3. Máme se zatřelit hned, nebo ještě radši počkat?

  OdpovědětVymazat
 4. Všechno je to podle pravdy.. A skutečných událostí :D

  OdpovědětVymazat
 5. Čtu ty nesmyslné komentáře a je mi zle z té věčné a všudypřítomné lidské tuposti. Největší úspěch toho prvního omezence bude možná to, že nakonec dojde k tomu, že největší vybrakovanec je vlastně on. Je mi z vás zle vy stupidní ovce

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vsak ovce poznaji...omezenost svetem vladne, ale vseho do casu...

   Vymazat
 6. Vždy se mi líbilo, jak tupci, kteří se nezajmají o nic, natož o přemýšlení, dělají hlupáky z těch, kteří se o tyto témata zajmají a věnujou jim téměř všechen čas! Upřímě!!! Jsou li podle vědců lidé z 95% hloupé tupé ovce neschopné vlastního názoru a přemýšlení a kopírující jen dezinformace od jejich mediálního propagandistického TV Boha, tak asi těžko pravda zvítězí!!! Je to marný boj proti hlupákům, kteří si ani v nejmenším nedokáží uvědomovat, jak daleko supermoderní válečné technologie mohou ve skutečnosti být!!! Nejvíce mě štvou ti, kteří se neustále ohánějí tím, že nejsou důkazy a když jim těch důkazů předhodíte celou kupu, tak je naprosto ignorují a plácají ty své vymýváním mozku naučené kecy o konspiračních teoriích!!! Tak se jich zeptejte, co že to ta konspirace vlastně je? Kdyby to tušili, tak by pochopili, že konspirace je tu s námi od nepaměti a také bude!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tell em the truth and they call you a traitor
   talk to em honestly and they call you a hater....... klasika nevzdavej to

   Vymazat
 7. super clanok nemam dovod tomu neverit!! staci sa pozriet okolo seba co sa deje s tymto svetom

  OdpovědětVymazat
 8. Pane jo, tak už se těším , hlavně na tu :

  "absolutní elektronickou a optickou kontrolu každého člověka a osazení jejich bytů přístroji vyvolávající materializací satanských duchů, přízraků a poltergeistů..."

  Jenže já už jednoho poltergeista mám...soused neustále řve, dupe a dělá bordel...tak u mě už nic instalovat nemusí....

  Teda ten kdo tuhle hovadinu vymyslel by si zasloužil né jeden Bludný balvan ale hned celej lom....

  OdpovědětVymazat
 9. Tak samozdřejmě lidi, co vědí kuloví tady budou kecat, jaká je tohle kravina..... no však sami uviděj ;)

  OdpovědětVymazat
 10. 1) Jedna se z vetsiny o preklad finalniho materialu, na kterych pracuje tisice lidi, takze autorovi nadavate zbytecne...

  2) Technologicky to rozhodně není nemožné (viz optické efekty HAARPu, ty patenty jdou dokonce naját na oficiálních patentových serverech). Jediný problém je v tom, že (IMHO) většina našich stupidních ovčanů nevidí za hranice Superstar a telenovel. Oficiální stanovisko US NAVY je, že za každý rok civilního tech. pokroku armáda poskočí o cca 44 let, při porovnání. Opět lehce dohledatelné na ofiko serverech (mají .mil, nebo .gov doménu, to by mě zajímalo, jakým způsobem je označíte za "konspirační teoretiky" :) oficiálnější už je jen .arpa )

  3) Autorovi doporučím příště vynechat sekci o mimozemšťanech... v tomto ohledu je natolik málo důkazů, respektive konkrétních dat, že to většinu čtenářů odradí.

  OdpovědětVymazat
 11. Jestli je sem možné dát link na web který se zaobírá podobnou tematikou, podívejte se sem: www.dobakonce.cz a www.znamenicasu.cz Tento web srovnává dění na planetě Zemi a s tím, co předpovídá Bible. Budete se divit té schodě!!!

  OdpovědětVymazat
 12. Šílení psychopati!

  OdpovědětVymazat
 13. jsem rád že se čím dál více lidí začínaz zajímat "konspiracni teorie" je to aspon prvni krok k nezávyslemu myšlní, ale stejnak se najde tolik lidi kteří žijí ve snu že je vše OK a že člověk není schopný takových věcí,..koukám že elita odvádí sakra dobrou práci s vymýváním mozku, nejvíce stejnak lituju ty lidi který jsou presvědčeni že nic takového není a nebude, páč jim se rozsype půda pod nohama až to výjde napovrh. Po většinu histrie se většinou masa stejnak mylila a dnešní doba ení vyjímkou krom toho že jsme mnohem hloupější než naši předci.

  OdpovědětVymazat
 14. Tak určitě mnohem spíše věřím tomuhle než tomu, co žvaní Benjamin Creme o Mistrech moudrosti, duchovních energiích, vibracích a podobných sračkách.

  OdpovědětVymazat
 15. o tomto som uz pocul aj cital...budeme sa divit co sa bude diat...kazdopadne Kristus v Biblii predpovedal,ze pride este raz,ale! nie vo svojom tele! kedze KRISTUS je vlastne energia-Kristova,to znamena,ze zavladne na zemi takato atmosfera,ze ludia sa budu chovat ako Jezis...to je tym myslene! suvisi to so zvysujucimi sa vibraciami zeme a prechodom zeme cez Fotonovy pás do 5D-Kralovstva nebeskeho...a v neposlednom rade s obnovením DNA s 2vlaknovej naspat na 12vlakonovu DNA...kedze DNA funguje ako vysielac-obojstranny-tak budeme zaživat spojenie so Zdrojom...žijeme v uzasnych časoch a len treba byť bdelí a ostražití a dat na intuiciu,co je a co neni podvod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neni to lehké pro lidi co mají TV a žijí v programu. Já sám ji nemám 7 let a děkuji za to. A i když to neni jen o TV pač maj v rukávu lepší technologie, mě sere nejvíc že nám przní oblohu, když má být azuro, tak to hned zaserou chemií to je očividné, nebo ne?

   Vymazat
 16. Mám rád na komentářích to, že vidíš, jak na to lidi jsou. A vůbec nejvíc ovcí uvidíte v OC (obchodních centrech) jak jsou hypnotizováni více méně nedosažitelným snem - něco vlastnit.:D

  OdpovědětVymazat
 17. Hologramy už sú bežné v dnešnej dobe
  cirkus:
  https://youtu.be/q3KbgGJux4E
  ...
  škola
  https://youtu.be/WrrMA1ezZw8
  ...
  SK video:
  https://youtu.be/TX-xEvKZqSw

  OdpovědětVymazat